Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка51/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   87

Навроцька Віра Вячеславівна


доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук,

Рибалко Володимир Орестович,


здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики
Львівського державного університету внутрішніх справ

УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО ПРИМИРЕННЯ У СПРАВАХ ПРО
ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРИВАТНІ ТА ПУБЛІЧНІ ІНТЕРЕСИ


Глава 35 Розділу VI «Особливі порядки кримінального провадження» КПК 2012 р. регламентує порядок кримінального провадження на підставі угод. Існує два види угод, що можуть бути укладені в кримінальному процесі: угода про примирення та угода про визнання винуватості.

Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (ч.3 ст.469 КПК).

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається (ч.4 ст.469 КПК).

Отож, щодо угод про визнання винуватості законодавець прямо обумовив неможливість їх затвердження судом, якщо шкода завдана приватним інтересам. Що ж стосується іншого виду угод – про примирення між сторонами кримінального конфлікту, то тут подібна вказівка на недопустимість укладення відповідних домовленостей (коли злочин, крім приватних, посягає, ще й на публічні інтереси) відсутня.

З огляду на складнощі у застосуванні відповідного положення закону, неоднакового підходу до вирішення таких питань на практиці, відсутності будь-яких рекомендацій з цього приводу в Інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВВСУ) № 223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 р. «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод» [1] близько 2,5 місяців тому голова ВВСУ звернувся до окремих членів Науково-консультативної ради (далі - НКР) з проханням дати висновок щодо застосування Гл.35 КПК, якою передбачено кримінальне провадження на підставі угод.

Зокрема, членам НКР було задане таке питання: чи підлягає затвердженню судом угода про примирення, якщо одним і тим самим злочином завдано шкоди одночасно як потерпілому, так і публічним інтересам?

Питання поставлене у зв’язку з тим, що такі ситуації нерідко виникають на практиці. До прикладу, 14.03.2013 р. Центрально-міським районним судом міста Кривого Рогу було затверджено угоду про примирення у кримінальній справі за обвинуваченням особи у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.406 КК України, за ознаками порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості [2].

Оскільки максимальне покарання, яке може бути призначене за вчинення даного діяння становить 5 років позбавлення волі, то таке діяння належить до злочинів середньої тяжкості. Відповідно до положень ч.3 ст.469 КПК 2012 р. угода при примирення може бути укладена у провадженні щодо діянь відповідної категорії. А тому суд, затвердивши таку угоду, формально діяв згідно з положеннями діючого нормативного акту.

Однак варто подумати: наскільки логічним та виправданим є це рішення? Аналізований злочин - двооб’єктний: 1) передусім, ним заподіюється шкода порядку взаємовідносин між військовослужбовцями, які не знаходяться у відносинах підлеглості (тобто здійснюється посягання на публічний інтерес) 2) окрім того, додатковим об’єктом тут виступає честь і гідність особи (приватний інтерес).

Як уже зазначалося, у Главі 35 КПК «Кримінальне провадження на підставі угод» відсутня вказівка, згідно з якою недопустимим є укладення угод про примирення в справах про багатооб’єктні злочини.

Однак значною характеристикою діянь даної категорії (щодо яких можливе укладення угод про примирення) є специфічність об’єкта посягання, характер охоронюваних благ. Тільки стосовно діянь, що посягають на приватні інтереси, які не зачіпають більшою мірою публічні інтереси, можуть укладатися угоди.

Звісно, злочинів, які посягають виключно на приватні інтереси, в «чистому» вигляді не існує з огляду хоча б на законодавче визначення злочину (ч.1 ст.11 КК України) як суспільно небезпечного, а не індивідуально небезпечного діяння. Проте так звані «багатооб’єктні» злочини, які спрямовані проти інтересів приватної особи та публічних інтересів, не повинні входити до переліку діянь, стосовно яких допустиме укладення угод про примирення.

Адже розпоряджатися (а будь-яка угода і є розпорядженням правами) можна лише тим, що належить тільки тобі, а не іншим. Коли потерпілий примиряється з кривдником, то він може пробачити тільки ту шкоду, що завдана виключно його приватним інтересам.

Незважаючи на те, що у ч.3 ст.469 КПК України 2012 р. прямо не заборонено укладати угоду про примирення між потерпілим та підозрюваним, обвинуваченим у разі вчинення багатооб’єктного злочину, однак, як видається, в цьому випадку слід керуватися положенням п.2 ч.7 ст.474 цього Кодексу, яке зобов’язує суд відмовити в затвердженні угоди, якщо її умови не відповідають інтересам суспільства (оскільки публічний, громадський інтерес в аналізованому випадку залишається без задоволення).


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-1679/0/4-12 від 15.11.2012 р. «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод». [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.rada.kiev.ua

  2. Вирок Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу від 14 березня 2013 р. (справа № 216/1357/13-к, № провадження 1-кп/216/68/13) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29908187
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка