Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка56/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   87

Ольваніка Вікторія Вячеславівна


курсант 3-го курсу факультету з підготовки слідчих
Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Байлов Антон Володимирович

ЩОДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА СТАТЕВІ ЗНОСИНИ З ОСОБОЮ,
ЯКА НЕ ДОСЯГЛА СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ


Відповідно до класифікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, цей злочин належить до ненасильницьких статевих злочинів, оскільки в даному випадку міститься добровільна згода потерпілого на статевий зв’язок.

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи у стовідсотковій формі не мають будь якої мети, крім задоволення злочинцем своїх сексуальних потреб. У більшості випадків свої «інстинкти», злочинець реалізує за допомогою фізичного чи психологічного насильства. І саме такі дії злочинця (фізичний чи психологічний вплив) впливають на свідомість потерпілої особи не менше ніж скоєний злочин. Зрозуміло, що час та кваліфікована допомога відповідних спеціалістів допоможуть потерпілій особі позбутися принаймні видимих наслідків злочину, але те, що залишиться в свідомості людини не вилікує ніхто, і ці жахливі думки та спогади можуть докорінно змінити життя людини, звичайно не в кращий бік.

Підґрунтям в дослідженні даної правової норми є праці М.І Бажанова, Л.В. Дорош, О.О. Дудорова, Д.О. Злобіна, М.І. Мельника, В.В. Сташиса, М.І. Хавронюка, П.В. Хряпінського та ін.

Суспільна небезпека злочину, передбаченого статтею 155 КК України, як зазначають В.В. Сташис та М.І. Бажанов, полягає в тому, що він посягає на нормальний статевий розвиток неповнолітніх. Ранні статеві зносини не тільки розбещують підлітків, але й можуть завдати суттєвої шкоди їх здоров’ю[1, с.186].

Відсутність більш менш чіткої характеристики змісту злочинних дій в контексті диспозиції ст.155 КК України призводить до неоднозначного тлумачення досліджуваної правової норми. Так, на думку О.О. Дудорова, ст.155 КК України передбачає відповідальність за добровільні статеві стосунки винного з потерпілим, які полягають в природному статевому акті. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом, утворює об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст.156 КК України (Розбещення неповнолітніх)[2, с. 341-343]. В той же час вчений іншого коментарю досліджуваної норми Ю.В. Александров вважає, що відносно даного злочину статеві зносини можуть відбуватися як природним способом, так і не в природній формі[3, с. 361].

Підтримуючи точку зору Ю.В. Александрова, вважаємо доцільним в диспозиції ст.155 КК України до статевих зносин віднести, як вчинення природного статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості, так і задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Оскільки, зміст злочинних дій в диспозиції ст. 156 КК України значно відрізняється від досліджуваної норми:

По-перше, встановлений чіткий віковий критерій (потерпілим може бути особа, яка не досягла 16 років), а також для кваліфікації вищезазначеного злочину не має значення чи досягла особа статевої зрілості.

По-друге, об’єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 156 КК, виражається у вчиненні дій сексуального характеру, при цьому розпусні дії можуть мати як фізичний, так і інтелектуальний характер. Фізичне розбещення – це, зокрема, оголення статевих органів винної або потерпілої особи, мацання їх, інші непристойні дотики, які викликають статеве збудження, навчання онанізму, вчинення у присутності потерпілого статевого акту, акту онанізму, задоволення статевої пристрасті неприродним способом[4, с. 401-406]. На нашу думку, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, аж ніяк не співпадає із вчиненням, вищезазначених діянь, хоча б через «тяжкість» або за наслідками, які можуть настати у потерпілого після його вчинення.

По-третє, як бути з тими випадками, коли особі виповнилося 16 років, але вона не досягнувши статевої зрілості, вступила в статеві зносини у неприродний спосіб? Оскільки відомо, що статеве дозрівання залежить від ряду факторів: соціальних, психологічних, біологічних, зокрема, таких, що успадковуються тощо. У зв’язку з цим при судово-медичній експертизі з приводу статевих станів, питання про досягнення статевої зрілості вирішується з урахуванням зазначених умов і тільки на підставі всіх ознак розвитку. Таким чином, статева зрілість може наставати в одних осіб – раніше 14-16 років, а в інших пізніше, що детермінується індивідуальними особливостями організму [5, с. 53]. У такому випадку, виходить ми не можемо кваліфікувати діяння за ст.156 КК, оскільки існує чіткий віковий критерій.

А тому, було б доцільним передбачити в диспозиції ст.155 КК дії, які полягали б як у вчиненні природного статевого акту з особою, яка не досягла статевої зрілості, так і у задоволенні статевої пристрасті неприродним способом.

Таки чином, підводячи підсумок вищезазначеного, пропонуємо внести зміни в статтю 155 КК України, а саме викласти в наступній редакції:

«Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості

1. Статеві зносини, тобто вчинення природного статевого акту або задоволення статевої пристрасті неприродним способом з особою, яка не досягла статевої зрілості, –

карається…

2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки –

карається…»


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Сташис В.В., Бажанов М.И. Преступления против личности в УК УССР и судебной практике / В.В. Сташис, М.И. Бажанов. – Харьков: Вища школа, 1987. - 214 с.

  2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-є вид., переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005. - 1064 с.

  3. Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий / Отв. ред. С.С. Яценко.–3-е изд., испр. и доп. – К.: А. С. К., 2004. - 1096 с.

  4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка.–9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

  5. Злобін Д.О. Кримінально-правова характеристика статевих зносин з особою, яка не досягла статевої зрілості / Д.О. Злобін: магіст. робота…магістр: 12.00.08 - Х., 2009. – 57 с.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка