Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка59/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   87

Оцел Валентина Василівна


науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту
МВС України

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Кулик Олександр Георгійович

ІМІДЖ МІЛІЦІЇ У ПУБЛІКАЦІЯХ ЗМІ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ


На сьогоднішній день актуальною є проблема точного та об’єктивного висвітлення у засобах масової інформації ситуації зі злочинністю та діяльності правоохоронних органів щодо протидії їй. Телебачення, газети, Інтернет-ресурси переповнені повідомленнями та сюжетами про злочини. Відкриваючи будь-який номер щотижневих газет, ми обов’язково побачимо описи вбивств, розбійних нападів, пограбувань та ін. Та ж сама ситуація, коли ми включимо телевізор, перемикаючи канали, обов’язково найдемо гостросюжетні художні фільми та телесеріали про злочинність, місцеві та загальнонаціональні новини на кримінальну тему, документальні передачі про злочини та їх розслідування тощо.

За останні роки увага до органів внутрішніх справ з боку ЗМІ постійно підвищується, ця тема стала однією з найгостріших як на вітчизняному, так і зарубіжному публічному просторі. У ЗМІ подається інформація про «криміналізацію міліції», її соціальне переродження, нехтування нормами законів, про «дефіцит освіти, культури та етичних цінностей у співробітників міліції», і вкрай мало наводиться позитивних прикладів їх діяльності. У цих матеріалах простежується тенденція на зниження авторитету органів внутрішніх справ і авторитету співробітника міліції – зокрема.

Безумовно, уявлення громадськості про надійність, впевненість у порядності та правильності дій представників влади сприяє процесам формування згуртованості груп, а у певних умовах – стабільності суспільства в цілому [1, с. 106]. Тому розповсюдження будь-якої інформації та її активне обговорення в ЗМІ впливають на процеси реального життя, зокрема довіру громадян до такого соціального інституту як міліція. Однак зараз вельми поширеною серед пересічених громадян є думка про те, що від працівників міліції йде не стільки захист, скільки погроза, і чималу роль в цьому відіграють засоби масової інформації.

Так, за матеріалами інтернет-дискусії серед активних користувачів Інтернету, що проводилась у червні 2010 р. Фондом громадської думки (на замовлення МВС Росії) в рамках експрес-дослідження з вивчення ролі Інтернет-ресурсу щодо висвітлення діяльності органів внутрішніх справ, тема міліції відноситься до числа активно обговорюваних. До найбільш згадуваних в мережі негативних явищ, пов’язаних з роботою органів внутрішніх справ, належать: корупція, хабарництво – 69%; порушення співробітниками міліції прав громадян – 49%; вседозволеність, безкарність – 36%; правопорушення, злочини співробітників міліції – 36%; непрофесіоналізм – 34% [2, с. 34].

Дійсно, факти скоєння працівниками міліції злочинів, порушення ними кримінально-процесуального законодавства, неадекватні дії в гострих для суспільства ситуаціях мають значний негативний вплив на імідж системи МВС України та оцінку громадськістю їх діяльності. А увага засобів масової інформації до таких фактів і подій зазвичай не створює, а посилює громадський резонанс. Наповнення ЗМІ негативними матеріалами про її діяльність дає підстави для висновку, що на сьогодні працівники системи МВС створюють більше негативних, ніж позитивних інформаційних приводів для виступів ЗМІ [3].

Управління інформаційними потоками в ЗМІ сьогодні є одним із завдань інформаційної політики в державі, а це створення в свідомості різних цільових груп благополучного іміджу органів влади, в тому числі силових структур. Однак в інформаційній діяльності є ряд проблем. Зокрема: існують різні бар’єри при отриманні інформації цільовими групами. Ці бар’єри трансформують інформаційні повідомлення, і в результаті імідж, що транслюється, не співпадає з реальним образом органа влади, який формується у свідомості цільових груп. Відповідно, на рівні суб’єкта інформаційної діяльності існує одне уявлення, яким він (образ) повинен бути, а на рівні ЗМІ і кінцевих одержувачів – інше» [4].

У ряді країн визначення довіри до поліції здійснюється в межах спеціалізованих моніторингових або епізодичних досліджень, а також опитувань домогосподарств стосовно соціально-економічних умов життєдіяльності.

Виходячи із вищезазначеного для виявлення реальної ситуації щодо висвітлення питань про роботу органів внутрішніх справ у ЗМІ, варто було б провести дослідження за методикою контент-аналізу публікацій в ЗМІ за певний період часу. Як зазначається в наукових джерелах, «контент-аналіз (від англ. contens зміст) – це метод якісно-кількісного аналізу змісту документів з метою виявлення чи вимірювання різних фактів і тенденцій, які відображаються в цих документах» [5]. Предметом дослідження можуть бути публікації в ЗМІ щодо питань, пов’язаних із позитивною та негативною оцінкою громадськості про діяльність міліції. До основних завдань дослідження можна віднести: визначення частоти висвітлення теми про діяльність міліції в цілому, частоти висвітлення позитивної та негативної оцінки громадськості їх підрозділів; фактів, подій освітлення в пресі (вказівка на конкретні джерела інформації (газетні, журнальні публікації, електронні видання тощо); які новинні приводи послужили для висвітлення зазначених питань; простеження тенденції висвітлення питання за вказаний період; співвідношення статей про органи внутрішніх справ до загальної кількості статей. За результатами дослідження слід провести порівняльний аналіз висвітлення позитивної та негативної інформації в ЗМІ про роботу міліції з метою оцінки рівня довіри до неї, який фіксує громадська думка, трансформування стереотипів масової свідомості та покращання іміджу міліції в майбутньому.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Комаровский В. С. Государственная Служба и СМИ / В. С. Комаровский. – Воронеж : Издательство ВГУ, 2003. – 114 с.

  2. Ситковский А. Л. Интернет-ресурсы и мнение граждан о полиции : Науч.-метод. пособие / А. Л. Ситковский, О. В. Яковлев, Е. Ф. Кузьминский. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России, 2011. – 72 с.

  3. Програма формування позитивного іміджу міліції України на 2003-2007 роки // МВС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : umdpl.info/files/docs/1225439380.doc.

  4. Мозолин А.В. Министерство внутренних дел Российской Федерации: результаты мониторинга региональных СМИ // Исследовательский центр «АНАЛИТИК». - Екатеринбург, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rc-analitik.ru.

  5. Манаев О. Т. Контент-анализ — описание метода / О. Т. Манаев [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://psyfactor.org/lib/k-a2.htm.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка