Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка63/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   87

Помазан Сергій Григорович


здобувач кафедри кримінального процесу та криміналістики
Класичного приватного університету

Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент
Саінчин Олександр Сергійович

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОТИПРАВНЕ
ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ


Розбудова України як правової, демократичної та соціальної держави має на меті захист людини, забезпечення її прав та свобод.

Конституція України проголошує людину та її життя найвищою соціальною цінністю в Україні. Обов’язок держави – захищати та охороняти життя і здоров’я людини від посягань, який знаходить своє відображення у кримінально-правовому механізмі.

Метою статті є визначення низки проблем уніфікації кримінально-правового тлумачення норм кримінального права, призначених регулювати правовідносини за противоправне позбавлення життя людини.

Об’єкт дослідження – кримінально-правові норми, які регламентують порядок притягнення до кримінальної відповідальності за позбавлення життя людини, власне вбивства у різних формах.

Аналізуючи кримінально-правові норми, які охороняють життя і здоров’я громадян, можна зробити висновок, що усі норми у відповідних галузях права повинні будуватися відповідно до пріоритетів Конституції. Цілком логічним кроком Законодавця, що змінює і розширює правове поле в області регулювання кримінально-правових відносин, стало прийняття в квітні 2001 року Кримінального кодексу України. Нагадаємо, що згідно Конституції, в Україні життя і здоров'я її громадян є найвищою соціальною цінністю, указуючи тим самим на пріоритет для майбутнього Законодавця, то цілком логічним було би злочини проти життя і здоров'я громадян винести в 1 Главу Особливої частини Кримінального кодексу.

Однак, незважаючи на чіткий пріоритет Основного Закону, у 1 Главі КК ми знаходимо не злочини проти життя і здоров'я, а проти основ національної безпеки держави. Порядок побудови статей у даній Главі фактично той же, що й у КК 1960 року УРСР. Залишається незрозумілим з якої причини законодавець змістив акценти. Хоча виправдання безумовно можна знайти безліч: це охорона територіальної цілісності і суверенітету держави, захист влади і конституційного ладу і т.п. Але, якщо ми говоримо про правовий режим у державі, то і норми права в ньому повинні будуватися відповідно до Конституції.

Здавалося б, що попередній досвід побудови кримінально-правових норм повинний був дозволити сконцентрувати злочини проти життя та здоров'я в єдиному розділі, у якому ми знайшли б для себе відповіді на всі питання різних позицій про позбавлення життя людини. Якщо в старому кодексі, як ми вже відзначали, таких норм було 33 у 7 розділах, то у КК нової редакції таких норм ми знаходимо вже 67, у 14 з 20 розділів. При цьому, більшість з них містяться не у Розділі про злочини проти життя і здоров'я громадян, де їх тільки 11, а в 8 різних Розділах Особливої частини кодексу.

Так, у Розділі про злочини проти навколишнього середовища їх 9, у Розділі про злочини проти суспільної безпеки їх 6, у Розділі про злочини проти безпеки виробництв їх 8, у Розділі про злочини проти правосуддя їх 5, по 4 у військових злочинах і злочинах проти світу і безпеки людства, а більше всього норм права зв'язаних з позбавленням життя людини ми знаходимо в Розділі, що говорить про злочини проти безпеки руху й експлуатації транспорту – таких норм там 12.

Здається, що законодавець знову до єдиної думки в питаннях регламентації насильницького позбавлення життя людини не прийшов, інакше чому ми знову зустрічаємо позначення сутності насильницького позбавлення життя людини – вбивства, поняттями старого КК: загибель людей, зазіхання на життя, смерть потерпілого, смерть, вбивство, навмисне вбивство. Разом з тим, додатково з'явилися нові трактування вбивства, наприклад, диверсія спрямована на масове знищення людей, ( див. коментар КК - смерть) ст.113 КК, або розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, у результаті чого наступила смерть особи, ч.2 ст.381 КК України.

Особливо варто зупинитися на 2 Розділі Особливої частини КК: Злочини проти життя і здоров'я особистості.

У ч.1 ст.115 КК України законодавцем, здавалося б, чітко визначене, що вбивство - це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Відзначимо ключові слова: вбивство, умисне, смерть іншої людини. Здається логічним подальше розкриття поняття того, що ж є умисним вбивством і в яких випадках позбавлення життя іншої людини буде вважатися умисним. Крім даної статті, вказівка на умисне вбивство (читаємо умисне заподіяння смерті людині) ми знаходимо ще в ст.116 КК – умисне вбивство, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, у ст.117 КК - умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини, у ст.118 КК - умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця й у ст.119 КК – вбивство через необережність.

У ст.115 КК говориться про умисне вбивство, а в ч.1 цієї ж статті про вбивство без вказівки на його навмисний характер. Якщо ч.2 ст.115 розкриває поняття навмисного вбивства і дає перелік навмисних вбивств, вважаючи цей перелік вичерпним, то логічним представляється його продовження диспозиціями ст.ст.116,117 її 118 КК. Інакше немає необхідності виділення їх у самостійні статті Кримінального кодексу.

Незрозумілими і не логічними є коментарі до ст.ст.116 і 117 КК, де стан сильного щиросердечного хвилювання й убивство матір'ю своєї новонародженої дитини є афектними, а значить про навмисність і намір говорити в таких випадках не можна. Наприклад, як кваліфікувати дії матері, що годує, що у ході годівлі заснула і грудьми задушила дитини, при цьому смерть дитини виявлена через кілька годин, і в які тимчасові рамки Законодавець вкладає поняття новонародженої дитини, з моменту народження - зрозуміло, а до якого періоду її розвитку – немає.

І, нарешті, порядок визначення ступеня тілесних ушкоджень визначається Законодавцем за правилами судово-медичного визначення ступеня ваги тілесних ушкоджень, згідно додатка до Кримінального кодексу. За зазначеними правилами визначені позиції і тимчасові рамки втрати здоров'я або втрата визначеного органа деякою мірою розмежовані, тому незрозумілим залишається як у людини спричинивши тілесні ушкодження іншій людині може матися намір легені, середнього ступеня або тяжкого тілесного ушкодження, і тим більше незрозуміло як можливий намір на тяжке тілесне ушкодження яке спричинило смерть потерпілого (знову не людини). Стало бути людина позбавляючи життя іншої людини має намір тільки на нанесення тяжких тілесних ушкоджень без настання смертельного результату і незрозуміло, як кваліфікувати дії особи, якщо в ході заподіяння тяжких тілесних ушкоджень наступила смерть двох і більш людей, тоді як Законодавець вказує в ч.2 ст.121 КК на смерть потерпілого.

Ці й інші питання говорять про необхідність проведення подальшого удосконалювання кримінального законодавства і приведення його у відповідність до Конституції України.

Висновки. Вважаємо, що вбивства, як норми права, які захищають життя і здоров'я людей повинні міститися в 1 розділі Кримінального кодексу України, їм ймовірно може бути визначене місце в трьох статтях КК: вбивство при обтяжуючих обставинах, вбивство при пом'якшуючих обставинах та вбивство без обтяжуючих та пом'якшуючих обставинах.

Зміст диспозиції ч.2 ст.115 КК України про вбивство при обтяжуючих обставинах, крім зазначених норм повинен містити в собі вбивства в наслідку терористичного акта, масових заворушень, працівників правоохоронних органів, членів їх родин, представників суспільних формувань по охороні суспільного порядку і безпеки громадян, у наслідку ненаданої допомоги хворому особою медичного персоналу.

До вбивств при обставинах, які пом’якшують відповідальність, варто віднести лише вбивства при перевищенні меж необхідної оборони і затримання злочинця та вбивство через необережність.

Вбивством без обтяжуючих і пом'якшуючих обставин може бути вбивство в наслідку залишення в небезпеці і ненаданні особі необхідної допомоги, знищення чужого майна, порушення правил екологічної безпеки, порушення правил по охороні і безпеці праці, порушення правил безпеки руху і експлуатації усіх видів транспорту, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, радіоактивними матеріалами і легкозаймистими та їдкими речовинами.

Питання умислу та необережності повинні розглядатися судом у кожному випадку окремо, з огляду на те, що моральні, правові і юридичні наслідки при вбивствах є предметом незворотнім і непоправним, Припускаємо, що в цьому відношенні повинні сказати не останнє слово не тільки юристи в області кримінального права, але й в області конституційної, міжнародної й інших галузей права.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:


  1. Конституція України [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141;

  2. Кримінальний кодекс України [Текст] // Офіційний вісник України. – 2001. - № 21. – Ст. 920;

  3. Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. Для студ. Юрид. Спец. Вищ. Закладві освіти / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; [за ред..проф. М.І Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація]. – Київ-Харків : Юрінком Інтер-Право, 2002. – 416 с.

  4. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [П.С. Матишевский, Є.В. Фесенко, С.Д. Шапченко та ін..]; за аг. Ред.. С.С. Яценка. – [4-те вид., перероб. Та доп.]. – К. : А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормативні матеріали та документи).

  5. Курс кримінології: Підручник: у 2 книгах / За ред.. О.М. Джужи. – К.: 2010

  6. Зелінський А.Ф. Кримінологія: Навчальний посібник. – Х. 2008

1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка