Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка69/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   87

Слободська Аліна Миколаївна


курсант 3-го курсу факультету з підготовки слідчих
Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: кандидат юридичних наук
Фіалка Михайло Ігорович

ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ
ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ


Злочинність неповнолітніх є своєрідним показником загальної злочинності та рівня моральної культури суспільства.

Причини, які обумовлюють злочинність неповнолітніх, мають різноплановий характер: соціальні, правові, культурні, економічні.

Мета дослідження полягає у детальну розгляді соціально-економічнх причин, які сприяють поширенню злочинності серед неповнолітніх, оскільки нині ця проблема набирає все більшого масштабу.

В Україні до більш криміногенних факторів у сфері соціально-економічних умов відносять: 1) офіційний прожитковий мінімум, який є нижчим за рівень забезпечення фізіологічного виживання; 2) поляризація населення за рівнем доходів; 3) безробіття [1, с. 41].

При з’ясуванні умов, що вплинули на злочинність неповнолітніх, було розглянуто вплив економічної кризи і виявилося, що тут діють соціальні, психологічні та багато інших факторів, пов’язаних практично з усіма сферами суспільного життя держави. Виділити будь-який фактор як умову впливу, що відбуваються у державі, а тим більше як причину існування злочинності у цілому, виявилось неможливим.

Економічні причини та умови злочинності досліджувались багатьма вченими. Серед робіт українських кримінологів з цієї проблемі слід назвати роботи О.М. Джужи, А.П. Закалюка, О.М. Костенка, О.М. Литвина, В.І. Шакуна та ін.

За даними, які наводяться в юридичній літературі, рівень життя 82% громадян України відповідає категорії бідності. Середня величина витрат на життя у тих, хто належить до розряду бідняків, на 25% нижче вирахуваної межі бідності. Понад 60% працюючих отримують заробітну плату нижче прожиткового мінімуму, а кожен четвертий – нижче межі бідності. Насамперед такий відсоток характеризує матеріальний та побутовий стан сімей і, зокрема, їхній низький рівень, що визначається категорією „бідність”, а також неспроможністю через брак коштів підтримувати навіть той спосіб життя, який мінімально забезпечує життєздатність тих родин за існуючих умов [2, c. 41].

До економічних чинників належать значний розрив у матеріальному забезпеченні дітей, вихідців із різних соціальних груп, тобто має місце соціальне розшарування, яке може породжувати у підлітка заздрість до тих, у кого більший достаток, бажання мати у себе речі, які є у дітей з більш заможних сімей [2, с.164]. У сучасних умовах економічної кризи у нашій країни дедалі помітніше стає криза сім’ї як соціального інституту суспільства, шляхи виходу з якої поки що невідомі. Криза виявляється в тому, що сім’я дедалі гірше реалізовує свої основні функції – організацію подружнього життя, народження і виховання дітей, відтворення населення і робочої сили. Матеріальне неблагополуччя сім’ї часто штовхає батьків до пошуків додаткового заробітку. Результатом відсутності батьків є прояви девіантної поведінки дітей та їх втягування до злочинної діяльності [3, с. 5].

Однією з причин злочинності неповнолітніх є їх незайнятість та не працевлаштованість після закінчення навчального закладу. Ватро зазначити, щодо традиційних чинників незайнятості населення неповнолітніх, коли сім’я або добре забезпечена, щоб утримувати неповнолітнього, або фактично втратила свій соціальний статус і не має змоги контролювати його поведінку, нині додалося безробіття молоді. Тривала відсутність занять у неповнолітніх, які залишили навчання, також зумовлює виникнення антигромадських поглядів та звичок [4, с. 221].

Варто підкреслити, що стандарт потреб у неповнолітніх достатньо високий, про що свідчать такі дані: неповнолітні у віці 14-16 років, які виявили прагнення володіти сучасними предметами електроніки, засобами мобільного зв’язку та мати сучасний зовнішній вигляд. Попит на придбання вищенаведених предметів призводить неповнолітніх до прагнення нелегально або напівлегально, а головне швидко, володіти недоступним. Отже, на протиправну поведінку неповнолітніх впливають не тільки матеріальні труднощі в сім’ях, але й завищені потреби підлітків, що значно перевищують можливості, які можуть задовольнити батьки.

Скоєння злочинів неповнолітніми з корисливих мотивів – це не менш ганебне явище, ніж кримінально каране насильство щодо неповнолітніх у сім’ях. Це теж аморальний, безправний стан, але вже у масштабах не родини, а держави [5].

На основі викладеного можна зробити висновок, що економічні чинники злочинності неповнолітніх полягають у соціальному розшаруванні населення, зростанні безробіття як серед молоді, так і серед дорослого населення, яке не може повністю забезпечити сучасні потреби своїх неповнолітніх дітей, низький життєвий рівень більшості населення, що призводить до девіантної поведінки, впливає на психологію неповнолітньої особи, що знаходить свій прояв у підвищенні агресії,зростання рівня злочинності серед даної категорії населення нашої держави.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Шакун В.І. Суспільство і злочинність / В. І. Шакун. – К: Атіка, 2003. – 784 с.

  2. Іванов Ю.Ф. Кримінологія: Навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. - К. : Вид. Паливода А.В., 2006. – 264 с.

  3. Звітність про зареєстровані злочини і результати роботи. Форма №1-А: затв. Наказом МВС України від 16 січня 2008 р. №16 за погодженням з Держкомстатом України. - ДІТ МВС України. - К., 2006-2010.

  4. Корнієнко М.В. Причини та умови поширення злочинності неповнолітніх на сучасному етапі розвитку нашої держави / М. В. Корнієнко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 2. – С. 219-223.

  5. Абросімова Ю.А. Злочинність неповнолітніх в Україні в умовах економічної кризи / Ю.А. Абросімова // Радник: Український юридичний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://radnuk.info/statti/558-kruminolog/14725-2011-01-18-23-56-47.html.1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка