Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка77/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   87

Туревич Андрій Олександрович


курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: кандидат юридичних наук
Орлов Юрій Володимирович

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ, ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 342 КК УКРАЇНИ


На сучасному етапі розвитку нашої держави проблема вироблення ефективних заходів протидії поширенню злочинів, передбачених ст. 342 КК України є вельми актуальною, оскільки останні сприяють поглибленню дисфункції державно-владної управлінської діяльності та, зокрема, у сфері правоохоронних відносин. Крім того, опір представникам влади, працівникам правоохоронних органів, особам, які виконують обов’язки з охорони громадського порядку відноситься до категорії агресивно-насильницьких злочинів, які, крім іншого, завдають шкоду здоров’ю означеним особам, впливаючи опосередковано й на відносини у сфері авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єднань громадян, які вони представляють. Разом з тим, конструюванню системи дієвих кримінально-превентивних заходів об’єктивно має передувати накопичення й узагальнення кримінологічної інформації про стан досліджуваного об’єкту, тобто про його рівень, динаміку, структуру.

Так, в період з 2002 по 2011 рік було зареєстровано 4425 злочинів передбачених ст. 342 Кримінального кодексу України (див. діаграму 1).Діаграма 1.

Рівень та динаміка злочину, передбаченого ст. 342 КК України

(2002-2011 рр.)

Як можна пересвідчитись, динаміка досліджуваного різновиду злочинів – не стійка, хоча й зберігається високий їх рівень. Детальні показники динаміки зазначені в таблиці 1.Таблиця 1

Показники динаміки відтворення злочинів, передбачених ст. 342 КК України (2002-2011 рр.)


Рік

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Рівень ряду

424

430

403

441

469

534

588

583

568

426

Абсолютний приріст (баз. метод)
6

-21

17

45

110

164

159

144

2

Абсолютний приріст (ланц. метод)
6

-27

38

28

65

54

-5

-15

-142

Темп зростання (баз. метод)
1,01

0,95

1,04

1,11

1,26

1,39

1,38

1,34

1,00

Темп зростання (ланц. метод)
1,01

0,94

1,09

1,06

1,14

1,10

0,99

0,97

0,75

Темп приросту (баз. метод)
1,42

-4,88

4,22

10,20

23,45

30,71

27,04

24,70

0,35

Темп приросту (ланц. метод)
1,42

-6,28

9,43

6,35

13,86

10,11

-0,85

-2,57

-25,00

Середній рівень

486,60

Середній абсолютний приріст

2,00

Середній темп зростання

1,00

Середній темп приросту(%)

0,05

Отже, в період з з 2002 по 2004 р. спостерігається тенденція до зниження виявлених злочинів досліджуваної категорії. З 2005 по 2008 рік – фіксується планомірне зростання їх рівня, після чого тенденція змінюється на протилежну, яка і зберігається до сьогоднішнього дня. Нестійкість динаміки при стікостості детермінаційного комплексу можливо пояснити не стільки реальними змінами у стані злочинності, скільки залежністю офіційних показників від організаційно-управлінських факторів, зміни реєстраційної процедури, що відбувалася у 2004, 2009 та 2012 роках. Крім того, як засвідчив здійснений нами аналіз судово-слідчої практики, в багатьох випадках правоохоронні органи та суди надають невірну кваліфікацію вчиненому: зокрема, відбувається кваліфікація опору, поєднаного з насильством щодо працівника правоохоронного органу за ст. 345 КК України, ігноруючи, таким чином, кримінально-правові ознаки розмежування вказаних злочинів. Відтак, рівень штучної латентності опору працівникові правоохоронного органу за нашими підрахунками складає близько 40 %, що має бути відповідним чином враховане при аналізі реального рівня й динаміки.

Також варто звернути увагу й на те, що, незважаючи на загальну тенеденцію до зниження рівня злочинів, передбачених ст. 342 КК України, відбувається неухильне ускладнення їх структури за рахунок збільшення частки злочинів, вчинених у стані сп’яніння, а також особами, які мають судимість за вчинені раніше умисні злочини (див. діаграми 2 та 3)

Діаграма 2

Графічне зображення динаміки злочинів передбачених ст. 342 КК України, вчинених у стані сп’яніння (2002-2011 рр.)


Як спостерігається на графіку, починаючи з 2005 року кількість таких злочинів збільшується. А у 2007, 2008, 2009 роках такий показник досягав близько половини всіх зареєстрованих злочинів.

Діаграма 3

Графічне зображення динаміки рецидиву злочинів,
передбачених ст. 342 КК України (2002-2011 рр.)


На графіку випливає, що значна частка таких злочинів вчиняються особами, які на момент злочину мали не зняту та непогашену судимість. З кожним роком показник зростає, а у 2010 і 2011 роках – досягає пікових значень, які у 3 та 4 рази перевищують рівень злочинності 2003 та 2004 років відповідно.

Також треба звернути увагу на те, що близько 20% від загальної кількості злочинів передбачених ст. 342 КК України вчиняється групою осіб, що підвищує їх суспільну небезпечність і активну протидію представникам влади. Їх показник залишається відносно стабільним протягом 2002-2011 р.р.

Отже, наше дослідження виявило збереження високого рівня злочинів, передбачених ст. 342 КК України. На фоні зниження загальної їх кількості відмічається погіршення структури за рахунок збільшення частки рецидивних злочинів та тих, що вчиняються у стані алкогольного сп’яніння. Останнє актуалізує зв’язок детермінації поширення опору представникам влади, працівникам правоохоронних органів та іншим, зазначеним в ст. 342 КК України особам з проблемою алкоголізації населення України, а такої факторами рецидивної злочинності. Відтак, протидія інтенсифікації відтворення злочинів, передбачених ст. 342 КК Україну має спільні площини дотику з оздоровленням населення, сприянням соціальній адаптації особам, які відбули покарання, підвищенням ефективності адміністративного нагляду та заходів соціального патронажу, здійснюваного, в тому числі, службою дільничних інспекторів міліції.


1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка