Міністерство внутрішніх справ україни Академія внутрішніх військ мвс україни науково-дослідний центр академіі вв мвс україни „Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій”Сторінка1/62
Дата конвертації05.03.2016
Розмір4.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ України

Академія внутрішніх військ

МВС України

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР

АКАДЕМІІ ВВ МВС УКРАЇНИ

Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій”
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
Україна (м. Харків)

18 листопада 2009 року

Харків-2009Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Україна, м. Харків, 18 листопада 2009 року). – Х.: Академія внутрішніх військ МВС України, 2009. – 276 с.
Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітетуО.А. Савченко, заступник командувача внутрішніх військ по роботі з особовим складом, генерал-лейтенант.

Заступники голови оргкомітету:

 • В.І. Воробйов, кандидат військових наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного центру проблем службово-бойової діяльності внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України, генерал-майор;

 • І.І. Приходько, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії з проблем будівництва та психології службово-бойової діяльності внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України, підполковник.

Відповідальний секретар оргкомітету – І.В. Воробйова, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем будівництва та психології службово-бойової діяльності внутрішніх військ Академії внутрішніх військ МВС України.

У збірнику представлено наукові доповіді та повідомлення, в яких відображено пріоритетні напрямки розвитку психологічної науки з проблем психологічної безпеки особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій, шляхів підвищення ефективності наукових досліджень, вдосконалення взаємодії між науковими установами та вищими навчальними закладами різних силових структур у проведенні наукової роботи та результати наукових досліджень у галузі екстремальної психології.

Публікується за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції „Психологічна безпека особового складу силових структур та персоналу екстремальних професій”, що відбулася в Академії внутрішніх військ МВС України 18 листопада 2009 року у м. Харкові.

Матеріали конференції будуть корисними науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, психологам-практикам, керівникам і працівникам силових структур.

Доповіді відтворені безпосередньо з авторських оригіналів. За достовірність представлених результатів відповідальність несуть автори.

© АВВ МВС України


ВІТАЛЬНЕ СЛОВОСавченко О.А.,


заступник командувача внутрішніх військ МВС України

по роботі з особовим складом, генерал-лейтенантАктуальні проблеми психологічної роботи у внутрішніх військах МВС України та шляхи їх вирішенняШановні учасники міжнародної науково-практичної конференції!

Дозвольте щиро привітати Вас від імені командування Головного управління внутрішніх військ МВС України з початком конференції, побажати плідної праці, а також висловити надію, що сьогоднішній форум надасть нового імпульсу нашій спільній роботі щодо вирішення широкого кола науково-теоретичних та прикладних проблем психологічної безпеки особистості в ризиконебезпечних сферах службово-бойової діяльності!

 • Тема нашої конференції є відображенням нагальних потреб сучасного суспільства у практичній реалізації напрацювань фундаментальної психології у галузі психологічної безпеки особистості. У цьому аспекті психологічна наука і практика має засвідчити свою гуманістичну основу щодо створення умов для задоволення основної потреби людини – самореалізації в творчій професійній діяльності, через підтримку, збереження і відновлення функціонального стану працездатності, психічних і фізичних можливостей організму.

 • Зважаючи на те, що забезпечення охорони громадського порядку у суспільстві, захисту громадян від протиправних посягань відносять до основних пріоритетних завдань, які покладено на внутрішні війська – військовослужбовці повинні завжди бути готовими виконати ці відповідальні завдання. Загальновідомо, що успіх будь-якої справи значною мірою залежить від рівня підготовки, кваліфікації військових фахівців, їх фахової, фізичної та психологічної підготовки, мотивації до служби та додержання законності в діяльності, відданості справі і розуміння своєї ролі й місця в колективних діях, рівня дисциплінованості.

 • Актуальність удосконалення психологічної підготовки особового складу до діяльності у екстремальних умовах зумовлено тим, що тільки за роки незалежності при виконанні службових обов’язків загинуло 12 військовослужбовців внутрішніх військ. Ряд військовослужбовців отримали поранення під час виконання миротворчої місії у Косово,
  м. Митровиця, де один офіцер від отриманих поранень загинув. За останні п’ять років 363 військовослужбовці внутрішніх військ побували у миротворчих місіях, із них 80 військовослужбовців виконували по 2-3 місії.

 • За несвоєчасного або непрофесійного надання психологічної допомоги, психологічної реабілітації, негативні наслідки посттравматичних стресових розладів можуть спричиняти професійну деформацію особистості військовослужбовця, деформацію його професійно важливих якостей, розвиток посттравматичних стресів. Виведення військовослужбовців від отримання психологічних травм під час виконання службових обов’язків вимагає від нас міняти напрямки та визначати пріоритети удосконалення психологічної підготовки особового складу, змінювати структуру психологічного супроводу службово-бойової діяльності.

 • Важливим компонентом удосконалення психологічної роботи у внутрішніх військах є соціальні перетворення щодо впровадження гендерної політики у нашій державі. На рівні внутрішніх військ це завдання повинно бути визначено як перехід від “охоронної політики щодо жінок” до паритетної рівності статей з розробкою і психологічним обґрунтуванням широкого кола проблем, що стосуються особливостей їх становища й досвіду. При цьому, подальший напрям звершень у гендерній політиці позначається перспективою рівності отриманих результатів від службово-бойової діяльності.

 • На формування якостей військовослужбовців нової формації, перш за все, високого рівня теоретичних знань та практичних навичок, їхнього вміння своєчасно орієнтуватися в обстановці та адаптуватися до реальних умов, повинна бути спрямована система психологічного забезпечення. Тому особливо назрілим сьогодні є питання розробки та систематизації психологічних знань у вигляді спеціальних технологій й впровадження їх у різні види діяльності.

 • Окремої оцінки та уваги в системі психологічної роботи у внутрішніх військах заслуговує діяльність органів військового управління. Сучасні умови вимагають означення більш чіткої і дієвої позиції з боку всіх суб’єктів виховної та психологічної роботи щодо:

 • необхідності подальшого удосконалення (упорядкування) нормативно-правової бази з метою чіткого окреслення предметного поля діяльності психолога внутрішніх військ та виконання його функціональних обов’язків;

 • удосконалювання підготовки кваліфікованих офіцерів-психологів з урахуванням психологічних особливостей службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України;

 • врахування психологічних факторів у системі бойової та спеціальної підготовки, вихованні військовослужбовців та атестуванні особового складу ;

 • розвитку спеціальних психолого-педагогічних компетенцій керівного складу та ефективного керівництва військово-соціальними процесами;

 • підвищення ефективності психологічної допомоги особовому складу;

 • ефективної психопрофілактичної роботи.

 • Визначальним спрямуванням військово-психологічних досліджень у внутрішніх військах є подолання розриву між теоретичною та практичною військовою психологією внутрішніх військ. Науково-дослідна установа має бути центром методичного забезпечення для вирішення проблем психології у військах. На часі реалізація психологічних знань у вигляді наукової обґрунтованості управлінських рішень, розробки спеціальних психологічних технологій, серед яких особлива роль має належати психотренінговим технологіям, інтерактивним методам навчання особового складу, розвитку соціально-психологічної компетенції офіцерського складу.

 • Серед інших, украй необхідним залишається питанням підготовки офіцерських кадрів для органів виховної та психологічної роботи. Очевидно, це вимагає розробки нових підходів до їх фахової підготовки з урахуванням професійної та військово-прикладної складових. Сподіваюсь що і це питання не залишиться поза увагою учасників конференції.

 • На моє глибоке переконання психологічне забезпечення повинно охоплювати всі сфери діяльності військової служби – починаючи від професійно-психологічного відбору військовослужбовців на службу у внутрішні війська й закінчуючи психологічним супроводом службово-бойової діяльності, бойової служби, спрямованими на ефективне розв’язання широкого кола службово-бойових завдань та соціальної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас.

 • Один з перших кроків вирішення проблем психологічної роботи у внутрішніх військах зроблено. У липні 2008 року створено сектор „З проблем психології службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України” при науково-дослідній лабораторії №2 науково-дослідного центру Академії. У штаті сектору працюють: провідний науковий співробітник – доктор психологічних наук, професор Тімченко Олександр Володимирович, кандидат психологічних наук, професор Ліпатов Іван Іванович, старші наукові співробітники кандидати психологічних наук Воробйова Інна Вікторівна, Мацегора Яніна Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент Пасічник Володимир Іванович, очолює науково-дослідну лабораторію кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник підполковник Приходько Ігор Іванович, які складають основу наукового потенціалу для вирішення проблем психології в процесі службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України.

За короткий період співробітниками науково-дослідного сектору вирішена низка науково-практичних завдань, а саме: виконується чотири науково-дослідні роботи з проблем вдосконалення системи психологічного забезпечення внутрішніх військ, розробляється автоматизований психодіагностичний комплекс визначення професійної придатності кандидатів на військову службу за контрактом; вдосконалення форм та змісту бойових документів з морально-психологічного забезпечення при виконанні службово-бойових завдань внутрішніми військами. Видано монографію „Професійний психологічний відбір майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України” (автор – підполковник Приходько І.І.), навчальний посібник „Основи роботи психолога внутрішніх військ”, який має гриф „Рекомендований Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів МВС України ІІІ-ІV рівнів акредитації” для використання у навчальному процесі (авторський колектив – І.І. Ліпатов, І.І. Приходько, Ю.Б. Ірхін, В.І. Пасічник, М.І. Товма, М.І. Досяк, І.Й. Ліпатов), підготовлений до видання навчально-методичний посібник „Методика проведення військово-соціологічних і соціально-психологічних досліджень у внутрішніх військах МВС України”.

 • До вирішення проблем удосконалення психологічного забезпечення військовослужбовців внутрішніх військ спонукає співпраця між вченими Академії внутрішніх військ МВС України та представниками науково-дослідної лабораторії „Екстремальної та кризової психології” Університету цивільного захисту України, науковий колектив цієї лабораторії постійно приймає участь у проведенні спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів з проблем військової психології.

Взаємодія з науковцями наукової лабораторії психологічного супроводження оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ Київського національного університету внутрішніх справ, та особисто її керівником – кандидатом психологічних наук підполковником міліції Ірхіним Юрієм Борисовичем сприяє вирішенню проблем психології під час підготовки фахівців для психологічної служби внутрішніх військ.

 • Висновки наукових досліджень, що впроваджуються у військах, спонукають нарощуванню ефективності психологічної підготовки особового складу до виконання завдань за призначенням. Так, на їх основі психологом військової частини 4114 Ваврисюком Ю.Б. запропоновано власний досвід психокорекційної роботи з військовослужбовцями, відпрацьовані методики групової та індивідуальної психопрофілактичної роботи (сеанси музично-кольорового супроводження) для підготовки особового складу до бойової служби. Подібні напрацювання здійсненні старшим офіцером-психологом майором Чижевським С.А. у військовій частині 2260, де підготовка до несення служби здійснюється з використанням обладнання кімнати психологічного розвантаження та елементів тренінгових технологій.

 • Впроваджуючи сучасні наукові здобутки у психологічну роботу, у внутрішніх військах здійснюються два наукові (дисертаційні) дослідження на здобуття ступеню кандидата психологічних наук: старшим офіцером відділу морально-психологічного забезпечення службово-бойової діяльності управління виховної роботи підполковником Досяк М.І. за темою: „Формування професійно-важливих психологічних якостей військовослужбовців внутрішніх військ для діяльності в екстремальних умовах” та офіцером-психологом військової частини 3045 старшим лейтенантом Кузьміним Є.В. за темою: „Формування толерантності до страху та фобій у військовослужбовців внутрішніх військ”. Ще два офіцери внутрішніх військ вступили до ад’юнктури Академії управління МВС та Київського національного університету внутрішніх справ у поточному році. Наукові дослідження, які реалізовуються у внутрішніх військах, розкривають сутність особливостей психологічної підготовки особового складу внутрішніх військ до діяльності в екстремальних умовах та сприятимуть нарощуванню професійності психологічної підготовки особового складу до виконання завдань за призначенням.

 • Таким чином, психологічна робота у внутрішніх військах і її професійний рівень відповідає сучасним умовам службово-бойової діяльності. Це дає підстави стверджувати, що особовий склад підпорядкованих управлінь територіальних командувань, з’єднань та військових частин має достатній рівень психологічної підготовки до виконання службово-бойових завдань за будь-яких умов обстановки.

 • Шановні товариші!

Зрозуміло, що серед багатьох проблемних питань, які стосуються психологічного забезпечення життєдіяльності військ і які вимагають першочергового розв’язання, я зупинився тільки на окремих. Сподіваюсь, що учасниками конференції буде продовжено фахову розмову, і наша міжнародна науково-практична конференція сприятиме розширенню позитивного ефекту попередніх напрацювань, налагодженню подальшої плідної співпраці між силовими відомствами інших держав та військовими формуваннями України.

 • Надіюсь, така перспектива розвитку психологічної роботи знайде своє втілення в професійній діяльності кожного присутнього, і ми будемо робити все можливе для нарощування професійності офіцерів-психологів військ, активно і ефективно використовувати набутий досвід психологічної роботи у профілактиці та недопущенні негативних явищ серед особового складу внутрішніх військ. Тому прошу вас глибоко проаналізувати стан психологічної роботи, ті здобутки, які є на сьогодні у військах, врахувати визначені проблемні питання та завдання, передбачені для внутрішніх військ діючою нормативно-правовою базою з метою надання діяльності з організації та здійснення психологічного супроводу службово-бойової діяльності практичної спрямованості, орієнтованої на успішне вирішення наявних службово-бойових завдань.

 • Впевнений, що скоординована робота під час проведення науково-практичної конференції, плідний обмін думками та досвідом колег з інших держав буде сприяти позитивним змінам у роботі з військовослужбовцями внутрішніх військ та надасть новий імпульс удосконаленню професійної діяльності.


Дякую за увагу! Бажаю Вам плідної роботи!

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка