Моделювання фізичного експериментуСкачати 38.33 Kb.
Дата конвертації20.03.2016
Розмір38.33 Kb.


Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Реферат з технологій

на тему:

«Моделювання фізичного експерименту»

Підготувала Учениця 11 класу

Лозовицька Юлія

Вчитель: Дахно Людмила Олександрівна2015 р.

ЗМІСТ

  1. Вступ…………………………………………………………………… 3

  2. Розділ 1: Моделювання фізичного експерименту…………………... 4

  3. Висновок………………………………………………………….…… 6

  4. Література……………………………………………………………... 7

ВСТУП

Людина в будь-якій діяльності постійно користується моделями. У дитинстві люди граються з ляльками, будиночками, машинами – зменшеними копіями реальних об’єктів. Дорослі також використовують моделі під час спорудження будинку або пошиття костюму, створення ілюстрованого журналу або розрахунку польоту ракети.РОЗДІЛ 1: МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Модель – це прообраз, опис або зображення якогось об’єкту

Використання комп’ютера дає широкі можливості для розв’язання багатьох задач. Моделювання за допомогою комп’ютера формує в учнів уявлення про динаміку математичних та фізичних процесів, є засобом індивідуалізації навчання, що підвищує зацікавленість в одержанні знань. Важливе значення має моделювання процесів, проведення яких неможливо провести в лабораторних умовах внаслідок того, що реальна тривалість процесів або розміри спостережуваних об’єктів або явищ надто малі чи надто великі.

Впровадження комп’ютерного моделювання у навчальний процес присвячували свої роботи С. П. Величко , в. П. Муляр, Ю. Р.Жук, О. Ю. Свистунов, А. М. Сільвейстр та інші.

Один із шляхів проведення досліду без залучення будь-якого додаткового устаткування до комп’ютера – це моделювання фізичного експерименту. Водночас, окрім безпосередньо комп’ютерів, використовується спеціально створене програмне забезпечення ( ПЗ ), використання якого дає змогу організовувати зміну параметрів моделі фізичного явища чи установки та уточноти відповідні процеси на екрані комп’ютерного монітора у вигляді графічного зображення. Таких програм створено дуже багато.

Більшість програмних продуктів містить фіксовану кількість конкретних моделей, але є й такі, використанняяких дає змогу користувачеві створювати свої власні моделі, задавати їхнім елементам довільні параметри та характеристики, керувати їх роботою. До таких засобів належить зокрема комп’ютерне середовище схемотехнічного моделювання Elektronics Workbench від фірми Interactive Image Technologies. Це ПЗ можна використовувати і для вивчення електротехніки та радіотехніки, і для розгляду питань загальної фізики, а саме електромагнітних явищ.

Метод комп’ютерного моделювання фізичних явищ можна застосовувати для вивчення таких дослідів, як : Комптона, дослід Штернера і Герлаха, дослід Столєтова, дослід Резерфорда, Чадвіка та ін. Моделювання ефектів руху фізичних об’єктів можна здійснювати засобами Delphi, для моделювання задач динаміки використовуються системи комп’ютерної математики Maxima, Maple, GRAN1 тощо.

Але, мабуть, найважливішим з фунаментальних експериментів з фізики є дослід Резерфорда. Вчений започаткував ядерну модель атома і розкрив фізичний зміст номера елемента в таблиці Менделеєва, як заряд ядра, вираженого в елементарних зарядах.

Дослідження Резерфорда по розсіюванню а-частинок при їх проходженні через тонкі металеві листки показують, що основна маса атома і позитивний електричний заряд сконцентровані в невеликій центральній області атома, яку називають ядром. В нейтральному атомі навколо ядро обертається Z – електронів . Така модель отримала назву ядерної моделі атома.

На уроках фізики ці досліди не можна проводити в лабораторних умовах, оскільки це шкідливо для учнів, тому для їх дослідження можна використовувати комп’ютерні моделі. Лабораторні установки відрізняються від комп’ютерних моделей явищ тим, що крім моделі демонстраційної установки вони містять додаткові блоки, а саме: блок зберігання результатів експериментальних досліджень, підпрограми побудови графіків залежності фізичних величин, блок обробки результатів експериментальних досліджень, а також електронний журнал, до якого автоматично заносяться результати діяльності учня.ВИСНОВОК

Впровадження комп’ютерного моделювання в навчальний процес фізики краще показує навчальну діяльність учнів, і доцільним під час навчання фізики, зокрема таких тем, як : явище фотоефекту, телескоп Галілея, рух тіла під дією сили тяжіння та ін.ЛІТЕРАТУРА

  1. Городенко М. М. Комп’ютерне моделювання досліду Резерфорда/ М. М. Городенко, В. С. Сьомкін, М. С. Кисельов// Теорія та методика навчання математики, фізики, Інформатики: 3б.наук.праць. – Кривий Ріг; Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 2. – С. 88-89.

  2. Дима Я. Ю. Сучасні підходи до постановки фізичних експериментів/ Я. Ю. Дима, О. П. Руденеко, О.В. Саєнко //3б.наук.праць кам’янець-Подільського національного університету. Серія педагогічна : Управління якістю підготовки майбутніх учиттелів фізики татрудового навчання. – Кам’янець-Подільський національний університет імені івана Оргієнка, 2009. – Вип. 15. – С. 132-135.

  3. Дмитриева Е. А. Использование компьютерной модели опыта Милликена при изучении дискретности электрического заряда/ Е. А. Дмитриева, В. Н. Кадченко// теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: 3б. наук. праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 2. – С. 125-127.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка