Моделювання навчально – пізнавальних видів діяльності в різновіковій групіСкачати 69.33 Kb.
Дата конвертації24.03.2016
Розмір69.33 Kb.
Шевченко Наталя Миколаївна

Вихователь – методист Новопільського

ДНЗ «Снігуронька»

МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ

Анотація: В статті розкриваються особливості роботи з дітьми в різновіковій групі;обґрунтовуються різні варіанти організації навчально – пізнавальних видів діяльності дітей; надані рекомендації до методики навчально – виховної роботи.

Ключові слова: різновікова група, навчально – пізнавальні види діяльності, форми організації педагогічної роботи, змістової лінії, вікова підгрупа, диференційоване навчання.

Постановка проблеми:  розкрити специфіку організації занять у різновіковій групі дітей малокомплектного дитячого сада..

Дошкільна освіта є обов'язковою складовою частиною системи безперервної освіти в Україні , а дошкільний вік - базовий етап фізичного , психологічного та соціального становлення особистості дитини. Це визначено в Законі України 11 червня 2001 року № 2628 « Про дошкільну освіту» (з останніми змінами 26 грудня 2008).

Малочисельність сучасних дитячих садків спонукає і науковців, і педагогів звертати увагу на проблеми виховання та навчання дітей у різновікових групах. Організація ᴨедагогічного процесу в різновікових групах має свої особливості і складності, від вихователів вимагається знання специфіки роботи з різними віковими групами, вміння зіставляти програмові вимоги з віковими та індивідуальними особливостями дітей, здатності правильно розподіляти увагу, розуміти і бачити кожну дитину і всю групу в цілому, забезчувати розвиток дітей відповідно до їх можливостей. [ 5 , 32 ] .

Науково – методичною основою педагогічного процесу в малокомплектному дошкільному навчальному закладі є правильне поєднання загальних вимог дошкільної педагогіки з конкретними умовами виховання в одній групі дітей різного віку. В нашому дошкільному закладі різновікова група комплектована дітьми суміжного віку ( 5-6 рік життя).


Навчально – пізнавальна робота в ДНЗ здійснюється ᴨедагогом в процесі повсякденного життя і самостійної діяльності дітей (ігрової, трудової тощо) , а також у процесі занять , спеціально організованих і систематично проведених з усіма дітьми. У процесі занять вихователь організовує навчальну діяльність усіх дітей , формує вміння діяти відповідно до отриманих від дорослого вказівками , планомірно і послідовно навчає дітей новим знанням і вмінням , розвиває пізнавальну активність У різновіковій групі «Веселка» вихователі поєднують різні форми роботи (колективна робота , робота з підгрупою та індивідуальні заняття). Навчальні завдання краще вирішувати на фронтальних заняттях , а конкретні (повідомлення нового матеріалу, закріплення, розширення і уточнення знань) - на заняттях з однією підгрупою .
З метою створення оптимальних умов для формування життєвої компетентності дітей п’ятирічного віку в умовах різновікового колективу пропонуємо кілька форм та прийомів організації педагогічної роботи, які сприятимуть урахуванню інтересів та можливостей дітей:
• послідовна – завершивши роботу з однією підгрупою дітей, педагог переходить до іншої. Кожна вікова підгрупа потребує свого змісту роботи навіть за умови використання подібної форми організації.

• одночасна – зміст, форми, послідовність і способи використання ігрового, дидактичного матеріалів, посібників – однакові у використанні. Педагог має майстерно варіювати, комбінувати види діяльності, щоб зберегти інтерес кожної дитини, кожної підгрупи до колективної мети та способів її досягнення. До цієї форми організації не варто вдаватися часто, щоб зберегти й реалізувати право кожної дитини на вільну нерегламентовану діяльність;


• паралельна – кожна підгрупа дітей одночасно, проте окремо одна від одної, залучена до різних видів діяльності з різним змістом; форми, послідовність і способи використання ігрового, дидактичного матеріалів, посібників – різні. Завершує свою діяльність кожна підгрупа в різний час;
• тематично об'єднана – організовується тематично однакова діяльність дошкільників, але з різними програмовими завданнями для вікових підгруп, що може час від часу переплітатися.

Способи організації навчально-пізнавальної діяльності дітей

  1. Спільні заняття для кожної вікової підгрупи: спільні лінії розвитку, але різні програмові завдання. При проведенні таких занять вихователям потрібно дотримуватись дидактичних вимог щодо організації занять, а саме: визначити програмовий матеріал з погляду його сумісності; забезпечити дотримання організаційних та методичних вимог до педагогічного процесу; матеріал має містити спільні елементи для дітей усіх підгруп, чітке планування, регламентація кожного етапу; організація самостійної діяльності на кожному занятті.

На таких заняттях можуть бути різні теми, навіть різні види діяльності (малювання, ліплення, аплікація) але основне навчальне завдання має бути спільним. Наприклад, діти середньої групи – малюють фрукти на тарілці, старшої – збір урожаю в саду. Спільним завданням буде: вчити малювати предмети округлої форми.

2. Спільні заняття для кожної вікової підгрупи: різні лінії розвитку, різні програмові завдання. Рекомендуємо вихователям врахувати наступне :


• одночасно з усіма підгрупами проводять лише такі заняття, на яких можна забезпечити дотримання організаційних та методичних вимог до педагогічного процесу;

• бажано уникати ситуацій, коли складний для сприймання матеріал подається для всіх вікових підгруп. Важливо правильно визначити програмовий матеріал з погляду його сумісності, максимально наблизити вид діяльності (малювання, ліплення);


• матеріал, підготовлений до заняття, має містити спільні елементи для дітей усіх підгруп, що дає змогу об’єднати вихованців у проведенні ігор, відгадуванні загадок, виконанні певних завдань;
• одна з головних умов проведення спільного заняття – його чітке планування, регламентація кожного етапу;
• поетапна робота з дітьми різних вікових підгруп неможлива без організації їхньої самостійної діяльності на кожному занятті. Коли в одній групі подаються і закріплюються нові знання, вихованці інших груп можуть працювати самостійно;
• самостійні завдання продумуються та готуються педагогом заздалегідь і мають відповідати таким вимогам: активізувати розумову діяльність дітей; розвивати ініціативу; бути посильними для дітей і спиратися на раніше набуті знання; забезпечувати реалізацію принципу поступового ускладнення; враховувати особливості групи в цілому й окремих вихованців; бути різноманітними за формою і змістом; містити елементи новизни; мати відповідний ступінь труднощів для дітей кожного віку; достатня кількість роздаткового матеріалу з кожного розділу програми.

3. Проведення занять з кожною віковою підгрупою. Продумуючи поєднання роботи двох підгруп, потрібно враховувати характер діяльності дітей, щоб виконання завдань дітьми однієї підгрупи не відволікало дітей другої (наприклад: читання старшим дітям цікавої казки – молодших дітей буде відволікати від ліплення; дітей старшої підгрупи можуть відволікати цікаві дидактичні ігри з малятами тощо). Плануючи заняття цього типу, слід враховувати і характер діяльності вихователя. Адже він не може одночасно проводити два заняття за його безпосередньою участю: бесіда з однією підгрупою і фізкультура – з іншою. Хоча може бути так: молодші – вивчають вірш, а старші – ліплять. Старші діти знають вірш і відволікатися не будуть, крім цього в них вже є навички ліплення, тому діти будуть працювати самостійно. В обох випадках їх обов’язковим структурним компонентом має стати наявність самостійних завдань. Вони продумуються і готуються педагогом заздалегідь. У цьому виді організації навчальної діяльності закладена групова організація малюків з різних видів пізнавально - розвиваючої діяльності з різним змістом. Для реалізації цього виду організації навчальної діяльності необхідно дотримуватися таких умов : можливе проведення занять в різний час; проведення заняття предметниками або двома вихователями ; залучення до роботи помічника вихователя .


Педагог організовуючи навчально- виховний процес у різновіковій групі , повинен задіяти кожного вихованця групи до активної участі в освітньому процесі , незалежно від віку , статі та індивідуальних особливостей.
Організація педагогічного процесу повинна бути орієнтована не тільки на загальні завдання виховання (програми , методичні вказівки), а головним чином на дитину, її потреби , інтереси , рівень розвитку.

Загалом, організація педагогічного процесу повинна бути зорієнтована не лише на загальні завдання виховання (програми, методичні вказівки), а головним чином — на дитину, її потреби, інтереси, рівень розвитку.

Потрібно зазначити, що складаючи планування занять, а також інших видів діяльності дітей, потрібно весь матеріал пов’язати однією темою, але різним програмовим змістом відповідно до віку та рівня розвитку дітей. Вихователь повинен врахувати, що будуть вчити одні, а що – закріплювати інші.

Існує безліч шляхів підвищення ефективності заняття із дітьми різного віку. А тому хочу звернути увагу на такий вид занять, як комбіновані. Особливо важливо їх планувати тоді. Коли необхідно диференціювати вимоги до дітей. Це означає, що в один і той же час діти займаються різними видами діяльності, але організувати їх потрібно таким чином, щоб одні не заважали іншим, - тут на допомогу прийде помічник вихователя. Під час таких занять старші працюють самостійно.Отже, організовуючи навчально – пізнавальну діяльність з дітьми різного віку, різного рівня розвитку. Потрібно розглядати навчання диференційовано.

Література


  1. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2002. — № 11

  2. Закон України «Про дошкільну освіту» // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 144. – с. 1-9.

  3. Демченко Т.Ю., Тимофыэва О.В. Рызновыковы групи: планування роботи, розробки занять, дидактичний матеріал // «Основа» 2008.//

  4. Кононко О.Л. Обов’язкова дошкільна освіта п’ятирічок: реалії, ризики, сподівання // Дошкільне виховання. – 2010. – №8. – С.4-8.

  5. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах дошкільних навчальних закладів: Навчально-методичний посібник / Автори та укладачі Нечипорук Н.І., Томей О.П., Корж Т.М. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. – 152 с.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка