МожливостіСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
Доповідь

на засідання районного методичного об'єднання

вчителів біології

Підготувала

вчитель біології

Теребовлянської СШ

І-ІІІ ст.№3 з ПВІМ

Федорчук О.К.

Березень -2014

Формування громадянської компетентності

на уроках біології як один з елементів глобальної конверсії свідомості людини

(МОЖЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ)

Наука біологія тісно повязана з різними сторонами життя людства і конкретно кожного як особистості (здоровя, їжа, характер людини, фізична активність, самореалізація, громадянська позиція). Сучасна біологія бурхливо розвивається. Від цієї науки людство очікує вирішення актуальних проблем, які часто повязані з морально етичними аспектами. Не завжди біологічні відкриття сприймаються суспільством однозначно, що спричинює дискусійний характер багатьох навчальних питань (клонування, генетично модифіковані продукти, СНІД, біотехнології, екологічна криза сучасності...).
Навчальний процес курсу біології старшої школи включає багато питань,
які дають можливість розглянути проблеми громадянської освіти. Тому

формування аспектів громадянської компетентності на уроках біології є логічним і своєчасним.
Розвиток громадянської компетентності в біологічній освіті можна забез-
печити шляхом лінії цінностей та орієнтацій, яка включає такі складові:
● Засвоєння системи знань про закони природи, формування цілісної
картини світу, критичне сприйняття інформації забезпечує появу ціннісних
орієнтацій  наукове самопізнання і самореалізація особистості, критичне
мислення, повага до законів, особистісно ціннісне ставлення до природи;
● Формування  соціальних орієнтацій шляхом розвитку громадянської

активності (участь в акціях, проектах), практичної спрямованості власних дій


для захисту довкілля, звязку з громадою. Результатрозуміння соціальної
зумовленості взаємовідносин людини і природи (аналіз, наукове прогнозу-
вання, синтез), готовність та вміння дотримуватись власних прав та обовяз-
ків;
● Культурні орієнтації (етичне сприйняття природи, створення мікроклі-
мату взаємоповаги, взаєморозуміння, толерантності) шляхом естетичного
сприйняття довкілля на уроках через поезію, музику, живопис; розвитку
культури поведінки через відчуття прекрасного в природі;
● Зясування мотивації екологічної поведінки, розвиток чутливості, емо-
ційності, ставлення з повагою до всього живого сприяє пробудженню духов-
них орієнтацій (самоусвідомлення і самовираження себе через позитивні по-
чуття, розширення діапазону емоційно чутливого сприйняття довкілля, віра
в духовні сили людства і його майбутнє).
Слід зазначити, що лише при гармонійному поєднанні всіх цих аспектів
можливо сформувати громадянську компетентність. А це означає:
високий рівень толерантного спілкування з природою;
безмежна відповідальність за все живе, за власну поведінку в природі;
гуманістичне світовідчуття довкілля;
прагнення до здорового і активного способу життя;
набуття знань та формування уявлення про світ і своє місце в ньому;
самореалізація в захисті прав і свобод людини як громадянина;
вміння оцінювати ризики і приймати обгрунтовані рішення;
повага до національних, європейських та загальнолюдських цінностей;
активна громадянська позиція у сфері поліпшення екологічної ситуації
на Землі;
усвідомлення та сприйняття глобальної солідарності в збереженні при
роди і традицій світової цивілізації. 
Шляхи формування громадянської компетентності можуть бути різними.
Це дискусійні обговорення проблемного питання на певному етапі уроку, ро-
бота в групах, підготовка есе з викладенням громадянської позиції, рольова
гра, урок конференція і урок семінар, присвячені громадянській проблемі,
співзвучній з біологічною темою. Ефективними є проектні технології, які до-
зволяють організувати дії учнів для захисту довкілля і звязку з громадою.
Шляхом етичного і естетичного сприйняття довкілля через поезію, музику,
живопис на уроках, розвиток культури поведінки, через відчуття прекрасно-
го в природі можна забезпечити формування громадянських цінностей.
Отже, впровадження елементів громадянської освіти на уроках біології в
10–11 класах може бути реальним і достатньо ефективним.
Для розкриття проблемних питань, на які не можна дати якусь конкретну
відповідь, корисними є дискусії, під час яких учні міркують над тим, що вони
вже вивчили, формулюють висновки і визначають свою активну, відповідальну громадянську позицію. Щоб зацікавити їх, як громадян перед дискусією для обговорення пропонуються індивідуальні картки. Наприклад.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка