Молодіжне безробіття в україні: проблеми та шляхи вирішенняДата конвертації11.03.2016
Розмір48 Kb.
Солов’янчик А.В.

ф-т економіки та управління, магістрант

aljona_solo@ukr.net

МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Актуальність. Світова фінансово-економічна криза погіршила позиції молоді на ринку праці не тільки в Україні, але й в більшості країн світу, знизивши докризові успіхи у цьому напряму. Від збільшення рівня безробіття страждає не тільки молодь, а й економіки багатьох країн. Невикористаний потенціал має вирішальне значення для багатьох держав, що розвиваються, з великим відсотком молоді серед населення. Адже молодь є важливим стратегічним ресурсом суспільства. Саме молодь визначає масштаби та темпи соціально-технічного прогресу, визначає політичне, економічне та соціальне майбутнє країни, впливає на стійкий розвиток людства [2].

Результати дослідження. Проблему безробіття досліджують багато науковців, але мало хто приділяє увагу саме молодіжному безробіттю. Для дослідження молодіжного безробіття ми виділили основні категорій молоді, спираючись на дані служби статистики [1], це: 15-24 роки, 25-29 років, 30-34 роки.

Наступним кроком дослідження стало визначення рівня безробіття в Україні та зокрема молодіжного безробіття. Ми розглянули дві методології розрахунку безробіття («рівень зареєстрованого безробіття» та «рівень безробіття (за методологією МОП)»), але зупинилися на другому показнику через його об’єктивність. Динаміка зміни рівня молодіжного безробіття в Україні за останній період представлена на слайдах в презентації[1,6].

Основні тенденції такі:


 1. за весь досліджуваний період рівень безробіття як загалом, так за окремими віковими групами перевищує природний рівень. Найвищий рівень безробіття в групі від 15-24 років. Скоріш за все, це зумовлено саме відсутністю досвіду та проблемою пошуку першого місця роботи. Основна причина такого високого рівня безробіття – це диспропорції у попиті та пропозиції на ринку. Така ситуація склалася на ринку через популяризацію окремих професій;

 2. найнижчий рівень безробіття серед молоді віком 30-35 років, адже це переважно люди, які мають досвід, певні навички та сформувалися як спеціалісти;

 3. у більш старших вікових групах вагомими причинами безробіття є звільнення за власним бажанням та вивільнення з економічних причин. Сьогодні основна тенденція – це скорочення.

Проблема безробіття та безпосередньо молодіжного безробіття існує не тільки в Україні, а й в країнах Європи [3]. Спостерігаються дуже високі показники навіть порівняно з Україною.

Для вирішення проблеми молодіжного безробіття варто розібратися з причинами її виникнення. Доцільно виділити екзогенні (тобто, пов’язані із зовнішніми впливами) та ендогенні (пов’язані із внутрішніми процесами) фактори, що сприяють молодіжному безробіттю [4]:


 • екзогенні: світова фінансово-економічна криза; міграційні процеси.

 • ендогенні: недосконалі програми розвитку молоді; диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці; популяризація університетської освіти; невідповідність кваліфікації молодих спеціалістів вимогам роботодавців; недосконалість законодавства з питань зайнятості, суперечності щодо вікових меж молоді України; недостатня поінформованість абітурієнтів про потреби ринку; різний рівень розвитку регіонів України.

Усі ці фактори спричиняють дисбаланс між попитом та пропозицією, що є основною причиною безробіття. У ході дослідження також було розглянуто співвідношення між попитом та пропозицією на ринку праці. Результати дослідження показали, що на одну вакансію претендує від 3 і більше осіб. Також негативною тенденцією є невідповідність потребі у спеціалістах за окремим фахом, що знов таки зумовлено популяризацією окремих професій.

У науковій літературі пропонують багато порад для вирішення проблеми молодіжного безробіття, але ми запропонуємо комплексний підхід, для цього виділили всіх суб’єктів, які мають відношення до процесу безробіття. Кожен з суб’єктів має свої цілі та інтереси. Ми спробували врахувати всі фактори та склали комплекс заходів для вирішення ситуації, результати розробок представлені в Таблиці 1.

Таблиця 1Комплексні заходи розв’язання проблеми молодіжного безробіття з урахуванням цільових груп (складено за матеріалами [2,5])

Суб’єкт

Цілі

Реалізація

Держава

 • отримати максимальну вигоду від інвестицій в освіту

 • підготувати майбутніх платників податків

 • підготувати необхідних спеціалістів

 • створити пільги для роботодавців у разі влаштування спеціаліста на перше робоче місце

 • збільшити к-сть місць державного замовлення для непопулярних професій та натомість скоротити фінансування популярних спеціальностей

 • відмовитися від прямого державного фінансування навчання, а надавати цільові субсидії для підготовки спеціалістів для підприємств, які зобов’язуються працевлаштувати студентів після закінчення ВУЗу

 • збільшити кількість центів перепрофілювання спеціалістів

 • створити портал пошуку роботи для студентів та випускників

Молоді спеціалісти

 • здобути вищу освіту

 • набути певних вмінь та навичок

 • стати конкурентними на ринку праці

 • знайти високооплачувану роботу

 • розвиватися по кар’єрній сходинці

 • проходити тренінги, мастер-класи з отриманням сертифікатів

 • брати участь в програмах стажування

 • відвідувати ярмарки вакансій

 • розміщувати резюме на порталах пошуку роботи

 • постійно моніторити ринок

Роботодавці

 • пропонувати програми стажування, практики для молодих спеціалісті

 • проводити день відкритих дверей

 • розвивати молодіжні проекти (пр..: старт-ап), залучати додаткові інвестицій у цей напрямок

 • створити літні програми працевлаштування студентів, що дозволять здобути досвід до отримання диплому

Навчальні заклади

 • отримати більшу кількість державного замовлення

 • заповнити всі контрактні місця

 • вдосконалити програми практики для студентів випускних курсів, а саме, надавати бази практики та контролювати за її проходженням

 • проводити обов’язкові конференції для абітурієнтів, студентів з питань проблем на ринку праці;

 • переглянути навчальні програми ВУЗів, орієнтуватися на практичні семінари та лекції практикуючих спеціалістів

 • вдосконалити та розвивати ярмарки вакансій


Література

 1. Офіційний сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 2. Молодіжне безробіття в Україні: сутність, причини та шляхи розв’язання.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://asconf.com/rus/archive_view/634 .

 3. Молодіжне безробіття: втрачене покоління? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/ 2013/10/2/397038/ .

 4. Причини безробіття молоді в Україні. Н. М. Яценко, Я. Ю. Яковенко. - Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 1/2013 (78).

 5. Проблеми молодіжного безробіття та шляхи його подолання. Л.Кудіна, Л. Яцюк. К: ГО “Молодіжна Альтернатива”, 2011, 64 стор.

 6. Соціально-демографічне дослідження "Молодь України 2010" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unfpa.org.ua/files/articles/1/73/Youth%20and%20Youth%20Policy%20-%20Demo%20Aspects%20(UA).pdf .
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка