Моніторинг впровадження профільного навчання Відділ освітиСторінка4/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5

1 - схильність до роботи з|із| людьми. Професії, пов'язані з обслуговуванням (побутовим, медичним, довідково-інформаційним), управлінням, вихованням і навчанням. Люди, успішні| в професіях цієї групи, повинні уміти і любити|кохати| спілкуватися, знаходити|находити| спільну мову з|із| різними людьми, розуміти їх настрій, наміри і особливості.

2 - схильність до дослідницької діяльності. Профес­ії, пов'язані з науковою роботою. Окрім|крім| хорошої|доброї| теоретичної| підготовки в певних галузях науки, людям, що займаються дослідницькою діяльністю, необхідні такі якості, як раціональність, незалежність і оригінальність думок, аналітичний склад розуму|глузду|. Як правило, їм більше подобається роздумувати про проблему, чим займатися її реалізацією|.

3 - схильність до роботи на виробництві. Коло цих професій дуже широке: виробництво і обробка металу; збирання, монтаж приладів і механізмів; ремонт, наладка, обслуговування електронного і механічного обладнання; монтаж, ре­монт| будівель, конструкцій; обробка і використання різних матеріалів; управління транспортом. Професії цієї групи пред'являють підвищені вимоги до здоров'я людини, координації рухів, уваги.

4 - схильність до естетичних видів діяльності. Професії творчого характеру, пов'язані з образотворчою, музичною|, літературно-художньою, акторсько-сценічною діяльністю. Людей творчих професій, крім наявності спеціальних здібностей (музичних, літературних, актор­ських|), відрізняє оригінальність мислення і незалежність ха­рактера|, прагнення до досконалості.

5 - схильність до екстремальних видів діяльності. Професії, пов'язані із заняттями спортом, подорожами|мандрівками|, експедиційною| роботою, охоронною і оперативно-розшуковою діяльністю, службою в армії. Всі вони пред'являють особливі вимоги до фізичної підготовки, здоров'я і морально-вольових якостей.

6 - схильність до планово-економічних видів діяльності. Професії, пов'язані з розрахунками і плануванням (бух­галтер|, економіст); діловодством, аналізом і перетворенням текстів (редактор, перекладач, лінгвіст); схематичним зображенням об'єктів (кресляр, топограф). Ці професії вимагають від людини зібраності і акуратності.


Анкета для учнів

щодо встановлення мотивів професійного самовизначення старшокласниківШановні одинадцятикласники! Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Ваші відповіді допоможуть нам у дослідженні мотивів вибору старшокласниками певної професії. На кожне запитання виберіть один із варіантів відповіді, запропонованих в анкеті, або напишіть свій варіант відповіді.

1. Чи визначилися ви з майбутньою професією?

так ні


2. Що спонукало Вас обрати саме цю професію?

а) сімейна традиція;

б) порада батьків;

в) порада друзів;

г) порада вчителів;

д) вирішив(ла) сам(а);

е) Ваш варіант відповіді

3. Що було джерелом інформації про обрану професію?

а) розповіді батьків;

б) книги про професію;

в) розповіді вчителів;

г) теле-, радіопередачі про професію;

д) Ваш варіант відповіді4. Що Ви знаєте про обрану професію?

а) професія престижна;

б) умови праці представників професії;

в) заробітна платня;

г) медичні протипоказання;

д) суспільна значущість професії;

е) вимоги професії;

ж) Ваш варіант відповіді ________________5. Обрана професія допоможе Вам:

а) реалізувати свої здібності;

б) розкритися у творчості;

в) стати цінною для суспільства людиною;

г) самовдосконалитися;

д) досягти високого положення;

е) Ваш варіант відповіді ­­­­­­­­­­­ _

6. Як ставляться батьки до Вашого вибору професії?

а) підтримали;

б) байдуже;

в) намагалися переорієнтувати на іншу професію.

Яку саме? ____________________________.

Анкета учня профільного класу

ПІБ ________________________________________________________________________

Клас_______________________________________________________________________

Профільний предмет_________________________________________________________№ з/п

Спілкування вчителя з учнями

1

22

33

44

55

56

77

88

99

110

1.

Пояснення вчителя, який викладає профільний предмет, доступні, зрозумілі2.

Манера вчителя спілкуватися з класом Вам імпонує3.

Вимоги вчителя з профільного предмета до рівня знань високі, але справедливі4.

Ви спілкуєтесь з учителем з профільного предмета в позаурочний час5.

Предметні заходи, які організує вчитель з профільного навчання в позаурочний час, цікаві. Ви впевнені, що при цьому ви не гаєте часу.Самооцінка діяльності учня з даного предмета

6.

Можливості профільного предмета для подальшого самовдосконалення7.

Інтерес до профільного предмета8.

Рівень задоволення запитів з профільного предмета9.

Рівень допитливості з профільного предмета порівняно з результатами діяльності10.

Рівень Вашої участі у груповій роботі, дискусіях на уроці (предмет – профільний)11.

Використання додаткової літератури з профільного предмета?12.

Дослідницька діяльність з профільного предметаТворчі здібності учня

13.

Чи володієте Ви методами дослідження з профільного предмета?14.

Чи вмієте швидко перебудувати власну діяльність?15.

Чи охоче співпрацюєте на уроці з однокласниками?16.

Чи вмієте акумулювати, використовувати інший досвід?17.

Чи здатні до самоорганізації діяльності?18.

Чи задовольняють Вас результати навчання з профільного предмета?
Анкета

самооцінювання педагогічної майстерності вчителя

 1. Ваш рівень результативності діяльності:

1) Репродуктивний 2) Адаптивний (учитель уміє пристосувати своє повідомлення до особливостей аудиторії)

3) Локально-моделюючий (учитель володіє стратегіями навчання, знаннями, вміння ми та навичками з окремих розділів курсу, вміє формулювати педагогічну мету, передбачати результат, забезпечувати послідовне включення учнів у навчально-пізнавальну діяльність)


4). Системно-моделюючий (учитель володіє стратегіями формування в учнів потрібної системи знань, умінь та навичок зі свого предмета загалом.
5). Творчо-моделюючий (учитель володіє стратегією перетворення свого предмета на засіб формування особистості учнів).

 1. Чи розробляєте Ви принципово нові підходи до навчання, виховання й розвитку учнів?

Так ні

 1. Чи можете Ви стверджувати, що в повній мірі володієте формами і методами управління й організації навчально-виховної діяльності учнів з метою їхнього розвитку?

Так ні

 1. Чи здійснюєте Ви постійний самоаналіз своєї професійної діяльності?

Так ні

 1. Якщо так, чи використовуєте з цією метою кваліметричні вимірювання?

  Так ні

 2. Проставте рейтингову оцінку аспектам, яким Ви надаєте найбільшу увагу у своїй дидактичній діяльності:
  - методи пояснення нового матеріалу
  - способи активізації розумової діяльності учнів
  - методи залучення школярів до пошуку
  - здійснення індивідуальної роботи з окремими учнями
  - організація навчання за новими технологіями
  - мотивація навчальної діяльності
  - самостійна робота учнів
  - робота з підручником
  - форми виявлення й оцінювання знань учнів
  - практична спрямованість уроку, зв’язок навчання з життям
  - ефективність і доцільність використання ТЗН, наочності
  - дотримання гігієнічних вимог до уроку
  - оптимальність домашнього завдання (творчий та індивідуальний його характер)
  - гурткова робота.

 3. Чи можете Ви стверджувати, що Ваша робота з обдарованими учнями є достатньо результативною?

Так ні

 1. Якщо так, то відповідний висновок Ви робите:

 • на основі результатів вступу випускників до ВНЗ;

 • на основі результатів учнівських олімпіад і конкурсів;

 • інше (визначте, що саме)____________________________________________

 1. Назвіть методичну проблему, над якою Ви працюєте________________________

________________________________________________________________________

 1. Визначте найбільше своє досягнення в роботі над даною проблемою:

________________________________________________________________________

 1. Яку методичну допомогу ви бажали б отримати, працюючи над даною проблемою?

________________________________________________________________________

 1. Якими напрацюваннями Ви можете поділитися з колегами?

Анкета вчителя, що працює в профільних класах

1. Назвіть тип Вашого закладу освіти _____________________________________________________________________________

2. Які профілі навчання впроваджуються у Вашому закладі?

_____________________________________________________________________________

3. У яких профільних класах Ви працюєте, який предмет викладаєте?

_____________________________________________________________________________

4. Які сучасні педагогічні технології допомагають вам при організації роботи з учнями в профільних класах?_____________________________________________________________

5. Яку методичну роботу з питань профільного навчання ви виконали чи запланували виконати (підкресліть необхідне) в поточному та минулому навчальному році: • у шкільному методичному об’єднанні:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Назвіть методичні розробки, які Ви створили з питань профільного навчання особисто?

_____________________________________________________________________________

7. Які з них Ви презентували: • в роботі шкільного методичного об’єднання:

_______________________________________________

 • в роботі районного шкільного об’єднання:

________________________________________________

 • на обласному рівні:

_______________________________________________

8. Які форми і методи організації занять з учнями ви вважаєте найбільш ефективними в профільних класах?_____________________________________________________________


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка