Монографії Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 324 с. Баханов К. О. Оновлення змісту сучасної шкільної історичної освіти. – Донецьк: тов “Юго-Восток, Лтд”, 2005Скачати 115.2 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір115.2 Kb.


Публікації автора:
Монографії

Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 324 с.

Баханов К.О. Оновлення змісту сучасної шкільної історичної освіти. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 326 с.

Баханов К.О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 384 с.Методичні посібники для вчителів:

Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України: Посібник для вчителя. – К.: Генеза, 1996. – 208 с. (гриф МОН України).

Баханов К.О. Методичний посібник з історії України. 7 клас. Традиції та інновації у навчанні історії в школі: Посібник для вчителя. – К.: Генеза, 2001. – 296 с.

Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі. Дидактичний словник-довідник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – 107 с. (гриф МОН України).

Баханов К.О. Структуровані плани-конспекти уроків: всесвітня історія: 9 кл. Методичний посібник: Посібник для вчителя. – К: Видавництво А.С.К. 2003. – 72 с.

Баханов К.О. Всеукраїнські олімпіади юних істориків: сторінки історії, завдання, підсумки: Навчально-методичний посібник. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – 216 с. (гриф МОН України).

Баханов К.О. Дослідницька робота учнів на уроках історії: Посібник. – Х.: Вид. гр. “Основа” 2004. – 144 с.

Баханов К.О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти: Посібник. – Х.: Вид. група “Основа”, 2005. – 128 с.Навчальні посібники для учнів

Баханов К.О. Історія середніх віків. Робочий зошит учня 7 класу. (Частина перша): Посібник для учнів. – Львів: Кальварія, К.: Абрис, 1997. – 63 с. (гриф МОН України).

Баханов К.О. Історія середніх віків. Робочий зошит учня 7 класу. (Частина друга): Посібник для учнів. – Львів: Кальварія, К.: Абрис, 1996. – 79 с. (гриф МОН України).

Баханов К.О. Історія України з найдавніших часів до ХVІ ст. Робочий зошит учня 7 класу.: Посібник для учнів. – К.: Абрис, 1997. – 110 с. (гриф МОН України).

Баханов К.О. Новітня історія. 1918-1939. Робочий зошит учня 10 класу. (Частина перша): Посібник для учнів. – Львів: Кальварія, К.: Абрис, 1997. – 95 с. (гриф МОН України).

Баханов К.А. Всемирная история: Рабочая тетрадь для 10 кл.: Пособие для учеников. – Запорожье: Премьер, 1999. – 96 с.

Баханов К.А. Всемирная история: Рабочая тетрадь для 9 кл.: Пособие для учеников. – Запорожье: Премьер, 1999. – 96 с.

Баханов К.А. История Украины: Рабочая тетрадь для 9 кл.: Пособие для учеников. – Запорожье: Премьер, 2000. – 96 с.

Баханов К.О. Історія України. 5 кл. Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень: Посібник для учнів. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003. – 32 с.

Баханов К.О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів. Історія України. 7 кл.: Посібник для вчителів та учнів // Історія України. – №25-28. – Липень, 2003.– С.51-93.

Статті у фахових виданнях

Баханов К.О. А зірок скільки // Рідна школа. – 1996. – №9. – С.26-30.

Баханов К.О. В пошуках інноваційних технологій викладання історії // Історія в школах України. – 1996. – №1. – С.20-25.

Баханов К.О. Підсумки всеукраїнських олімпіад юних істориків і проблеми викладання історії // Історія в школах України. – 1996. – №2. – С.18-28.

Баханов К.О. Робочий зошит для учня “Історія України з найдавніших часів до ХVІ ст.”(7 клас). Методичні аспекти // Історія в школах України. – 1997. – №3. – С.28-33.

Баханов К.О. Способи фіксації навчального матеріалу на уроках історії // Історія в школах України. – 1997. – №4. – С.21-25.

Баханов К.О. Групова робота на уроках історії // Історія в школах України – 1998 – №3. – С.38-43.

Баханов К.О. Інтерактивне навчання // Історія в школах України. – 1998. – №2. – С.31-36.

Баханов К.О. Робота з обдарованими дітьми під кутом зору підсумків Всеукраїнської олімпіади юних істориків // Історія в школах України – 1998 – №4 – С.30-36.

Баханов К.О. Облік індивідуальних досягнень учнів у навчанні історії // Історія в школах України – 1999 – №2 – С.25-27.

Баханов К.О. Шляхом інноваційного навчання // Історія в школах України. – 1999. – №4. – С.19-25.

Баханов К.О. Технологія групової творчої справи в навчанні історії в школі // Історія в школах України. – 2000. – №1. – С.23-29.

Баханов К.О. Педагогічні інновації: навчання історії за комбінованою системою М.Гузика // Історія в школах України. – 2000. – №2. – С.25-31.

Баханов К.О. Навчання історії за проектною системою // Історія в школах України. – 2000. – №3. – С.33-37.

Баханов К.О. Що ж таке технологія навчання? // Шлях освіти. – 1999. – №3. – С.23-25.

Баханов К.О. Класифікація інновацій у навчанні історії в школі // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПІ. – 2000. – №1. – С.5-13.

Баханов К.О. Інноваційні підходи у навчанні історії в школі // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. Випуск 8. (За загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б.). – К.: Видав. центр КДЛУ, 2000. – С.105-108.

Баханов К.О. Інноваційне навчання як альтернатива традиційній системі навчання // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПІ. – 2000. – №3. – С.140-148.

Баханов К.О. Технологія розвивального навчання // Історія в школах України. – 2001. – №1. – С.21-26.

Баханов К.О. Технологія повного засвоєння навчального матеріалу // Історія в школах України. – 2001. – №2. – С.20-25.

Баханов К.О. Висвітлення проблем інновацій навчання історії в школі у вітчизняній дидактичній літературі першої третини ХХ ст. // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПІ. – 2000. – №4. – С.73-81.

Баханов К.О., Гінетова Т.Л. Всеукраїнська олімпіада юних істориків: підсумки і нові завдання // Історія в школах України. – 2001. – №4. – С.26-33 (розроблено олімпіадні завдання та критерії їх оцінювання).

Баханов К.О. Педагогічні інновації: 12-бальна система оцінювання навчальних досягнень учнів з історії // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск ХІХ. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2001. – С.60-69.

Баханов К.О. Проблема визначення мети і завдань шкільної історичної освіти // Історія в школах України. – 2001. – №6. – С.18-19; 2002. – №1. – С.15-22.

Баханов К.О. Навчання за “методом демаршів” // Наша школа. – 2000. – №5-6. – С.6-8.

Баханов К.О. Мета і завдання шкільної історичної освіти в суб’єктивних оцінках учителів // Імідж сучасного педагога. – 2002. – №4-5 (23-24). – С.55-60.

Баханов К.О., Гінетова Т.Л. Про підсумки Всеукраїнської олімпіади юних істориків // Історія в школах України. – 2002. – №3. – С.21-26 (розроблено олімпіадні завдання і критерії їх оцінювання).

Баханов К.О. Методологічні проблеми сучасної історичної науки та їх вплив на зміст шкільної історичної освіти // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №7. – Бердянськ, БДПУ, 2002. – С.5-16.

Баханов К.О. Нова парадигма освіти як методологічна основа інновацій у навчанні історії в школі // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) – №4. – Бердянськ, БДПУ, 2002. – С.69-81.

Баханов К.О. Державний стандарт шкільної історичної освіти: в пошуках оптимального варіанту // Історія в школах України. – 2003. – №1. – С.8-11; №2. – С.6-8.

Баханов К.О., Гінетова Т.Л. Інтелектуальні змагання юних істориків підсумки VІІІ Всеукраїнської олімпіади // Історія в школах України. – 2003. – №3. – С.12-18 (розроблено олімпіадні завдання і критерії їх оцінювання).

Баханов К.О. Інновації в сучасній практиці вчителів історії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: БДПУ, 2003. – С.29-40.

Баханов К.О. Проблеми впровадження інновацій у практику навчання історії в школі // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №4. – Бердянськ: БДПУ, 2003. – С.5-15.

Баханов К.О. Не втратити досвід поколінь (останні радянські підручники з історії під методичним “мікроскопом”) // Історія в школах України. – 2004. – №4. – С.15-19.

Баханов К.О. Написані з власного погляду (перше покоління українських підручників: основні напрямки модернізації) // Історія в школах України. – 2004. – №5. – С.11-17.

Баханов К.О. Регіональні особливості впровадження інновацій у навчанні історії в школі // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: БДПУ, 2004. – С.5-14.

Баханов К.О. Особливості впровадження інновацій у практику навчання вчителями різних кваліфікаційних категорій // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: БДПУ, 2004. – С.58-66.

Баханов К.О. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з історії: компетентнісно-орієнтований підхід (на прикладі викладання історії України 7 кл.) // Історія в школах України. – 2004. – №6. – С.19-25.

Баханов К.О. Учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річної школи // Історія в школах України. – 2004. – №7. – С.7-11.

Баханов К.О. Чинники впливу на інноваційну діяльність учителів історії (на матеріалі опитування вчителів України) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: БДПУ, 2004. – С.45-54.

Баханов К.О. “Якщо б я жив у давні часи...” (Образи стародавнього світу в уявленнях шестикласників) // Історія в школах України. – 2005. – №2. – С.10-13.

Баханов К.О. Висвітлення проблем інновацій у навчанні історії в радянській дидактичній літературі (30-80 рр. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С.180-190.

Баханов К.О. Навчання у співробітництві // Історія в школах України. – 2005. – №10. – С.2-5.
Статті в наукових виданнях

Баханов К.А. Возможности нестандартного урока // Воспитание школьника. – 1990. – №4. – С.12-13.

Баханов К.А. Панорама методических идей // Народное образование. – 1990. – №6. – С.66-67.

Баханов К.А. Театрализованные игры на уроках истории // Преподавание истории в школе. – 1990. – №4. – С.91-100.

Баханов К.О. Творчо, не стандартно // Радянська школа. – 1989. – №12. – С.52-56.

Баханов К.О. Літературно-музично-художній салон // Радянська школа. – 1991. – №1. – С.67-68.

Баханов К.А. Инновационные технологии и современная практика преподавания истории // Проблемы содержания и методического обеспечения педагогического процесса в общеобразовательных учреждениях г. Севастополя. Сб. статей. Ч.1. – Севастополь. – 1996. – С.19-26.

Баханов К.О. Інноваційні тенденції в сучасному навчанні історії в школі // Українська історична дидактика. Міжнародний діалог (Фахівці різних країн про сучасні українські підручники з історії): Зб. наук. ст. – К.: Генеза, 2000. – С.233-241.

Баханов К.О. Педагогічні інновації як дидактична категорія // Збірник наукових праць. Філологічні науки. Історичні науки. Випуск VІІ/ІV. – Херсон: Айлант, 2000. – С.124-128.

Баханов К.О. Навчання історії за інтегрованою системою // Історія в школі. – 2000. – №5-6. – С.27-34.

Баханов К.О. Навчання історії без підручника за технологією Ю.Троїцького // Історія в школі. – 2000. – №7. – С.28-31.

Баханов К.О. Навчання історії у Вальдорфській школі // Історія в школі. – 2000. – №8. – С.12-16.

Баханов К.О. Модель навчання у дискусії // Історія в школі. – 2000. – №9. – С.16-22.

Баханов К.О. Модель навчання у грі // Історія в школі. – 2000. – №10. – С.12-17.

Баханов К.О. Втілення ідеї “занурювання” в практику навчання історії в школі // Історія в школі. – 2000. – №11-12. – С.34-37.

Баханов К.О. VІ Всеукраїнська олімпіада юних істориків (8 клас): Підсумки і завдання // Обдарована дитина. – 2001. – №4. – С.40-46.

Баханов К.О. Класифікаційні ознаки технології навчання історії в школі // Історія в школі. – 2001. – №3-4. – С.18-19.

Баханов К.О. Проблема мети і завдань шкільної історичної освіти в сучасній російській дидактичній літературі // Історія в школі. – 2001. – №5. – С.28-29.

Баханов К.О. Навчання історії за системою С.Френе // Історія в школі. – 2002. – №2. – С.14-18.

Баханов К.О. Перший крок у світ науки // Історія України. – №21-22. – червень 2003. – С.21-34.

Баханов К.О. Орієнтуватися на результат навчання // Історія в школах України. – 2004. – №1. – С.2-3.

Баханов К.О. У пошуках інноваційних шляхів навчання історії в школі // Сучасний урок. Панорама методичних ідей. – Х.: Вид. гр. “Основа”, 2004. – С.4-20.

Баханов К.О. Технологізація процесу навчання: дидактичні та філософські виміри // Українсько-німецькі педагогічні студії: Збірник наукових праць учених університету Фрідриха-Александра (Ерланген-Нюрнберг) та Бердянського державного педагогічного університету / За ред. К.О.Баханова. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С.243-264.

Баханов К.О. Ще раз про тематичне оцінювання // Історія в школах України. – 2005. – №6. – С.21-22.

Баханов К.О. Психолого-педагогічна характеристика пізнавальних можливостей семикласників у навчання історії // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Психологічні науки). – №2. – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С.124-149.

Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

Баханов К.О. Інноваційні підходи у навчанні історії // Методологічні проблеми суспільно-гуманітарних наук і освіти в умовах трансформації суспільства. – Дніпропетровськ: НГАУ, 1999. – С.158-164.

Баханов К.О. Основні підходи до змісту завдань Всеукраїнських олімпіад юних істориків // Матеріали Всеукраїнської конференції на тему “Методичні проблеми учнівських і студентських олімпіад та особливості роботи з обдарованою молоддю”. – К.: ІЗМН, 1998. – С.160-166.

Баханов К.О. Мета і завдання викладання історії в школі: Проблема входження України в європейський освітній простір // Міжнародні зв’язки народів Європи. Матеріали наукової конференції. 1-2 листопада 1996 р. – Запоріжжя: РА “Тандем У”, 1996. – С.74-76.

Баханов К.А. Психологические аспекты восприятия истории национальных меньшинств учащимися старших классов школ и студентами // Проблемы Холокоста: научный журнал. – Вып. 1. – Запорожье: Премьер, 2002. – С.140-145.

Баханов К.О. Гуманізація як вихідний принцип нової парадигми освіти // Гуманізація вищої освіти: філософські виміри. Збірка статей за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми-Бердянськ, 2004. – С.88-91.

Баханов К.О. Особистісно-орієнтований підхід як основа нової освітньої парадигми // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції “Особистісно-орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу: проблеми та пошуки” – Бердянськ: БДПУ, 2005. – С.6-9.

Recommendations of working group 3 // Seminars on “The reform of history teaching in Ukraine”. Report. – Strasbourg: Council of Europe. – P.26-29.


Програми

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія (нова редакція). 5-11 класи. / К.Баханов, В.Власов, Я.Грицак, К.Крилач, С.Кульчицький, В.Мисан, Р.Лях, П.Панченко, І.Підкова, Н.Теплоухова, Ф.Турченко, Г.Швидько, Р.Шуст, О.Бандровський, Р.Євтушенко, О.Карліна, Г.Кіпаренко, О.Крижанівський, Т.Ладиченко, Ю.Лебедєва, О.Малій, С.Осмоловський, П.Полянський, М.Савченко / За ред. академіка НАН України В.Смолія. – К.: Перун, 1998. – 92 с. (пояснювальна записка).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Історія України і Всесвітня історія / Баханов К.О., Горовська О.О., Галегова О.В., Комаров Ю.С., Ладиченко Т.В., Мартинюк О.О., Малій О.В., Мороз П.В., Євтушенко Р.І., Сотниченко В.М. // Освіта України. – 2000. – №40. – 5 жовтня. – С.12-13. (підходи до визначення критеріїв).

Проект програми для класів гуманітарного напряму навчання загальноосвітніх навчальних закладів (редакція 2001 р.) Всесвітня історія. 10, 11 класи / К.Баханов, Я.Бердичевський, Ю.Бураков, Р.Євтушенко, Г.Кипаренко, Т.Ладиченко, С.Мовчан, П.Полянський, М.Рожик, І.Щупак // Історія в школах України. – 2002. – №2. – С.12-18. (основні поняття та вміння).

Історія України. Всесвітня історія. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів / К.О.Баханов, В.С.Власов, Н.М.Гуржий, П.Б.Полянський, О.І.Пометун, Г.М.Фрейман, Т.А.Балобушевич, П.М.Котляров, О.П.Крижановський, Т.В.Ладиченко, О.М.Майборода, С.О.Осмоловський, Н.Г.Подаляк, В.В.Ставнюк, С.О.Терно, О.М.Черевко / К.: Перун, 2005. – 141 с. (підходи до визначення вимог до рівня підготовки учнів із всесвітньої історії у 6-8 класах).

Навчально-методичні матеріали

Баханов К.А. Нетрадиционные уроки истории. (Методические рекомендации). Из опыта работы. – Запорожье: ЗОИУУ, 1990. – 20 с.

Баханов К.А. Организация театрализованных игр на уроках истории в средней школе. Из опыта работы. Методические рекомендации. – Запорожье: ЗОИУУ, 1990. – 12 с.

Баханов К.А. Овладение учащимися логикой учебного предмета. История 9 класс. Из опыта работы. Методические рекомендации. – Запорожье: ЗОИУУ, 1991. – 28 с.

Баханов К.А. Овладение учащимися логикой учебного предмета. История 10 класс. Из опыта работы. Методические рекомендации. – Запорожье: ЗОИУУ, 1991. – 42 с.

Баханов К.А. Овладение учащимися логикой учебного предмета. История 11 класс. Из опыта работы. Методические рекомендации. – Запорожье: ЗОИУУ, 1991. – 20 с.

Баханов К.О. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Методика навчання історії”. – Бердянськ, 2002. – 30 с.Баханов К.О. Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики (Методика навчання історії). – Бердянськ, 2002. – 18 с.

Баханов К.О. Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу “Інноваційні технології в освіті”. – Бердянськ, 2002. – 23 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка