«Моя майбутня професія: правила вибору» курс за вибором для учнів 9-х класівСторінка2/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4
1

3

4
Розділ 1. Світ професійТема 1.1. Мотиви вибору професії

(2 год.)


Сфери людської діяльності та види праці. Виробнича сфера, бізнес, наука, культура, освіта, сфера обслуговування.

Практична робота. Складання блок-схеми Сфери людської діяльності та види праці”.

● Називає сфери людської діяльності та види праці;

● виділяє особливості видів трудової діяльності людини в умовах ринку праці;

● характеризує виробничу сферу, бізнес, науку, культуру, освіту і сферу обслуговування.Мотиви вибору професії. Поняття про мотиви та потреби людини. Види мотивів та їх урахування при виборі професії. Зовнішні (об'єктивні) і внутрішні (суб'єктивні) фактори вибору професії.

Практична робота. Визначення мотивів вибору професії. Вправа “Змагання мотивів”.

● Пояснює значення мотивів та потреб людини при виборі професії;

● виділяє види мотивів вибору професії;

● характеризує суб'єктивні фактори вибору професії.
Тема 1.2. Класифікація професій

(8 год.)


Поняття професія. Професія, спеціальність, кваліфікація, посада. Види професій. Галузі господарства. Загальні відомості про галузеву класифікацію професій. Державний класифікатор професій України.

Практична робота. Заповнення анкети Професії моїх батьків”.

● Пояснює відмінності між професією, спеціальністю, кваліфікацією і посадою;

● виділяє види професій і галузі господарства;

● характеризує специфіку галузевої класифікації професій;

● володіє початковими навичками роботи з Державним класифікатором професій України.Професійна діяльність людини. Зміст і структура професійної праці. Загальна характеристика професійної діяльності: предмет, мета, засоби, умови тощо. Практична робота. Розподіл заданого переліку професій на групи за визначеною характеристикою праці.

● Пояснює зміст і структуру професійної праці людини;

● характеризує професії за предметом, метою, засобами й умовами праці;

● володіє початковими навичками розподілу професій на групи.Класифікація професій за предметом праці. Загальна характеристика п'яти типів професій.

Практична робота. Розподіл заданого переліку професій на групи за предметом праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

● Пояснює особливості класифікації професій за предметом праці;

● характеризує групи професій за предметом праці;

● володіє початковими навичками розподілу професій на групи

за предметом праці.Класифікація професій за метою праці: гностичні, перетворювальні, пошукові.

Практична робота. Розподіл заданого переліку професій на групи за метою праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

● Пояснює особливості класифікації професій за метою праці;

● характеризує групи професій за метою праці;

● володіє початковими навичками розподілу професій на групи за метою праці.Класифікація професій залежно від засобів праці: ручні, механізовані, автоматизовані, комп'ютеризовані та ін.

Практична робота. Розподіл заданого переліку професій на групи залежно від засобів праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

● Пояснює особливості класифікації професій залежно від засобів праці;

● характеризує групи професій залежно від засобів праці;

● володіє початковими навичками розподілу професій залежно від засобів праці.Класифікація професій за умовами праці: в умовах звичайного клімату, на відкритому повітрі з різкими змінами клімату, в екстремальних умовах, з підвищеною моральною відповідальністю за здоров'я і життя людей.

Практична робота. Розподіл заданого переліку професій на групи за умовами праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

● Пояснює особливості класифікації професій за умовами праці;

● характеризує групи професій за умовами праці;

● володіє початковими навичками розподілу професій за умовами праці.Професії різного типу відносин: людина – людина, людина – техніка”, “людина – природа”, “людина – знакова система”, “людина – художній образ

Детальна характеристика професій різного типу. Специфіка предмета, мети, засобів, умов праці професій різного типу та вимог, які вони висувають до особистості.

Практична робота. Класифікація основних груп професій різного типу відносин. Визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями різного типу відносин.

● Пояснює особливості професій різного типу;

● характеризує специфіку предмета, мети, засобів та умов праці професій різного типу;

● володіє початковими навичками визначення професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями різного типу.Підсумкове заняття. Формула вибору професії хочу, можу, треба. Уточнення та перевірка отриманих знань.

Практична робота. Порівняння професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями різного типу. . Складання формули визначеної професії за допомогою таблиці Класифікація професій”.

● Пояснює змістову сутність вибору професії та значення правильного вибору професії для особистості та суспільства;

● характеризує складові формули вибору професії; специфіку сучасного світу професій;

● володіє початковими навичками визначення і порівняння професійно-важливих якостей, необхідних для роботи за професіями різного типу, початковими навичками складання формули визначеної професії.
Розділ 2. Образ ЯТема. 2.1. Я і мої можливості

(13 год.)


Вибір майбутнього профілю навчання та профільна придатність особистості. Вимоги профільного навчання. Стан здоров'я та бажаний у майбутньому напрям профільного навчання.

Практична робота. Визначення й узагальнення особистісних характеристик, які можуть стати перепоною для продовження навчання за бажаним профілем.

● Пояснює значення вибору майбутнього профілю навчання та профільної придатності особистості;

● виділяє вимоги бажаного у майбутньому напряму профільного навчання;

● характеризує особистісні характеристики, які можуть стати перепоною для продовження навчання за бажаним профілем.Що я знаю про себе і свої можливості. Образ Я. Психічне, соціальне та фізичне Я.

Практична робота. Вправа Хто Я?”. Дискусія Для чого людині знати себе?”.

● Пояснює значення знань про себе і свої можливості для вибору майбутнього профілю навчання;

● виділяє складові частини образу Я;

● володіє початковими навичками самоаналізу.Асоціації та уява людини. Вплив реклами на уявлення людини про себе і свої можливості.

Практична робота.. Аналіз прикладів впливу прямої та прихованої реклами на професійну діяльність людини.

● Пояснює особливості асоціацій та уяви людини і їх значення для професійної діяльності людини;

● характеризує вплив реклами на уявлення людини про себе і свої можливості;

● володіє навичками аналізу впливу реклами на вибір професії.Самооцінка та її значення для правильного вибору майбутнього профілю навчання. Самопізнання і самовиховання.

Практична робота. Визначення рівня самооцінки. Методика Моя самооцінка”.

● Пояснює особливості самооцінки людини і її значення для професійної діяльності людини;

● характеризує вплив самооцінки на уявлення людини про себе і свої можливості;

● володіє початковими навичками самовиховання.Увага та її особливості. Види уваги. Структура й якості уваги. Увага і професійна діяльність людини. Засоби розвитку уваги.

Практична робота. Визначення особливостей розвитку уваги. Методики Об'єм уваги, Розподіл та переключення уваги”.

● Пояснює особливості уваги людини та її значення для професійної діяльності людини;

● характеризує структуру та якості уваги;

● володіє початковими навичками розвитку уваги.Пам'ять і її значення для професійної діяльності людини. Види пам'яті. Запам'ятовування, збереження і забування інформації. Продуктивність пам'яті. Довгострокова, короткочасна та оперативна пам'ять.

Практична робота. Визначення рівня розвитку пам’яті, її різних видів. Раціональні прийоми запам'ятовування.

● Пояснює особливості пам'яті людини та її значення для професійної діяльності людини;

● характеризує види пам’яті;

● володіє початковими навичками раціональних прийомів запам'ятовування.Мислення. Види мислення та їх характеристика. Особливості мислення і його значення для вибору майбутньої професії. Моделі інтуїтивних та логічних мисленнєвих рішень.

Практична робота. Визначення рівня розвитку видів мислення. Вправи розвитку мислення Гімнастика для мозку”.

● Пояснює особливості мислення людини та їх значення для професійної діяльності людини;

● характеризує моделі й види мисленєвих рішень;

● володіє початковими навичками розвитку мислення.Темперамент і врахування його особливостей у професійній діяльності. Типи темпераменту. Характеристика якостей темпераменту. Переваги та недоліки основних типів темпераменту. Практична робота. Визначення типу темпераменту.

● Пояснює особливості темпераменту людини та їх урахування в професійній діяльності;

● виділяє типи темпераменту,

характеризує переваги та недоліки основних типів темпераменту.Характер як відносно стійке поєднання характеристик особистості. Характер і фізіологічні особливості людини. Урахування домінуючих рис характеру при виборі майбутньої професії.

Практична робота. Вправи для самовиховання. Гра Аукціон”.

● Пояснює особливості характеру людини та їх урахування в професійній діяльності;

● характеризує домінуючі риси характеру як відносно стійке поєднання особливостей особистості;

● володіє початковими навичками самовиховання.Емоції, їх прояв і значення у професійній діяльності людини. Емоційні стани: афект, настрій, почуття. Емоції і ставлення людини до праці.

Практична робота. Вправи для розвитку контролю над своїми емоціями:

Намалюй емоцію;

Передай емоцію;

Угадай емоцію”.

● Пояснює особливості емоцій людини та їх значення для професійної діяльності людини;

● характеризує емоційні стани;

● володіє початковими навичками розвитку контролю над своїми емоціями.Сприймання та воля, їх урахування у процесі вибору майбутньої професії. Сила волі. Протиріччя: хочу, потрібно, мушу. Залежність волі від розвитку інтелекту і культури (духовності) людини. Прояви сили волі в критичних умовах.

Практична робота. Визначення рівня розвитку вольових якостей. Вправи для розвитку волі.

● Пояснює особливості сприймання та волі, їх урахування в процесі вибору майбутньої професії;

● характеризує протиріччя: хочу, потрібно, мушу;

● володіє початковими навичками розвитку сили волі.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка