«Моя майбутня професія: правила вибору» курс за вибором для учнів 9-х класівСторінка3/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4Стрес, розчарування й оптимізм. Вплив стресу на здоров'я людини. Дистрес і депресія. Саморегуляція – шлях до подолання стресу.

Практична робота. Вправа з незакінченими реченнями Я переживаю стрес, коли ....

Складання власної програми подолання розчарування.

Дискусія на тему Як стати оптимістом?

● Пояснює причини виникнення стресу, розчарування й оптимізму та їх значення для майбутньої професії;

● характеризує вплив стресу на здоров'я людини;

● володіє початковими навичками саморегуляції.Підсумкове заняття. Уточнення та перевірка отриманих знань.

Практична робота. Творча робота Мій психологічний портрет”.

● Пояснює значення правильного вибору професії для особистості та суспільства;

● виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

● володіє початковими навичками уникнення типових помилок при виборі професії.
Розділ 3. Технологія вибору профілю навчанняТема 3.1 Моє місце в суспільстві

(4 год.)


Умови самореалізації людини на ринку праці. Сучасний світ і проблеми підлітка. Профільне навчання – перший крок до вибору майбутньої професії.

Практична робота. Обговорення теми Я і мої проблеми, напрями вирішення майбутніх професійних проблем”.

● Пояснює особливості самореалізації людини на ринку праці;

● виділяє проблеми самореалізації сучасної молоді;

● характеризує профільне навчання як перший крок до вибору майбутньої професії.Адаптація в сучасному суспільстві. Зміни в суспільстві за останні десятиріччя та їхній вплив на професійну діяльність людини. Конкурентоспроможність і мобільність сучасного фахівця. Напрями здобуття професії.

Практична робота. Дискусія на тему Людина – це суб’єкт вибору чи жертва обставин?”.

● Пояснює важливість конкурентоспроможності й мобільності фахівця в сучасному суспільстві;

● виділяє зміни в суспільстві за останні десятиріччя та їхній вплив на професійну діяльність людини;

● характеризує напрями здобуття професійної освіти.Суспільство майбутнього і моє місце в ньому. Проблеми глобалізації. Інтеграція вітчизняного ринку праці у світовий економічний простір.

Практична робота. Дискусія на теми:

Яким стане наше суспільство через 10–15 років?;

Яке місце в суспільстві я хочу зайняти в майбутньому?.

Ігри:

Гості з майбутнього;

Подорож у майбутнє.

● Пояснює перебіг суспільних процесів та їхній влив на професійну діяльність людини;

● виділяє тенденції інтеграції вітчизняного ринку праці у світовий економічний простір;

● характеризує можливе досягнення в майбутньому певного рівня соціально-професійного статусу.Вплив суспільства на вибір професії. Морально-духовні цінності у сфері праці. Соціальні норми, стереотипи і вірування. Вплив засобів масової інформації і реклами на вибір професії.

Практична робота. Диспут на тему Як відрізнити факти від міфів, стереотипів і особистих уявлень про значущість для людини професійної праці?

● Пояснює вплив суспільства на вибір молоддю майбутньої професії;

● виділяє морально-духовні цінності у сфері праці, соціальні норми, стереотипи і вірування;

● характеризує вплив засобів масової інформації й реклами на вибір майбутньої професії.
Тема 3.2. Я і соціальне середовище

(5 год.)


Поняття про виробничі групи. Соціально-професійні об'єднання і групи. Група, команда, колектив. Спілкування і взаємодія в групі. Стилі поведінки в групі. Особистий приклад і переконання.

Практична робота. Дискусія на тему Група, команда, колектив. Взаємодія з лідером. Узагальнення результатів дискусії.

● Наводить приклади соціально-професійних об’єднань і груп;

● виділяє домінуючі ознаки групи, команди і колективу;

● характеризує стилі спілкування та взаємодію членів у групі.Особистість у діяльності групи. Навички групової роботи. Уміння бути членом команди, працювати на колективний результат, поважати внесок інших. Механізми міжособистісного сприйняття. Перше враження. Ефект ареола та ін. Вплив настанови на міжособистісне сприйняття.

Практична робота. Вправи на розвиток навичок групової роботи. Гра Ярлики.

● Пояснює особливості діяльності членів групи; значущість першого враження та впливу настанови на міжособистісне сприйняття;

● називає механізми міжособистісного сприйняття;

● виділяє вміння особистості бути членом команди, працювати на колективний результат, поважати внесок інших, як вимогу сьогодення;

● володіє початковими навичками групової роботи і початковими навичками розуміння ін.Спілкування. Функцій і засоби спілкування. Спілкування в дорослими та однолітками. Уміння слухати співрозмовника.

Практична робота. Дослідження розвитку нахилів особистості до спілкування. Дискусія на тему Що означає мати здібності до спілкування?

● Пояснює значення спілкування для активної взаємодії у соціумі;

● виділяє функції й засоби спілкування;

● володіє початковими навичками вислуховування співрозмовника.Спілкування і майбутня професійна діяльність особистості. Зв'язок уміння спілкуватися та напряму майбутнього профілю навчання. Вимоги профільного навчання до рівня розвитку вміння особистості до організаторської та комунікативної взаємодії.

Практична робота. Аналіз та класифікація видів професійної діяльності, які потребують достатнього розвитку здібностей особистості до комунікативної взаємодії.

● Пояснює значення спілкування для майбутньої професійної діяльності особистості;

● виділяє ознаки взаємозв'язку вміння спілкуватися та напряму майбутнього профілю навчання;

● аналізує види професійної діяльності, які потребують достатнього розвитку здібностей особистості до комунікативної взаємодії.Сучасна освіта і проблеми підлітка. Профільне навчання – перший крок до вибору майбутньої професії. Комунікативні проблеми сучасної молоді. Уміння формулювати позицію усно, на папері та в мережі Інтернет.

Практична робота. Взаємодія особистості з соціальним середовищем. Продовження освіти в профільній школі.

● Пояснює важливість вибору майбутнього профілю навчання в старшій школі для професійного самовизначення особистості;

● характеризує профільне навчання, як перший крок до вибору майбутньої професії;

● володіє початковими навичками формулювання позиції усно,

на папері та в мережі Інтернет.
Тема 3.3. Напрями профільного навчання (8 год.)


Сутність, мета і принципи організації профільного навчання. Модель профільного навчання в системі загальної середньої освіти України. Перші профільні школи в Україні. Зміст профільної освіти. Стратегія і модель внутрішкільноі профілізації. Функції освітнього закладу.

Практична робота. Складання блок-схеми Модель профільного навчання в Україні. Складання блок-схеми Внутрішкільна профілізація”.

● Виділяє сутність, мету і принципи організації профільного навчання;

● розкриває зміст профільної освіти;

виділяє особливості внутрішкільної профілізації;

● характеризує модель профільного навчання в системі загальної середньої освіти України, стратегії й модель внутрішкільного профільного навчання;

● аналізує особливості профільного навчання в системі загальної середньої освіти України.Технологічний напрям профільного навчання. Зв'язок між технологічним напрямом профільного навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистих досягнень учня технологічного напряму профільного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами й умовами праці, які відповідають технологічному напряму профільного навчання. Групування вимог до навчальних та особистих досягнень учня окремих профілів технологічного напряму навчання.

● Пояснює зміст технологічного напряму профільного навчання;

● виділяє взаємозв'язки технологічного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

● характеризує вимоги до навчальних та особистих досягнень учня технологічного напряму профільного навчання.Суспільно-гуманітарний напрям профільного навчання. Зв'язок між суспільно-гуманітарним напрямом профільного навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистих досягнень учня суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами й умовами праці, які відповідають суспільно-гуманітарному напряму профільного навчання. Групування вимог до навчальних та особистих досягнень учня окремих профілів суспільно-гуманітарного напряму навчання.

● Пояснює зміст суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання;

● виділяє взаємозв’язки суспільно-гуманітарного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

● характеризує вимоги до навчальних та особистих досягнень учня суспільно-гуманітарного напряму профільного навчанняФілологічний напрям профільного навчання. Зв'язок між філологічним напрямом профільного навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистих досягнень учня філологічного напряму профільного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами й умовами праці, які відповідають філологічному напряму профільного навчання. Групування вимог до навчальних та особистих досягнень учня окремих профілів філологічного напряму навчання.

● Пояснює зміст філологічного напряму профільного навчання;

● виділяє взаємозв’язки філологічного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

● характеризує вимоги до навчальних та особистих досягнень учня філологічного напряму профільного навчання.Художньо-естетичний напрям профільного навчання. Зв'язок між художньо-естетичним напрямом профільного навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистих досягнень учня художньо-естетичного напряму профільного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами й умовами праці, які відповідають художньо-естетичному напряму профільного навчання. Групування вимог до навчальних та особистих досягнень учня окремих профілів художньо-естетичного напряму профільного навчання.

● Пояснює зміст художньо-естетичного напряму профільного навчання;

● виділяє взаємозв’язки художньо-естетичного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

● характеризує вимоги до навчальних та особистих досягнень учня художньо-естетичного напряму профільного навчання.Природничо-математичний напрям профільного навчання. Зв'язок між природничо-математичним напрямом профілю навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистих досягнень учня природничо-математичного напряму профільного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами й умовами праці, які відповідають природничо-математичному напряму профільного навчання. Групування вимог до навчальних та особистих досягнень учня окремих профілів природничо-математичного напряму профільного навчання.

● Пояснює зміст природничо-математичного напряму профільного навчання;

● виділяє взаємозв'язки природничо-математичного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

● характеризує вимоги до навчальних та особистих досягнень учня природничо-математичного напряму профільного навчання.Спортивний напрям профільного навчання. Зв'язок між спортивним напрямом профільного навчання й визначеними сферами професійної діяльності. Вимоги до навчальних та особистих досягнень учня спортивного напряму профільного навчання.

Практична робота. Класифікація професій за предметом, метою, засобами й умовами праці, які відповідають спортивному напряму профільного навчання. Групування вимог до навчальних та особистих досягнень учня окремих профілів спортивного напряму профільного навчання.

● Пояснює зміст спортивного напряму профільного навчання;

● виділяє взаємозв'язки спортивного напряму профільного навчання з визначеними сферами професійної діяльності;

● характеризує вимоги до навчальних та особистих досягнень учня спортивного напряму профільного навчання.Шляхи організації власної життєдіяльності з метою майбутнього ефективного опанування обраним навчальним профілем. Самоосвіта, самовиховання та самовдосконалення до рівня вимог майбутнього профілю навчання. Готовність особистості до вибору майбутнього профілю навчання.

Практична робота. Визначення готовності учня до вибору майбутнього профілю навчання.

● Пояснює напрями організації власної життєдіяльності з метою майбутнього ефективного опанування обраним навчальним профілем;

● розкриває зміст понять самоосвіта, самовиховання та самовдосконалення;

● характеризує об'єктивні й суб'єктивні фактори впливу на вибір майбутнього напряму профільного навчання.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка