Музичне мистецтвоСторінка4/4
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4


4 клас

35 год. (1 год. на тиждень), з них 4 год. - резервний часЗміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Тема 1. Музика мого народу (16 год.)
Роль музики в житті народу. Зв’язок музики з життям і побутом людини. Джерела і традиції української народної музичної творчості. Інтонаційні особливості, своєрідність музичного надбання українського народу. Спільне і відмінне в народній та професійній творчості. Професійна музика в народному дусі. Колискова пісня. Дитячий фольклор (дражнили, лічилки, забавлянки). Календарно-обрядові пісні: жниварські пісні (зажинкові, власне жниварські, обжинкові), колядки і щедрівки, їх особливості. Жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки. Троїсті музики. Історичні пісні, українська народна дума. Ліричні пісні. Найхарактерніші риси української народної музики: наспівність, яскрава емоційність, ліричність. Українська народнопісенна творчість як джерело професійної музики та окраса духовної культури. Основні поняття і терміни: календарно-обрядова пісня, колядка, щедрівка, жартівливо-танцювальна пісня, коломийка, історична пісня, дума, лірична пісня.

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів. Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців. Виконання пісень із підголосками. Театралізація дитячих музичних розваг (дражнилок, лічилок, забавлянок).Основний матеріал для сприймання

М. Вербицький. “Ще не вмерла Україна”; Державний Гімн України (участь у виконанні ); українська народна пісня “За світ встали козаченьки”; М. Лисенко. Увертюра до опери “Тарас Бульба”; українські народні думи „Іван Богун”, «Пісня про Байду», «Дума про козака Голоту»; М. Калачевський. “Українська симфонія” (І ч.); М. Лисенко. “Елегія”, «Зоре моя вечірняя (зіставлення композиторської пісні Я.Степового і народної); українські колискові пісні «Повішу я колисочку», “Ой ходить сон коло вікон”;. К.Стеценко. «Вечірня пісня»; українські троїсті музики (на вибір учителя ); Ж.Колодуб. „Троїсті музики»; Г. Майборода. “Гуцульська рапсодія”; українські щедрівки “Чи дома, дома”, “Слава нашим господарям”; К.Меладзе. «Квітка-душа» (у виконанні Ніни Матвієнко).Додатковий матеріал для сприймання

В.Філіпенко . «Поле моє, поле»; українська історична пісня «Ой на горі та й женці жнуть»; М.Лисенко. Хор „Гей, не дивуйте” з опери „Тарас Бульба”; українські народні думи «Пісня про Устима Кармелюка», “Батьку Хмелю”; В.Кушпет. “Кобзарська дума”; Д.Бортнянський. Соната до мажор; Л. Ревуцький. Друга симфонія (ІІ і ІІІ ч.); В Лепешко. «Кобзарська слава»; М.Вериківський, «Пісня кобзаря» з опери «Гайдамаки»; український народний танець «Метелиця»; К.Данькевич. «Метелиця» з балету «Лілея»; С.Гулак-Артемовський. «Танці з опери “Запорожець за Дунаєм”.Варіативний матеріал для сприймання

Вокальні й інструментальні обробки українських народних пісень і танців, троїсті музики (за вибором); пісні сучасних українських композиторів; І.Шамо. „Гуцульські акварелі” (фрагмент); фрагменти дитячих опер за вибором (М.Лисенко. „Коза-дереза”, „Пан Коцький”; М.Коваль. „Вовк і семеро козенят”; К.Стеценко. „Лисичка, Котик і Півник”, „Івасик-Телесик”); Ю.Щуровський. „Музичний калейдоскоп” („Волинка”, „Шарманка” та ін.); Г.Майборода. „Гуцульська рапсодія”; І.Шамо. Прелюдія фа-дієз мінор, „Картини російський живописців” (за вибором); П.Чайковський. „Підсніжник”, „Думка”; М.Калачевський „Українська симфонія” (ІІч.); Симфонія невідомого автора початку ХІХ століття (фінал); М.Лисенко. „Баркарола”, хор „А вже весна” з опери „Зима і весна”; А.Штогаренко. „Вірменські ескізи”; Б.Фільц. „Весняне рондо”; Л.Бетховен. „Турецький марш”, „Варіації на українські теми”; Є.Адамцевич. „Запорозький марш”; українські колядки, щедрівки за вибором.Основний матеріал для виконання

М.Ведмедеря. «Це моя Україна»; українські народні пісні «Вийшли в поле косарі», «Ой на горі та й женці жнуть»;

українська народна пісня «Котику сіренький»; М.Катричко. «Рідна мова»; Л.Попернацький. «Україно-світ»; українські щедрівки “Ой рано-рано кури запіли”, “Прийшли щедрувати”; українська народна пісня “Забілів від снігу гай”.

Додатковий матеріал для виконання

М.Мельник. „Україно-дівчино”; М.Рожко. «Рідня»; українські жниварські пісні “В понеділок раненько”, “А вже сонце котиться”; М.Ведмедеря. «Здрастуй, вересень»; Л.Дичко. «Сонце і ледачий учень»; О.Лобова. «Прощання з журавлями»; А.Мігай. «Сім нот»; М.Іванников. „Відлетіли журавлі”; В.Мураделі. «Шкільна стежинка»; українська народна пісня “Ой гиля, гиля, гусоньки, на став”; М.Рожко. «Радість»; О.Янушкевич. «Дитинства світ»; П.Майборода. «Пісня допитливих» із кінофільму «Абітурієнтка»; Б.Лепкий. «Тіштеся, діти»; Т.Попатенко. «Новорічна полька»; українські колядки та щедрівки «Ой чи є, чи нема»; «Котився хміль з-під города»; «Місяченьку, мій братику»; «Тече річка невеличка».Варіативний матеріал для виконання

Українські народні пісні „Ой на горі та й женці жнуть”, „Заграй мені, скрипалю”, „Верховино, світку ти наш” та ін., колядки, щедрівки (за вибором); М.Ведмедеря. „Здрастуй, школо!”, „Осінь”; О.Злотник. „Музика рідного дому”; О.Лобова. „Вперше Осінь йшла до школи”, „Прощання з журавлями”; М.Глінка. „Не щебечи, соловейку”; О.Хромушин. „Що таке калюжа?”; В.Прихожай. „Нічні музики”; Н.Вересокіна. „Колискова”; С.Гаврилов. „Навчайте мене музики”; М.Матвєєв. „Як лікували бегемота”; Є.Карпенко. „Їжачки зелені”; С.Ткачук. „Вітаємо з Різдвом”; пісні з мультфільмів.Матеріал для музикування та виконання в русі

Троїсті музики (на вибір учителя); українські народні пісні „Танцювати починаймо”, «Сіяв мужик просо»; прикарпатська коломийка; Ю.Рожавська «Коломийка»; українські народні пісні-ігри в обробці Ж.Колодуб. «Фрікель, нікель», “Йшла зозуля мимо саду”, «Котилася торба»; українська народна пісня в обробці М.Леонтовича «Коза»; В.Верховинець. Вертеп. Пісня-гра „Маланка”.
Учень має уявлення про:

зв’язок музики з життям народу;

джерела і традиції української народної музичної творчості;

найхарактерніші риси української народної музики;

спільне й відмінне в народній та професійній творчості;

професійну музику в народному дусі;

колискові пісні й дитячий фольклор;

календарно-обрядові пісні;

троїсті музики як тип інструментального ансамблю;

жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки;

історичні та ліричні пісні;

українську народу думу;називає:

музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;порівнює:

народні й професійні пісні;обґрунтовує:

належність пісні до народної, професійної або професійної в народному дусі;висловлює:

власне ставлення до змісту музичних творів;вміє:

оцінювати спів власний та однокласників;виразно виконує:

пісні, дотримуючись основних правил співу;користується:

музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);дотримується правил:

поведінки у класі, на концерті, в театрі;

слухання музики, співу.


Тема 2. Музика єднає світ (19 год.)
Спорідненість музики слов’янських народів. Спільні властивості українських і російських протяжних ліричних пісень: наспівність, широке розгортання мелодії, розспівування складів, підголоскове багатоголосся, відносно вільний рух голосів. Спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів. Жанр обробки народних пісень. Пісні весняного календарного циклу. Календарно-обрядові пісні як основа музичного мистецтва слов’янських народів. Музика Прибалтики, Кавказу, Середньої Азії, країн Європи та світу. Взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів. Роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів. Основні поняття і терміни: мазурка, полька, баркарола, розспів, підголоскове багатоголосся.

Виконавська і творча діяльність

Виконання пісень різного змісту і характеру. Пластичне інтонування і виконання ритмічно-танцювальних рухів. Створення темброво-ритмічних супроводів до пісень і танців.Основний матеріал для сприймання

Українська народна пісня “Реве та стогне Дніпр широкий”; П. Чайковський. Фінал Першого концерту для фортепіано з оркестром (фрагмент); О.Хромушин. «Фантазія на теми українських народних пісень»; Р. Щедрін. “Пустотливі частівки”; білоруська народна пісня «Бульба»; К. М’ясков. “Білоруський танець”, народні танці «Молдовеняска»; «Лезгінка»; А. Хачатурян. Гопак із балету “Гаяне”; Д. Гершвін. “Колискова” з опери “Поргі та Бесс”; болгарська народна пісня «Посадив я полин»; М.Глінка. «Венеціанська ніч»; М. Лисенко. “Баркарола”; В. А. Моцарт. Варіації на тему французької пісні; С.Рахманінов. «Італійська полька»; З.Кодай. «Чардаш»; Й.Брамс. Угорський танець №2; В. А. Моцарт. Рондо в турецькому стилі; українська народна пісня «Їхав козак за Дунай»; Л.Бетховен. Варіації на українські теми; Д.Кабалевський. Варіації на японську народну тему; Ф. Шопен. Мазурка ля мінор; Я.Сібеліус. «Фінляндія»; Д.Кабалевський. Празький концерт.Додатковий матеріал для сприймання

С. Рахманінов. Третій концерт для фортепіано з оркестром (фрагмент); Ж.Колодуб. „Троїсті музики»; К. М’ясков. «Литовський танець», «Туркменський танець»; латиська народна пісня «Вій, вітерець», литовська народна пісня «Добрий мірошник»; естонський народний танець «Тульяк»; А.Штогаренко. «Вірменські ескізи»; В.А. Моцарт. Симфонія соль мінор (перша частина, фрагмент); Є. Станкович. Купальський танок “Марина”.Варіативний матеріал для сприймання

Український фольклор, пісні й танці різних народів світу (за вибором); А.Вівальді. „Зима” (фрагмент); О.Аляб’єв. „Соловей”; В.А.Моцарт. „Романс” із „Маленької нічної музики”; П.Чайковський. „Танець феї Драже” з балету „Лускунчик”, „Танець маленьких лебедів” із балету „Лебедине озеро”; Четверта симфонія (фрагмент фіналу); Й.С.Бах. Прелюдії до мажор, до мінор (з І т. „Добре темперованого клавіру”); Ф.Шопен. Прелюдії №№ 4, 7 (або інші фортепіанні мініатюри за вибором); Н.Паганіні. „Кампанелла”, Каприс № 24; К.Дебюссі. „Маленький пастух”, „Ляльковий кек-уок” (із сюїти „Дитячий куточок”); К.Сен-Санс. „Карнавал тварин” (за вибором); Й.Гайдн. Симфонії „Сюрприз”, „Годинник” (фрагменти); М.Глінка. „Іспанська увертюра” № 1; Ж.Бізе. „Хабанера” з опери „Кармен”; П.Чайковський. „Підсніжник”, „Неаполітанська пісенька”, „Неаполітанський танець”, Перший концерт для фортепіано з оркестром (фінал); О.Аляб’єв-Ф.Ліст. „Соловей”; С.Рахманінов. „Богородице, діво, радуйся”, „Рапсодія на тему Паганіні”; Й.С.Бах-Ш.Гуно. „Аве Марія”; Г.Аллегрі. „Mізерере”; А.Вівальді „Гроза”; В.Мей „Шторм”; Л.Бетховен. „Турецький марш”; В.А.Моцарт. „Турецький марш”; Й.Штраус. „Російський марш”; А.Хачатурян. „Гопак” з балету „Гаяне”; М.Сільванський. Варіації на тему української народної пісні „А вже весна”; Л.Ревуцький. „Веснянка”.Основний матеріал для виконання

М. Глінка. “Гуде вітер вельми в полі”; українська народна пісня «Вийди, вийди, Іванку»; російська народна пісня “Вниз по матушке по Волге”; Г. Гусейнлі. “Курчатка”; Е. Гріг. “Захід сонця”; чеська народна пісня “Полька”; французька народна пісня «Пастух»; індонезійська народна пісня “Прогулянка з батьком”; японська народна пісня “Вишня”; польська народна пісня «Жайворонок»; В.Таловиря. «Рідній вчительці».Додатковий матеріал для виконання

Російська народна пісня “Со вьюном я хожу”; латиська народна пісня “Півник”; естонська народна пісня „Зозуля”; грузинська народна пісня «Світлячок»; туркменська народна пісня «Метелик»; О.Янушкевич. «День народження у мами»; українські народні пісні «Янчику-білоданчику», «Прийшла весна з квітами», «Ой весна, весна, та й весняночка»; німецька народна пісня „Музиканти”; А.Житкевич. «Перестук»; Р.Бойко. «Річкова прохолода» із циклу «Пісні в стилі різних народів».Варіативний матеріал для виконання

Українські народні пісні, веснянки та гаївки („Соловеєчку, сватку, сватку”, „А вже весна” та ін.); Б.Савельєв. „Із чого складається світ?”, „Справжній друг”; естонська народна пісня „Хор нашого Яна”; російська народна пісня „У полі береза стояла”; литовська народна пісня „Добрий мірошник”; французька народна пісня „Каде Руссель”; С.Соснин. „Сонячні краплини”; Р.Паулс. „Золоте весілля”; М.Лисенко. „А вже весна, а вже красна”; Є.Бондаренко. „Співаночка-весняночка”; О.Злотник. „Мамина пісня”; М.Ведмедеря. „Молитва”, „Це моя Україна”; Є.Карпенко. „Зернятко”; В.А.Моцарт-Б.Фліс. „Колискова”; А.Житкевич. „Сопілочко з бузини”; В.Шаїнський. „Чого вчать у школі”; І.Кириліна. „Засмутилось кошеня”; М.Катричко. „Найкраще місце на землі”; пісні з мультфільмів (за вибором).Матеріал для музикування та виконання в русі

Троїсті музики (на вибір учителя); російські народні пісні „Со вьюном я хожу”, „Светит месяц”; білоруський народний танець „Бульба”; білоруська народна пісня „Савка і Гришка”; грузинський танець „Лезгінка”; узбецька народна пісня-танець „Мавригі”; українські народні пісні „Янчику-білоданчику”, «Прийшла весна з квітами», «Ой весна, весна, та й весняночка».

Учень має уявлення про:

спорідненість музики слов’янських народів;

спільні властивості українських і російських протяжних ліричних пісень;

спільні й відмінні риси в танцювальній музиці слов’янських народів

взаємовплив і взаємозбагачення музики різних народів;

роль композиторів у встановленні зв’язків між музикою різних народів;

календарно-обрядові пісні як основу музичного мистецтва слов’янських народів;

називає:

музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;порівнює:

музику різних народів;обґрунтовує:

належність пісні до музичного надбання певного народу;висловлює:

власне ставлення до народної музики різних народів;вміє:

оцінювати спів власний та однокласників;виразно виконує:

пісні, дотримуючись основних правил співу;користується:

музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);дотримується правил:

поведінки у класі, на концерті, в театрі;

слухання музики, співу.Інтернет-ресурси на допомогу вчителю:

 http://spiv.org.ua/ - Хоровий спів в Україні (інформація про хоровий спів в Україні, видатних хорових композиторів, диригентів, хормейстерів, регентів, хори; новини хорового життя; хорові фотогалереї, аудіогалереї, відео галереї; анонси хорових подій тощо);  http://folk.org.ua/  -: Українська Автентична Музика (збереження унікальної народної музичної спадщини України);

http://www.classic-music.ru/ - містить такі розділи: композитори (біографії і творчі портрети); виконавці (диригенти, співаки, піаністи, скрипалі, віолончелісти та ін.); факти (цікаві та маловідомі факти з життя видатних особистостей); афоризми (висловлювання видатних особистостей); інструменти (енциклопедія старовинних і сучасних інструментів); словник музичних термінів; наші проекти (кращі сайти про класичну музику);

 http://kobzari.org.ua/ -  Національна спілка кобзарів України. Кобзарі сучасності (офіційний сайт Національної спілки кобзарів України; музичні записи, ноти та інша інформація про кобзарство);

http://gomin.uazone.net  -" Гомін" - архів української народної пісенності;

http://www.artsmaidan.kiev.ua   «ArtsMaidan» - галерея сучасного українського мистецтва» (твори сучасних українських митців on-line у жанрах живопису, графіки, скульптури, кераміки, портрету і натюрморту, декоративно-прикладного мистецтва);http://www.artofukraine.com – сучасне мистецтво українських художників.
Авторський склад:
Хлєбникова Л. О., керівник творчого колективу старший науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Дорогань Л. О., вчитель музичного мистецтва гімназії № 13 м. Харкова, вчитель-методист;

Івахно І. М., вчитель музичного мистецтва загальноосвітнього навчального закладу № 253 м. Києва; вчитель-методист;

Кондратова Л. Г., доцент кафедри теорії та методики виховання Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти; кандидат педагогічних наук,

Корнілова О. В., головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України;

Лобова О. В., доцент кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка; кандидат педагогічних наук;

Міщенко Н.І. вчитель музичного мистецтва загальноосвітнього навчального закладу № 122 м. Харкова; вчитель-методист.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка