Музичне вихованняСкачати 127.59 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір127.59 Kb.
ПЛАН

проведення засідання методичного обєднання

музичних керівників

Тема: Музичне вихованнязасіб формування морально патріотичних почуттів у дітей.

Місце проведення: Новопільський дошкільний навчальний заклад «Снігуронька».

Час проведення: лютий 2015 рік.

з/п


Зміст роботи

Час проведення

Форма роботи

Відповідальні

ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА

1.

2.Заїзд учасників МО.

Оголошення плану МО.

9.00.- 9.30.

9.30.- 9.40.

Брей-кава
Л.П.Карачун

Керівник МОТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

3.


«Педагогічна етика музичного керівника в патріотичному вихованні дошкільників»


09.40 – 10.00.


Доповідь - презентація

Шевченко Н.М.

методист ДНЗ
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

4.

«Дитячі народні ігри для організації дозвілля дошкільників»


10.00 – 11.00


показ

Корж Г.В.

муз.кер ДНЗ5.

Логоритміка на основі українського фольклору


11.00 – 11.30

Ділова гра

Корж Г.В.

муз.кер ДНЗ6.


Ознайомлення з новинками літератури

11.30-12.00


Методична бібліотека


Корж Г.В.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

7.

Підсумок роботи МО.

Затвердження рекомендацій


12.00-12.30


виступ

І. А. Тебеньова

Методист РМК8.

Від’їзд учасників МО.


12.30 – 13.00
Карачун Л.П.

Виступ на МО музичних керівників

С-1.


С - 2.
С-3 (1.2.3.4.) Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу).

Позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями.

Патріотичне виховання передбачає також ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю.

Ще одним важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з музичними творами.

Програма «Українське дошкілля» орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру і традиції українського народу, сім’ю і родину, і завершується знаннями про Батьківщину. На мою думку, підрозділи «народознавство» та «музична діяльність» тісно пов’язані між собою.

Музична діяльність – це цілеспрямоване формування особистості дитини дією музичного мистецтва, формування інтересів, потреб, здібностей, естетичного ставлення до музики.

Давайте з вами пригадаємо, що таке музична діяльність дітей. Які дві складові вона має.

1. Види музичної діяльності.2.Форми музичної діяльності.
С-4 (1.2.3.4.5.) Що відноситься до видів музичної діяльності і які форми має музична діяльність. (відповіді учасників).

Пропаную пограти в гру


С-5 (1.2.3.) Гра «Попади в ціль»

Учасників ділять на дві команди. Кожній команді пропонується обрати одну із форм музичної діяльності ( «заняття», «свята і розваги»). За 3 хвилини до обраної форми - скласти мету, яка б формувала морально патріотичне виховання у дітей.

Я думаю, що ми з вами зупинимось на такій формі музичної діяльності, як заняття. Хто дасть визначення, що таке музичне заняття?
С – 6 (1.) Музичне заняття – є формою освітньої роботи з дітьми, основними завданнями якого є навчити дитину засвоювати в певній послідовності способи сприймання, виконавства розвивати її музичні та творчі здібності.
С-7 (1.2.3.4.) І як ви бачите в своїй роботі музичні керівники застосовують 4 види музичних занять, а саме:

Пропоную провести вправу


С-8. (1.) вправа «Раз, два, три, заняття ми почали»

Учасник роздаються картки зі змістом та особливостями проведення різних видів занять. Потрібно визначити вид заняття. Всіх учасників поділяють на 4 команди.

1.Традиційне музичне заняття – заняття, у ході якого однаковою мірою та в певній послідовності вирішуються завдання щодо всіх видів музичної діяльності (співів, ритміки, слухання, гри на ДМІ);

2.Домінантне музичне заняття – заняття, яке будується на основних засадах традиційного, але у вирішенні завдань музичного виховання домінує один (два) види музичної діяльності;

3.Тематичне музичне заняття - заняття, під час якого діти у процесі різних видів музичної діяльності ознайомлюються із широкою культурною та спеціальною інформацією про музику, послідовно навчаються розуміти музичні твори;

4.Комплексне музичне заняття – заняття, яке спрямоване на реалізацію завдань художньо-естетичного розвитку дітей, через організацію художньо-мовленнєвої, зображувальної та музичної діяльності у взаємозв’язку, активізацію художньої діяльності, творчої ініціативи дітей та стимулювання їхніх емоційних переживань засобами музики.

Перевірка завдання.

Так як у своїй роботі ми більше використовуємо традиційні музичні заняття, тому далі ми переходимо до видів музичної діяльності. І перший вид – це слухання музика.


С-9. (1.2.3.) Я пропаную пограти в гру «Вгадай мелодію».

Із учасників гри обирається один гравець, який через наушники слухає мелодію або пісню, і жестами та пантомімі показує її. Гравці вгадують яку мелодію або пісню він показує. Гра проводиться 5-6 разів із слідуючими учасниками.


С-10 (1.2.) Другий вид діяльності – співи.

Пропоную пограти в гру «Хто більше»

Учасники діляться на дві команди. І по черзі співають пісню за програмою «Я у світі», хто останні той і виграв. Але пісні потрібні на морально-патріотичну тему.
Українськими народними піснями ми в дітей виховуємо любов до своєї Батьківщини, народу, мови, формую основні співочі вміння. Пропоную вам послухати українську народну пісню «Од Києва до Лубен»

С-11 Українська народна пісня «Од Києва до Лубен». (відио)
С-12.(1.2.3.4.) Слідуючий вид діяльності – це музично –ритмічні рухи. Вони мають три форми: (показ на слайдах).

Музично-ритмічні навички головним чином засвоюються у ході розучування танців, хороводів, ігор. Але деякі з них вимагають додаткових зусиль, тренувань, вправ. Деякі вправи допомагають виробленню навичок виражального руху у відтворенні ігрового образу, в ходьбі, бігу, підстрибуванні, а також у засвоєнні окремих танцювальних елементів.

Своєрідною формою є дитячі танці, які включають елементи народних танцювальних рухів. Виходячи з поставлених завдань їх можна послідовно згрупувати. А які ви знаєте види танців?
С. -13 (1.2.3.4.5.6.) (коротка характеристика танців, із методики).

Танці із зафіксованими рухами – побудова яких завжди залежить від структури музичного твору. Наприклад дочасній п’єсі відповідає дочасний танок («Стукалка»);

Танці комбіновані, які мають зафіксовані рухи і вільну імпровізацію. Для них добирають дочасні твори з вираженою контрастною побудовою чи дві самостійні п’єси різного характеру.

Вільні танці – які мають творчий характер і виконуються під народні танцювальні мелодії.

Хороводи танцювального характеру, найчастіше пов’язані з народними піснями, виконуючі які, діти інсценують сюжет, супроводжуючи його танцювальними рухами (новорічні хороводи, коровай)

Дитячий бальний танець (умовне позначення), який включає в себе різні польки, голопи, вальсоподібні рухи.

Характерний танець, в якому «вільні» танцювальні рухи виконує якийсь персонаж у притаманній йому манері (танці сніжинок, мишок, зайчиків)

Рухи в старшому віці дітей стають більш координованими, виразними, хоча вони ще не достатньо легкі. Формується дитяча рухова й інструментальна творчість. Пропоную переглянути 2 таночка


С-14 український танок «За світ встали козаченки». (відео)
С.15 український танок «Сонячний віночок» (відео)
С.-16 (1.2.3.4.5) Ще один дуже цікавий і основний вид музичної діяльності - це гра.

Ігри поділяються на п’ять основних видів. Хто назве види ігор?

Але ми зупинимось сьогодні на народній грі.

Народні ігри створені народом так само як і казки, приказки, загадки. Вони передаються з покоління в к покоління. У всіх народів існує чи малий запас ігор, котрі якоюсь мірою відбивають побут народу.


С- 17 (1.2.3.) Перші записувачі і збирачі українських народних ігор з’явилися в ХІХ столітті. Це етнографічні праці Н Маркевича, П.П.Чубинського, О.Б. Богдановича.
С- 18 (1.2.3.) Народні ігри як засіб виховання дітей високо оцінювали такі видатні педагоги: К.Д Ушинський, Є.М. Водовозові, Є.І. Михеєва, С.Ф. Русова, О.П. Усова, В.О.Сухомлинський та інші.

К.Д. Ушинський підкреслював яскраво виражену педагогічну спрямованість народних ігор. На його думку кожна народна гра містить у собі доступні форми навчання. С.Ф. Русова писала: «У народних іграх немає навіть іні педагогічної настирливості, й разом разом з тим вони цілком педагогічні».

Високу оцінку народним іграм дав В.О. Сухомлинський: «Гра – це величезне світле вікно, крізь яке в духовний світ дитини вливаються живлючий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, яка засвічує вогник допитливості».
С-19 (1.2.3.4.5.6.7.8) Народні ігри можна класифікувати за такими групами: (показ на слайді).

1. Дидактичні ігри – це ігри розумової спрямованості. Наприклад: «Дзвіночки», «Хто прийшов», «Чия хатинка»;

2. Народні рухливі ігри з обмеженим мовленнєвим текстом. У них текст подається як лічилка, примовка, перегукування, наприклад: «Панас», «Котилася бочка», «Звідки ти?», На чим стоїш?»…

3. Рухливі хороводні ігри – супроводжуються пісенним текстом. На першому плані - слова, рухи - нескладні (ходіння в колі), по закінченню співу – можливий біг. Це такі ігри: «Галя по садочку ходила», «Подоляночка», «Перепілочка», «Іде, іде, дід, дід».

4. Обрядові та звичаїві ігри – передають характерні поджії із життя українського народу: початок жнив, великодні, веснянки, косовицю . «Розлилися води», «Женчику – бренчику» та ін.

5. Ігри історичної та соціальної спрямованості – відбивають характер тієї епохи, коли вони складались. У їх змісті таки використовуються слова,як цар, король, царівна, пан. Це ігри: «У короля», «Нема пана дома», «У відьми», «Прослужив я в пана рік» тощо.

6. Ігри побутової спрямованості – відображають у своєму змісті буденне життя. Це такі ігри «Жили у бабусі», «Ой сусіди, сусідоньки…», «Куй-куй ковалі».

С – 20 Використання народних ігор у роботі з дітьми.

Гра досить рано входить у життя дітей – уже на першому році життя, дитина граючись живе…


С-21 22 (фото дітей ДНЗ)

 • З дітьми раннього віку використовуються переважно індивідуальні ігри – забавлянки;

 • З дітьми 3-го року життя народні ігри можна проводити на прогулянці з невеликою кількістю дітей в 5-6 чоловік;

 • У другій молодшій групі (четвертий рік життя) дітям доступні рухливі хороводні ігри;

 • Дітям п’ятого року життя доступні більш складніші хороводні ігри з текстом для співу;

 • А народні ігри для старшого віку можна вже поділити на кілька груп

 1. рухливі ігри з текстом діалогом;

 2. хороводні ігри зі співом;

 3. ігри розважального характеру, в яких відбито народні звичаї;

 4. ігри із звуконаслідуванням;

Народні ігри проводяться в ранкові години, на прогулянці, в другій половині дня. Вони також входять до складу занять з усіх розділів програми, ними бажано закінчувати заняття для піднесення емоційного тонусу дитини.
С – 23 вправа «Яка гра?»

Учасникам роздаються картки, де потрібно стрілками визначити вид гри.С- 24 Фрагмент заняття вивчення народної гри «Іду, іду». (відио)

Мета фрагменту заняття:

 1. Розучити з дітьми по фразах мелодію пісні-гри;

 2. Провести роботу над чистотою інтонування;

 3. Навчити дітей чітко відтворювати малюнок пісні-гри;

 4. Розучити слова пісні-гри;

 5. Провести роботу над правильною дикцією дітей;

 6. Виконати з дітьми низку вправ для формування

навичок вокального дихання;

7. Вчити визначати її настрій й характер;

8.Розвивати пам’ять, уяву, увагу, зв'язне мовлення;

9.розвивати вміння рухатися «голопом», в колі, «змійкою»

А ми з вами продовжуємо і перевіряємо наша знання.

С – 25 Гра «Вірю – не вірю»

Учасники поділяються на дві команди, роздаються картки. На обговорення дається 3 хвилини

Показники компетентності дитини:

1 команда1.Дитина 3 року життя знає народні ігри та грає у них із ініціативи дорослого (стор 50);


так

2. дитина 4 року життя не відрізняє ігрову від інших видів діяльності (стор 103)

ні

3.Дитина 5 року життя розуміє доконечність планомірності дій під час гри, добре відрізняє гру від інших видів діяльності (стор 168);


так

4. Дитина 6 року життя не розповідає про сюжет гри, план майбутніх дій(стор 243)

ні

2 команда1. Дитина 3 року життя не охоче бере участь у руховій діяльності (стор50)

ні

2.Дитина 4 року життя проявляє активність урізних видах ігрової діяльності з однолітками та дорослими(стор102);


так

3.Дитина 5 року життя знає призначення предметів і відповідно використовує їх в ігровій діяльності, діє впевнено, вправно (стор 243);


ні

4. Дитина 6 року життя знає призначення предметів і відповідно використовує їх в ігровій діяльності, діє впевнено, вправно. (стор 243)

такС – 26. Доведено, що жоден вид мистецтва не має більш потужного, ніж музика, впливу на емоційну, вегетативну нервову та моторну систему дитини. Обов’язковим компонентом музика виступає у системі логоритмічних занять.

За допомогою дитячого музичного фольклору можна формувати у дітей не лише навички співу, слухання та виконання музики, а й навички правильної вимови звуків.

Отже, основою ритмі є музика, а різноманітні фізичні вправи, таки, сюжетно-образні рухи є засобами для більш глибшого її сприймання і розуміння.

Логортиміка, на відміну від ритміки, поєднує музику, рухи та слова. Нині Логоритміка є обов’язковим компонентом колекційної методики з подолання фонетико – фонематичних порушень мовлення у дітей.


С – 27 (1.2.3.4.) Логоритміка дає змогу педагогу розв’язати такі завдання:

 • Оздоровлю вальні – розвиток дихання, загальної, дрібної та мімічної моторики, зміцнення кістково-мязового апарату, виховання правильної постави, ходи, грації рухів;

 • Освітні - - розвиток слухової, зорової і тактильної уваги, координації рухів, рухової реакції на звукові і зорові подразники, уміння переключатися з однієї діяльності на іншу, засвоєння елементарних музично-теоритичних знань;

 • Виховні – сприяння розумовому, моральному, естетичному, трудовому вихованню, розвиток художньо-творчих здібностей, смаків, відчуттів, формування морально-вольових якостей, відчуття відповідальності, колективізму.

 • Отже Логоритміка – це одночасне виховання і лікування, своєрідна терапія на основі використання слів, музики і рухів що дає змогу прискорити процес усунення мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку і сприяє соціалізації особистості.

Незважаючи на те, що нині багато хто цікавиться логоримікою, насправді музичні керівники досить рідко використовують її на практиці.

І зараз ми з вами перевіримо домашнє завдання, де ви повинні були приготувати одну із вправ з логоритміки.


С- 28 Показ вправ (музичні керівники)

Отже завдяки логоритміці та творчої імпровізації діти стають співтворцями музичного заняття, навчаються правильно вимовляти «складні» звуки, легко і весело розвиваються свої музичні здібності. І український фольклор, який відзначається ритмічної різнохарактерністю, чіткістю, акцентованістю, простотою форм та варіативністю, істинно у цьому допомагає.Підводячи підсумки нашого засідання можна сказати, що патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розвитку національно самосвідомості і ґрунтується на визнані пріоритету прав людини.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка