Н. І. Сандич Застосування ігрових технологій на уроках української мови в початкових класах Дидактичні ігри на уроках української мови по теміСкачати 424.84 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації27.02.2016
Розмір424.84 Kb.
  1   2   3

СЗШ І-ІІІ ступенів с. Вищеольчедаїв

Мурованокуриловецького району

Вінницької областіН. І. Сандич
Застосування ігрових технологій

на уроках української мови

в початкових класах
Дидактичні ігри

на уроках української мови

по темі «Іменник»

(2 – 3 клас)


Методичний посібник

2012 р.


ЗМІСТ


 1. Роль дидактичних ігор в розвитку індивідуальних здібностей дитини……….4

 2. Ігри для розвитку мислення………………………………………………………7

 3. Використання дидактичних ігор до теми «Іменник»………………………….10

а) актуальність дидактичних ігор на уроках української мови……………….10

б) лінгвістичні казки……………………………………………………………..12

в) дидактичні ігри………………………………………………………………...15

4. Висновок………………………………………………………………………….27

5. Конспект узагальнюючого уроку про слова – назви предметів з використанням дидактичних ігор...…………………………………………………………………...28

6. Література ………………………………………………………………………..33Роль дидактичних ігор в розвитку індивідуальних здібностей дитини
В даний час школа потребує такої організації своєї діяльності, яка забезпечила б розвиток індивідуальних здібностей і творчого ставлення до життя кожного учня, впровадження різних інноваційних навчальних програм, реалізацію принципу гуманного підходу до дітей. Школа надзвичайно зацікавлена ​​у знанні про особливості психічного розвитку кожної конкретної дитини.

Рівень навчання і виховання в школі значною мірою визначається тим, наскільки педагогічний процес орієнтований на психологію вікового та індивідуального розвитку дитини. Це передбачає психолого-педагогічне вивчення школярів протягом всього періоду навчання з метою виявлення індивідуальних варіантів розвитку, творчих здібностей кожної дитини, зміцнення його власної позитивної активності, розкриття неповторності особистості, своєчасної допомоги при відставанні в навчанні. Особливо важливо це в молодших класах школи, коли тільки починається цілеспрямоване навчання людини, коли навчання стає провідною діяльністю, в лоні якої формуються психічні властивості і якості дитини.Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення української мови. Цікавість умовного світу гри робить позитивною, емоційно забарвленою монотонну діяльність із запам'ятовування, повторення, закріплення чи засвоєння інформації, а емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини.

Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє використанню знань у новій ситуації, таким чином, вивчений учнями матеріал проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і інтерес у навчальний процес.Актуальність гри в даний час підвищується і через перенасиченість сучасного школяра інформацією. У всьому світі, і в Україні в тому числі, незмірно розширюється предметно-інформаційне середовище. Телебачення, відео, радіо, комп'ютер, інтернетмережі останнім часом виливають на учнів величезний обсяг інформації. Актуальним завданням школи стає розвиток самостійної оцінки та відбору одержуваної інформації. Однією з форм навчання, що розвиває подібні вміння, є дидактична гра, що сприяє практичному використанню знань, отриманих на уроці і в позаурочний час.

Гра - це природна для дитини і гуманна форма навчання. Навчаючи за допомогою гри, ми вчимо дітей не так, як нам, дорослим, зручно дати навчальний матеріал, а як дітям зручно і природно його взяти.

Вивчення нового матеріалу на уроках української мови диктує доцільність використання ігрових технологій, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів і приводять до більш осмисленого засвоєння знань. Застосування ігор підвищить міцність і якість засвоєння знань учнів, якщо ігри відбираються і конструюються у відповідності до змісту досліджуваної теми, з цілями і завданнями уроків; використовуються в поєднанні з іншими формами, методами і прийомами, ефективними при вивченні нового матеріалу; чітко організовуються; відповідають інтересам і пізнавальним можливостям учнів.
В житті дитини гра виконує такі найважливіші функції:

 • розважальну (основна функція гри - розважити, доставити задоволення, надихнути, розбудити інтерес);

 • комунікативну: освоєння діалектики спілкування;

 • самореалізації в грі;

 • терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших видах життєдіяльності;

 • діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, самопізнання в процесі гри;

 • корекційну: внесення позитивних змін в структуру особистісних показників;

 • міжнаціональної комунікації: засвоєння єдиних для всіх людей соціо-культурних цінностей;

 • соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння норм людського гуртожитку.

Місце і роль ігрової технології в навчальному процесі, поєднання елементів гри та навчання багато в чому залежать від розуміння учителем функцій і класифікації педагогічних ігор. Г. К. Селевко пропонує класифікувати дидактичні ігри за декількома принципами:

1. За видом діяльності: • фізичні (рухові),

 • інтелектуальні (розумові),

 • трудові,

 • соціальні

 • психологічні.

2. За характером педагогічного процесу:

 • Навчальні, тренувальні, контролюючі, узагальнюючі;

 • Пізнавальні, виховні, розвиваючі;

 • Репродуктивні, продуктивні, творчі;

 • Комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні, психотехнічні та інші.

3. За характером ігрової методики:

 • предметні,

 • сюжетні,

 • рольові,

 • ділові,

 • імітаційні,

 • ігри-драматизації.

5. За ігровим середовищем:

 • ігри з предметами і без них,

 • настільні,

 • кімнатні,

 • вуличні,

 • на місцевості,

 • комп'ютерні

 • з ТСО,

 • з різними засобами пересування.

У розвиваючих іграх, в цьому полягає їх головна особливість, вдалося об'єднати один з основних принципів навчання – від простого до складного, з дуже важливим принципом творчої діяльності – самостійно за здібностями, коли дитина може піднятися до вершини своїх можливостей.

Для молодшого шкільного віку характерні яскравість і безпосередність сприйняття, легкість входження в образи. Діти легко втягуються в будь-яку діяльність, особливо в ігрову. Вони самостійно організовуються в групову гру.

Результативність дидактичних ігор залежить, по-перше, від систематичного їх використання, по-друге, від цілеспрямованості програми ігор у поєднанні із звичайними дидактичними вправами.

Ігрова технологія будується як цілісне утворення, яке охоплює певну частину навчального процесу та об'єднане загальним змістом, сюжетом, персонажем. При цьому ігровий сюжет розвивається паралельно основному змісту навчання, допомагає активізувати навчальний процес, засвоювати ряд навчальних елементів. Складання ігрових технологій з окремих ігор і елементів – турбота кожного вчителя початкової школи.

Вивчений в процесі ігрової діяльності матеріал забувається учнями у меншій мірі і повільніше, ніж матеріал, при вивченні якого гра не використовувалася. Це пояснюється, перш за все, тим, що в грі органічно поєднується цікавість, що робить процес пізнання доступним і захоплюючим для школярів, і діяльність, завдяки участі якої в процесі навчання, засвоєння знань стає більш якісним і міцним.

Дослідження показало, що дидактичні ігри активізують пізнавальну діяльність на всіх стадіях вивчення нового матеріалу, використовуючи можливості методичних прийомів, спрямованих на вивчення української мови.Завдання, вправи, ігри для розвитку мислення
Розвитку мислення в молодшому шкільному віці належить особлива роль. З початком шкільного навчання мислення висувається в центр психічного розвитку дитини (Л. С. Виготський) і стає визначальним у системі інших психічних функцій, які під його впливом інтеллектуалізіруются і набувають довільний характер.

Мислення дитини молодшого шкільного віку знаходиться на переломному етапі розвитку. У цей період відбувається перехід від наочно-образного до словесного, понятійного мислення, що надає розумовій діяльності дитини подвійний характер: конкретне мислення, пов'язане з реальною дійсністю і безпосереднімспостереженням, вже підпорядковується логічним принципам. Однак абстрактні, формально-логічні міркування дітям ще не доступні.

У цьому відношенні найбільш показово мислення першокласників. Воно, переважно, конкретне, спирається на наочні образи і уявлення. Як правило, розуміння загальних положень досягається лише тоді, коли вони конкретизуються за допомогою приватних прикладів.

В міру оволодіння навчальною діяльністю і засвоєння основ наукових знань школяр поступово долучається до системи наукових понять, його розумові операції стають менш пов'язані з конкретною практичною діяльністю і наочною опорою. Діти опановують прийоми розумової діяльності, набувають здатності думати в умі і аналізувати процес власних міркувань.З розвитком мислення пов'язане виникнення таких важливих вікових новоутворень, як аналіз, внутрішній план дій, рефлексія.

Молодший шкільний вік має велике значення для розвитку основних розумових дій і прийомів: порівняння, виділення істотних і несуттєвих ознак, узагальнення, визначення поняття, виведення висновків. Так, наприклад, при невмінні виділяти загальне і суттєве в учнів виникають проблеми з узагальненням навчального матеріалу: виділенням кореня в споріднених словах, коротким (виділення головного) переказом тексту, поділом його на частини, вибором назви для уривка і т.п.

Володіння основними розумовими операціями потрібно від учнів уже в першому класі. Тому в молодшому шкільному віці слід приділяти увагу цілеспрямованій роботі з навчання дітей основним прийомам розумової діяльності.
Загадки

Загадки допомагають розвивати образне і логічне мислення, вміння виділяти суттєві ознаки і порівнювати, тренують швидкість і гнучкість розуму, кмітливість, здатність знаходити оригінальні рішення.

Можна запропонувати дітям і самостійно скласти загадки про які-небудь відомі предмети (м'яч, книга, олівець та ін.)

На ніч два віконця

Самі закриваються,

А зі сходом сонця

Самі відкриваються. (Очі)

Не море, не земля,

Кораблі не плавають,

А ходити не можна. (Болото)

Сидить на віконці кішка.

Хвіст, як у кішки,

Лапи як у кішки,

Вуса як у кішки,

А не кішка. (Кіт)

Два гуся - попереду одного гусака,

Два гуся - позаду одного гусака,

І один гусак - посередині.

Скільки всього гусей? (Три)

У сімох братів по одній сестриці. Чи багато всіх? (Вісім)

Два батька і два сина знайшли

Три апельсина і розділили порівну,

Кожному дісталося по цілому. Як?

(Дід, батько, син)

Хто носить капелюх на нозі? (Гриб)

Що робить сторож, коли в нього на шапці сидить горобець? (Спить)

Як назвати п'ять днів, не називаючи чисел і назв днів?

(Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра)


Складання пропозицій

Ця гра розвиває здатність швидко встановлювати різноманітні, іноді зовсім несподівані зв'язки між звичними предметами, творчо створювати нові цілісні образи з окремих розрізнених елементів.

Беруться навмання три слова, не пов'язаних за змістом, наприклад «озеро», «олівець» і «ведмідь». Треба скласти якомога більше пропозицій, які обов'язково включали б в себе ці три слова (можна міняти їх відмінок і використовувати інші слова). Відповіді можуть бути банальними («Ведмідь кинув в озеро олівець»), складними, з виходом за межі ситуації, позначеної трьома вихідними словами, і введенням нових об'єктів («Хлопчик взяв олівець і намалював ведмедя, що купається в озері»), і творчими, що включають ці предмети в нестандартні зв'язки («Хлопчик, тонкий, як олівець, стояв біля озера, яке ревло, як ведмідь»).
Виключення зайвого

Беруться будь-які три слова, наприклад, «собака», «помідор», «сонце». Треба залишити тільки ті два слова, які позначають у чомусь подібні предмети, а одне слово, «зайве», що не володіє цією загальною ознакою, виключити. Слід знайти якомога більше варіантів виключення зайвого слова, а головне - більше ознак, що об'єднує кожну пару слів, що залишилася і не властивих зайвому. Не ігноруючи варіантами, які відразу ж напрошуються (виключити «собаку», а «помідор» і «сонце» залишити, тому що вони круглі), бажано пошукати нестандартні і в той же час дуже влучні рішення. Перемагає той, у кого відповідей більше.

Ця гра розвиває здатність не тільки встановлювати несподівані зв'язки між розрізненими явищами, але легко переходити від одних зв'язків до інших, не зациклюючись на них. Гра вчить також одночасно утримувати в полі мислення відразу кілька предметів і порівнювати їх між собою. Важливо, що гра формує установку на те, що можливі абсолютно різні способи об'єднання і розчленування певної групи предметів, і тому не варто обмежуватися одним-єдиним «правильним» рішенням, а треба шукати їх безліч.
Пошук аналогів

Називається який-небудь предмет або явище, наприклад «вертоліт». Необхідно виписати якомога більше його аналогів, тобто інших предметів, схожих з ним за різними істотними ознаками. Слід також систематизувати ці аналоги за групами в залежності від того, з урахуванням яких властивостей заданого предмета вони підбиралися. Наприклад, в даному випадку можуть бути названі «птах», «метелик» (літають і сідають); «автобус», «поїзд» (транспортні засоби); «штопор» (важливі деталі обертаються) і ін. Перемагає той, хто назвав найбільшу кількість груп аналогів.

Ця гра вчить виділяти у предметі найрізноманітніші властивості й оперувати окремо з кожним із них, формує здатність класифікувати явища за їх ознаками.
Завершення розповіді

Дітям пропонується початок будь-якого оповідання. Наприклад: «Був ясний сонячний день. По вулиці йшла дівчинка і вела на повідку смішне цуценя. Раптом звідки не візьмись ...».

Необхідно придумати продовження і закінчення розповіді. Час роботи - 10 хв.

Розповідь можна оцінити за такими критеріями:

- закінченість оповідання;

- яскравість і оригінальність образів;

- незвичайність повороту і сюжету;

- несподівана кінцівка.


Складання розповіді з використанням окремих слів

Дітям пропонуються окремі слова. Наприклад: а) дівчинка, дерево, птах, б) ключ, капелюх, човен, в) кабінет, дорога, дощ. Потрібно скласти зв'язну розповідь, використовуючи ці слова.Використання дидактичних ігор до теми «Іменник»
Особливо актуальним є застосування дидактичних ігор на уроках української мови. Адже саме дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.

Рідна мова є, без перебільшення, основним предметом в системі навчально-виховної роботи в початкових класах. «Головне для початкового навчання рідної мови полягає в тому, щоб учні здобули практичні знання і вміння, усвідомили функціональну роль виучуваних частин мови та їх найважливіших граматичних категорій у мові і мовленні», – зазначав професор М. Вашуленко

Іменник – це перша частина мови, яка з’являється у мовленні дітей. На уроках рідної мови уже в 1 класі учні розпочинають знайомство з ним. Та з досвіду багатьох учителів зрозуміло, що найефективнішими є ті уроки, на яких використовують дидактичні ігри та ігрові прийоми, які належать до традиційних і визнаних методів навчання та виховання.

Кожний урок української мови, на якому учні знайомляться з іменником та його категоріями – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед спрямовується на засвоєння матеріалу, зазначеного в темі уроку. Та чи можна зробити ці уроки радісними і цікавим для учнів? Чи здатні вони розкрити творчий потенціал особистості учня і вчити вчитися на уроці? Ствердно відповісти на ці питання можна в тому випадку, коли навчання вирізняється стилем, формами і засобами. Якщо воно інноваційне і в своїй основі має нетрадиційний підхід, самостійний вибір, цікавий матеріал, ігрову ситуацію, то в учнів формується стійкий інтерес до вивчення рідної мови, розвивається творча особистість. Адже мислення дитини, як зазначав В.О. Сухомлинський, починається із здивування, а звідси – вимога до створення емоційної комфортності. Таку комфортність учнів на уроках в початкових класах забезпечує використання гри, ігрових ситуацій.Дидактична гра – творча форма навчання, виховання і розвитку дітей. Дидактичні ігри розвивають спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, мову, сенсорну орієнтацію, кмітливість. Тому їх можна використовувати під час вивчення будь-якої теми. Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання, справедливо вбачає в них можливості ефективної взаємодії учителя та учнів, продуктивної форми їх спілкування.

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

 • ігри мають відповідати навчальній програмі;

 • ігрові завдання мають бути не надто легкими, проте й не дуже складними;

 • відповідність гри віковим особливостям учнів;

 • правила гри прості і чітко сформульовані;

 • дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати;

 • різноманітність ігор;

 • залучення до ігор учнів всього класу;

 • не допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінки за поразку у грі, глузування);

 • гра на уроці не повинна проходити стихійно, вона має бути чітко організованою і цілеспрямованою.

 • справедливий підсумок уроку.

На уроці доцільно використовувати такі дидактичні ігри, організація яких не потребує від учителя багато часу для приготування відповідного обладнання, а від учнів запам’ятовування громіздких правил. Щоб гра викликала інтерес, варто використовувати різноманітні елементи унаочнення , а умови гри – ускладнювати.

Дидактичні ігри використовуються під час засвоєння, поглиблення, систематизації знань учнів та розвитку їхніх здібностей, інтересів.

Часто дидактичні ігри та ігрові ситуації є найкращим початком уроку. Наступний матеріал може бути використаний як фрагмент уроку для творчого вчителя при вивченні теми « Іменник».

Лінгвістичні казки

Оскільки діти молодшого шкільного віку люблять казки, то можна широко застосувати їх на уроках при вивченні теми «Іменник» та, знайомлячись з його категоріями, пропонувати дітям складати їх самостійно.Чому іменник має таку назву

Є на світі звичайна і незвичайна країна Предметія. Звичайна тому, що живуть у ній предмети і речі, люди і тварини. А незвичайна тому, що у ній тільки два міста: Хто? і Що? У місті Хто? живуть люди і тварини. У місті Що? – всі інші предмети. Керує країною незвичайний король - Іменник. Так назвали його після того, як почав давати назви, клички, імена всім, хто жив у країні. І от, зібравшись на велику раду, вирішили жителі країни називатися іменем свого короля – іменниками.


Казка про антоніми

Жили на одній вулиці по сусідству два хлопчики. І хоч однакові імена мали – Антони, були вони зовсім різні. Один низький, інший високий, один добрий, інший злий, один щедрий, інший скупий. Виросли Антони і вирішили подорожувати. Той пішов на південь, а той - на північ. А коли прощалися, один плакав, а інший – сміявся. Не судилося Антонам повернутися в рідне село, і в пам'ять про них люди стали називати протилежні слова антонімами.


Казка про синоніми

В далекому гірському селі жила старенька мама і було у неї троє синів. Мужній – звали старшого, Хоробрий – середнього і Відважний – молодшого. Росли сини з дитинства чудовими людьми з добрими серцями і великою силою. Коли на рідне село напали вороги, благословила мати синів на бій. Перемагаючи ворога, вони були смертельно поранені. На очах у матері помирали сини від важких ран. З тих пір і стали імена синів однієї матері – «синонімами», хоч і звучать по-різному, та виходять з однієї сім'ї.


Казка про роди іменників

Давним-давно в одній країні жив собі король. Звали його Іменник. Іменник в усьому любив порядок. Був він дуже багатим і пишався цим.

Одного разу він завів собі великий журнал, щоб вести облік своїх підлеглих.

Ось прилетів метелик. Іменник сказав: «Він мій!» Заспівав соловей :«Він мій!», прилетів горобець – «Він мій!», стрибнув коник-стрибунець – «Він мій!», йде хлопчик – Він мій!». Коли ж король побачив дівчинку, то сказав: «Вона моя! Моя також земля, береза, осика, трава, білка і багато всього.»

На все інше Іменник сказав: «Воно моє». Моє озеро, море, курча, кошеня, вікно, білченя та інше. Все було записано в журналі у три стовпчики:

«чоловічий рід – він мій», «жіночий рід – вона моя», «середній рід – воно моє».


Казка про відмінки

Не далеко, не близько,

Не високо, не низько,

За чорнильними морями,

Паперовими горами,

В граматичному царстві,

В лісі Іменників,

На галявині Відмінювання

Жили-були брати-відмінки.

Усіх гостей, які з’являлися на галявині, вони запрошували до себе. На великий круглий стіл ставили самовар, смачне печиво, варення, вмощувались зручненько і слухали уважненько, що розповідав їм гість. Кожного цікавило своє.

Називний питає Хто ти? Що ти?

Хоче він про наслідки роботи

І про себе чути лиш похвали.

Щоб тебе як приклад називали.

Родовий доскіпує свого –

Хоче знати він: Кого? Чого?

І про тебе знать, якого роду,

Що немає роду переводу.

Все Давальний дасть – не жаль йому,

Але хоче знать: Кому? Чому?

Знать про тебе, гожого на вроду,

Що даєш і ти свому народу?

У Знахідного свої потреби:

Він – Кого? і Що ? – питає в тебе.

І кого ми всі за друзів маєм,

І що друзі роблять нам навзаєм?

А Орудний хоче знать: Ким? Чим?

У труді орудуй разом з ним.

Хоче знать: що здатний ти утнути?

Чим ти сильний? Ким ти хочеш бути?

А Місцевий – Де? В якому місці?

Хоче знати – у селі чи в місті?

Все нове, про що дізнавались братики-гномики, було їм дуже цікавим. І відмінки завжди розповідали про ці зустрічі своїй матусі – Українській мові.

Ігровий початок уроку

Казкові герої – Червона Шапочка, Буратіно, Гномик, Мудрий Дуб, Бабуся Множина, Дідусь Однина, Веселий Чомусик допоможуть значно полегшити процес сприймання матеріалу, запам’ятовування мовних явищ, граматичних категорій іменника.Повідомлення теми і матеріалу уроку у віршованій формі викличе неабиякий інтерес та допоможе учням без великих зусиль засвоїти правила, що вивчаються на уроці.

*****


Починаємо вивчати

Ми тепер частини мови.

Всіх їх треба добре знати,

Щоб здобути знань основи.

Перша з них – іменник, друзі.

Цю частину люблять дуже,

Бо усе вона назве,

Дасть імення золоте.


Мама, мир і Україна.

Сонце, небо, світ, людина,

Звуки, букви, слово, мова –

Ось частина ця чудова.


Хто? Сестричка, нянька, батько,

Пташка, білочка, зайчатко.

Що? Земля, ріка, діброва.

Книжка, зошит, ручка, школа.


Вивчим цю частину мови,

Що іменником зовем

Бо вона така важлива –

Без неї ми не проживем!


*****

Іменник – від слова «ім’я» ,

Предмети всі називає,

Істота – хто?, неістота – що ?

Отак він про них запитає.
Якщо це прізвище, ім’я

Чи назва міста чи села,

А також гір, річок, країн –

Це власні назви, зрозумів?


З великої букви пиши

Іменники власні завжди.

Загальні з малої напишем,

Наприклад: вулиця, селище, місто.


Іменник має два числа –

Однина і множина.

Один предмет – це однина,

Два і більше – множина.


Буває в реченні іменник

Головним членом і другорядним.

Підметом тоді буває.

Як на питання хто? і що? відповідає.На етапі актуалізації знань учням варто пропонувати дидактичні ігри репродуктивного характеру: «Засели будиночки», «Телефон», «Відшукай іменник», «Хто? Що?», «Рід», «Іменники на одну букву». Увага гравців фіксується на пошуках раціональних шляхів виконання завдань, допомоги один одному, в результаті учні вчаться правильно оцінювати свої ігрові дії, зіставляти з ігровими діями інших учнів.

На етапі засвоєння нового матеріалу можна використовувати складніші ігри частково-пошукового характеру: «Чарівний стілець», «Лото», «Хто перший», «Продовж ланцюжок», «Подай сигнал», «Утвори слово», «Пропоную – вибираю», «Відмінковий ланцюжок». Учасникам гри надається можливість відчути, яким чином від якісного виконання завдання кожним учасником залежить виконання ігрового завдання партнером і, в кінцевому підсумку, результат гри. Учитель на цьому етапі формує у школярів уявлення про значимість якісного виконання свого ігрового завдання.

Під час закріплення і повторення навчального матеріалу пропонуємо планувати дидактичні ігри пошукового характеру: «Хто більше», «Ланцюжок», «Однина і множина» Учні вчаться моделювати, аналізувати та оцінювати дії партнерів по грі. Позитивні взаємовідносини між гравцями, вміння розподілити матеріал, уміння домовитись у грі позитивно впливають на активізацію навчальної діяльності учнів.

На етапі контролю знань можна застосовувати дидактичні ігри творчого характеру: «Кола на воді», «Весняні іменники», «Ідемо в ліс», «Ланцюжок загадок», «Римування», «Квіти рідного краю», «Професія». Учням дається можливість творчо виконувати ігрове завдання. Опора на творчість передбачає зацікавленість учасників в кінцевому результаті гри команди, прагнення виконувати ігрове завдання швидко і правильно.

Дидактичні ігри, ігрові вправи і прийоми дають можливість учителеві не тільки підвищити активність учнів на кожному етапі уроку під час вивчення теми «Іменник», а й залучити пасивних до творчої розумової діяльності. Крім того, зазначають психологи, вони знижують утому школярів, зацікавлюють змістом уроку, створюють емоційне піднесення, захоплення, радість. Учені довели, що коли дитина здійснює розумову діяльність із захопленням, вона не відчуває втоми, навіть якщо витрачає багато часу на виконання завдань. І навпаки, дитина швидко втомлюється, якщо виконує легкі й одноманітні завдання.Запропонований матеріал допоможе організувати навчально-виховний процес так, щоб гра залишалася присутньою як найбільш освоєна учнями початкових класів форма діяльності. Її використання усуне авторитарну позицію вчителя, створить атмосферу доброзичливості, емоційного піднесення, вільного вибору. Вона викличе лише позитивні емоції та інтерес у молодших школярів при вивченні теми «Іменник».

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка