Н р. 7 клас українська моваСкачати 126.53 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір126.53 Kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2014 - 2015 н. р.

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА
1. Дібрати синоніми до фразеологічних одиниць. З одним із фразеологізмів, на вибір, скласти твір-мініатюру обсягом 0,5 ст.

Пустити червоного півня, пасти задніх, передати куті меду, бути на сьомомому небі, брати в шори.

15 балів
2. Поставити пропущені розділові знаки в реченнях. Підкреслити однорідні члени речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

Все навколо дерева птахи люди сповнене весняної сили (В. Собко). Скрізь і на подвір’ї і в саду і на городі все тяглося до сонця і раділо йому. Всі зійшлися і хлопці й дівчата під крилом голубим тишини (В. Сосюра).

5 балів
3. Визначити рід іменників, увівши їх до складу словосполучення.

Степ, дріб, Перу, Сибір, мадам, парі, біль, виш, ВНЗ, собака.5 балів
4. Виконати синтаксичний розбір речення.

Вже почалось, мабуть, майбутнє (Л. Костенко).10 балів
5. Утворити прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий). Пояснити зміни приголосних звуків.

Прага, Париж, Острог, Прилуки, Хуст, Гадяч, Сиваш, Запоріжжя.4 бали
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Напишіть твір на одну із тем:

1. Мелодія осіннього дощу.

2. Мій улюблений літературний герой (за повістю Івана Франка «Захар Беркут»).

12 балів
2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Коломийка – це…

 2. Що об’єднує всі суспільно-побутові пісні?

 3. Який художній засіб яскраво виражений у рядках?

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився.

3 бали
3. Які мовні засоби надають українським пісням особливого колориту, неповторності? Наведіть приклади.

3 бали
4. Кому з персонажів повісті Івана Франка «Захар Беркут» належать слова?

1. «Хвиля його смерті буде й моєю смертю».

2. «Беркути додержують слова навіть ворогові й зрадникові».

2 бали


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2014 - 2015 н. р.

8 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Написати твір-мініатюру за поданим початком (обсяг 1 ст.).

Грудень дарує мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура й холодна погода. Тож звуть цей місяць інколи: хмурень, студень, ворота зими...

20 балів

 1. Дібрати щонайбільше фразеологізмів, у складі яких є подані слова. Пояснити їхнє значення.

Рука, вуста, чаша, палець, глек, око (очі).

6 балів

2. Утворити форму кличного відмінка наведених іменників.

Ігор Васильович, Ганна Яківна, Петро Іванович, Олександра Миронівна, Марія Миколаївна, Ілля Володимирович, Юрій Олексійович, Любов Дмитрівна, Олег Степанович.4,5 балів

3. Утворити від поданих слів усі дієслівні форми, у дужках їх назвати.

Змалювати, ходити, розповідати, зносити, обміліти.10 балів

4. Зробити синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

Цупкий листяний одяг у дубів переважно рудий, але вже помітно обертається на червоний, і він стає все насиченіший і густіший.10 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір на одну із запропонованих тем.

1. Образи лицарів-оборонців рідної землі в історичний піснях.

2. Маруся Чурай – дівчина з легенди.

12 балів
2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Які пісні називають історичними?

2. Про які історичні події згадується у піснях «Чи не той то хміль?», «За Сибіром сонце сходить».

3. Що вам відомо про виконавців дум? Якими ліричними інструментами користувалися кобзарі?

4. Чи справді звернення князя Святослава до Ігоря і Всеволода є «золотими словами»? Обґрунтуйте думку.

5. Який образ-символ використано в пісні «Та, ой, як крикнув же козак Сірко»?5 балів
3. Заповнити таблицю.

Цитата

Назва твору

Годі тобі, пане-брате.

Ґринджоли малювати,

Бери шаблю гостру, довгу

Та йди воювати!


Почім ми можем знати,

Що в нашій землі християнській за день тепера?


Маю жінку, маю діти,

Та я їх не бачу,

Як згадаю про їх муку –

Сам гірко заплачу.


Смутен сон приснився Святославові

На горах київських.


Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озовися!

Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися.


Ой между ними третій, чужий-чужениця,

Бездольний, безродний і безпомощний, потопає,

Порятунку собі нівідкіль не має.

3 бали
4. Написати відгук на прочитану книгу. Розкрити ідейно-художні особливості, морально-етичну проблематику, жанрову своєрідність тощо.

6 балів
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2014 - 2015 н. р.

9 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА
1. Прочитати висловлювання. Це теза роздуму. Письмово висловити свою згоду (або незгоду), аргументувати її. Сформулювати висновки. Висловлювання (обсяг – 0,5 - 1 ст.) скласти в публіцистичному стилі.

1. Нам добро і нікому зло – ось законне життя.

2. Віра й надія є головними доброчесностями людини

20 балів


 1. Записати речення, правильно розставивши розділові знаки, відповідно підкреслити ускладнення в реченні. Виділене слово розібрати морфологічно.

Та книга в нас на покутті лежала на виднім місці гнівна і журлива. Коло гаю в чистім полі на самій могилі дві тополі високії одна одну хилять. Уже тепер вечірньої пори так чисто сяє мамина хустинка. Всі розмови не скінчені тут на землі десь кінчалися там між зірками. На Дніпрових схилах пробудилася зі сну весняна квітка мати-й-мачуха або підбіл.

5 балів

 1. Подати термінологічну назву поданих слів, увести їх у речення, розкривши значення.

Музичний – музикальний, ескалатор – екскаватор, громадський – громадянський.

6 балів

 1. З’ясувати, від яких прикметників не можна утворити ступені порівняння і чому.

Знайомий, відомий, економічний, зелененький, старий, темнуватий, ранковий, чистий, порожній, улюблений.

3 бали

5. Записати, розставивши розділові знаки. Зробити синтаксичний розбір речення.

Сидиш на сухарях то і душа прозора і відлітає страх і твердне непокора.10 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Навести 2 - 3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування. Проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

1. О рідне слово, хто без тебе я? (Д. Павличко).

2. Визначай смак не за шкарлупою, а за ядром (Г. Сковорода).

12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Як розумієте рядок із поезії «Всякому місту звичай і права» Г. Сковороди: «Як з ясним розумом вмерти мені»?

 2. Продовжіть речення: «Іван Вишенський – подвижник, …, …, …. ….

 3. Кого вважають автором збірки лірики кохання «Пісня пісень»?

 4. Хто автор пісні «Їхав козак за Дунай?»?

 5. Визначте віршовий розмір поезії «Всякому місту звичай і права» Г. Сковороди:

Всякому місту - звичай і права,

Всяка тримає свій ум голова;

Всякому серцю - любов і тепло,

Всякеє горло свій смак віднайшло.

Я ж у полоні нав'язливих дум:

Лише одне непокоїть мій ум.

5 балів

3. Виконати тести.

1) В уривку

Чи не той то хміль,

Що коло тичин в’ється?

Ой той то Хмельницький,

Що з ляхами б’ється.

використано

А персоніфікацію Б паралелізм В анафору Г епітет Д порівняння2) Український середньовічний вертеп – це

А коротка гумористична сценка в антрактах між діями шкільної драми.

Б пересувний ляльковий театр, де ставилися релігійні й світські п’єси.

В латиномовна релігійна драма.

Г весела ярмаркова клоунада на ходулях.

Д повчальна драма з алегоричними персонажами.3) Жанр «Повісті минулих літ»

А поема


Б літопис

В легенда

Г повість

Д оповідання4) До родинно-побутових пісень не належить

А Місяць на небі...»

Б «Цвіте терен...»

В «Сонце низенько, вечір близенько...»

Г «Ой на горі вогонь горить...»

Д «В кінці греблі шумлять верби...»4 бали

4. Вказати автора, назву твору. Назвати художні засоби, використані в уривку. Визначити віршовий розмір, римування.

В давніх літописах наших

Єсть одно оповідання,

Що зворушує у серці

Найсвятіші почування.

 

Не блищить воно красоюСлів гучних і мальовничих,

Не вихвалює героїв

Та їх вчинків войовничих.

 

Ні, про інше щось говоритьТе старе оповідання.

Між рядками слів таїться

В нім якесь пророкування.

 

І воно живить надію,Певну віру в ідеали

Тим, котрі вже край свій рідний

Зацурали, занедбали...

4 бали

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2014 - 2015 н. р.

10 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА


 1. Скласти невеличке оповідання-жарт «На колір і смак товариш не всяк...», увівши до нього фразеологізми ні в тин ні в ворота, ні сіло ні впало, яблуко розбрату, кров з молоком, аж дух забило. Обсяг - 1 сторінка.

20 балів

 1. Створити синонімічний ряд до слова «недолік».

2 бали

 1. Записати вирази українською мовою.

На протяжении следующей недели, смеяться над собой, полтора года, отправить по почте, согласно приказу по армии, одиннадцать минут седьмого, нет смысла, радоваться успехам, три апельсина, год назад.

 1. балів

 1. Дібравши до поданих іменників прикметники, визначити рід іменників.

Біль, вуаль, дріб, насип, цеце (муха), степ, путь, собака, колібрі, Торонто, денді, леді, тюль, шампунь, Кіліманджаро, папараці, психолог, сек’юріті, листоноша, суддя.

10 балів

 1. Зробити синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

Роксолана зробила більше, ніж усі гетьмани України і наймогутніші армії Європи: вона остаточно і назавжди підірвала могутність Порти (С. Плачинда).

10 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Навести 2 - 3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування.

1. «Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці» (М. Коцюбинський).

2. Актуальність п’єси «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого.

3. Проблема землі та морального занепаду у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»12 балів

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Які факти із життя сім’ї Тобілевичів лягли в основу сюжету п’єси «Мартин Боруля»?

2. Зачинатель нової української літератури – це...

3. Хто такий корифей? Назвіть корифеїв українського театру.

4. Реалізм, сентименталізм, бароко, класицизм. Запишіть названі літературні стилі в хронологічному порядку.

5. Тема та ідея твору – це…

6. Сюжет твору – це…

7. Назвати справжні прізвища І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Карпенка-Карого, І. Білика

8. Скільки сюжетних ліній має роман Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»? Назвати їх.

8 балів

3. Назвати художні засоби, використані в поезії. Визначити віршовий розмір, римування.

Осінній день березами почавсь.

Різьбить печаль свої деревовити.

Я думаю про тебе весь мій час.

Але про це не треба говорити.

(Л. Костенко)4 бали

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови і літератури

2014 – 2015 н. р.

11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

 1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Навести 2 – 3 переконливі аргументи, які найкраще підтвердять міркування. Проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури. Обсяг – 1 сторінка.

1. «Лиш велика мета породжує великі характери» (О. Довженко).

2. О мово вкраїнська! Хто любить її,

Той любить мою Україну (В. Сосюра).

20 балів


 1. Пояснити походження та значення фразеологізмів. Скласти з ними речення.

Нитка Аріадни, як п’яте колесо до воза, скриня Пандори, терновий вінок, прокрустове ложе.

5 балів


 1. Записати відповідно до норм українського правопису.

О..Генрі, віч/на/віч, на/гора, по/київськи, по/латині, бравіс..имо, Корс..ка, беладон..а, Х..юстон, кеш..ю, кон..юнктивіт, барок..о, інтермец..о, піц..а, ст...реотип, бел..етристика, неначе/б/то, гол..андець, пан..європейський, рік/у/рік.

5 балів


 1. З’ясувати значення паронімів.

Економний – економічний, адрес – адреса, абонент – абонемент, рятувальник – рятівник, хутровий – хутряний.

5 балів


 1. Записати словосполучення, поєднавши числівники з іменниками. Визначити, яким є синтаксичний зв’язок між ними. Записати числівники словами.

2/3 (метр), 3 (олівець), четверо (школяр), 0,84 (кілометр), 11 (друг), 2000 (рік), кілька (люди), четверо (юнак).

4 бали


 1. Розставити розділові знаки, зробити повний синтаксичний розбір речення. Виділене слово розібрати морфологічно.

Одесу видно по той бік морської затоки це місто обдував трамонтан і воно височіло на березі мов кістяк старої шхуни з якої знято паруси (Ю. Яновський).

15 балів
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
1. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем. Викласти Ваш погляд на цю проблему. Проілюструвати думки посиланнями на приклади з художньої літератури.

1. Українче, спізнай самого себе (М. Куліш).

2. Як хто посіє в юності, так пожне в старості (Г. Сковорода).

12 балів
2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.


 1. Хто з українських письменників брав участь у громадянській війні?

 2. У новелі Юрія Яновського «Подвійне коло» порушено проблеми…

 3. Назвіть твори, де є образ України (не менше трьох).

 4. Чому дослідники зіставляють поезію П. Тичини з музикою і малярством?

 5. Імпресіонізм – …

 6. Хто з митців 20-х – початку 30-х років уважав сонет формою найвищої художньої майстерності та лаконічності вислову. Дайте визначення цього жанру.

 7. Охарактеризуйте символізм як модерністський стиль.

 8. Кого із письменників-новелістів ви знаєте? Назвіть їхні твори.

 9. Назвіть поезії І. Франка, що стали піснями.

 10. Укажіть твір, присвячений не людям, а полям. Яким?

10 балів
3. Назвати художні засоби, використані в поезії. Визначити віршовий розмір, римування. Чому Ліна Костенко написала поезію без розділових знаків?

Спини мене отямся і отям

Така любов буває раз в ніколи

Вона ж промчить над зламаним життям

За нею ж будуть бігти видноколи

Вона ж порве нам спокій до струни

Вона вуста поспалює словами

Спини мене спини і зупини

Ще поки можу думати востаннє

Ще поки можу але вже не можу

Настала черга й на мою зорю

Чи біля тебе душу відморожу

Чи біля в тебе в полум’ї згорю

Ліна Костенко8 балів

4. Заповнити таблицю, назвавши псевдоніми письменників.


М. Вілінська
Л. Косач-Квітка
І. Тобілевич
П. Рудченко
4 бали
5. Заповнити таблицю, назвавши твори і їхніх авторів.


Драма-феєрія
Історичний роман
Філософська поема
Соціально-психологічний роман

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка