На 2014-2015 навчальний рік Методична проблема: Методична робота в закладі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту»Сторінка1/10
Дата конвертації28.03.2016
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схвалено Затверджено:

на засіданні педради Директор школи

і ради школи _________ О.В.Линник

протокол № 1 29 серпня 2014 р.
Петропавлівського НВК ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ

на 2014-2015 навчальний рік


d:\фото та відео\шкільні фото 2\школа\sam_1788.jpg


Методична проблема:


Методична робота в закладі здійснюється відповідно до Законів України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти , рекомендацій щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти; Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти; Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН № 930 від 06.10.2010 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі від 05.09.2013 р. « Про організацію методичної роботи у 2013-2014 навчальному році».

У 2013-2014 н.р. методична робота в Петропавлівському НВК була спрямована на реалізацію першого етапу нової науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

Для розв’язання поставлених завдань у закладі організовано творчу групу «Соціум» (керівник Бережна З.М.), яка проводила роботу по підготовці педпрацівників для здійснення процесу соціалізації дітей: вивчається науково-теоретична та методична література з проблеми дослідження, здійснено вхідну діагностику рівня соціалізації учнів, батьків, педагогів (анкети, методики, аналітичні довідки зібрано в папку, яка зберігається в методичному кабінеті). У листопаді 2013 р. проведена науково-практична конференція «Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема». Темі соціалізації була присвячена і педагогічна рада «Інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері загальної освіти» (лютий 2014 р.) . У грудні проведено круглий стіл «Формування готовності учня до взаємодії із соціумом».

Методична робота в закладі проводилась відповідно до плану роботи методичного кабінету та реалізувалася в різних формах: колективних, групових та індивідуальних.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі працювала методична рада, до складу якої входили: директор, заступник директора з НВР, керівники методоб’єднань, творчих груп учителів.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі актуальні питання: методика викладання навчальних предметів та виховної роботи з учнями; аналіз рівня навчальних досягнень, умінь та навичок учнів; труднощі опанування учнями програмовим матеріалом, розробка рекомендацій щодо підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу; оволодіння інноваційними технологіями, найдосконалішими методиками, формами та принципами навчання та виховання школярів.

Методичною радою здійснювалась організація і підготовка таких заходів: семінар-практикум «Формування сприятливого психологічного клімату на уроці»; круглий стіл «Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища»; конференція «Вивчення виховного середовища школи».

За звітний період були проведені педагогічні ради: «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов» (жовтень), «Інноваційні засоби соціалізації особистості в сфері загальної освіти» (січень), «Роль навчально-виховного середовища школи у зміцненні моральності суспільства й утвердженні здорового способу життя» (квітень).

У системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи відповідно до її структури було організовано роботу циклових методичних об’єднань вчителів: • початкових класів та вихователів дошкільної групи ДНЗ ( голова MO Бабенко С.В..);

 • гуманітарного циклу ( голова MO Тимощук З.М.);

 • вчителів природничо-математичного циклу ( голова MO Линник О.В.);

 • класних керівників ( голова MO Бережна З.М..).

Усі засідання методичних об’єднань проводилися згідно з планом роботи. До засідань готувалися педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх аналізом і обговоренням. Хочеться відмітити роботу методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу ( голова Тимощук З.М ).

За планом Школи молодого вчителя проводилась робота з молодими вчителями з метою надання їм допомоги у професійному становленні.

Працюючи над проблемою закладу «Створення здоров’язберігаючого середовища для учасників навчально-виховного процесу», творча група під керівництвом учителя фізкультури Курчинського В.В. розробляла індивідуальні здоров’язбережувальні освітні маршрути учнів.

Протягом навчального року були проведені предметні тижні: історії та права, початкової школи, географії та туризму, тиждень фізичної культури, День спорту та здоров’я, української мови та літератури, світової літератури та художньої культури, англійської мови.

Всі заходи в межах Тижнів пройшли на належному рівні . Під час їх проведення учні закладу мали змогу поглибити і розширити свої знання з базових дисциплін, продемонструвати свої знання і вміння в конкурсах інтелекту, творчості, фізичної підготовки.

Наші учні взяли участь у інтерактивних конкурсах :

Всеукраїнський природничий конкурс «Колосок- осінній» ( 18 учасників) та «Колосок-весняний» (16 учасників);

Всеукраїнський українознавчий конкурс «Патріот» ( 5 учасників);

XIII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (II, районний етап) - 5 місце;

У другому етапі ІУ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Тараса Шевченка команда нашої школи посіла перше місце, а учень 10 класу Бабенко Володимир ( вчитель Щетина М.М.) був учасником III етапу конкурсу імені Тараса Шевченка.

У листопаді-грудні 2013 року учні школи випробували свої сили в районних олімпіадах. На жаль, жодного призового місця наші вихованці не вибороли, а школа посіла 13 місце в рейтингу участі шкіл району у II етапі Всеукраїнських олімпіад з основ наук, тому вчителям-предметникам необхідно більше приділяти уваги роботі із здібними дітьми.

На початку 2013-2014 н.р. якісний склад педагогічного колективу закладу становив:Усього

педагогі

вуЗНЗ

Спеціаліс т вищої категорії

Спеціаліст

першої

категорії

Спеціаліс т другої категорії

Спеціаліст

Не мають кв. категорії

Кількість

педагогів

13

1

4

1

6

1
Протягом року підвищення кваліфікації педагогічних працівників відбувалося через самоосвіту, участь у роботі методичних об’єднань, загальношкільних та районних семінарах, курсах підвищення кваліфікації при ХАНО.

У 2013-2014 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 2 педагога: вчитель фізичної культури Курчинський В.В. та вчитель початкових класів Бабенко С.В.

В ході атестації Курчинському В.В. було присвоєно категорії «спеціаліст II категорії», а Бабенко С.В. підтвердила категорію «спеціаліст II категорії».

Відповідно до результатів педагогічного аналізу методична робота закладу у 2014-2015 навчальному році повинна бути спрямована на:


 • практичну спрямованість творчих досягнень педагогічних працівників закладу;

 • глибоке вивчення перспективного досвіду кращих педагогів сучасності;

 • забезпечення системності і послідовності проходження педагогами всіх етапів самоосвіти;

 • створення ситуації успіху в шкільному колективі;

 • створення умов для максимального розкриття інтелектуального потенціалу кожного учасника навчально-виховного процесу;

 • підвищення показників результативності навчально-виховного процесу, культури поведінки та спілкування.

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, на реалізацію обласної науково-методичної проблеми «Формуємо соціалізуючий простір» у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи в 2014-2015 н. р.:

Забезпечення соціалізації та адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до навчання у школі

1.Забезпечувати оптимальне функціонування закладу як цілісної соціально-педагогічної системи, створити умови для ефективної діяльності всіх підсистем;

2.Продовжити роботу над проблемою:

- створення оптимальних умов для найбільш повної реалізації патріотичного, духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу школярів.

3.У навчально-виховному процесі забезпечувати духовну єдність поколінь, збереження родинних традицій, залучення дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості й самосвідомості;

4.Підвищувати педагогічну майстерність колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури закладу, участі в роботі районних методичних об’єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня.;

5.Забезпечувати психологічні умови для розвитку особистості учня шляхом упровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій;

6.Забезпечувати умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних задатків, нахилів, прагнень і здатності до духовного зростання через систему курсів за вибором, факультативів, гуртків, секцій;

7. Упроваджувати профільне навчання в старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи;

8. Роботу шкільного самоврядування будувати за принципом: від колективної творчої справи – до роботи за інтересами – і до індивідуальної діяльності;

9. Продовжити роботу закладу, спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я учнів та прищеплення навичок здорового способу життя.

11. Дотримуватися санітарно-гігієнічного режиму, здійснювати якісне медичне обслуговування учнів у закладі.

12. Активізувати роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.

13. Зміцнювати і поповнювати навчально-матеріальну базу за рахунок позабюджетних надходжень.

14. Забезпечити створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників закладу, виховання економічної, естетичної, правової та трудової культури.

Головними показниками якісних змін мають стати:

Рейтинг навчального закладу;

Іміджелогічна культура вчителів;

Конкурентноздатність випускників.


ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

3.1. Виконання Законів України “Про освіту ”(ст. 58); “Про загальну середню освіту ”(ст.. 18, ст. 36), “Про мови ”.

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

СЕРПЕНЬ

 1. Здійснення обліку дітей 5-17 років на території сільської ради

 2. Комплектування класів; розподіл прибулих учнів

 3. Зарахування учнів 1х, 10х класів

 4. Планування заходів щодо виконання Закону України “Про загальну середню освіту”:

 • збереження контингенту школярів;

 • створення сприятливих умов для відвідування учнями школи

 1. забезпечення відвідування школи всіма учнями

 2. Аналіз виконання Закону “Про мови”

 3. Поповнення навчально-методичної бази школи підручниками, методичною літературою, науковими посібниками

ІV т.


ІV т.

ІV т.


ІV т.

ІV т.
ІV т.

Серпень


Линник О.В.

2

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі
 1. Всеукраїнський рейд «Урок »
 1. Здійснення обліку учнів. Формування бази даних. Персоніфікація обліку дітей, населенняІ т.
І т.

І т.
І т
ІV т.
ІV т.
3

ЖОВТЕНЬ

Аналіз дотримання учнями режиму роботи школи

Інвентаризація фонду шкільних підручників; аналіз збереження фонду та збереження теми школярів

Організація занять майбутніх першокласників з метою підготовки до навчання у школі

Співбесіда з батьками майбутніх першокласників з метою перевірки рівня функціональної підготовки дітей до навчання

Облік дітей 5-річного віку, котрі не відвідують ДНЗІІ-ІІІ т.

Жовтень
жовтень-травень

жовтень –травень

ІІт.


Директор

4

ЛИСТОПАД


 1. Вивчення стану організації роботи гуртків

 2. Вивчення проф. намірів випускників.
І-ІІ т.


ІV т.


Педагог-організатор
5

ГРУДЕНЬ

 1. Аналіз читацьких інтересів учнів
 1. Координування роботи вчителів щодо роботи з обдарованими учнямиГрудень
ІV т.

6

СІЧЕНЬ

 • Координування роботи з питання наступності у роботі ДНЗ та школи оперативна інструктивно-методична нарада

 • взаємовідвідування занять, уроків, заходів

Січень - квітеньДиректор
7

ЛЮТИЙ

1.Вивчення проф. намірів випускників.

2.Організація роботи щодо комплектування 1-х, 10-х класів

3.Проведення тижня укр. мови та літератури


ІІ т.


Лютий

ІІ т.Директор

Вч. мовники


8

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Звіт вчителів, які атестуютьсяБерезень


Березень9

КВІТЕНЬ

 1. Вивчення стану організації роботи гуртківІІІ т.
І-ІІ т.

ІV т.

Заступник з НВР.10

ТРАВЕНЬ

 1. Аналіз підсумків успішності учнів.ІV т.Заступник з НВР.11

ЧЕРВЕНЬ, ЛИПЕНЬ

 1. Уточнення списків дітей школи.

 2. Набір учнів в 1; 10 класи.І т.


Черв.-лип.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка