На допомогу молодому вчителю Поради досвідчених колегСкачати 410.59 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір410.59 Kb.


На допомогу молодому вчителю

Поради досвідчених колег


 • Перед уроком перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів біля дошки, чи чисто в класі.

 • Раціонально використовуйте кожну хвилину уроку.

 • Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання. Використовуйте різні форми перевірки. Вводьте систему взаємоперевірки.

 • Поясніть учням мету, завдання уроку.

 • Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся вичленити проблеми, пропонуйте учням вирішувати їх самостійно.

 • Не спішіть виправляти помилки учня, краще, якщо її виправлять однокласники.

 • Намагайтеся організовувати самостійну роботу учнів на уроці,
  пропонуйте учням більше писати, розв'язувати прикладів.

 • На уроці кожен учень має бути задіяний, до кожного шукайте
  індивідуальний підхід.

 • Під час використання технічних засобів навчання, комп'ютерної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.

 • Під час організації самостійної роботи, усних відповідей не квапте учнів.

 • Використовуйте всі наявні можливості для реалізації принципів
  розвивального навчання.

 • Звертайте увагу на виховні аспекти уроку: працездатність,
  бережливість, зібраність.

 • Домашнє завдання потрібно давати з поясненням до дзвоника. Не затримуйте учнів після дзвоника. В перших-сьомих класах обов'язково проводьте фізкультхвилинку в середині уроку.

 • Памятайте: урок не повинен бути схожим на попередній
На допомогу молодому вчителю
Рекомендації щодо підготовки до уроку

 • Вивчи матеріал цього розділу, питання теми. • Сформуй задум уроку, дай відповідь на запитання: „Чого б ти хотів досягнути в результаті його проведення? Сформулюй мету уроку ( навчальну, виховну, розвивальну).
 • Уяви колектив даного класу, уявно намалюй конкретних учнів. Уяви психологію цих учнів, використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
 • Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних учнів.
 • Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному уроці.
 • Продумай структуру уроку і зафіксуй усе знайдене в плані-
  конспекті.
 • Підготуй наочні і навчальні посібники, не забудь підготувати і перевірити справність ТЗН, комп'ютерної техніки.
 • Повтори подумки, або вголос вузлові елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.
 • Спитай себе: "Ти готовий до уроку?
На допомогу молодому вчителю

Самоаналіз уроку


 • Яка тема уроку? Чи збігається вона з календарним плануванням?
 • Чи правильно визначено мету, завдання уроку? Чи відбивають вони найголовніше в навчальному матеріалі?
 • Чи правильно обраний тип уроку (відповідно до теми та мети уроку)?
 • Чи відповідає структура уроку обраному типу уроків?
 • Чи ефективно розподілено час уроку: 1/3 уроку - робота з новим матеріалом, 2/3 - самостійна та пізнавальна діяльність учнів?
 • Чи є оптимальним вибір методів та прийомів навчання, наочності, використаних на уроці?
 • Що саме з передового педагогічного досвіду ви використали на уроці?
 • Чи вдалося вам диференціювати навчання на уроці?
 • Чи були активними діти на уроці? Якщо ні, то чому?
  а) дітям було нецікаво;

б) дітям було важко зрозуміти вас,

в) переважав авторитарний стиль спілкування з учнями.
 • Чи не велике за розміром домашнє завдання ви дали
  дітям і чи вдалося підготувати дітей до нього?
 • Чи зуміли ви провести короткий ефективний підсумок
  уроку (тобто знову наголосити на головному у навчальному
  матеріалі уроку), оцінити відповіді учнів?
 • Дайте оцінку своєму уроку, своїй діяльності на уроці.
  Чи реалізовані мета, завдання уроку?На допомогу молодому наставнику

П а м ’ я т к а

 • Разом із молодим спеціалістом глибоко проаналізуйте навчальні програми та пояснювальні записки до них. • Допоможіть молодому спеціалісту скласти календарно- тематичний план, звернувши особливу увагу на підбір матеріалу для систематичного повторення, практичних і лабораторних робіт, екскурсій. • Надайте допомогу у підготовці до уроків, особливо перших уроків, першої зустрічі з учнями. Найбільш складні теми розробляйте разом з молодим спеціалістом. • Надайте допомогу у проведенні тематичного обліку знань, у проведенні залікових уроків. Ознайомте молодого спеціаліста з різними видами проведення тематичної атестації учнів. • Разом підбирайте й готуйте дидактичний матеріал, наочні посібники, тексти задач, вправ, різнорівневих контрольних, самостійних, залікових робіт. • Відвідуйте уроки молодих спеціалістів з наступним детальним аналізом. Запрошуйте молодого спеціаліста на свої уроки, разом їх обговорюйте, аналізуйте. • Допомагайте підбирати методичну літературу для самоосвіти, систематизувати її, вивчати та узагальнювати. • Щиро діліться досвідом роботи, своїми педагогічними знахідками. • Ніколи не забувайте відмічати позитивне в роботі молодого спеціаліста. • Навчайте не копіювати, не сподіватися на готові розробки, а виявляти особистий педагогічний почерк.

На допомогу молодому вчителю
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УРОКУ

Клас____________________________________________________________________________

Дата________________________________________________________________________

Учитель,предмет____________________________________________________________

Тема уроку__________________________________________________________________

Мета уроку___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Мета відвідування____________________________________________________________

_______________________________________________________________Психологічна атмосфера уроку

1. Емоційний настрій учнів На початок На кінецьнапруженийрозслабленийготовність до співпраці2. Взаємовідносини вчителя та учнів

доброзичливі

агресивні

байдужі

3. Стиль поведінки вчителя

авторитарний

демократичний

ліберальний

4. Кількість і форма заохочень (похвала,підтримка)___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.Кількість і форма покарань (зауважень) їх результативність _________________

_____________________________________________________________________________

6. Загальний психологічний стан:

позитивний

негативний


II. Організація навчального процесу з урахуванням вікових особливостей учнів


 1. Увага, прийоми її стимулювання:______________________________________________

2. Пам’ять ( які види пам’яті включаються під час уроку)___________________________

____________________________________________________________________________

3. Сприймання (мотивація навчання, створення позитивної установки)_______________

_____________________________________________________________________________


  • наочність ___________________________________________________________

 • мова вчителя __________________________________________________________

 • тзн _________________________________________________________

4. Уява

 • створення творчої атмосфери ___________________________________________

 • сприяння формуванню уявлень і образів________________________________

а) мовленнєвими засобами __________________________________________________

б) наочними засобами __________________________________________________________________

5. Мислення:


 • формування загальних прийомів мислення__________________________________

 • розвиток логічного мислення_______________________________________________

 • формування творчого мислення ____________________________________________

 • форми контролю і самоконтролю за розумовою діяльністю _____________________

6.Здійснення індивідуального підходу до учнів_____________________________________

ІII. Орієнтація уроку на розвиток особистості учня

 • тактовність учителя

- створення умов для розвитку комунікативних якостей учнів
- створення умов для самореалізаиії учнів

 • розвивальна насиченість уроку

ІУ. Висновки і рекомендації _______________________________________________

____________________________________________________________________________

На допомогу молодому вчителю
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА УРОЦІ

Навчально-виховна діяльність вчителя

Висновки

Навчально-пізнавальна діяльність учнів

Висновки

1 . Початок уроку
1. Підготовка до уроку, підручники, зошити, приладдя
2. Повторення: перевірка рівня навчальних досягнень, фронтальне, індивідуальне, бліц - опитування
2. Рівень інтересу до теми
3. Повідомлення теми, обґрунтовування мети і завдань уроку, структура уроку.
3. Активність на різних етапах уроку: початок; середина ; закінчення уроку
4. Теоретичний рівень викладання:

- відповідність програмі і меті уроку;

- науковість і доступність;

- виділення головного;

- практична спрямованість;

- узагальнення і систематизація;

- міжпредметні зв’язки;

- виховний потенціал

4. Увага учнів:

- початок; середина; закінчення уроку
5. Уміння самостійно працювати з підручником, зошитом, посібниками, картами.


6. Рівень креативності (творчості) в пізнавальній діяльності учнів.
5. Інформаційна насиченість уроку. Використання ТЗН, наочності, різнорівневих дидактичних матеріалів.
7. Розвиток мови, мовлення, володіння предметною термінологією.
б. Використання методів навчання; їх раціональність; традиційних; інноваційних.
8. Сприймання і усвідомлення практичного матеріалу7. Диференційований підхід. Форми реалізації особистісно-орієнтованого підходу у навчанні
9. Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів: початок; середина;закінчення уроку
8. Самостійна робота (на яких етапах уроку, доцільність)

10. Підсумки уроку
9. Закріплення теми уроку:

- відпрацювання здобутих знань, умінь, навичок;

- осмислення змісту навчального матеріалу ;

- творче, практичне використання здобутих знань


11. Психологічно - педагогічні умови уроку:

- культура спілкування;

- зворотний зв’язок;

- оптимізація ;

- санітарно - гігієнічні умови; - дотримання ТБ

10. Оцінювання учнів, мотивація, об'єктивність
12. Навчальні кабінети:

- робоче місце вчителя;

- естетика оформлення;

- дидактична оснащеність ;

- технічне забезпечення;

- література
11. Дотримання єдиних вимог
12. Емоційність
13 Педагогічний такт, мова
14 Використання часу
15 Інструктажний аналіз
Інші нюанси уроку

На допомогу молодому вчителю
Орієнтована схема аналізу уроку


 1. Клас__________________________________________________________
 1. Предмет_______________________________________________________
 1. Тема уроку ____________________________________________________
 1. Мета уроку (триєдина)__________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Тип, вид уроку__________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Чи відповідав зміст уроку, методи навчання, форми організації діяльності учнів меті даного уроку?

__________________________________________________________________

 1. Які методи і прийоми навчання використав учитель на уроці? Яким методом надавав перевагу активним чи пасивним?

__________________________________________________________________

 1. Які дидактичні завдання простежені на окремих етапах уроку, чи пов’язані вони із загальною метою уроку?

__________________________________________________________________

 1. Які форми роботи з учнями використав учитель на уроці?

__________________________________________________________________

 1. Чи спостерігалася на уроці індивідуалізація або диференціація навчання? В чому вони виявилися?

__________________________________________________________________

 1. Чи простежувались на уроці прийоми, які б допомагали учневі самому здобути знання, чи використано на уроці алгоритми, пам’ятки, схеми, опорні конспекти?

__________________________________________________________________

 1. Чи використовував учитель на уроці інноваційні педагогічні технології?

__________________________________________________________________

 1. Чи було підбито підсумок уроку? Як?____________________

__________________________________________________________________


 1. Щоб Ви порадили вчителю для вдосконалення уроку? _______________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На допомогу молодому вчителю
Діагностична карта вчителя

Прізвище вчителя __________________________________________

Категорія ___________Звання ___________Фах _______ Стаж _____

Питання самоосвіти

Термін роботи над темою самоосвіти

_навч. рік

_навч. рік

_навч. рік


_навч.

рік


_навч. рік

Засоби здійснення особистісно орієнтованого підходу до навчання. Проведення нестандартних уроків. Впровадження інноваційних технологій.
Відповідність вимогам до сучасного уроку:

Методичний рівень уроку. Впровадження досягнень науки та ППД


Теоретичний рівень уроку. Формування загальнонавчальних умінь та навичок учнів.
Розвивальна спрямованість уроку. Розвиток пізнавальних здібностей учнів.
Пізнавальна спрямованість уроку. Проблемне навчання. Розвиток творчих здібностей учнів.
Практична спрямованість уроку. Вміння застосовувати знання в нестандартних ситуаціях.
Виховна спрямованість уроку. Формування гармонійного бачення світу.
Формування інтересу до предмета. Міжпредметні зв’язки на уроці.
Раціональне використання методів навчання: традиційних, інтерактивних, наочних, ТНЗ.
Індивідуалізація та диференціація навчального процесу. Робота з обдарованими дітьми. Робота із слабо встигаючими учнями.
Формування навичок самостійної навчальної праці. Різнорівневість її проведення.
Розвиток навичок взаємоконтролю та самоконтролю на уроці.
Інша тема
Тема самоосвіти: _________________________

__________________________________________

__________________________________________


Висновки і пропозиції щодо результатів роботи над темою: ________________

________________________На допомогу молодому вчителю
ПЛАН САмоосвіти

молодого вчителя ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Калинівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2

Розділ 1. Вивчення нормативних документів
п/п

Назва заходу

Дата

Література

Форма опра-цювання

1

Державна програма „Діти України”

вересень ___року

газета

„Освіта України”,

__№, __р.


тези

2

Про вимоги до викладання предмету у __н. р.

вересень ___року

інформаційний збірник наказів ___№ __р.

конспект

3

Єдині зразки каліграфічного письма

жовтень ___ року


інформаційний збірник наказів ___№, __р.


конспект

...Розділ 2. Науково-теоретична підготовка

(питання дидактики, психології)
п/п

Назва заходу

Дата

Література

Форма опрацю-вання

1.

З історії каліграфії

вересень __року

Журнал „Початкова школа”

№12, 2004р.тези

2

Пропедевтичний урок навчання грамоти

жовтень ___року

журнал

„Початкова школа” № 5, 2005р.конспект
Розділ 3. Методика викладання предмета
п/п

Назва заходу

Дата

література

Форма опра-цювання

1

Шляхи підвищення ефективності уроків з математики

вересень ___року

Г.П.Бевз „Урок математики в школі”

конспект

2

Труднощі першо-класників у період навчання грамоти

вересень ___ року

Методичні рекомендації

конспект

3

Вчимося писати красиво

жовтень ___ року

С.В.Киясь „Матеріали до уроків”

конспект

4

Активний та інтерактивний процес пізнання в методичній системі „Розвиток кричного мислення школярів”.


жовтень ___року


Методичний посібник


конспект
Розділ 4. Робота над проблемою школи: „Здійснення навчально-виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого підходу до навчання”
п/п

Назва заходу

Дата

література

Форма опра-цювання

1

Активні та інтерак-тивні технології освіти

вересень ___року

журнал

„Директор школи” №6, 2005р.конспект

2

Нетрадиційні уроки математики

вересень ___ року

Методичний посібник

конспект, тези

3

Можливості методу проектів

жовтень ___року

журнал „Завуч”

№29, 2003р.тези

4

Про деякі методи реалізації особис-тісно зорієнтованого навчання


жовтень ___ року


журнал „Завуч”

№ 31, 2004р.
тези

На допомогу молодому вчителю
А Н К Е Т А

молодого вчителя

(проводиться в кінці першого року стажування)
1. Чому Ви обрали професію вчителя (підкреслити, дописати):

а) подобається робота з дітьми;

б) підходить режим і характер роботи вчителя;

в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;

г) під впливом бажання здобувати вищу освіту;

д) під впливом інших чинників , яких?).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чи хотіли б Ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити):

а) так;

б) ні;


в) не знаю.

________________________________________________________________

3. Чи подобається Вам робота в школі (підкреслити):

а) так;


б) байдуже;

в) ні.


__________________________________________________________________

4. Що подобається Вам найбільше (підкреслити):

а) проведення уроків;

б) позакласна робота з предмета;

в) позакласна виховна робота;

г) робота з батьками;

е) робота над темою самоосвіти;

д) методична робота;

є) громадська діяльність.

________________________________________________________________

5. Чи обрали б Ви знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний вуз (підкреслити):

а) так;


б) не знаю;

в) ні.


________________________________________________________________

6. Що викликає найбільше труднощів у Вашій роботі (підкреслити):

а) підготовка до уроків;

б) організація навчального процесу;

в) спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією;

г) підготовка до виховної роботи;

д) проведення виховних заходів;

е) організація свого часу і праці (питання НОП);

є) ведення шкільної документації;

ж) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;

з) інше (що саме?).

________________________________________________________________

7. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити):

а) фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

б) з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

в) з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

г) з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

д) із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

ж) з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

е) з інших боків (яких?).

________________________________________________________________

8. Як Ви ставитеся до обраної професії (підкреслити):

а) задоволений цілком;

б) більше не подобається, ніж подобається;

в) байдуже;

г) більше подобається, ніж не подобається;

д) зовсім не подобається;

ж) не можу визначитися.

________________________________________________________________

9. Як було організовано ваше стажування (підкреслити):

а) добре;

б) задовільно;

в) незадовільно.

________________________________________________________________

10. У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати):

а) був інтенсивний план стажування;

б) був призначений учитель-наставник;

в) була добре організована робота з наставником;

г) цією роботою цікавилася адміністрація;

д) інше (що саме).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
На допомогу молодому вчителю
Завдання класного керівника
Робота класного керівника спрямована на вдосконалення розвитку цілісної, всебічно і гармонійно розвиненої особистості учня.

Формуючи систему роботи класного керівника з учнівським колективом, слід приділити належну увагу:
 • згуртуванню та розвитку учнівського колективу;

 • вияву психолого-педагогічних ознак учнівських груп та організації роботи з ними;

 • педагогіці саморегуляції діяльності й особистості дитини;

 • створення умов самовиховання;

 • розвитку гуманного та відповідального ставлення до навчання, поведінки в учнівському колективі;

 • гармонійній взаємодії вчителя, учнів та батьків;

 • розвитку морально-етичних рис особистості;

 • узагальненню досвіду роботи педагогів та ретроспективному аналізу особистої практики;

 • різноманітним формам роботи з учнівським і батьківським колективами та самим учнем;

 • корекції сімейного виховання, емоційному тонусу та духовному світу учнів і вчителів;

 • використанню народної дидактики;

 • стосункам класного керівника з учителями, учнями та батьками;

 • розвитку комунікативних рис учителів, учнів і батьків.
На допомогу молодому вчителю
А Н К Е Т А

визначення рівня підготовки молодого учителя

до проведення виховної роботи


 1. В чому причина утруднень у виховній діяльності (підкреслити, дописати):

 • мені не подобається займатися виховною роботою;

 • недостатня теоретична підготовка;

 • не вистачає часу;

 • погано володію методами наукової організації педагогічної праці;

 • не бачу результатів своєї праці, що є психологічним бар’єром;

 • інше .

 • ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Яка допомога Вам потрібна (підкреслити, дописати):

 • допомога адміністрації;

 • допомога наставника;

 • методична допомога в процесі роботи „школи молодого вчителя”;

 • надання готових сценаріїв різних виховних заходів;

 • інше.

 • ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які виховні заходи Ви проводили в цьому навчальному році?

 • _______________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які форми виховної роботи викликали найбільші утруднення? В чому причина такого стану?

 • _______________________________________________________________________________________________________________________

 1. З якими труднощами Ви зіткнулися під час підготовки та проведення виховної роботи?

 • ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На допомогу молодому вчителю
Алгоритм діяльності класного керівника

з учнями, схильними до правопорушень


Веде щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, схильними до правопорушень

Веде облік учнів класу, схильних до правопорушень


Здійснює індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушеньПопуляризує серед учнів потребу в здоровому способі життя, виховує в них прагнення позбутися згубних звичок
Залучає проблемних підлітків до різних видів діяльності: громадської, суспільно-корисної, спортивної, творчої, пізнавальної, акції милосердя


Класний
керівникІнформує батьківську громадськість про дотримання учнями, схильними до правопорушень норм поведінки, стан їх успішності

Співпрацює зі службою у справах неповнолітніх, кримінальною міліцією, соціальною службою для молоді


На допомогу молодому вчителю
Вивчення питань організації виховної роботи

з учнями в школі молодого вчителя

 • Заняття 1.

Тема: система виховної роботи в школі.

Мета: розкрити зміст педагогічного досвіду кращих учителів, класних керівників.

Завдання:

 • розкрити мету, завдання виховної роботи з учнівським колективом даної школи;

 • висвітлити загальний рівень виховної роботи в школі;

 • ознайомитися із системою виховної роботи досвідчених класних керівників;

 • висвітлити основні вимоги до планування виховної роботи в класному колективі;

 • вивчити рівень розвитку учнівського колективу в класі, застосовуючи різні методи вивчення учнів;

 • спланувати виховну роботу в класі.

Консультації:

 • використання результатів вивчення конкретного учнівського колективу, використання результатів вивчення учнівського колективу під час планування виховної роботи з класом;

 • оптимальне поєднання різних форм виховної роботи в плануванні діяльності учнівського колективу.

 • Заняття 2

Тема: організація виховної роботи в класі.

Мета: розкрити основні форми, методи, засоби, прийоми виховної роботи в класі

Завдання:

 • проаналізувати плани роботи молодих класних керівників з точки зору багатогранності форм і методів виховної роботи;

 • ознайомитися з методикою виховної роботи одного з досвідчених класних керівників з точки зору оптимального поєднання форм і методів виховної роботи, чіткого конструювання виховної діяльності;

 • розглянути складні педагогічні ситуації, з якими можуть зустрітися молоді вчителі;

 • відвідати тематичний позакласний захід;

 • проаналізувати відвіданий захід;

 • виявити взаємини учнів у колективі методом соціометрії;

 • проаналізувати рівень соціальної активності учнів класу

Консультації:

 • методика добору матеріалів для проведення соціометричного дослідження в конкретному учнівському колективі;

 • основні методи, прийоми здійснення педагогічного керівництва виховною діяльністю з використанням активу класу,

 • методика проведення анкетування в конкретному учнівському колективі з метою виявлення рівня соціальної активності учнів.

 • Заняття З

Тема: формування учнівського колективу класу.

Мета: проаналізувати ефективність методів формування колективу.

Завдання:

 • розглянути шляхи використання класним керівником системи методів А.Макаренка, В.Сухомлинського, О.Захаренка в процесі формування колективу (із залученням до роботи досвідченого класного керівника);

 • з молодим класним керівникам аналізувати результати проведених соціометричних досліджень, провести анкетування у своїх класах;

 • розглянути складні педагогічні ситуації у виховній роботі та формуванні колективу;

 • відвідати виховний захід на тему: "Дружба в класному колективі";

 • виявити рівень організаторських умінь активу класу;

 • виявити рівень знань основ колективних творчих справ.

Консультації:

 • моделювання виховних ситуацій для застосування в конкретному класному колективі;

 • складання програми вивчення рівня знань основ колективних творчих справ.

 • Заняття 4

Тема: здійснення педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу.

Мета: ознайомитися з основними методами педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу.

Завдання:

 • розкрити досвід роботи кращих класних керівників у здійснені педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу;

 • вивчити систему роботи вчителя-вихователя з активом з опорою на самоврядування;

 • розв'язувати педагогічні завдання, розглядати складні педагогічні ситуації (з досвіду роботи класних керівників школи);

 • відвідувати заняття активу класу;

 • ознайомити молодих класних керівників з орієнтовною програмою навчання активу класу;

 • допомогти учням у плануванні засідань активу класу;

 • проаналізувати засідання активу класу.

Консультації: за індивідуальними запитаннями (аналізувати запитання, сформульовані молодим класним керівником) , допомогти з’ясувати, чи вміє він аналізувати свої утруднення, намічати шляхи їх усунення.
А Н К Е Т А

для наставника молодого вчителя
Дайте відповіді на такі запитання:


 1. Скільки років працює вчителем ваш стажист?

 2. Чи знає він (підкреслити):

а) теорію предмета;

б) основи психолого-педагогічної науки;

в) основи дидактики;

г) методику викладання предмета. 1. Чи він уміє (підкреслити):

а) правильно будувати урок: так, ні;

б) визначити триєдину мету уроку: так, ні;

в) які елементи уроку може планувати краще (перелічити);

г) чи вміє створювати проблемні ситуації: так, ні;

д) чи вміє активізувати пізнавальну діяльність учнів: так, ні.

ж) чи володіє увагою класу на уроці: так, ні;

е) чи вміє проводити диференційовану роботу на уроці: так, ні.


 1. Чи вміє організувати позакласну роботу з предмета?

 2. Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?

 3. Що не вміє, поки що, Ваш стажист і чому? (перелічіть)

Причини:

а) небажання працювати;

б) слабка підготовленість у вузі;

в) відсутність педагогічних здібностей;г) безвідповідальність.

 1. У чому Ви надали допомогу вашому стажисту? (перелічіть види робіт з молодим учителем).

 2. Що, на Вашу думку, є головним у наставниці?

 3. Ваші пропозиції щодо вдосконалення наставництва.


МЕТОДИЧНИЙ АУКЦІОН для молодих

учителів
Тема: Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроці

Питання:

 1. Які види пізнавальної діяльності учнів Ви знаєте?

 2. За якими показниками можна судити про творчий характер активності учня?

 3. Що означає організувати навчально-пізнавальну діяльність школяра?

 4. Що таке пізнавальний інтерес?

 5. Які рівні пізнавальної діяльності можна виділити?

 6. Які форми, методи і прийоми краще розвивають пізнавальну діяльність учнів на уроках?

 7. Назвіть показники наявності в учнів пізнавальних інтересів.

 8. Роль вправ і завдань пізнавального характеру на уроках.

9. Які методичні прийоми використовуєте у своїй роботі?
На допомогу молодому вчителю
ДИДАКТИЧНІ ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ


 • Чітке формулювання освітніх завдань загалом і їх складових. Зв’язок з розвивальними й виховними завданнями уроку. Визначення місця даного уроку в загальній системі уроків.

 • Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимоги навчальної програми й мети уроку, з урахуванням рівня підготовки та підготовленості учнів.

 • Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок, як на уроці, так і на окремих його етапах.

 • Вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання й контролю оптимального впливу їх на кожному етапі уроку, вибір, який забезпечує пізнавальну активність, поєднання різних форм колективної й індивідуальної роботи на уроці і максимальну самостійність у навчанні учнів.

 • Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів:

 • від простого до складного (від відомого до невідомого);

 • від конкретного до абстрактного;

 • від загального до специфічного.
 • Створення умов успішного навчання учнів.

Класифікація самостійних робіт

За дидактичною метою

За рівнем самостійності учнів

За ступенем індивіду-

алізації

За джерелом

і методом

отримання

знань

За фор-

мою

вико-

нання

За місцем вико-нання

- Навчальні

1. Роботи з формування знань

2. Роботи з формування вмінь


Самостійні роботи за зразком. Реконструктивно-варіативні (аналіз умови, вміння переформулювати, вибір раціонального методу)

Загально-класні

Групові


Робота з книгою

Розв’язання й

складання задач


Усні

Письмо-віКласні

Домашні


Контролюючі

Частково-пошукові чи евристичні (перенесення знань в нестандартну ситуацію) Дослідницькі, або творчі (висунути й перевірити гіпотезу)


Індивідуальні

Лабораторні та

практичні роботи


Підготовка

доповідей,

рефератів

Класифікація уроків

За дидактичною

метою

За методикою їх проведення

За організацією

Урок формування нових знань та навичок

 • Лекція

 • Бесіда, розповідь

 • Самостійне вивчення

- Урок-лекція

- Урок – ділова граУрок закріплення загальнонавчальних умінь та навичок

- Розв’язання задач під керівництвом учителя

- Самостійні роботи

- Лабораторні роботи


- Урок-практикум

- Урок-змагання

- Урок з дидактичною грою


Урок узагальнення та систематизації набутих знань та навичок

-Узагальнювальна лекція

- Повідомлення учнів

- Самостійно


-Комбінований урок

-Урок-консультація

- Урок-дискусія


Урок перевірки набутих знань та навичок учнів

- Фронтальне

опитування

- Тест

- Усна чи письмова контрольна робота- Залік

- Індивідуальна бесіда-Урок-залік

-Урок-семінар
Форми роботи на уроці
Індивідуальна: пари змінного складу.

Колективна: пари змішаного складу (сильний учить слабшого).

Фронтальна: за рівнем розвитку інтелекту.

Групова: за психофізичними особливостями (координатор, виконавець, скептик, раціоналізатор).

Навчальні лекції:

 1. Проблемна лекція, в якій моделюються протиріччя реального життя через їх подання в теоретичних концепціях. Головна мета такої лекції – начебто самостійне придбання знань учнями.

 2. Лекція-візуалізація: основний зміст представлений в образній формі (в малюнках, графіках, схемах тощо). Візуалізація виступає тут як спосіб інформації за допомогою різних знакових систем.

 3. Лекція вдвох представляє собою роботу двох учителів (вчителя та учня), які читають лекцію на одну тему і взаємодіють на проблемно-організаційному матеріалі як між собою, так і з учнями. Проблематизація відбувається за рахунок форми і змісту.

 4. Лекція-прес-конференція: зміст оформлено за запитом (запитаннями) учнів із залученням декількох учителів.

 5. Лекція-консультація близька до лекції-прес-конференції. Розходження – запрошений (грамотний фахівець) недостатньо володіє методами педагогічної діяльності. Консультування через лекцію дає змогу активізувати увагу учнів і використовувати професіоналізм лектора.

 6. Лекція-провокація (або лекція з запланованими помилками) формує вміння учнів оперативно аналізувати, орієнтуватися в інформації й оцінювати її. Може бути використана як метод „живої ситуації”.

 7. Лекція-діалог: зміст подано через серію запитань, на які учень повинен відповідати безпосередньо в процесі лекції. До цього типу належить лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, а також програмована лекція-консультація.

 8. Лекція із застосуванням ігрових методів (методи мозкової атаки, методи конкретних ситуацій, тощо): школярі самостійно формулюють проблему і намагаються її вирішити.

Шкільна лекція доцільна: в разі вивчення нового матеріалу, мало або зовсім не пов’язаного з попереднім; у разі узагальнення різних розділів пройденого навчального матеріалу; наприкінці вивчення теми; під час повідомлення учням знань про практичне застосування вивчених закономірностей; у процесі виведення складних закономірностей; під час вивчення матеріалу проблемного характеру; в процесі вивчення тем, де особливо необхідні міжпредметні зв’язки.

Умовами ефективного проведення лекції є: • чітке продумування й повідомлення слухачам плану лекції;

 • логічно стрункий і послідовний виклад усіх пунктів плану з висновками після кожного з них.

Інтерактивні форми організації роботи на уроці

Форма навча-льної діяль-ності

Мета застосування

Етап процесу

навчання

Очікуваний результат

виховний

навчальний

1. Робота в парах (2 учні)

Підвищення активності, якості знань учнів із різними можливостями

Повторення, вдосконалення

знань, умінь та навичокТовариськість, взаємодопомога, співробітництво

Інтенсифікація роботи учнів із високими та низькими можливостями у розв’язанні спільної проблеми


2. Робота

в ланках


(4 учні)

Розвиток навичок самоконтролю, покра-щення оперативного контролю з боку вчителя за засвоєнням матеріалу

Формування, контроль знань, умінь та навичок, повторення засвоєного матеріалу


Взаємоконтроль колективізм, уважне ставлення до товаришів

Висока результативність, активізація діяльності кожного учня, швидкість темпу

3. Кооперова-но-групова форма

(5-7 учнів)Формування дослідницьких якостей у розгляданні однієї проблеми в різних аспектах

Формування закріплення, вдосконалення, систематизація, контроль знань, умінь та навичок


Зацікавленість

кожного у справі всіх, розвиток дослідницьких якостейПовне висвітлення проблеми в процесі роботи окремих груп

4.Диференційовано-групова форма

(10 учнів)Удосконалення потенційних можливостей учнів під час виконання вправ реконструктивного та творчого характеру


Формування, вдосконалення, систематизація, контроль знань, умінь та навичок

Підвищення інтересу до навчання, розвиток працездатності, відчуття своєї значущості

Інтелектуальне зростання кожного учня у відповідності з його навчальними можливостями

5. Індивіду-алізовано-фронтальна форма (від кількості обдарованих учнів)

Виявлення вміння учнів працювати самостійно, визначення труднощів у засвоєнні матеріалу.

Удосконалення, контроль

знань, умінь та навичокСамостійність,

відповідальність учнівОтримання реальної картини рівня засвоєння матеріалу кожним учнем

Сучасні освітні технології особистісно

орієнтованого навчання
 • Технологія розвивального навчання

 • Технологія проблемного навчання

 • Технологія рівневої диференціації

 • Технологія навчального проекту

 • Технологія ситуативного моделювання

 • Технологія критичного мислення

 • Технологія креативного розвитку
Індивідуалізація навчального процесу

Диференціація навчального процесу


Враховують і розширюють досвід учня

Забезпечують “Вектор розвитку учня”Гуманізму
Практичного реалізмуДовіри і підтримки
Індивідуальності

Співробітництва


Принципи особистісно орієнтованого підходу


Активної пізнавальної діяльності

Розвитку

самостійності

Контролю і

оцінки

Ділової

взаємодії

Творчості та успіху


Інтерактивні технології навчанняФронтальні

Кооперативі

Парні

Індивідуальні

 • Мікрофон

 • Мозкова атака

 • Метод « прес»

 • Навчаючи вчуся

 • Обери позицію

В основі групова робота учнів

 • Акваріум

 • Карусель

 • Спільній проект

 • Синтез думок

 • ІншіВ основі самостійна робота учнів

 • Творча робота

 • Дослідження

 • Захист проекту

 • Інші


Технологія критичного мислення

Технологія критичного мислення базується на вихідній особистій інформації, сприймання будь–якої інформації залежить від попереднього досвіду дитини. Зовсім незнайома інформація буде незрозумілою, важкою, отже, нецікавою; старе без елементу новизни не приверне уваги, викличе «інформаційний голод». Нове ж засвоюється легко й цікаво тоді, коли воно виплине в контекст попередніх знань. Порівняння нового матеріалу із особистим досвідом робить інформацію більш значущою для учня, розвиває аналітичне мислення.Технологія критичного мислення – активний процес, що дає школяреві можливість контролювати інформацію, порівнювати протилежні точки зору, формувати власні судження (Яке значення має інформація для мене? Як я можу використати ці знання?).

Технологія критичного мислення здійснюється за алгоритмом:

 1. Визначення мети та завдання навчання, мотивація інтересу до даної теми (актуалізація особистого досвіду: учням пропонується пригадати що відомо, проаналізувати знання, включитися в цілеспрямоване навчання).

 2. Ознайомлення школярів із новою навчальною інформацією

 3. (надання можливості вибору: самостійне опрацювання статті, перегляд фільму, проведення досліду тощо), підтримання пізнавальної активності учнів, критичне сприймання навчального матеріалу, встановлення асоціацій між відомою та отриманою інформацією.

 4. Проведення рефлексій (осмислення нового матеріалу, визначення його значимості в особистій системі знань учня, обговорення та аргументація особистих ідей).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка