«на допомогу онкологу»Скачати 36.11 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір36.11 Kb.
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНРОЇ РАДИ

«НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ»

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2015 р. 1. Відповідь ex vivo злоякісних клітин пацієнтів із В-клітинним хронічним лімфолейкозом на протипухлинні хіміопрепарати / М. П. Завелевич [и др.] // Онкология. - 2014. – Т.16 N 4. - С. 262-268

 2. Воскобойник Л.Г. Применение интраоперационных цитологических исследований для диагностики папиллярной карциномы щитовидной железы. Когда они эффективны? / Л. Г. Воскобойник // Ендокринологія. - 2014. - Т. 19 № 4. - С. 284

 3. Вотєва В.Є. Імуногістологічні особливості розподілу молекул міжклітинної адгезії в доброякісних та злоякісних менінгіомах головного мозку / В. Є. Вотєва, С. І. Тертишний // Патологія. - 2014. - № 3. - С. 92-95

 4. Грибач С.М. Особливості ліпідного статусу у людей похилого віку, хворих на рак молочної залози / С. М. Грибач, Н.В. Бородай, В.Ф. Чехун // Онкология. - 2014. – Т.16 N 4. - С. 252-256

 5. Григоровский В.В. Редкие нозологические формы остеосарком: особенности, принципы дифференциальной диагностики и современного лечения. ІІ. Центральная остеосаркома низкой степени злокачественности, периостальная остеосаркома, поверхностная остеосаркома высокой степени злокачественности / В. В. Григоровский // Онкология. - 2014. – Т. 16 N 4. - С. 298-304

 6. Десмопластическая мелкоклеточная опухоль: трудности и перспективы в диагностике и лечении / И. А. Крячок [и др.] // Онкология. - 2014. – Т.16 N 4. - С. 288-293

 7. Джафаров К. Г. Клинико-онкологические аспекты лечения рака гортани и гортаноглотки / К. Г. Джафаров, А. Л. Клочихин, Е. И. Трофимов // Вестник оториноларингологии. - 2014. - № 6. - С. 41-42

 8. Зв’язок рівнів сироваткового та пухлинного феритину з клініко-морфологічними характеристики та молекулярним підтипом пухлин у хворих на рак молочної залози / С. В. Чехун [и др.] // Онкология. - 2014. - Том 16 N 4. - С. 275-282

 9. Каджоян А.В. Аналіз перебігу недрібноклітинного раку легені ІІІ-ІV стадій при застосуванні високодозованої антиестрогенної терапії в комплексному хіміопроменевому лікуванні хворих / А. В. Каджоян // Патологія. - 2014. - № 3. - С. 100-104

 10. Кит О.И. Диагностическая эффективность серологических и эпигенетических методов скрининга рака толстой кишки / О. И. Кит, Д. В. Бурцев, А. Ю. Максимов // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2014. - Т. 24 № 6. - С. 51-57

 11. Коваленко А. Є. Результати довгострокового спостереження за пацієнтами з папілярним раком щитовидної залози / А. Є. Коваленко, М. Ю. Болгов, П. П. Зінич // Ендокринологія. - 2014. - Т. 19 № 4. - С. 305-306

 12. Лікування віддалених метастазів папілярної карциноми щитоподібної залози / С. В. Гулеватий [и др.] // Ендокринологія.- 2014.- Т.19 №4. - С. 289

 13. Мамчич В. І. Особливості тактичних підходів у діагностиці та лікування ранніх форм раку щитоподібної залози / В.І. Мамчич, А.О. Рейті // Український медичний часопис .- 2014. - N 6. - С. 141-143

 14. Николаенко-Камышова Т.П. Об особенностях формирования миелофиброза при миелопролиферативных новообразованиях / Т.П. Николаенко-Камышова // Онкология. - 2014. – Т.16 N4. - С. 257-261

 15. Осинський Д. С. Дисеміновані пухлинні клітини у кістковому мозку хворих на рак шлунка: зв'язок з гіпоксією первинної пухлини та з виживаністю пацієнтів / Д.С. Осинський, С.П. Осинський // Український медичний часопис.- 2014. - N 6. - С. 134-137

 16. Осинськийй Д.С. Зв’язок між рівнем гіпоксії тканин раку шлунка та результатами лікування хворих різними методами: на англ. / Д.С. Осинськийй, Л. М. Бубновскька, А. В. Ковельська // Онкология. - 2014. - Том 16 N 4. - С. 283-287

 17. Отдаленные результаты лечения рака правой половины ободочной кишки с применением мезоколонэктомии и Д3-лимфодиссекции / С. К. Ефетов, И. А. Тулина, А. Ю. Кравченко // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2014. - Т. 24 № 1. - С. 62-70

 18. Перекрестная реактивность сывороток крови больных при первичном раке тела матки и его рецидивах с белками B. megaterium H / А. П. Кузьменко [и др.] // Онкология. - 2014. - Том 16 N 4. - С. 294-297

 19. Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози / М. В. Красносельський [и др.] // Наука і практика. - 2014. - № 2/3. - С. 96-105

 20. Самойленко И.В. Применение блокатора рецепторов CTLA4 в лечении больных метастатической меланомой / И. В. Самойленко, Г. Ю. Харкевич, Л. В. Демидов // Российский медицинский журнал. - 2015.- № 1. - С. 4-9

 21. Троян В. И. Оптимизация ведения послеоперационного периода у больных раком гортани / В. И. Троян, И.А. Синайко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. - 2014. - № 6. - С. 32-38

 22. Туманский В.А. Сравнительная оценка экспрессии ростовых рецепторов семейства ErbB, Кі-67 и Е-кадгерина клетками протоковой аденокарциномы поджелудочной железы / В. А. Туманский, А. В. Евсеев // Патологія. - 2014. - № 3. - С. 55-59

 23. Экспрессия белков Pgp, MRP1, BCRP и эффективность химиотерапии у больных раком молочной железы / А. А. Ковалев [и др.] // Онкология. - 2014. - Том 16 N 4. - С. 269-274

 24. Эпигенетическая инактивация гена SFRP5 при раке молочной железы / В. Н. Запорожан [и др.] // Одеський медицинський журнал. - 2014. - № 6. - С. 27-30

 25. Юзвенко Т.Ю. Нейроендокринні пухлини підшлункової залози: діагностика та лікування на сучасному етапі / Т. Ю. Юзвенко, Т. С. Костюк, М. С. Черенько // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2014. - № 3/4. - С. 63-71


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка