На допомогу учителям перших класів Учителька початкових класів ссзш №45 м. Львова Попович Наталія Аркадіївна претендент на присвоєння звання «учитель-методист»Сторінка1/3
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3


На допомогу учителям перших класів

Учителька початкових класів ССЗШ № 45 м.Львова Попович Наталія Аркадіївна - претендент на присвоєння звання «учитель-методист» - представила на розгляд вченої ради ЛОІППО методичні розробки з проблеми «Формування ключових і предметних компетентностей учнів перших класів на уроках природознавства на прикладі вивчення розділів програми «Рідний край» та «Моя країна - Україна», які були схвалені, оскільки всі вони відповідають вимогам щодо змісту і форми таких матеріалів, носять інноваційний характер, мають певну теоретичну і практичну значущість.

Методичні розробки Попович Н.А. «Уроки природознавства у першому класі» із зазначених розділів нової Програми, незважаючи на певні погрішності у конструюванні окремих уроків, про що учительці було вказано при обговоренні представлених нею матеріалів на засіданні ведучої кафедри, допоможуть практикуючим учителям у підготовці і проведенні уроків природознавства у контексті реалізації основних засад компетентнісно орієнтованого навчання.
М.Барна, зав. кафедри

педагогіки ЛОІППО,

к.п.н., доцент

Попович Н.А.

Уроки природознавства,

розділ «Рідний край»

1 клас

Львів-2012


Попович Н.А.

Уроки природознавства, розділ «Рідний край». 1 клас: Методичний посібник. – Львів: АСВ, 2012. – 60 с.Рецензент: Бланк Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи ССЗШ №45 м.Львова, вчитель початкових класів.

Методичний посібник містить орієнтовні плани - конспекти уроків природознавства, розділу «Рідний край» (1 клас), укладені у відповідності до орієнтовного календарно-тематичного планування (Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П. – Львів: ЛОІПО, 2012) згідно діючої Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи (К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с.)

Усі уроки спрямовані на формування в учнів ключових і предметних компетентностей і базуються на принципі цільової орієнтації процесу навчання.

Передмова
Мета посібника – допомогти учителям молодших класів у підготовці і проведенні уроків природознавства розділу «Рідний край» (1 клас) у контексті реалізації основних засад компетентнісно орієнтованого навчання.

Приступаючи до написання конспектів уроків, дотримувалась такої послідовності: 1. Вибирала тему відповідно до чинної програми та календарно-тематичного планування.

 2. Формулювала загальнопізнавальні цілі (ключові компетентності).

 3. Формулювала конкретизовані цілі (предметні компетентності), виражені через дії учня для кожного рівня навчальних досягнень.

 4. Складала і записувала запитання-завдання, які забезпечують формування предметних компетентностей.

 5. Передбачала навчально-методичне забезпечення для досягнення кожної конкретної цілі.

 6. Складала план уроку.

 7. Долучала необхідні додатки.

Така технологія конструювання уроків апробована вчителями початкових класів Львівської області впродовж останніх п’яти років має позитивне схвалення.
Витяг з додатку до листа МОНмолодьспорту України

від 01.06.20012 № 1/9-426

«Щодо інструктивно-методичних рекомендацій

із базових дисциплін»

… Навчальний предмет «Природознавство» у початковій школі має велике значення для розвитку особистості молодшого школяра…

Навчальний предмет «Природознавство» виконує важливу пропедевтичну функцію: сприяє підготовці дітей до вивчення у школі інших природничих дисциплін. Ця підготовка здійснюється як по лінії змісту, так і по лінії розвитку особистісних якостей і навичок навчальної праці.

Програма першого класу побудована на дослідницькому принципі. Вона починається з теми «Як вивчають природу», в ході вивчення якої діти ознайомлюються зі способами пізнання природи. У наступних темах, наприклад, «Світ, у якому ти живеш», «Світ неживої природи», «Світ живої природи», активно використовується дослідницькій підхід. У розділах «Рідний край», «Моя країна - Україна» передбачено вивчення природи рідного краю.

Вивчення матеріалу у 1-му класі завершується розділом «Запитання до природи», який має узагальнюючий характер. Дидактичне завдання цього розділу — формувати вміння використовувати узагальнені знання для розв’язання визначеної питання проблеми, узагальнений підхід до застосування методів пізнання природи (спостереження, дослідження), уміння працювати з різними джерелами інформації. Учитель може змінювати тематику завдань (ускладнюючи чи спрощуючи), зважаючи на різні можливості учнів класу. Така організація навчального процесу сприяє цілісному засвоєнню навчального матеріалу у межах як теми, так і курсу загалом, що є першою сходинкою до формування у дітей природничо-наукової картини світу.

Програма дає вчителю право творчо підходити до реалізації її змісту, на власний розсуд добирати об’єкти для вивчення та вводити у зміст освіти приклади зі свого регіону. Кількість годин на вивчення теми є орієнтовною і може бути змінена в межах визначених годин. Резервні години можуть бути використані для узагальнюючих уроків, проектної діяльності, екскурсій, досліджень тощо.

… У процесі виконання «Дослідницького практикуму» учні 1-го класу набувають перші навички дослідницької діяльності. У цьому віці учням складно виконувати роботу самостійно. Основним помічником є вчитель. До роботи варто залучати зацікавлених батьків. Вони можуть допомогти дітям дібрати необхідну літературу, забезпечити місце для виконання роботи (піти з ними у парк, ліс, на річку), оформити роботу, а у деяких випадках можуть бути науковими керівниками…

…Неодмінною умовою виконання навчальної програми є проведення шкільних екскурсій.

Необхідність використання такої форми навчання як екскурсії пояснюється тим, що під час їх проведення об’єкти і явища природи спостерігаються (досліджуються) не ізольовано, а у взаємозв’язку з іншими об’єктами. Програмою для 1-го класу передбачено проведення п’яти екскурсій, тематику, місце та час проведення яких учитель може змінювати відповідно до особливостей регіону.

На першому етапі підготовки дітей до екскурсії клас поділяється на дві групи, кожна з яких отримує завдання. Вчитель повинен пояснити, за якими об’єктами слід вести спостереження і як фіксувати ці спостереження.

На другому етапі проведення екскурсії учні досліджують об’єкти, роблять відповідні помітки, фотографують природні тіла тощо.

На завершальному етапі обов’язково проводиться аналіз та узагальнення отриманих результатів. Учням пропонується зробити малюнки, підібрати вірші, загадки тощо. Отримані результати доцільно використовувати у подальшій навчальній роботі…

Пізнання дітьми природи не обмежується рамками уроків. Воно продовжується постійно в школі і за її стінами. Сам навчальний курс є переважною мірою системоутворюючим стержнем цього процесу. Ось чому важливо, щоб робота з дітьми, розпочата на уроках, продовжувалася у тій чи іншій формі і після уроків, наприклад, у групі продовженого дня, на позакласних заходах. Необхідно прагнути до того, щоб батьки учнів у щоденному спілкуванні зі своїми дітьми підтримували їхні пізнавальні ініціативи, які пробуджуються на уроках. Це можуть бути і конкретні завдання для домашніх дослідів, читання і отримання інформації для дорослих.Урок 43

Тема: Природа в місті (селі) та його околицях.
Ключові компетентності:


 • вміння вчитися:

навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки вчителя;

загальномовленнєві: говорить в повільному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою і вільною моделлю; з повагою звертається до вчителя, учнів;

загальнопізнавальні: виділяє в предмета певні ознаки.

 • інформаційно-комунікативна: знаходить необхідну інформацію з додаткових джерел знань; обговорює отриману інформацію;

 • громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні з однокласниками.


Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- знає назву свого міста (села);

- знає домашню адресу:

- називає пам’ятки природи рідного краю.Середній рівень:
Достатній рівень:

- знаходить необхідну інформацію з додаткових джерел знань про природу свого краю та обговорює отриману інформаціюВисокий рівень:

- досліджує особливості природи рідного міста
План уроку

 1. Вступна бесіда з метою оголошення теми уроку:

 • Читання вчителем вірша О.Майбороди «Львів». (Додаток 1)

 • називання учнями свого міста.

 1. Називання домашньої адреси. Інтерактивна вправа «Мікрофон» (Додаток 2).

 2. Читання вчителем вірша «Рідний край» М.Підгірянки з метою ознайомлення учнів чим славиться природа нашого краю (Додаток 3).

 3. Дослідження учнями особливостей природи рідного міста. Вибір учнями фотографій з особливостями рідного міста та його околиць серед запропонованих вчителем.

 4. Називання учнями пам’яток природи рідного краю:

 • знаходження учнями необхідної інформації з додаткових джерел знань про природу свого краю вдома, малювання малюнку (завдання дається за тиждень);

 • називання пам’яток природи рідного краю:

 1. Розповідь – доповнення вчителя про пам’ятки природи рідного краю (Дивитись інформаційно – методичні матеріали).

 2. Підведення підсумків уроку вчителем.


Додаток 1

- Назви місто, про яке йдеться у вірші.

Львів


Біжить трамвай бруківкою старою.

Дивись, у небі дощ, мабуть, дозрів.

Кам’яні леви гордою красою

Таки чарують і сторожать … (Львів).


Стареньких вуличок вузенькі лабіринти…

І тут історія написана без слів.

Ну ось, - годинник зазвучав і треба бігти,

Тож як завжди: «До зустрічі, мій …!» (Львів)Олександр Майборода
Додаток 2

Зразок виступу учня:

«Мене звати… Я живу у місті Львові, на вулиці…, будинок № …., квартира № …. Дякую за увагу».
Додаток 3

Вчитель читає вірш учням:
Рідний край

Де у світі кращі гори,

Де таке повітря свіже,

Де шумлять так гарно бори,

І хвилює спіле збіжжя?
Де ясніше сонце світить,

Де гарніше зорі сяють,

Де ж миліше пахнуть квіти,

Як у нашім любім краї?М. Підгірянка

- Чим славиться природа нашого краю?

Урок 44

Тема: Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі).
Вид проекту за домінуючою діяльністю: творчий.

Мета проекту: Розвиток творчого потенціалу особистості.
Очікувані результати:

- вміє презентувати улюблене місце відпочинку у природі за допомогою малюнку або фотоколажу;

- оцінює власну діяльність та діяльність однокласників.

Начальні предмети: природознавство.

Тривалість: 2 тижні.
Етапи навчального проекту

І етап. Організація проекту.

Визначення теми, мети проекту, навчального предмету, виду проекту та його тривалості.


ІІ етап. Планування проектної діяльності.

Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою.

Бесіда.


 • Які улюблені місця відпочинку на природі у вас є?

 • Навіщо нам місця відпочинку на природі?

Завдання: ознайомити однокласників зі своїм улюбленим місцем відпочинку на природі і пояснити, чому саме це місце є улюбленим.

Формування груп для проведення дослідження.

Об’єднання в групи за назвою улюбленого місця відпочинку:

група 1 – поблизу водойми;

група 2 – в лісі;

група 3 – в парку;

група 4 – на базах відпочинку.

Придумування назви кожної групи.


ІІІ етап. Реалізація проекту.

 1. Складання учнями плану роботи над проектом:

- обговорення у групі, чому саме це місце відпочинку є улюбленим;

– висування пропозицій, аргументів, суджень щодо кінцевого вигляду малюнку або фотоколажу.

– обговорення в групі, що саме необхідно зробити, щоб малюнок або фотоколаж був гарний і оригінальний.


 1. Розподіл обов’язків між членами групи.

Якщо освітній продукт буде у вигляді одного великого малюнку, то діти розподіляють, хто яку частину буде малювати і що йому для цього потрібно.

Якщо освітній продукт буде у вигляді колажу з малюнків, то діти вирішують, який розмір повинні мати малюнки,скільки їх буде, хто їх буде малювати, а хто оформляти колаж.

Якщо освітній продукт буде у вигляді фотоколажу, то діти вирішують, скільки має бути фотографій, якого розміру, хто збирає фотографії, а хто буде оформляти фотоколаж.


 1. Самостійна творча робот учнів.

Учні вдома малюють малюнки, збирають фотографії. За допомогою діти можуть звертатись до батьків та вчителів.

 1. Виготовлення освітнього продукту.

Учні групи збираються разом, демонструють свої малюнки або фотографії, закінчують виготовлення спільної роботи.
IV. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінка).

 1. Оформлення результатів. Оформлення виставки групових робіт.

 2. Підготовка до презентації.

 3. Захист міні-проектів.

 4. Оцінювання проектної діяльності. (Додаток 1).

 5. Аналіз успіхів і невдач. Підведення підсумків роботи вчителем.

Додаток 1

Оцінювання проектної діяльності учасників

 1. Розподіл обов’язків між учасниками проекту в кожній групі.

Кожна група отримує в нагороду за добру роботу «смачну піцу». Поділіть цю піцу між усіма членами групи в залежності від того, хто як працював.
 1. Презентація освітнього продукту (оригінальність).

Після звершення презентації кожен з учасників проекту підходить до вчителя, отримує одну наклейку і наклеює на роботу тої групи, яка найоригінальніше презентувала свій проект (крім своєї).


Урок 45

Тема: Культурні рослини рідного краю.
Ключові компетентності:

 • вміння вчитися:

навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки вчителя; співпрацює в парі;

загальномовленнєві: зосереджено слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою моделлю;

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки; розрізняє розмір, форму, колір, смак тощо;

- інформаційно-комунікативна: створює повідомлення, оптимально-коротко формулюючи головний зміст;

- громадянська: намагається бути культурним у спілкуванні з вчителем та однокласниками.
Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- називає 2-4 предмети представників вивчених систематичних груп об’єктів живої природи свої місцевості (культурні рослини).Середній рівень:

- пояснює господарське значення культурних рослин своєї місцевості

Достатній рівень:

- бере участь у діалозі та обговоренні господарського значення культурних рослин своєї місцевості;

- співпрацює в парі.Високий рівень:

- коротко резюмує одержану інформацію


План уроку

 1. Відгадування загадки з метою повідомлення теми уроку. (Додаток 1).

 2. Бесіда з метою пригадування учнями, які рослини називають культурними.

 3. Називання культурних рослин свої місцевості. Відгадування загадок. (Додаток 2).

 4. Пояснення господарського значення культурних рослин своєї місцевості. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм». (Див. інформаційно-методичні матеріали).

 5. Розповідь вчителя про господарське значення культурних рослин своєї місцевості (Додаток 3).

 6. Підведення підсумків уроку. Інтерактивна вправа «Галерея вивченого» (робота в парах). Написання учнями на аркуші паперу, що вони візьмуть з собою з уроку. (Див. інформаційно-методичні матеріали).


Додаток 1

- Відгадайте загадку.

Підбери таке слівце,

Що об’єднує все це:

Клен, сосна, банан, ожина,

Баклажани, горобина.

(Рослини)


 • Сформулюйте тему нашого уроку.


Додаток 2

- Вчитель показує картку із зображенням рослини і читає про неї загадку. Учні відгадують і кажуть, росте вона в нашому рідному краї чи ні.
Довгий зелений, добрий солоний,

Добрий і сирий. Хто він такий?(огірок)
Сидить баба на грядках,

Вся закутана в хустках.(капуста)

Мене любить кожна юшка,

Називаюся … (петрушка).

Є рослина в нас така,

Що від неї кінь скака.

(овес)
Сидить Марушка в семи кожушках,

Хто її роздягає, той сльози проливає.(цибуля)

Яскравий, солодкий,

Кожушок золотий,

Не з цукрової фабрики,

А з далекої Африки.

(апельсин).

Він поважний і огрядний,

Він червоний і смачний,

Виглядає як сеньор.

Хто це, діти? … (помідор)

Ми цукрові, ми кормові,

Є брати у нас столові.

В полі ми зростали рядками,

Люди звуть нас … (буряками).

Знають фрукт цей всі малята,

Люблять їсти мавпенята.

З тропіків він приїжджає

І на стіл наш потрапляє.

(банан)
Зелені сережки на гіллі висіли,

На сонечку підсмажились і почервоніли.(вишня, черешня).


Додаток 3

Розповідь вчителя.

Культурні рослини можна поділити на групи. Наприклад, овес, пшениці, жито – це зернові культури. Вони ростуть на полі. З них виготовляють борошно і крупу. З борошна печуть хліб.

Слива, вишня, черешня – це фрукти. Вони ростуть в саду. Ці рослини називають плодовими. До них належать не лише фруктові дерева, а й кущі та трави, що дають нам плоди. Це смородина, малина, полуниця.

Цибуля, картопля, капуста – це овочі. Вони ростуть на полях та городах. Ці рослини називають овочевими.

У нашому краї збирають багатий урожай культурних рослин. Люди вирощують культурні рослини для того, щоб мати:


 • продукти харчування (хліб, крупи, олію, овочі, фрукти тощо);

 • тканину для пошиття одягу (льон-довгунець, льон-кучерявець);

 • сировину для фабрик і заводів (картопля, цукровий буряк, льон, соняшник тощо);

 • корм для свійських тварин (кукурудза, овес, ячмінь тощо).

Запам’ятайте, щоб бути здоровим, бадьорими і швидко рости, треба їсти овочі та фрукти!

Урок 46

Тема: Лікарські рослини рідного краю. Охорона рослин.
Ключові компетентності:

- вміння вчитися:

навчально-організаційні: співпрацює в парі; включається в роботу відразу після вказівки вчителя;

загальномовленнєві: зосереджено слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою моделлю; запитує про незрозуміле; з повагою звертається до вчителя, учнів;

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки;

- інформаційно-комунікативна: висловлює свою думку щодо певної проблеми;

- загальнокультурна: діє гідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;

- громадянська: прагне охороняти рослини рідного краю;

- здоров’язбережувальна: дотримується санітарно-гігієнічних норм під час уроку
Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- називає 2-4 представників вивчених систематичних груп об’єктів живої природи свої місцевості (лікарські рослини).Середній рівень:

- розрізняє лікарські рослини своєї місцевості;Достатній рівень:

- формулює висновки про необхідність захищати рослини рідного краюВисокий рівень:

-
План уроку 1. Повідомлення вчителем теми уроку. Читання «Казки про квіти» . (Додаток 1).

 2. Розповідь вчителя про лікувальні властивості рослин. (Див. інформаційно-методичні матеріали).

 3. Ознайомлення з представниками систематичних груп об’єктів живої природи своєї місцевості. Розпізнавання лікарських рослин (робота з гербаріями в парах).

 4. Називання лікарських рослин рідного краю. Відгадування загадок. (Додаток 2).

 5. Формулювання висновків про необхідність захищати рослини рідного краю. Інтерактивна вправа «Дерево рішень». (Див. інформаційно-методичні матеріали).

 6. Підведення підсумків уроку вчителем.

Додаток 1

Казка про квіти

У країні Фармії правила цариця Фармакологія. Її назвали так тому, що в цій країні жили різноманітні лікарські трави, рослини. З латині „фармако” - ліки, „логія” - наука. Отже, фармакологія - це наука про ліки та лікарські рослини.

На одній грядці росли піон і нагідки. Піон був найважливіший, дуже гарний, духмяний. Ніхто не міг пройти повз нього, щоб не замилуватися чарівною квіткою. Нагідки були яскраво-руденькими, схожими на маленьке сонечко. А конвалія росла у тіні. Її майже не було видно, вона ховала свої ніжні білі дзвіночки під широким листям. Але всі, хто проходив поряд, казали: „Ах, як чудово пахне конвалія”.

Піон дуже сердився.

- Її ж зовсім не видно, але всі знають, що вона є. Це неподобство.

Якось це почуло сонечко й каже:

- Ти такий гарний, піоне, але дурний. Давні люди дізналися про чудові властивості конвалії. Саме завдяки її запаху й дали їй латинську назву. Перший склад цього слова нагадує перший склад „кор”, що означає серце. А все тому, що настій конвалії лікує серцеві захворювання.

Нагідки, що почули цю розмову, теж обізвалися:

- А в нас теж є назва латинською - календула. Мазі, які виготовляють з нас, заживляють рани, а настоєм лікують шлунок і печінку.

Тут піон закивав головою і заявив:

- А моя назва латинською так і звучить - піон. Я теж корисна квітка - мною лікують нервові розлади. Я заспокоюю людей.

Сонечко весело замахало промінчиками і сказало:

- От бачите, ви всі корисні й потрібні.

Додаток 2

- Відгадайте загадки про лікарські рослини:

Листячко довгасте з жилками-нитками

Можеш ти прикласти до своєї рани.

Вздовж доріг, стежинок я люблю рости,

Скрізь мене побачиш, де крокуєш ти.

(подорожник ).
«Любить – не любить», - ворожать дівчата,

Та не для цього мене треба рвати.

Протизапальну маю я дію.

Звуся … і сонцю радію.(ромашка).
Сонечко в траві зійшло,

Усміхнулось, розцвіло,

Потім стало біле-біле

І за вітром полетіло.(кульбаба).

Хоч колюча та чорнюча,

Хоч і кисла, та смачнюча.

Зачеплюсь за одежину,

Ти зірви мене.. (ожину).
Дуже скромна і тендітна,

Серед квітів непомітна.

Та якщо в руці пом’яти,

То умить впізнаєш … (м’яту).

Що то за голова, що лиш зуби й борода?

(часник)

Стоїть, коливається,

Головою величається,

А торкнеш – кусається.

(кропива).


Урок 47

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка