На допомогу учителям перших класів Учителька початкових класів ссзш №45 м. Львова Попович Наталія Аркадіївна претендент на присвоєння звання «учитель-методист»Сторінка3/3
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3
Тема: Водойми рідного краю. Охорона водойм.
Ключові компетентності:

 • вміння вчитися:

навчально-організаційні: включається в роботу відразу після вказівки вчителя;

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою моделлю; з повагою звертається до вчителя, учнів;

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки;

- інформаційно-комунікативна: створює повідомлення, оптимально коротко формулюючи свою думку;

- загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;

- громадянська: висуває пропозиції по охороні водойм рідного краю.


Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- називає водойми рідного краю;Середній рівень:

- розпізнає у почутому тексті предмет, що відповідає вказаним прикметам;Достатній рівень:

- виділяє інформацію, здобуту на уроці;Високий рівень:

- висловлює пропозиції по охороні водойм рідного краю.


План уроку

 1. Відгадування учнями загадок з метою оголошення теми уроку (Додаток 1).

 2. Називання водойм рідного краю. Вправа «Мозковий штурм».

 3. Розповідь вчителя про водойми рідного краю, демонстрація фотографій. (Див. інф.-метод. матеріали).

 4. Розповідь вчителя про річку Полтву або про іншу водойму Львова, яка зникла. (Див. інф.-метод. матеріали).

 5. Висування пропозицій по охороні водойм рідного краю. Вправа «Мікрофон».

 6. Підведення підсумків уроку учнями. Вправа «Галерея вивченого».


Додаток 1

- Відгадайте загадки:
Не кінь, а біжить,

Не ліс, а шумить.

(річка)

Стоїть корито

Повне водою налито.

(озеро)

До річки-сестрички

Біжить-шумить водичка.

(струмочок).
- Подумайте і скажіть, що об’єднує всі відгадки. Сформулюйте тему нашого уроку.

Урок 52

Тема: Екскурсія до водойми (екскурсія до озера у Стрийському парку).
Ключові компетентності:

- вміння вчитися:навчально-організаційні: співпрацює в парі; загальномовленнєві: зв’язно (трьома-чотирма реченнями передає почуте, побачене, запитує про невідоме);

загальнопізнавальні: зіставляє групи предметів за однією істотною ознакою;

контрольно-оцінні: оцінює свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем;

- інформаційно-комунікативна: планує створення повідомлення;

- загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на природі;

- громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні, поводженні з однокласниками та іншими людьми;

- здоров’язбережувальна: дбає про збереження свого здоров’я та безпеку під час екскурсії;

- соціальна: підтримує чистоту відвідуваних місць.


Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- називає водойми рідного краю;Середній рівень:

- розпізнає об’єкти природи у довкіллі;


Достатній рівень:

- дотримується правил поведінки поблизу водойм;

- дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій.

Високий рівень:

- узагальнює результати спостережень у вигляді певного освітнього продукту;

- висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.
План уроку-екскурсії


 1. Створення пар для виконання спостережень під час екскурсії (хто з ким сидить за партою).

 2. Постановка завдання для виконання кожною парою під час екскурсії та після її завершення (Додаток 1).

 3. Проведення інструктажу з техніки безпеки перед початком екскурсії. Пригадування правил поведінки поблизу водойми.

 4. Виконання учнями поставленого завдання.

 5. Аналіз та узагальнення результатів спостереження. Заповнення таблиці. (Додаток 2).

 6. Презентація освітнього продукту за результатами спостережень («Галерея вивченого», Додаток 2).

 7. Висловлення оцінних суджень про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.


Додаток 1

Завдання для виконання кожною парою під час екскурсії:

 1. Розпізнайте у довкіллі об’єкт неживої природи (озеро у Стрийському парку), за яким ви будете спостерігати.

 2. Подивіться на цей об’єкт, огляньте його.

 3. Узагальніть побачене, заповніть таблицю (Додаток 2).

 4. Прийміть рішення, як ви будете представляти результати свого спостереження (вірш, розповідь).

 5. Презентуйте свій освітній продукт.

 6. Висловіть оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.


Додаток 2

 1. Заповніть таблицю:

Екскурсія до водойми: _________________


Що росте біля озера у Стрийському парку

Хто живе в озері та біля нього у Стрийському парку


 1. «Галерея вивченого»

Напишіть, що ви візьмете з собою із екскурсії:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Урок 53

Тема: Праця людей у місті (селі).
Ключові компетентності:

 • вміння вчитися:

навчально-організаційні: добирає індивідуальне обладнання для проведення уроку; включається в роботу відразу після вказівки вчителя;

загальномовленнєві: говорить в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; зосереджено слухає вчителя, відповідає на запитання за відомою моделлю; зв’язно (трьома-чотирма) реченнями передає почуте; з повагою звертається до вчителя, учнів;

загальнопізнавальні: виділяє в предметах певні ознаки; робить (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання.

- інформаційно-комунікативна: створює повідомлення, оптимально поєднуючи для цього різні форми (текст, малюнок);

- загальнокультурна: діє згідно з прийнятими правилами поведінки на уроці;

- громадянська: прагне бути культурним у спілкуванні з учителем, однокласниками; пояснює значення праці людей своєї місцевості.


Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати):

Початковий рівень:

- називає місце праці своїх батьків та зміст їхньої роботи;Середній рівень:

- розпізнає у почутому тексті предмет, що відповідає вказаним прикметам;Достатній рівень:

-

Високий рівень:

- складає регламентований твір.
План уроку


 1. Відгадування загадок з метою визначення спільної ознаки у відгадках для оголошення теми уроку (Додаток 1).

 2. Розповідь вчителя з елементами бесіди з метою формування уявлення учнів про промисловість у місті Львові. (Додаток 2.Додатково див. інф.-метод. матеріали.)

 3. Називання учнями місця праці своїх батьків та змісту роботи. Демонстрація малюнків (завдання дається за тиждень).

 4. Пояснення значення праці людей своєї місцевості. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

 5. Підведення підсумків уроку. Складання «Сенкану».


Додаток 1

- Відгадайте загадки:

Прокидається він рано

І пече нам хліб духмяний.

Бублики і пиріжки,

Пряники й медівники.

(пекар)

Тисне вчасно гальма й газ,

Відвезе усюди нас.

Для доріг він хлопець свій!

За кермом сидить… (водій).


Вміє справно рахувати

І товар пропонувати.

Зошит, книгу, олівець

Видає нам … (продавець).


Із пожежами воює,

Від вогню усе рятує.

(пожежник)
- Подумайте і скажіть, що об’єднує всі відгадки.

Сформулюйте тему нашого уроку.
Додаток 2

Інформація для вчителя

Довкола нас їздять автомобілі, літають літаки, ми живемо у будинках, користуємось меблями, побутовою технікою та іншими речами.

Сьогодні ми дізнаємось, що з речей, якими ми користуємось, виготовляють у Львові.

У Львові є великі підприємства машинобудівної промисловості: Львівський автомобільний завод, Львівський автобусний завод, завод «Львівсільмаш» (машини для протравлення зерна та внесення рідких добрив, обприскувачі), Львівський завод фрезерних верстатів (металообробні та деревообробні верстати), Львівський завод «Автонавантажувач», Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури.

На фармацевтичних фабриках Львова «Галичфарм» та «Львівтехнофарм» виробляють ліки.

На Львівській фабриці паперово-білових виробів виготовляють папір і картон.

Промисловість, яка переробляє продукцію рослинництва і тваринництва на продукти харчування, називають харчовою. У Львові є кондитерська фірма «Світоч» та молочний завод.

У нашому місті є великі фабрики з пошиття взуття, одягу та виготовлення тканин: Львівська взуттєва фабрика «Прогрес», трикотажні фірми «Львів’янка» та «Промінь», бавовнопрядильна фабрика, швейна фабрика.

Крім цього, у Львівській області розвинута паливна промисловість та є великі теплові електростанції.

Урок 54

Тема: Дослідницький практикум. Чим славиться моє місто (село).

Вид практикуму за домінуючою діяльністю: науково – дослідницький.

Мета практикуму: розвиток уміння здобувати нові знання.

Очікувані результати:


 • Вміє презентувати висновки та результати свого дослідження за допомогою певного освітнього продукту (доповідь, твір, фотоколаж, малюнки);

 • Оцінює власну діяльність та діяльність однокласників.

Навчальні предмети: природознавство.

Тривалість: 2 тижні.


Етапи дослідницького практикуму
I етап. Організація дослідницького практикуму.

 1. Формування проблеми, обґрунтування актуальності обраної теми.

 2. Визначення теми та конкретних завдань дослідження.

 3. Визначення об’єктів дослідження.


II етап. Планування дослідницького практикуму.

 1. Ознайомлення учнів з проблемою, темою, постановка конкретних завдань дослідження.

 2. Формування груп для проведення дослідження.

Учні класу об’єднуються в групи за об’єктами дослідження:

група 1 – досліджує історію Львова через вірші;

група 2 – досліджує історію Львова через легенди;

група 3 – досліджує історію Львова через картини, малюнки та фотографії.

3. Вибір методів проведення досліджень (робота з додатковою літературою, перегляд картин, малюнків, фотографій тощо).
ІІІ етап. Реалізація дослідницького практикуму.

1. Складання учнями опису процесу дослідження: • обговоріть в групі, де ви будете брати матеріал для досліджень, що ви вже знаєте з історії Львова, а що хочете дослідити;

 • озвучте пропозиції, аргументи, судження щодо кінцевого вигляду освітнього продукту, який ви створите;

 • обговоріть в групі, що саме необхідно вам зробити для того, щоб освітній продукт був якісний та оригінальний.

 1. Розподіл обов’язків між членами групи.

 2. Збір та обробка інформації учнями.

 3. Обговорення результатів досліджень.

 4. Формування висновків та одержаних результатів.

 5. Виготовлення освітнього продукту.


IV. Захист результатів досліджень; оцінювання результатів досліджень і власної діяльності у дослідницькому практикумі.

 1. Оформлення результатів досліджень.

 2. Підготовка до захисту перед класом.

 3. Захист результатів досліджень.

 4. Оцінювання діяльності за визначеними критеріями. (Додаток 1).

 5. Аналіз успіхів і невдач. Висновки.


Додаток 1

Оцінювання діяльності учасників

у дослідницькому практикумі

1. Розподіл обов’язків між учасниками дослідницького практикуму в кожній із груп.

К
ожна група отримує «смачний торт» в нагороду за активну дослідницьку роботу. Поділіть торт між усіма членами групи в залежності від того, хто як працював.
2. Захист результатів досліджень (оригінальність).

Вчитель дає кожному учаснику дослідницького практику наклейку–«смайлик». Після завершення захисту кожен учасник наклеює свою наклейку на той освітній продукт, захист якого йому сподобався найбільше (крім свого).Додатковий матеріал
Ми львів'яни і львів'янки

Місто любимо своє,

І тому ми гордимося,

Що у ньому ми живем.

Всі ми знаєм: князь Данило

Цьому місту назву дав

І в наймення свого сина

Місто наше він назвав.


Львове місто – княжий Львів,

Львове місто наше - Львів,

Львове – радосте моя –

Місто щастя і добра.І.Шевчук

Про Львів


Не віриться нізащо,

Що ще десь є

На світі місто краще,

Аніж моє.

Де б я не був і кого б не зустрів,

Завжди додому вертаюсь у Львів.Приклади інтерактивних вправ
«МІКРОФОН»

Інтерактивна вправа «Мікрофон» дає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Уявіть, що у вас в руках мікрофон і саме вам потрібно висловити думку. Тому інші слухачі не можуть говорити, кричати з місця, оскільки право говорити має тільки той, у кого «символічний» мікрофон.
«МОЗКОВИЙ ШТУРМ»

Мозковий штурм” — це ефективна та добре відома інтерактивна вправа колективного обговорення, що широко використовується. Вона спонукає виявляти свою уяву та творчість шляхом вираження думок всіх учасників, допомагає знаходити декілька рішень щодо конкретної проблеми.

Організація роботи:

 1. Запропонуйте учням сісти так, щоб вони почувалися зручно та невимушено.

 2. Визначте основні правила.

 3. Повідомте їм проблему, яку треба вирішити.

 4. Запропонуйте учасникам висловити свої ідеї.

 5. Запитуйте їх по черзі надходження. Не вносьте в ідеї ніяких коректив.

 6. Спонукайте учасників до висування нових ідей, додаючи при цьому свої особисті.

 7. Намагайтеся не допустити глузування, коментарів або висміювання яких - небудь ідей.

 8. Продовжуйте доти, доки будуть надходити нові ідеї.

 9. На закінчення обговоріть та оцініть запропоновані ідеї.

Правила проведення «мозкового штурму», які можна запропонувати учням:

 1. Під час «висування ідей» не пропускайте жодної. Якщо ви будете судити про ідеї та оцінювати їх під час висловлювань, учасники зосередять більше уваги

на захисті своїх ідей, ніж на спробах запропонувати нові та більш досконалі.

 1. Необхідно заохочувати всіх до висловлення якомога більшої кількості ідей. Варто заохочувати навіть фантастичні ідеї. (Якщо під час «мозкового штурму» не вдається отримати багато ідей, це можна пояснити тим, що учасники піддають свої ідеї самоцензурі — двічі подумають перед тим, як висловити).

 2. Кількість ідей слід заохочувати. Врешті-решт, кількість породжує якість. В умовах висування великої кількості ідей учасники мають змогу дати політ уяві.

 3. Спонукайте всіх учасників розвивати або змінювати ідеї інших. Об’єднання або зміна раніше висунутих ідей часто спричинює висунення нових, що перевершують попередні.

 4. Можна повісити такий плакат:

 • Кажіть усе, що спаде вам на думку.

 • Не обговорюйте і не критикуйте висловлювань інших.

 • Можна повторювати ідеї, запропоновані кимось іншим.

 • Розширення запропонованої ідеї заохочується.


«ГАЛЕРЕЯ ВИВЧЕНОГО»

Даний прийом є ефективним способом оцінити та відзначити набуті на уроці знання учнів.

Учитель ділить учнів на малі групи (від 2 до 4 чоловік у кожній) і просить протягом 2 - 3 хвилин визначити, що вони візьмуть з собою із уроку. Під час визначення таких характеристик діти можуть записувати не лише відомості, які стосуються теми уроку, але й особистісні результати.

Список «результатів вивченого» кожна група учнів записує на великому аркуші паперу під заголовком «Те, що ми беремо з собою».

Заповнені аркуші паперу розміщують на стінах для загального огляду та коментарю.
ДЕРЕВО РІШЕНЬ»

’’Дерево рішень” допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізм прийняття складних рішень.

Організація роботи:

 1. Виберіть проблему, яка не має однозначного вирішення. Викласти її можна у вигляді цікавої історії, ситуації з життя, епізоду з літературного твору. Чітко сформулюйте її суть.

 2. Підготуйте на дошці (окремому плакаті) чи роздайте кожному учасникові взірець "дерева рішень”.

 3. Дайте необхідну додаткову інформацію щодо проблеми (за потребою).

 4. Шляхи і варіанти розв’язання проблеми можна визначити проведенням ’’мозкового штурму”. На цьому етапі жоден з варіантів не може бути неправильним. Важливо набрати якнайбільше ідей.

 5. Обговоріть кожен із варіантів вирішення. З’ясуйте, що позитивного чи негативного для кожної зі сторін він містить. Таким чином, частину ідей можна відхилити і залишити три-чотири.

 6. Запропонуйте учням заповнити схему. Група шляхом обговорення повинна дійти до одного варіанту рішення. Якщо єдності немає, можна застосувати голосування.

«СЕНКАН»


Це регламентований твір, який складається з 5 рядків, який синтезує інформацію і факти у стисле висловлювання, що описує чи віддзеркалює тему. Сенкан завжди складається за правилами:

 1. Перший рядок повинен містити слово, яке відображає назву теми (іменник).

 2. Другий рядок являє собою опис теми, який складається з двох слів (частіше прикметників).

 3. Третій рядок виражає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів.

 4. Четвертий рядок є фразою, що складається з чотирьох слів і виражає ставлення до теми.

 5. Останній рядок складається з одного слова – синоніму,який передає сутність теми.

Учням можна запропонувати таку формулу діяльності зі складання сенкана:

 1. Слово - тема (іменник)..

 2. Ознаки (2 слова - прикметники),.

 3. Д і я (3 слова - дієслова).

 4. Ставлення (речення з 4 слів про власне ставлення).

 5. Перефразування сутності (синонім до першого слова)


Список використаної літератури


 1. Навчальні програми для загальноосвітніх навч.закладів із навчанням українською мовою навчання. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 392 с.

 2. Орієнтовне календарно-тематичне планування з природознавства. 1 клас. Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П. – Львів, ЛОІППО, 2012р.

 3. Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П., Самофал Я.В. Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно – модульна система). Професійний модуль (варіативний, спецкурс «Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів»): навчально – методичні матеріали. Частина I.- Львів: ЛОІППО, 2012.-84с.

 4. Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П., Самофал Я.В. Підвищення кваліфікації учителів початкових класів (кредитно – модульна система). Професійний модуль (варіативний, спецкурс «Перехід на нові Державні стандарти початкової освіти. Реалізація змісту нової програми початкової загальної освіти в перших класах загальноосвітніх навчальних закладів»): навчально – методичні матеріали. Частина III.- Львів: ЛОІППО, 2012.- 52с.

 5. Барна М.М., Волощенко О.В., Козак О.П. Інтерактивні вправи та їх використання на уроках у початкових класах навчально- методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів, які навчаються у рамках кредитно – модульної системи, 2008 рік атестації, третій рік навчання). -ЛОІППО, 2011.-32с.

 6. Твій рідний край: Львівська область. Я і Україна. Природознавство. 4 клас. Розробки уроків. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 80 с.


Зміст

Передмова……………………………………………

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків природознавства, розділ «Рідний край»……

3
6

Урок 43……………………………………………….….

Тема: Природа в місті (селі) та на його околицях ………………………………………….9
9

Урок 44……………………………………………….…

Тема: Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі)…………….11
11

Урок 45……………………………………………….….

Тема: Культурні рослини рідного краю……….14

14


Урок 46……………………………………………….….

Тема: Лікарські рослини рідного краю. Охорона18

18


Урок 47……………………………………………….….

Тема: Дикорослі рослини рідного краю. Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю………………………………………………22

22


Урок 48……………………………………………….….

Тема: Тварини рідного краю. Охорона тварин…26

26


Урок 49……………………………………………….….

Тема: Свійські тварини рідного краю…………..29

29


Урок 50……………………………………………….….

Тема: Запитання до природи. Чи розуміють тварини одне одного?............................................33
33

Урок 51……………………………………………….….

Тема: Водойми рідного краю. Охорона водойм38

38


Урок 52……………………………………………….….

Тема: Екскурсія до водойми (екскурсія до озера у Стрийському парку)………………………….40
40

Урок 53……………………………………………….….

Тема: Праця людей у місті (селі)………………43

43


Урок 54……………………………………………….….

Тема: Дослідницький практикум. Чим славиться моє місто (село)…………………………………46
46

Приклади інтерактивних вправ………………..

Список використаної літератури ……………..

50

55

Навчальне видання

Попович Наталія Аркадіївна

вчитель початкових класів ССЗШ № 45, м. Львів

Редактор Н.С.Хмелюк

Комп’ютерний набір

та верстка

Попович Н.А.


Друкарня Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 79012, м. Львів, вул. Гвардійська, 32
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 3939 від 14.12.2010р.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка