На мою думку, наочне подання інформації має велике значення під час усіх етапів уроку, адже



Дата конвертації13.03.2016
Розмір92.1 Kb.
Я, Башуцька Зоряна Зіновіївна, народилася 9 лютого 1979 року в селі Вільхівчик Гусятинського району Тернопільської області.

З вересня 1986 року навчалась у Вільхівчицькій початковій школі. У 1990 році продовжила навчання у Гусятинській середній школі, де одержала атестат про середню освіту.

У 1994 році вступила до Чортківського педагогічного училища, яке закінчила у 1998 році за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора дитячого та юнацького колективів, одержала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.

У 1996 році вступила до Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на заочну форму навчання, який закінчила у 2001 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. Протягом навчання у Тернопільському педагогічному університеті імені В.Гнатюка особливо запам’яталася майстерність таких викладачів: Мельничайка, Махна, Папуші, Вашків та Чуловського Богдана Степановича .

З 1998 року працювала у загальноосвітній школі I – II ступенів села Вільхівчик на посаді вчителя початкових класів.

З 2005 року працюю у загальноосвітній школі I – II ступенів на посаді вчителя світової літератури. Працюю над проблемою: «Використання наочних посібників на уроках світової літератури» . Як говорив К.Д.Ушинський: « Дитяча природа виразно вимагає наочності. Вчіть дитину яких-небудь п’яти невідомих їй слів, і вона буде довго і даремно мучитися над ними; але зв’яжіть з малюнками двадцять таких слів-і дитина засвоїть їх на льоту». На мою думку, наочне подання інформації має велике значення під час усіх етапів уроку, адже найефективнішу дію на людину здійснює та інформація, яка впливає на кілька органів чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Отже, очевидною є та роль, яка відводиться мультимедійним засобам навчання, що виникли з появою потужних багатофункціональних комп’ютерів, розвинених комп’ютерних систем навчання.

Працюючи вчителем світової літератури, я дійшла висновку, що, коли використовувати мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначається такими перевагами: краще сприймається матеріал учнями, зростає їх зацікавленість (сучасного учня дуже важко чимось здивувати, тим більше зацікавити), відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочуються види роботи, що стомлюють учня, використовуються різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, уможливлюється динамічне подання матеріалу, забезпечуються умови для формування самооцінки учня. Запам’ятовування інформації відбувається таким чином: якщо сприймається лише слухова інформація, то засвоюється 20% матеріалу; якщо інформація отримується лише за допомогою зору, то запам’ятовується до 30% матеріалу. За умови комбінованого поєднання слухового та зорового каналів інформації людина спроможна швидко засвоїти до 60% отриманої інформації. Таким чином, використання мультимедіа сприяє кращому вивченню навчальної інформації на уроках світової літератури.

Саме тому у 2011 році я оволоділа теоретичними знаннями та практичними навичками для роботи з комп’ютерними програмами Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Internet та отримала свідоцтво сучасної комп’ютерної школи.

Протягом своєї праці у школі я створювала власний матеріал, яким ділилася з усіма бажаючими на сайті Методичного порталу (http://metodportal.com). Я опублікувала статті «Літературна гра як технологія навчання», «Шляхи підвищення навченості та культури мислення учнів на уроках світової літератури», конспекти уроків «Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Роль античності. Скарби культури Ренесансу», «О.Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила». Синтез фольклорних і літературних елементів у творчості О.Пушкіна». За даний матеріал я отримала електронні сертифікати, які розміщені на веб-сторінці, доступні для перегляду на http://metodportal.net/setif/reestr-e.

У вільний від роботи час я займаюся вишиванням різноманітних картин. Ось пропоную вашій увазі деякі з них :




Дані картини мають естетичну цінність, а ще я використовую їх як наочний матеріал до вивчення тієї чи іншої теми. Так, вишиванку із зображенням вовків демонструю учням при вивченні оповідання Джека Лондона «Любов до життя», а вишиванку «Таємна вечеря» - при ознайомленні учнів із особливостями епохи Відродження, картинною галереєю Леонардо да Вінчі, а картину «Ісус – пастух» - при вивченні біблійних оповідань.

Ще одним із найулюбленіших моїх занять є створення комп’ютерних презентацій за програмою Microsoft Power Point. Власний досвід створення та використання комп’ютерних презентацій у процесі вивчення світової літератури дозволяє визначити низку факторів, які впливають на ефективність навчально-виховного процесу:

- зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

- полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

- запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

- збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

- скорочення часу на розкриття проблеми.

Я вважаю, що учень, який читає книги, встигає прожити багато життів: за себе, за улюблених героїв, за всіх, про кого читав. Я переконана і намагаюсь переконати своїх вихованців в тому, що в житті дуже потрібні неординарні особистості, які здатні міняти світ і робити його цікавішим. Проте таким людям дуже непросто серед звичайних людей. Я поважаю людське прагнення до самостійного прийняття рішень, до потреби мати свою власну точку зору, стверджувати себе як особистість.

Моя мета – виховати особистість, здатну сприймати, розуміти красу і будувати своє життя за її законами. Випускник школи має бути людиною з творчими життєвими орієнтаціями, наділеною розвиненим естетичним смаком і широкими культурно-пізнавальними інтересами. Виховати таку людину за умов застосування традиційної методики дуже важко. На допомогу приходять інтерактивні засоби навчання. І тому моїм девізом є вислів Віктора Гюго : «Дитину навчи – даси світові людину».

Велике значення для мене має навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів світової літератури при Тернопільському ОКІППО, відвідування уроків у своїх колег та проведення уроків в рамках районного методичного об’єднання вчителів світової літератури. Протягом цих років провела ряд відкритих уроків, брала участь в обговоренні питань на засіданнях педагогічної ради, психолого – педагогічних  семінарах. Серед вдалих спроб — проведення уроків зі створенням проек­тів, міні-презентацій, досліджень. Як свідчить практика, більшість з наведених вище методів і прийомів у межах досвіду ма­ють схвальні відгуки колег, батьків та учнів. Зокрема популярними серед учнів є робота над домашніми індивідуальними завдання­ми, створення кольористичних інтерпрета­цій, колажів, презентацій, що передбачають розвиток обдарованості, заглиблення в літературознавчий, філософ­ський, соціологічний контексти. Не кожен учень стане поетом чи письменником. Але й вчите­лю не слід вважати це своїм недопрацюванням. Адже його основне завдання — навчити своїх вихованців творчо мислити, хоч ким би вони стали у майбутньому, полюбити сам процес творен­ня. Бо від цього процесу — уміння творити нові ідеї, нові підходи, себе, врешті – решт, — залежить їхнє майбутнє.

Відповідні навчальні технології не забезпечують однаково високого результату успішності всіх учнів. Тому вони вимагають постійного вдосконалення, щоб досягти позитивних результатів у більшості учнів. Результат навчальної технології великою мірою визначається рівнем загального розвитку, психологічним настроєм кожної особистості учня, загальним психологічним кліматом у класі, матеріально-технічним оснащенням. Я вважаю, що якісне викладання світової літератури не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу мені, вчителю світової літератури, краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Я маю можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується мій авторитет як вчителя. На мою думку, для ефективнішого засвоєння знань, навчальний процес вимагає використання великої кількості наочних матеріалів та інтерактивних засобів, які в свою чергу позитивно  сприяють покращенню досягненню навчальної мети. Отже, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійної підготовки учнів є ефективним засобом досягнення навчально-виховної мети. 

Я завжди стараюся брати активну участь у шкільних, міжшкільних методичних об’єднаннях, у роботі яких використовуються різні форми організації методичної роботи: панорами методичних новинок, ярмарки педагогічної творчості, семінари, науково-практичні конференції та ін.

Кожного навчального року я проводжу у школі тиждень світової літератури. Протягом 5 днів учні мають можливість ближче доторкнутися до шедеврів світової літератури.  Для школярів я організовую ряд заходів: інтелектуальні ігри, виставки-фотоколажі, літературні читання, відкриті уроки, музично-розважальні ігри. Кожен день тижня є насиченим різноманітними подіями. Тиждень світової літератури я проводжу з метою розширення читацьких смаків та інтересів, прищеплення шанобливого ставлення та поваги до творчості письменників світу.

Я виступала на обласному семінарі методистів районних методичних кабінетів із світової літератури на тему “ Формування професійних компетентностей вчителів світової літератури для вивчення перекладних художніх творів “, на районному методичному об’єднанні вчителів світової літератури Гусятинського методичного центру на тему: «Організація роботи з художнім текстом – найважливіший засіб формування читача», на педраді – «Зміст, форми і методи забезпечення успішності учнів у процесі вивчення світової літератури», районній творчій групі вчителів світової літератури – «Самоосвіта для вчителя – своєрідний пошук педагогічної істини», міжшкільному методичному об’єднанні – «Використання методу проектів на уроках світової літератури».

Активно організовую позаурочну роботу з предмета. Учні виконують реферати та творчі роботи зі світової літератури : «Гамлет - принц Датський» (роздуми над трагедією) - творча робота, реферат «Життя і творчість А. П. Чехова», реферат «Гамлет як герой світової літератури », реферат « Бредбері, Рей (Реймонд) Дуглас», «Що несе війна людству за твором М.Шолохова "Доля людини"» - творча робота, «Доля людини у Другій світовій війні» - учнівський проект, «Чи варто торгувати честю і гідністю заради високого титулу (за поемою Мольєра «Міщанин-шляхтич»)» - роздуми учнів, творча робота на тему: «Їм обом потрібен час» за оповіданням Джеймса Олдріджа «Останній дюйм», «Якби я був чарівником» - учнівський проект, творчі роздуми на тему : «Мiй друг - Дiк Сенд» та ін..

Я також проводжу позакласні заходи : день світової літератури для учнів 5 класу «У світі казок та пригод» ( пізнавальні вікторини, казкові уроки з світової літератури, свято казки з використанням комп’ютерної презентації, створеної за програмою Microsoft Power Point ),



зустріч у літературній вітальні Лесі Українки та Володимира Висоцького «Ушедшие не датами бессмертье обрели…», літературну композицію «Поетом можеш ти не стати, та спробувати все ж повинен…», літературну вітальню «Сонетів камінці коштовні…» (з використанням відеоролика, створеного за комп’ютерною програмою Windows Movie Maker, про видатних творців сонету) , літературну вікторину - «Чи знаєш ти міфи?» та ін..



У своїй роботі я використовую різноманітні таблиці, схеми, ілюстративний матеріал, портрети світових письменників та ін. Завжди стають у пригоді технічні засоби навчання : телевізор, музичний центр, комп’ютер, комп’ютерні засоби навчання. Також у своїй роботі користуюся дидактичним матеріалом.



Яким повинен бути сучасний вчитель? Ставлю це питання, і думаю, що він на своїх уроках повинен бути і актором, художником, творцем. Бути яскравою і привабливою особистістю, щоб у ній відчувалася сила волі і душі – ось це головне, що характеризує сучасного вчителя. Цьому вчать багато прочитаних книг, сотні пройдених доріг і велика кількість людей, яких я зустріла на своєму шляху. Цьому вчать труднощі, які траплялись на моєму шляху, але з кожним разом, долаючи перешкоди, я ставала сильнішою. Цьому вчать мене мої учні, день в день, від уроку до уроку. Сократ сказав: «…навчаючи, вчимося самі». І треба бути здібним учнем, щоб зрозуміти і прийняти всі уроки, які тобі дало життя, і стати справжнім вчителем. Треба вірити у свої сили і сили тих чиї очі кожного дня, з надією дивляться на тебе.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка