На уроках читанняСкачати 496.7 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації20.02.2016
Розмір496.7 Kb.
  1   2   3   4
З досвіду роботи вчителя початкових

класів Борщівської загальноосвітньої

школи І – ІІІ ступенів №1

Шкварок Галини ДмитрівниДИДАКТИЧНІ ІГРИ

НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

Борщів 2012 р.

Посібник містить дидактичні ігри, які можна використати на уроках читання у початкових класах.
Ігри розроблені з урахуванням вікових особливостей учнів 1–4 класів. 

Посібник розрахований для вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня.

Упорядник:

Шкварок Галина Дмитрівна – вчитель початкових класів Борщівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1


«Думка має працювати, якщо ж вона

не працює, ми стаємо невдоволені»

С. Джонсон

Серед різноманітних засобів формування особистості, що широко обговорюються у вітчизняній та зарубіжній науко­во-методичній літературі, важливе місце належить уро­кам читання. Їхній всебічний вплив на виховання дітей на­буває дедалі широкого визнання у теорії і практиці школи.

Важливою передумовою успішного навчання молодших школярів є зацікавленість. Взагалі, проблема зацікавленості — це проблема всієї педагогіки.

Відомо, основні шляхи підвищення ефективності навчання і вихован­ня — взаємодія процесів розвитку мислення дитини та формування у неї знань та навичок. Основним методом, на мою думку, є практич­ний метод. Він дає змогу дітям глибше усвідомити навчальний ма­теріал.

Навчання молодшого школяра має бути цікавим, радісним, але вод­ночас повинно забезпечувати глибоке засвоєння навчального матеріалу. Вважаю, що завдання вчителя початкових класів не лише навчати, а й пробудити у дітей емоційне задоволення, радість від отриманих знань і від самого процесу їхнього засвоєння. В реалізації цього завдан­ня особливої уваги заслуговує ігрова діяльність.

Використання ігор на уроках читання сприяє позитивному ставлен­ню до навчання, потребує від дитини кмітливості, уваги, вчить ви­тримки, виробляє вміння швидко орієнтуватися і знаходити правиль­не рішення.

Колективні ігри згуртовують дітей, сприяють формуванню дружніх взаємин між ними. У цих іграх дітям необхідно узгоджувати свої дії з діями інших учасників гри, дотримуватися правил, бути справедливи­ми до товаришів. Багато ігор на уроках читання містять елементи змагальності. У них хтось виграє, а хтось програє. Такі ситуації до­помагають учителеві формувати в учнів справедливе ставлення і до власних успіхів, і до тих, хто програв.

На уроках читання постає багато естетичних, моральних та етич­них проблем. Успішно вирішувати їх можна за умови добре спланова­ного уроку.

Емоційне самопочуття дитини значною мірою залежить від пози­тивної атмосфери у класі. Вчитель має створити її доброзичливим ставленням до всіх учнів, ураховувати їхні індивідуальні особливості, тактовно звертатися, вмотивовувати свої оцінні судження.

Проведення ігор з дітьми і вміле керівництво ними на уроках читання потребує великої майстерності від учителя. Перед проведенням ігор слід доступно викласти сюжет, розподілити ролі, поставити перед дітьми пізнавальне завдання, підготувати необхідне обладнання тощо. А якщо здійснює ігрову діяльність частина учнів, то всі інші мають виконувати роль контролерів, суддів, коментаторів тощо.

Пояснюючи правила гри, треба обов’язково домагатися, щоб діти са­мостійно відчували її значення, виявляли ініціативу, керувалися попе­редніми поясненнями, не чекаючи попередніх вказівок.

Багато важить тут і темп ігрової діяльності. Якщо він надто швидкий, учні не встигають поміркувати, тому дають неправильні відповіді. Однак й уповільнений темп шкодить, бо знижує інтерес шко­лярів, не відповідає їхній природній рухливості.

Щоб та сама гра не набридала, через певний час треба вносити у неї деякі зміни, ускладнювати завдання, враховуючи засвоєний матеріал, індивідуальні особливості молодших школярів.

У більшість ігор на уроках читання потрібно вносити елементи зма­гання, що також підвищує пізнавальну активність дітей у процесі нав­чання. Для проведення змагань у таблиці на дошці зірочками позна­чаємо активну роботу команд протягом року. Якщо активність дітей будь-якої команди слабне (наприклад, якщо у одній команді менше зіро­чок, ніж у другій), я запитую такого учня з цієї команди, який відповість правильно і отримає за відповідь зірочку. Наприкінці уроку підводимо разом з дітьми підсумки змагань, звертаємо увагу на друж­ну роботу учасників команд, що сприяє формуванню почуття колек­тивізму.

Помилки учнів треба аналізувати не у ході гри, а по закінченні, для того, щоб не порушити враження від її ходу. До розбору помилок обов’язково треба залучити слабших учнів.

Під час використання на уроках читання ігрового методу навчання слід дотримуватися таких вимог:

— ігрове завдання за змістом має збігатися з навчальним (ігровою є тільки форма його постановки);

— зміст гри має бути посильним для кожної дитини;

дидактичний матеріал за способом виготовлення і використання повинен бути простим;

— правила гри — прості і чітко сформовані;

— у грі повинні брати участь усі діти;

— підсумок гри — чіткий та справедливий.

Таким чином, використання ігор на підсумкових уроках читання стає важливим засобом розвитку інтересу до вивчення цього предме­ту і дає можливість більш об’єктивно оцінити знання і вміння учня з певної теми.НАЗВІТЬ ЗАГАДКИ

(На дошці висять картки із зображенням предметів, наприклад: сон­це, ялинка, кицька, півник, мишка, годинник, гриб тощо. Дітям пропо­нується пригадати загадки про ці предмети. За кожну загадку учень отримує фішку. Виграє той, хто набере найбільше фішок).

Тема 1. І наче вулик наша школа

1. Є чарівник у школі в нас,

Ану впізнайте, хто він!

Озветься — тиша йде у клас,

Озветься ще раз — гомін.

Щоб не спізнитись на урок

Нам голос подає ... (дзвінок).
2.Бачити — не бачить,

Чути — не чує,

Мовчки говорить,

Дуже мудрує. (Книжка)


3.Біла білка плиг та плиг по чорному полі.

Ми без неї не могли б вчитися у школі. (Крейда)


4. Що за дім серед села, що гуде немов бджола? (Школа)
5.Утрьох їдуть братці на одній конячці,

І де проїжджають, один слід лишають. (Ручка, пальці)


6.У портфелі в мене дивний дім,

Все приладдя живе в нім. (Пенал)


7.Моя помічниця синім кольором іскриться.

По листках стрибала, букви малювала. (Ручка)


8.Не кущ, а з листками, не свита, а зшита. (Книга)
Тема 2. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово.
1.Є слова — ну й цікаво!

Є слова — просто диво!

Прочитаємо їх із вами:

Чи то зліва направо,

Чи то справа наліво —

Означають те саме. (Корок, біб, око, піп...)


2.Разом стіл я і стілець.

Хто вгадає — молодець. (Парта)


3.Невеличка хатка.

Там живуть малятка.

Ми їх, гостроносих,

У портфелях носим. (Кольорові олівці)


4.Виводить букви і слова

Усім потрібна штучка.

В руці виблискує здаля

Зручна учнівська ... (ручка).


5.Невелика деревина,

Із графіту середина,

Всім потрібна, щоб писати,

Щоб картини малювати. (Олівець)


6.Поховались за пеньки довгоногі хлопчаки,

В картузах руденьких, називаються ... (опеньки).


7.Я квартиру відмикаю,

Журавлиним я буваю.

Я не він, а він не я.

Спільне в нас лише ім’я. (Ключ)


8.Я на дереві гойдаюсь,

Я в конверті надсилаюсь.

Я не він, а він не я.

Спільне в нас лише ім’я. (Листок)


Тема 3. Українські народні казки.
1.В теплій шубі він лежить,

Цілу зиму міцно спить,

А прокинеться від сну —

Зустрічатиме весну. (Ведмідь)


2.Що то воно: у воді водиться,

З хвостом родиться,

А як виростає, хвіст відпадає? (Жаба)
3.Прилетіли гості,

Сіли на помості,

Без сокири, без лопати

Поробили собі хати. (Птахи)


4.Хто з хвостиком і з вушками?

В кого лапки з подушками?

Як іде, ніхто не чує.

Тихо, крадучись, полює. (Кіт)


5.Хто це? Має гребінь, та не може ним чесатися. (Півень)
6.Колючий клубочок прибіг у садочок. (Їжачок)
7.Я руда низького росту,

Хитра я і довгохвоста.

На курей я вельми ласа —

В них таке смачненьке м’ясо...

Вовку-брату я сестриця,

А зовуть мене ... (лисиця).


8.По полю гасає, овечок хапає і нас лякає. (Вовк)
9.Біжить чимчик по долинці у сіренькій кожушинці. (Мишка)
Тема 4. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини.
1.Хвалить його кожен,

Любить його кожен.

І дня ми прожити

Без нього не можем. (Хліб)


2.У вінку зеленолистім,

У червоному намисті Видивляється у воду На свою хорошу вроду.

Зачаровує красою Мати-Україна,

Наче в лузі червоніє Пишная ... (калина).


3.Що то в полі забіліло, задзвеніло-забриніло Ще й запахло медом звідти? (Гречка)
4.Червоне коромисло через річку повисло. (Веселка)
5.Біля нашого села Вибігла із джерела.

Між лугами, між полями,

Між крутими берегами

Ген — до моря побрела. (Річка)


6.Йшла зоряниця,

Красна дівиця

Через коси, гублячи сльози...

Сонечко встало — слізки зібрало. (Ніч, роса)


7.Прилетів до нас у травні,

Заховавсь в зелений лист

І пісні виводить славні.

Хто чудовий цей соліст? (Соловей)


Тема 5. Рідна домівка, рідна сім’я — тут виростає доля моя.
1.Довгоногий, довгоносий Вантажі майстрам підносить.

Що будують — зводять дім,

Помічник він добрий їм. (Підйомний кран)
2.Є в нашім домі дивний дім —

Зима гостює завжди в нім.

Та я охоче в домі тім

Все бережу, що п’ю і їм. (Холодильник)


3.Хто умивається — з ним привітається. (Рушник)
4.Хто вранці йде на чотирьох, в обід на двох, а ввечері на трьох?

(Людина)
5.Має мати п’ять синів різного зросту з різними іменами, які не можуть жити один без одного. (Пальці руки)
6.У хатах прозорих Всі вони живуть,

Можеш ти їх бачити,

Та не можеш чуть. (Акваріумні рибки)
7.Прилетіли гості,

Сіли на помості,

Без сокири, без лопати Поробили собі хати. (Птахи)
8.Бідовий хлопчина В теплій сірячині

По дворах стрибає,

Крихти підбирає. (Горобчик)
9.Ходить він із краю в край,

Ріже чорний коровай. (Трактор)


Тема 6. Буду я природі другом: милуюся, оберігаю, прикрашаю.
1.Котилася тарілочка по крутій горі.

Забавляла любих діток у моїм дворі.

Нам тієї тарілочки чому не любить?

Хорошая, золотая і як жар горить.

Прийшла баба — сама чорна і чорний жупан, —

Заховала тарілочку у синій туман. (Сонце, ніч)


2.Вдень у небі гуляє, в ввечері на землю сідає. (Сонце)
3.Золоте сховалося, а срібне показалося. (Сонце, місяць)
4. Їхав по горі волох,

Розсипав горох.

Стало світати —

Нема що збирати. (Зорі)


5.Що то за гість, що темряву їсть. (День)
6.Один баранець пасе тисячі овець. (Місяць, зорі)
7.Рукавом змахнув — дерево зігнув. (Вітер)
8.Сіре сукно лізе у вікно. (Туман)
9.Стрімко вибігли нагору

Дві подружки білокорі.

Дощик їм полоще кіски,

Звуть тих подружок ... (берізки).


10.Шарудить вода струмками.

Хтось невидимий в імлі

Небо сірими нитками

Пришиває до землі. (Дощ)


ХТО КРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ ПРИСЛІВ’ЇВ?

Гра може мати декілька варіантів.І варіант. Ведучий починає говорити будь-яке прислів’я. Наприк­лад: «Землю красить сонце...», учасник гри продовжує: «... а людину праця»- Той, хто правильно продовжить прислів’я, отримує бал. Виграє той, хто набере найбільшу кількість балів.

ІІваріант. Обом командам дано завдання пригадати якнайбільше прислів’їв з теми.

ІІІваріант. Скласти прислів’я з поданих слів. Наприклад: осла, ко­ня, не, з, буде. (З осла коня не буде).
Тема 1. В рідній школі — рідне слово

 1. Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

 2. У дитинстві вивчене, що на камені висічене.

 3. І сила перед розумом никне.

 4. Де сила не візьме, там розум допоможе.

 5. Слова треба зважувати, а не рахувати.

 6. Швидкий буде слухати, а повільний — говорити.

 7. Хто мудро мовчить — гарно говорить.

 8. Книжка — маленьке віконце, а через нього весь світ видно.

 9. Книга вчить, як на світі жить.

 10. Книжку читай — розуму набирай.


Тема 2. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово.

 1. Бджола мала, а й та працює.

 2. Без труда нема плода.

 3. Маленька праця краща за велике безділля.

 4. Не поговоривши з головою, не берись руками.

 5. Діло майстра величає.

 6. Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

 7. До учіння треба терпіння.

 8. Той, хто час цінує, всюди і завжди встигає.

 9. Хто діло робить, а хто ґави ловить.

 10. Що посієш, те й пожнеш.


Тема 3. Українські народні казки.

 1. Все добре переймай, а зла уникай.

 2. Моя голова — моя рада.

 3. Жоден ще вченим з неба не впав.

 4. З осла не буде коня.

 5. Де нема добрих, там і добра нема.

 6. Зробиш добро — не кайся; вдієш лихо — начувайся.

 7. Біда друзів випробовує.

 8. Приятеля легше знайти, ніж зберегти.

 9. За гроші розуму не купиш.

 10. Кінець — роботі вінець.


Тема 4. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини.

 1. Матимеш щирого друга, то матимеш ще одну голову.

 2. Справжнього друга за гроші не купиш.

 3. Скільки країв, стільки й звичаїв.

 4. Де рідний край, там і під ялиною рай.

 5. Без верби і калини нема України.

 6. Батьківщина — це рідна мова, це дотримане чесне слово.

 7. Кожен кулик своє болото хвалить.

 8. Правду кожен хвалить, та не кожен боронить.

 9. Краще самому кривду терпіти, аніж комусь її заподіяти.

 10. Шануй людей і тебе шануватимуть.


Тема 5. Рідна домівка, рідна сім’я — тут виростає доля моя.

 1. Погана та пташка, якій своє гніздо не миле.

 2. Нема у світі цвіту, цвітнішого над маківочку, нема ж і роду, ріднішого над матіночку.

 3. На сонці тепло, а біля матері добре.

 4. Птах радіє весні, а дитя — матері.

 5. Хто багато робить, той багато вміє.

 6. Без охоти нема роботи.

 7. Птицю пізнають по пір’ю, а людину по словах.

 8. Мати — сонце ясне, і в нічку не гасне.

 9. Дарунки люди забувають, доброту — ніколи.

 10. Доки людина сама не осоромиться, ніхто її не зганьбить.


Тема 6. Буду я природі другом: милуюся, оберігаю, прикрашаю.

 1. Де багато пташок, там нема комашок.

 2. Ластівка день починає, а соловей кінчає.

 3. Квітень землю квітчає, з вирію пташок стрічає.

 4. Коли квітень з водою, травень з травою.

 5. Землю красить сонце, а людину праця.

 6. Бджоли раді цвіту, а люди — літу.

 7. Один літній день рік годує.

 8. Прийшов спас, готуй кожух про запас.

 9. Не вчи орла літати, а соловейка співати.

 10. Для всього свій час і місце.


ХТО КРАЩИЙ ЗНАВЕЦЬ ВІРШІВ?

(На столі лежать картки, на яких написано вірші з пропущеними словами. Дітям потрібно назвати назву вірша, встановити пропущені слова, назвати автора).
Тема 1. Наче вулик наша школа.

1.«Школа» Дмитро Павличко.(вулик, квіти, дзвоник)
2.«Хто чого вчиться» Володимир Фетисов.

(річкових, діток, воді)

3.«Крокодилів урок» Володимир Лучук.(грачок, гусачок, жабенятка)
Тема 2. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова...
1.«Рідна мова» Любов Забашта.

(рідна, слово, дім)
2.«Тече вода з-під явора» Тарас Шевченко

(долину, калина, лози)
3.«Осінь така мила» Павло Тичина.

(мила, несе, фартушку)
Тема 3. Що таке Батьківщина.
1.«Батьківщина» Анатолій Костецький.

(ліс, школа, коло)
2.«Писанка» Катерина Перелісна

(мене, мама, сама)
3.«Калина» Анатолій Листопад.
Назва вірша ...

Наче ..., наша школа.

Вся вона гуде, як рій.

І здається, що довкола

Розквітають .. мрій.

Бігають, сміються діти,

Та — лиш ... задзвенить

Стане тихо, ніби в квіти

Поховались бджоли вмить.

Автор ...
Назва вірша ...

Звірі — в хащах лісових,

Риби — в водах ... .

Птиці поміж віток

Учать своїх ... .

Коли риби виростають,

Добре плавають в ... .

Птахи високо літають,

Звірі бродять по землі.

Автор ...
Назва вірша ...

Приготуйте, діти, пера.

Як я звусь, пишіть тепера.

... пером водив: «Кра-кодил».

А ... замінив: «Кря-кодил».

У ... перший склад: «Ква-кодил».

В поросятка інший лад: «Хрю-кодил».

Автор ...
Назва вірша ...

Розвивайся, звеселяйся,

Моя ... мово,

У барвінки зодягайся,

Моє щире ....

Колосися житом в полі,

Піснею в оселі,

Щоб зростали наші ...

Мудрі і веселі.

Автор ...
Назва вірша ...

Тече вода з-під явора

Яром на ... .

Пишається над водою

Червона ....

Пишається калинонька,

Явір молодіє,

А кругом їх верболози

Й ... зеленіють.

Автор ...
Назва вірша ...

Осінь така ...

Осінь славна.

Осінь матусі їсти ... :

Борщик у горщику,

Кашка у жменьці,

Скибка у пазусі,

Грушки в ... .

Осінь така мила,

Осінь така славна.Автор ...
Назва вірша ...

Знаєш ти, що таке Батьківщина?

Батьківщина — це ... осінній,

Це домівка твоя і ...,

І гаряче сонячне ....

Автор ...
Назва вірша ...

Гарна писанка у ... ,

Мабуть, кращої нема,

... тільки помагала,

Малювала ж я ... .

Автор ...
Назва вірша ...

Посадіть калину Коло ... ,

Щоб на цілий білий ...

Усміхнулась щиро доля!

Материнський ніжний ....

Автор ...
ЛОТО

(На окремих картонних аркушах записується прізвище письменника та його твори, тобто фактичний матеріал, який діти мають зас­воїти. На одному аркуші подано прізвище, ім’я та по батькові пись­менника, на другому — назва або фрагмент з його твору. Завдання для дітей вибрати із загальної кількості ті, які стосуються одного й того ж автора).
Тема 1. Наче вулик, наша школа.
1. Бунець Олег Васильович

У новій школі

З ким я дружитиму, я ще не знаю.

Зате знаю, з ким мені не треба дружити.
2.Вахніна Лариса

Кордон

Повертається Наталя на місце — чиста парта.


3.Сухомлинський Василь Олександрович

Як Наталя у Лисиці хитринку купила

Злякалася тебе хитринка.

Хитрощі не люблять совісті.
Тема 2. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово.

1.Шевченко Тарас Григорович

Тече вода з-під явора

Пишається калинонька,

Явір молодіє,

А кругом їх верболози Й лози зеленіють.


2.Франко Іван Якович

Дрімають села

Темно-зеленії садки Дрімають вже без плоду,

І тихо гріються хатки,

І верби гнуться в воду...


3.Олена Пчілка

Журавель

Не зву тебе "журавель",

Щоб я не журився,

Назву тебе «веселиком»,

Щоб я веселився!

Будь здоров, веселику!


4.Білоус Дмитро Григорович

Звернення

Скільки є в нас, любі друзі,

Для звертання ніжних слів —

І до тата, й до матусі,

До бабусь і дідусів!
Тема 3. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини.
1. Сухомлинський Василь Олександрович

Дідова колиска

А наша колиска — це наше рідне село, рідна хата, мати й батько. З рідної хати починається для мене Батьківщина.


2.Коломієць Тамара Опанасівна

Хліб

Любіть мене, шануйте, їжте та здоровими будьте.


3.Василь Скуратівський

Калина

Правду каже прислів’я: «Без верби і калини нема України».


4.Чередниченко Дмитро Семенович

Рідні краєвиди

Але хоч би у яку ти виходив дорогу — близьку чи далеку, — скрізь знайди оте чарівне й неповторне, що заворожує душу, зворушує своєю красою. Бо це твоя земля, твоя домівка. Твоя Україна.


Тема 4. Рідна домівка, рідна сім’я — тут виростає доля моя.
1. Костецький Анатолій Георгійович

Все починається з мами

Тільки без мами не можна нізащо,

Бо найдорожче стоїть за словами:

В світі усе починається з мами!..


2. Володимир Лучук

Тільки мама

В снах літаю до зірок...

Час вставати, сину, —

Тільки мама збудить так Лагідно дитину.


3. Павличко Дмитро Іванович

Мамина рука

Крізь прозоре скло

Сонечко зайшло

І поклало теплу руку

На моє чоло.

4. Коломієць Тамара Опанасівна

На роботу

Розсипає по гіллі

Сонце позолоту.

Рушив Дбайко по землі

Вранці на роботу.
Тема 5. Буду я природі другом: милуюся, оберігаю, прикрашаю...
1.Павличко Дмитро Іванович

Звернення

Яскравіє на небі зірка моя —

Не згасіте її!

Світ-казку будує мрія моя —

Не спиняйте її!
2.Олександр Олесь

Ялинка

Раз я взувся в чобітки,

Одягнувся в кожушинку,

Сам запрягся в саночки

І поїхав по ялинку.
3. Любов Забашта

Берізонька

Ви краще їй шпаківню

Поставте на гілках,

Щоб прилітав до неї

Друг лісу, добрий птах!
4. Костенко Ліна Василівна

Перекинута шпаківня

Як же, хлопці, хатку ви прибили,

Що її порушили вітри?!

Плаче шпак уранці після зливи,

Де шумлять на греблі явори...
ПЛУТАНИНА

(Вчитель читає дітям казку, але у ній вжито імена героїв інших ка­зок. Діти мають вгадати назву казки та її героїв, а також вказати, з яких казок інші герої).
Коза та вовк

Поверталася стара коза з невдалого полювання. У животі бурчить від голоду. Іде, солодкими оченятами позирає. Назустріч вовк.

—Здоров був, вовче!

—Здоровенькі й ви будьте, — відповів вовк і згорнувся клубочком.

—Як здоров’ячко?

—Спасибі!

—І давно ми не бачилися, голубчику. Давай на радощах поцілуємося.

Згорнувся вовк іще тугіше, засопів.

—Не можу, — відповідає. — Я ще не вмивався.

—А знаєш, — каже коза, — я тепер уже не їм м’яса, самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами у капусті паслася. Та й наїлася ж!..

—Та що ви кажете?! А я оце саме хотів вам сказати, що біля ста­рої вільхи виводок тетеревенят пасеться.

—Де це? — так і підскочила коза.

—За струмочком, праворуч... Та куди ж ви?

—Побіжу, ніколи...

І кози як не було.

Розгорнувся вовк:

—Піди-но, побігай! Нас, голубонько, не обдуриш...

Та й побіг далі.


Відповідь. Казка називається «Лисиця і їжачок». Вовк і Коза з каз­ки «Вовк та козенята».
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка