Начальник відділу освіти, молоді і спорту БілозерськоїСкачати 77.34 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір77.34 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти,

молоді і спорту Білозерської

районної державної адміністрації

_____________С.С. Колесніченко

Методичні та навчально-інформаційні матеріали

для роботи будинків (кімнат) школяра з національно-патріотичного виховання

Події, що відбуваються останнім часом в Україні, зумовлюють потребу проведення по –новому національно-патріотичного виховання учнівської молоді та вихованців позашкільних навчальних закладів У відповідності до Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання. Необхідно передбачити проведення випереджувальних прогностичних експериментів національно-патріотичного виховання дітей та молоді Білозерського району створення виховного простору на основі духовного єднання батьків, учнів і педагогів.

Всю роботу планувати із врахуванням інтересів, запитів учасників навчально – виховного процесу. З метою поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу, постійно здійснювати методологічну роботу та забезпечення у національно-патріотичному вихованні, компетентнісного, системного, особистісно- орієнтованого підходу, створення чіткої системи управлінського та науково-методичного супроводу вивчення і аналізу вихованості учнів, їх особистісного становлення як громадян незалежної суверенної держави України.

Цю роботу варто розбудовувати, організовувати з формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, підприємливістю й ініціативністю;

Формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про своє і народне благо, готовності до розбудови демократії, виконання громадянського та конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння єднанню українського народу, громадянському миру та злагоді в суспільстві.

З метою координації діяльності всіх шкільних ланок з питань національно-патріотичного виховання рекомендується створити кімнату школяра.

Для цього варто підібрати приміщення придатне для проведення різних форм виховної роботи, засідань органів учнівського самоврядування, дитячо-юнацьких об’єднань, консультування, творчої роботи педагогічних працівників (з учнями).

У навчальних закладах І-ІІІ ступенів створюється кімната школяра (завідувач   педагог-організатор), у навчальних закладах І-ІІ ступенів створюється кімната –школяра або учнівська кімната (завідувач   визначена за наказом директора школи особа). У позашкільних навчальних закладах створюється кімната школяра або кімната національно-патріотичного виховання.

У кімнаті школяра варто зосередити такі матеріали:

- Нормативно-правове забезпечення виховного процесу

- Декларація прав дитини, Конвенція про права дитини;

- Конституція України;

- Закони України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»;

- Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»);


- Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти;

- Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної


середньої освіти»;

- Інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України з питань організації виховної роботи;


- Інші нормативні документи Укази Президента України, накази Міністерства освіти і науки України і освітніх установ, постанови і розпорядження державних органів із проблем виховання;

- Методична, довідкова література, інформаційні матеріали з проблем виховання учнівської молоді;

- Планування основних напрямів роботи кімнати школяра;

- Плани виховної роботи: особистий щоденно-тижневий, календарний (за окремими тижнями місяця), річний; єдиний режим позаурочної виховної діяльності;

- Графік випуску шкільної преси;

- Матеріали про роботу учнівського самоврядування;

- Матеріли про роботу дитячих громадських організації;

- Планування гурткової (клубної ) роботи за інтересами;

- Плани роботи на канікулах;

- Структурні моделі організації виховного процесу;

- Заходи з пріоритетних напрямів виховної діяльності;

- Матеріали організаційно-педагогічного змісту виховного процесу:


- Картотека колективної творчої, соціально-комунікативної, пізнавальної,
доброчинної, морально-етичної, художньої, ціннісно-орієнтаційної, спортивно-
оздоровчої діяльності, національно-патріотичної роботи;

- Матеріали загальношкільних заходів в тому числі сценарії;

- Зміст і структура інтерактивних видів діяльності;

- Матеріали з досвіду організації правоосвітньої та право виховної роботи


серед нeпoвнолітніх, виховання на народних звичаях, традиціях українського народу;

- соціальний паспорт освітнього закладу;

- Матеріали ради профілактики, угоди про співпрацю з працівниками правоохоронних органів, громадських організацій;

- Матеріали про організацію діяльності наставників – громадських вихователів;

- Робота шкільних центрів довіри та дозвілля;

- Огляд літератури з питань національно-патріотичного виховання;

- Комплексна програма організації здорового способу життя.

- Краєзнавчо-пошукова робота;

- Рух «Моя земля – земля моїх батьків»;

- Експедиція «Краса і біль України»;

- Експедиція «Сто чудес України»;

- Картотека проведених заходів серед школярів (конкурси, змагання, огляди);

- Інформаційні банки даних про літніх людей та громадян, які потребують допомоги (волонтерські загони);

- Матеріали літнього оздоровлення школярів, створення мовних шкіл;

- Матеріали для роботи з класними керівниками, іншими педагогами школи;

- Плани роботи психолого-педагогічного семінару- (шкільного методичного об’єднання класних керівників);

- Орієнтовна програма діяльності класних керівників;

- Орієнтовна програма вивчення особистості школяра;

- Зразки психолого-педагогічної характеристики учнів;

- Картотека перспективного досвіду діяльності класного керівника;

- Плани про роботу керівників гурткової (клубної) роботи за інтересами;

- Пам’ятка про вивчення стану позакласної та позаурочної виховної роботи;

- Пам’ятка для роботи з батьківською громадськістю;

- Навчально-тематичний план та програма батьківського всеобучу

- Журнал обліку педагогічного всеобучу батьків;

- Психолого-педагогічна карта вивчення особистості учня;

- Пам'ятки та поради батькам щодо виховання дітей, збереження і зміцнення

їхнього здоров'я;

- Матеріали педагогічного всеобучу батьків;

- Картотека перспективного педагогічного досвіду з проблем сімейного, родинного виховання.

У Кімнаті школяра рекомендуємо оформити:

1. Куточок державної символіки:

- "Що необхідно знати про національну символіку”, Я – громадянин України”, "Символи моєї держави”, "Конституція України – основний Закон нашої держави”, "Національні символи України”, "Держава – Україна – державні символи”;

- Конституція України;

- Інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України "Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладів України” (07.09.2000, 43);

- Макети Прапора, малого Державного Герба України, текст Державного Гімну України;

- Текст статті 20 Конституції України;

- Правила використання Державного Прапора, Державного Гімну України.

2. Стенди: "Шкільний кур’єр” ("Голос школи”, "Інформує рада учнівського комітету”, "Шкільний вісник”, "Інформаційний вісник”):

- Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.

- Склад ради органу учнівського самоврядування.

- Єдиний режим виховної роботи.

- Циклограма діяльності на місяць.

- Вісті з класів.

- Шкільні новини.

- Шкільний прес-центр.

- Графік проведення засідань учнівського самоврядування.

- Програма передач шкільного радіомовлення.

- Новини з шкільного сайту, блогів, щоденників.

3. Аналіз роботи класних колективів ("Голос чергового”):

- "За кращий клас".

- "За кращий санітарний стан”.

- "За успіхи в навчанні”.

- "Пам’ятка черговому школи”.

- Обов’язки чергових класів.

- Екран "Живи, книго!”.

4. Куточок шкільної символіки:

- Гімн школи.

- Герб (емблема) закладу.

- Закони школяра.

5.Правила поведінки учнів у школі.

6. "Люби і знай свій рідний край” ("Мій край – моя історія жива”, "Моя країна –Україна”. "Літопис нашого краю”, Україна – єдина країна»

- Колективні творчі справи за напрямами руху "Моя земля – земля моїх батьків”.

- Сторінки історії рідного краю (пошуково-краєзнавчі матеріали).

- Історія освітнього закладу та села.

7. Волонтерська діяльність: "Вони потребують твоєї допомоги”, «Лист солдату»:

- Структурна модель (карта-схема) організації діяльності учнів школи за місцем проживання: груп милосердя, постів взаємодопомоги, членів волонтерського руху тощо.

- Списки людей, які потребують особливого піклування. Слід вважати  головними завданнями національно-патріотичного виховання дітей та молоді:

- Підвищення ефективності і результативності педагогічних колективів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району з реалізації заходів щодо національного-патріотичного виховання учнівської молоді . забезпечення повноцінного функціонування в кожному навчальному закладі системи виховної роботи, посилення виховного впливу навчальної діяльності учнів;

- Покращення співпраці батьківської, учнівської та педагогічної громадськості у вирішенні спільних проблем загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- Поліпшення просвітницької роботи серед учнівської молоді, батьківської громадськості щодо попередження правопорушень та злочинності, формування здорового способу життя в учнів.

- Забезпечення всебічного розвитку особистості її здібностей та обдарувань, виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності спрямованої на подальше процвітання незалежної суверенної держави України.Ps: При підготовці методичних рекомендацій використані матеріали із різних рекомендованих джерел в тому числі Інтернет-ресурс (http://osvita.ua/), Методичні рекомендації управління освіти та науки Херсонської обласної державної адміністрації.

Задніпряний 33-6-32


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка