Національна академія аграрних наук україни державна установа інститут сільського господарства степової зони на правах рукопису гирка анатолій дмитрович «324»/.«321»: 631. 5Сторінка11/46
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   46

Урожайність зерна пшениці ярої сорту Спадщина залежно від строку сівби, норми висіву насіння та режиму живлення, т/га

Строк сівби

Доза добрив

Норма висіву, млн/га

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Середнє за 2013-2015 рр.

І строк (27.03-12.04)

Без добрив (контроль)

4

1,39

1,71

1,42

1,51

5

1,45

1,86

1,45

1,59

6

1,23

1,82

1,54

1,53

N40P20K20

4

1,65

2,18

2,06

1,96

5

1,69

2,32

2,11

2,04

6

1,54

2,20

2,08

1,94

ІІ строк (3.04-17.04)

Без добрив (контроль)

4

1,43

1,64

1,38

1,48

5

1,42

1,68

1,50

1,53

6

1,33

1,53

1,48

1,45

N40P20K20

4

1,63

2,15

1,94

1,91

5

1,68

2,21

2,03

1,97

6

1,64

2,18

2,09

1,97

НІР05, т/га для: строку сівби

0,04

0,07

0,05дози добрив

0,07

0,12

0,10норми висіву

0,03

0,06

0,04взаємодії

0,11

0,15

0,13


Норма висіву насіння 5,0 млн шт./га за внесення N40P20К20 виявилась оптимальною за сівби в перший строк, а в другий строк – зі збільшенням норми висіву від 5 до 6 млн шт./га.

Застосування добрив забезпечило в порівнянні з контролем прибавку врожайності при всіх нормах висіву на рівні 0,41-0,45 т/га при першому і 0,44-0,52 т/га – при другому строках сівби. Із зменшенням норми висіву вона зростала.

Отже за результатами проведених досліджень і спостережень можна зробити висновок, що сіяти пшеницю яру необхідно на початку весняних робіт, на фоні обов’язкового внесення мінеральних добрив N40P20К20, оптимальна норма висіву насіння становить 5 млн зерен/га. При запізненні з сівбою норму висіву слід збільшувати до 6 млн шт./га.4.5 Вплив стимуляторів росту на формування врожайності зерна пшениці ярої на різних фонах мінеральних добрив

Успішне вирощування ярих зернових культур у більшості випадків залежить від дотримання технологічної дисципліни, тобто своєчасного і якісного проведення польових операцій, які значно впливають на формування урожаю, величину затрат і окупність коштів, необхідних для здійснення комплексу технологічних процесів.

Відомо, що в умовах Степу з нестабільним зволоженням та частим проявом весняно-літніх посух (під впливом глобального потепління), використання мінеральних добрив буває недостатньо ефективним. Тому, виникає потреба розробки альтернативних заходів підвищення ефективності мінерального живлення рослин пшениці ярої за рахунок дослідження впливу обробки насіння та обприскування рослин сучасними стимуляторами росту.

При фенологічних спостереженнях за ростом та розвитком пшениці ярої впродовж років досліджень нами не виявлено впливу препаратів, що вивчались по варіантах, на строки настання фаз розвитку рослин даного сорту.

Сходи пшениці ярої на всіх варіантах досліду з’являлись на 10-12 добу (лише в екстремальному 2015 р. – через 18 діб) після сівби. Фазу кущіння у рослин пшениці ярої відмічали на 14-15 добу після появи сходів, фазу виходу в трубку – на 28-30, колосіння – на 49-52, а повну стиглість – на 88-93 добу після появи сходів.

При аналізі даних польової схожості у період повних сходів було встановлено, що істотної різниці між варіантами досліду за цим показником виявлено не було. Так, польова схожість рослин знаходилася на рівні 91,3-93,8%.

Після фази виходу рослин пшениці ярої в трубку були проведені біометричні дослідження рослин по варіантах досліду (табл. 4.8).

Аналіз рослинних зразків показав позитивний вплив обробки насіння, обприскування рослин та комплексного застосування препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі 1 л/т на приріст надземної та підземної маси пшениці, а саме – формування вторинної кореневої системи та пагонів кущення.Таблиця 4.8

Біометричні показники рослин пшениці ярої сорту Спадщина у фазі виходу в трубку (середнє за 2013-2015 рр.)

Варіанти досліду

Висота росл., см

К-ть вузл. ко-ренів, шт./росл.

Маса 1 росл., г

Коеф. ку-щіння

Фон N20P20K20

Контроль (без обробки)

24,8

1,3

0,13

1,0

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т)

25,1

2,3

0,17

1,0

Обприскування рослин Е.К.О. Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)

29,7

2,7

0,20

1,2

Комплексне застосування Е.К.О. Стим Premium: обробка насіння (1 л/т) + обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га)

29,8

2,7

0,22

1,2

Фон N40P40K40

Контроль (без обробки)

26,3

1,4

0,18

1,1

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т)

26,8

2,4

0,21

1,2

Обприскування рослин Е.К.О. Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)

31,7

2,8

0,26

1,4

Комплексне застосування Е.К.О. Стим Premium: обробка насіння (1 л/т) + обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га)

32,5

2,8

0,28

1,4

Але все ж обприскування посівів, як показав аналіз, було більш ефективним порівняно з обробкою насіння на обох фонах живлення. При комплексному застосуванні обробки насіння з обприскуванням рослин у фазі кущіння їх висота збільшилась на фоні N20P20K20 на 5,0 см і маса 1 рослини на 0,09 г; на фоні N40P40K40 – на 6,2 см та 0,10 г відповідно, порівняно з контролем.

В фазі колосіння також був проведений біометричний аналіз рослин пшениці ярої та впливу препарату на їх ріст і розвиток в період вегетації. Результати аналізу показали, що позитивний вплив препарату Е.К.О. Стим Рremium явно прослідковувався на рослинах і в фазі колосіння пшениці ярої, що в кінцевому результаті позначилось і на продуктивності рослин та врожайності зерна цієї культури (табл. 4.9).

Різниця в рості і розвитку рослин пшениці ярої, відмічена по варіантах досліду у фазі колосіння зберігалася і в наступні фази розвитку та підтверджується результатами структурного аналізу рослинних проб, відібраних перед збиранням урожаю (табл. 4.10).Таблиця 4.9

Вплив добрив та стимуляторів росту на біометричні показники рослин пшениці ярої сорту Спадщина у фазі колосіння (середнє за 2013-2015 рр.)

Варіанти досліду

Висота росл., см

Довжина колоса,

см


К-ть вузл. коренів,

шт./росл.Маса 1 росл., г

Коеф. прод. кущіння

Фон N20P20K20

Контроль (без обробки)

52,1

4,0

4,0

0,92

1,2

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т)

55,1

4,3

4,2

0,94

1,2

Обприскування рослин Е.К.О. Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)

61,9

4,8

4,3

0,99

1,2

Комплексне застосування Е.К.О. Стим Premium: обробка насіння (1 л/т) + обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га)

74,8

4,8

4,3

1,42

1,3

Фон N40P40K40

Контроль (без обробки)

67,0

4,4

4,5

1,39

1,2

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т)

67,2

5,1

4,6

1,56

1,2

Обприскування рослин Е.К.О. Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)

74,6

5,3

5,5

2,18

1,4

Комплексне застосування Е.К.О. Стим Premium: обробка насіння (1 л/т) + обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га)

76,9

5,5

5,7

2,27

1,4

Результати кореляційно-регресійного аналізу показали, що модель множинної лінійної регресії для опису взаємозв’язку між показником маси 1000 зерен і 5 незалежних змінних (висота рослин, довжина колосу, кількість зерен у колосі, коефіцієнт продуктивного кущіння та абсолютно суха маса 1 рослини) і, залежно доз внесених добрив та застосування стимуляторів росту має вигляд згенерованого програмою рівняння:

Маса 1000 зерен = 25,7048 + 0,178737*Col_1 + 1,34988*Col_2 - 0,901098*Col_3 - 1,42555*Col_4 + 2,58319*Col_5

де Col_1 – висота рослини, см; Col_2 – довжина колосу, см; Col_3 – кількість зерен у колосі, шт.; Col_4 – абсолютно суха маса 1 рослини, г; Col_5 – коефіцієнт продуктивного кущіння.


Таблиця 4.10

Формування елементів структури урожайності зерна пшениці ярої сорту Спадщина (середнє за 2013-2015 рр.)

Варіанти досліду

Висота росл., см

Довжина колоса, см

К-ть зе-рен в ко-лосі, шт.

Абс.с. маса 1 росл., г

Коеф. прод. кущіння

Маса 1000 зерен, г

Фон N20P20K20

Контроль (без обробки)

60,1

4,0

10,2

0,7

1,0

34,0

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т)

64,8

4,7

11,6

1,0

1,1

34,9

Обприскування рослин Е.К.О. Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)

70,5

4,9

11,4

1,0

1,1

36,1

Комплексне застосування Е.К.О. Стим Premium: обробка насіння (1 л/т) + обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га)

72,6

5,0

11,8

1,1

1,2

36,4

Фон N40P40K40

Контроль (без обробки)

81,3

4,8

13,7

0,9

1,1

36,2

Обробка насіння Е.К.О. Стим Premium (1 л/т)

85,9

5,6

14,0

1,3

1,2

36,6

Обприскування рослин Е.К.О. Стим Premium у фазі кущіння (1 л/га)

95,2

6,0

14,6

1,5

1,2

38,7

Комплексне застосування Е.К.О. Стим Premium: обробка насіння (1 л/т) + обприскування рослин у фазі кущіння (1л/га)

103,3

6,7

14,8

1,8

1,3

40,8

Згідно R2 статистики модель має 97,89% вірогідність множинної регресії між показником маси 1000 зерен і 5 незалежними змінними (Col_1-5). Скоригований R2 статистики, становить 92,63%. Стандартна помилка свідчить, що стандартне відхилення залишків складає 0,58.

Отже, проаналізувавши математичну модель взаємозв’язку елементів структури врожайності пшениці ярої слід відмітити, що у маси 1000 зерен відмічена суттєва кореляція з показниками довжини колосу, абсолютно сухої маси 1 рослини та коефіцієнта продуктивного кущіння – (Col_2), (Col_4) та (Col_5) відповідно порядку їх знаходження у файлі внесених в базу даних.

Аналіз урожайності показав позитивний вплив застосування препарату Е.К.О. Стим Premium для обробки насіння та обприскування рослин у фазі кущіння на обох фонах мінерального живлення. Прибавка врожайності зерна на фоні N20P20K20 від обробки насіння склала 0,10 і від позакореневого підживлення 0,14 та комплексного їх застосування – 0,20 тонн з гектара порівняно з контрольним варіантом; на фоні N40P40K40 – 0,11; 0,24 та 0,26 т/га, відповідно. Результати обліку врожайності зерна пшениці ярої по варіантах досліду представлені в рис. 4.5.


Рис. 4.5 Урожайність зерна пшениці ярої сорту Спадщина, т/га (середнє за 2013-2015 рр.)
Експериментальні дані, які представлені в таблиці свідчать, що під впливом обробки насіння та позакореневого підживлення пшениці ярої, рослини на цих варіантах були вищими на фоні N20P20K20 в середньому на 4,7-12,5 см, а на фоні N40P40K40 – на 4,6-22,0 см, порівняно з контролем. Під дією препарату на фоні N20P20K20 на 17,5-25,0% збільшувалась також довжина колосу та на 2,6-7,1% маса 1000 зерен, а при внесенні N40P40K40 – відповідно на 16,7-39,6% та 1,1-12,7% що позитивно позначалось на врожайності цієї культури.

Таким чином, результати проведених досліджень дають можливість зробити наступні висновки. Застосування препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі (1 л/т) як для обробки насіння, так і для позакореневого підживлення, а також комплексне його використання, не впливає на строки настання фенологічних фаз розвитку рослин пшениці ярої сорту Спадщина.

Використання препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі (1 л) для обробки насіння, позакореневого підживлення та їх сумісне комплексне застосування, позитивно впливає на покращення біометричних показників та елементів структури врожайності рослин. Кращі результати в дослідах одержані при застосуванні даного препарату для позакореневого підживлення, порівняно з обробкою насіння.

Застосування препарату Е.К.О. Стим Premium в дозі (1 л/т) забезпечило прибавку врожайності зерна на фоні N20P20K20 від обробки насіння 0,10, від позакореневого підживлення 0,14 та комплексного їх застосування – 0,20 тонн з гектара, порівняно з контрольним варіантом; а на фоні N40P40K40 – 0,11; 0,24 та 0,26 т/га, відповідно.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   46


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка