Національна академія аграрних наук україни державна установа інститут сільського господарства степової зони на правах рукопису гирка анатолій дмитрович «324»/.«321»: 631. 5Сторінка23/46
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.06 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46

8.1. Сутність економічного та енергетичного аналізу

Визначення порівняльної ресурсоємкості витрат неоднакових за рівнем енергонасиченості технологій вирощування, аналіз енергоємності виробництва дозволяє відповідною мірою порівняти і оцінити різні технології, визначити їхню перспективність з погляду ресурсо- та енергозбереження, відшукати шляхи підвищення ефективності усіх складових єдиного технологічного процесу.

В основу оцінки економічної ефективності удосконалених технологій вирощування озимих і ярих зернових культур нами були покладені показники, які дають можливість охарактеризувати рівень окупності матеріальних і грошових ресурсів, що спрямовуються на оптимізацію виробництва, а саме: вартість валової продукції, виробничі витрати, собівартість, прибуток (чистий дохід) та рентабельність. Основними критеріями енергетичного оцінювання технологій вирощування є показники витрат енергії на виробництво продукції,виходу енергії з урожаєм, витрат енергії на виробництво одиниці врожаю та коефіцієнт енергетичної ефективності.

Важливим у економічному та енергетичному аналізах технологій вирощування є визначення структури витрат, яка дозволяє виявити резерви зменшення матеріально-технічних засобів та енерговитрат на окремих напрямах, зокрема добрива, засоби захисту, паливно-мастильні матеріали тощо.

Найважливішою особливістю с.-г. виробництва, на відміну від промислового, є те, що аналіз рівня і ступеня його досконалості значно ускладнюється у зв’язку з тим, що природні умови істотно впливають на процес виробництва.

Донедавна найбільш поширеною оцінкою економічної ефективності різних виробничих прийомів була вартісна оцінка, яка напряму пов’язана зі змінами цін на паливно-мастильні матеріали, пестициди, добрива, насіння та інші ресурси. Це викликає необхідність залучення в розрахунки економічної ефективності ще й енергетичної групи показників. Вони дають можливість точно визначити в енергетичних одиницях різні види трудових і виробничих витрат. В даний час така оцінка є універсальною і дозволяє порівнювати енергоємність будь-якого агроприйому в різних умовах.

Інтенсифікація с.-г. виробництва, підвищення врожайності, озимих і ярих зернових культур супроводжується збільшенням витрат непоновлюваної енергії, в тому числі і за рахунок вдосконалення технології її вирощування. Тому, необхідно розробляти ресурсо- та енергозберігаючі технології вирощування, при якій менше витрачається енергії на виробництво зерна.

Розрахунок економічної та енергетичної ефективності різних моделей технологій вирощування озимих і ярих форм пшениці, ячменю, а також вівса, які проводили за цінами 2015 р., дає змогу оцінити рівень перспективності освоєння того чи іншого проекту, або ж окремої його складової незалежно від часу завершення польових дослідів.


8.2 Ефективність вирощування пшениці озимої та ярої

Ефективність сучасних технологій вирощування пшениці озимої та ярої базуються на оптимальному використанні генетичного потенціалу сортів і передбачає досягнення максимального ефекту від фінансово-господарської діяльності підприємств за мінімальних витрат ресурсів та відображає вплив сукупності факторів, що формують її рівень і зумовлюють тенденції розвитку галузі. Система показників економічної та біоенергетичної ефективності сільськогосподарського виробництва формується за даними урожайності досліджуваної культури, виробничих витрат, собівартості, рентабельності виробництва, затрат сукупної енергії, енергоємкості та коефіцієнта енергетичної ефективності.

Проведений аналіз ефективності вирощування різних сортів пшениці озимої (2007-2010 рр.) та ярої (2010-2015 рр.), що мав на меті виявити адаптивний потенціал рослин різних морфотипів, закладений в процесі селекційної роботи та показав певні відмінності економічних та енергетичних характеристик. При цьому рівень основних показників ефективності вирощування визначали абсолютними величинами витрат і вартості продукції.

Як свідчать отримані результати (табл. 8.1) аналізу економічної ефективності за однакових умов рівень виробничих витрат при вирощуванні пшениці озимої варіював у значних межах – від 5494-5679 грн/га у сортів: Луганчанка (м’яка), Аргонавт, Золоте руно та Лагуна (тверді) з огляду на найнижчу врожайність (4,36-4,92 т/га) до 6381-6744 грн/га у сортів: Супутниця, Співанка, Заможність, Подяка, Господиня, Вдала, Годувальниця одеська та Литанівка, які забезпечили за роки досліджень середній рівень врожайності зерна 7,05-8,15 т/га. Відмічено, що попри значні виробничі витрати на вирощування у останніх сортів пшениці озимої собівартість 1 т зерна була найнижчою (825-907 грн), що забезпечило найвищий рівень рентабельності виробництва – 275,6-310,9%.Що стосується енергетичної ефективності, то тут варто відзначити наступне. Виробничі витрати відповідним чином вплинули на показники затрат сукупної енергії, які найбільших значень набували у вже згаданих (найбільш врожайних) сортів і варіювали від 11813 до 12684 МДж/на 1 га посіву, знижуючи енергоємність 1 т зерна до 1556-1712 МДж. Коефіцієнт енергетичної ефективності при цьому знаходився на рівні 9,73-10,57 і в 1,36 разів перевищував відповідний показник, розрахований для сортів з найменшою в досліді врожайністю зерна.

Таблиця 8.1

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів пшениці озимої (середнє за 2007-2010 рр.)

Сорт

Уро-жай- ність, т/га

Вироб-ничі витрати на 1 га, грн

Собі-вар- тість 1 т зерна, грн

Рівень рента- бель-ності, %

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

Енерго- ємкість 1 т зерна, МДж

Коеф. енерге- тичної ефек- тивності

Альбатрос одеський

5,69

5933

1043

226,1

10969

1928

8,53

Апогей Луганський

5,64

5916

1049

224,1

10935

1939

8,49

Аргонавт

4,61

5577

1210

181,1

10217

2216

7,42

Вдала

7,71

6599

856

297,3

12377

1605

10,25

Вікторія одеська

6,32

6140

972

249,9

11409

1805

9,11

Годувальниця

7,77

6618

852

299,2

12419

1598

10,29

Господиня

7,54

6542

868

291,8

12259

1626

10,12

Дальницька

5,35

5821

1088

212,5

10733

2006

8,20

Дар Луганщини

4,98

5699

1144

197,1

10475

2103

7,82

Дельфін

6,68

6259

937

262,9

11659

1745

9,43

Доля

5,43

5847

1077

215,7

10788

1987

8,28

Єдність

6,48

6193

956

255,7

11520

1778

9,25

Заможність

7,34

6477

882

285,3

12119

1651

9,96

Застава одеська

5,81

5972

1028

230,8

11053

1902

8,65

Землячка одеська

6,76

6285

930

265,7

11715

1733

9,49

Зіра

5,78

5962

1032

229,6

11032

1909

8,62

Знахідка одеська

5,79

5966

1030

230,0

11039

1907

8,63

Золоте руно

4,66

5593

1200

183,3

10252

2200

7,48

Золотоколоса

6,50

6200

954

256,5

11534

1774

9,27

Зразкова

6,87

6322

920

269,5

11792

1716

9,58

Кірія

6,43

6177

961

253,9

11485

1786

9,21

Колумбія

5,86

5989

1022

232,7

11088

1892

8,69

Красуня одеська

6,18

6094

986

244,8

11311

1830

8,99

Куяльник

6,33

6144

971

250,3

11416

1803

9,12

Лагуна

4,92

5679

1154

194,6

10433

2120

7,76

Лада одеська

5,53

5880

1063

219,8

10858

1963

8,38

Леля

6,23

6111

981

246,6

11346

1821

9,03

Лист 25

5,09

5735

1127

201,8

10551

2073

7,94

Литанівка

8,15

6744

827

310,9

12684

1556

10,57

Ліона

5,72

5943

1039

227,3

10990

1921

8,56

Луганчанка

4,36

5494

1260

169,8

10043

2303

7,14

Лузанівка одеська

6,18

6094

986

244,8

11311

1830

8,99

Любава

6,08

6061

997

241,0

11241

1849

8,90

Ніконія

5,88

5995

1020

233,5

11102

1888

8,71

Одеська 267

6,11

6071

994

242,2

11262

1843

8,93

Панна

5,32

5811

1092

211,3

10712

2013

8,17

Перлина одеська

6,26

6121

978

247,7

11367

1816

9,06
Продовження табл. 8.1

Сорт

Уро-жай- ність, т/га

Вироб-ничі витрати на 1 га, грн

Собі-вар- тість 1 т зерна, грн

Рівень рента- бель-ності, %

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

Енерго- ємкість 1 т зерна, МДж

Коеф. енерге- тичної ефек- тивності

Писанка

6,43

6177

961

253,9

11485

1786

9,21

Повага

5,87

5992

1021

233,1

11095

1890

8,70

Подолянка

5,89

5999

1018

233,8

11109

1886

8,72

Подяка

7,40

6496

878

287,3

12161

1643

10,01

Пошана

6,18

6094

986

244,8

11311

1830

8,99

Пріма одеська

5,55

5887

1061

220,6

10872

1959

8,40

Селянка

5,87

5992

1021

233,1

11095

1890

8,70

Сирена одеська

5,62

5910

1052

223,3

10921

1943

8,47

Служниця

6,90

6332

918

270,5

11813

1712

9,61

Смуглянка

5,83

5979

1026

231,5

11067

1898

8,67

Співанка (Ода)

7,12

6404

899

278,0

11966

1681

9,79

Супутниця

7,05

6381

905

275,6

11917

1690

9,73

Українка одеська

6,56

6220

948

258,6

11576

1765

9,32

Фантазія одеська

5,44

5850

1075

216,1

10795

1984

8,29

Аналіз ефективності вирощування пшениці озимої та ярої свідчить, що відмічені основні закономірності при визначенні економічних та біоенергетичних показників для озимої форми культури спостерігалася також і в ярої форми та напряму залежала від зернової продуктивності їх посівів (табл. 8.2).Таблиця 8.2
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   46


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка