Національна академія аграрних наук україни державна установа інститут сільського господарства степової зони на правах рукопису гирка анатолій дмитрович «324»/.«321»: 631. 5Сторінка24/46
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.06 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   46

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування різних сортів пшениці ярої (середнє за 2011-2015 рр.)

Сорт

Уро-жай- ність, т/га

Вироб-ничі витрати на 1 га, грн

Собі-вар- тість 1 т зерна, грн

Рівень рента- бель-ності, %

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

Енерго- ємкість 1 т зерна, МДж

Коеф. енерге- тичної ефек- тивності

Героїня

1,47

5345

3636

10,0

8040

5469

3,05

Євдокія

1,43

5322

3722

7,5

7997

5592

2,98

Нащадок

1,82

5546

3047

31,3

8416

4624

3,61

Спадщина

1,90

5592

2943

35,9

8502

4475

3,73

Улюблена

1,61

5426

3370

18,7

8190

5087

3,28

Харківська 30

1,88

5580

2968

34,8

8481

4511

3,70

Харківська 39

1,47

5345

3636

10,0

8040

5469

3,05

Чадо

1,68

5466

3253

22,9

8266

4920

3,39

Так, найбільші виробничі витрати (5546-5592 грн/га) відмічено при вирощуванні сортів: Нащадок (тверда), Харківська 30 (м’яка), Спадщина (тверда), що характеризувалися найбільшою врожайністю зерна – 1,82-1,90 т/га, найнижчою собівартістю 1 т зерна (2943-3047 грн) та найвищим рівнем рентабельності – 31,3-35,9%. Затрати сукупної енергії згаданих сортів були найбільшими і становили 8416-8502 МДж/га та забезпечили суттєве зменшення енергоємності виробництва 1 т зерна (4475-4624 МДж) та збільшення коефіцієнта енергетичної ефективності (до 3,61-3,73) порівняно з найменш врожайними сортами (Героїня, Харківська 39, Євдокія).

У процесі визначення ефективності застосування мінеральних добрив при вирощуванні сортів пшениці ярої твердої та м’якої за різних строків сівби та глибини загортання насіння було встановлено, що економічні та енергетичні показники суттєво залежали від рівня сформованого врожаю культур та затрат на виконання технологічних операцій, передбачених схемою досліду. Так, сівба пшениці ярої на глибину 5-6 см забезпечила формування найбільшої зернової продуктивності, а отже й виробничих витрат які, на фоні природної родючості залежно від строку сівби становили: у сорту Спадщина 5540-5557 грн/га, у сорту Харківська 30 – 5011-4802 грн/га.

Внесення мінеральних добрив (N40P20K20) призводило до зростання витрат у першого сорту на 1562-1699 та на 1639-1712 грн/га – у другого. При цьому спостерігалося збільшення собівартості 1 т зерна на 332-629 та 352-402 грн, а також зменшення рівня рентабельності, яка знижувалася на 22,2-36,9 та 34,3-48,3% відповідно. Аналіз ефективності застосування досліджуваних агротехнічних заходів підтвердив факт недоцільності застосування мінеральних добрив, оскільки у сорту Спадщина при їх внесенні зростали затрати сукупної енергії на 2827-3099 МДж/га, енергоємність виробництва 1 т зерна – на 686-1143 МДж, коефіцієнт енергетичної ефективності, навпаки, зменшувався на 0,77-1,13, а у сорту Харківська 30 – на 2980-3163 МДж/га, 613-716 МДж/т та 0,66-0,96 відповідно. Тож, вирощування пшениці ярої більш ефективним виявилося за ранньої сівби на глибину 5-6 см на фоні природної родючості (табл. 8.3).Таблиця 8.3

Економіко-енергетична ефективність вирощування сортів ярої пшениці залежно від строків сівби, режиму живлення та глибини загортання насіння (2009-2011 рр.)

Показники

Ранній строк сівби (25.03-9.04)

Сівба через 5 діб після раннього

без добрив

N40P20K20

без добрив

N40P20K20

Глибина загортання насіння, см

3-4

5-6

7-8

3-4

5-6

7-8

3-4

5-6

7-8

3-4

5-6

7-8

Спадщина

Урожайність, т/га

2,33

2,43

2,25

2,60

2,77

2,67

2,06

2,39

2,20

2,31

2,41

2,34

Виробничі витрати, грн /га

5514

5557

5480

7183

7256

7213

5399

5540

5459

7059

7102

7072

Собівартість 1 т зерна, грн

2367

2287

2436

2763

2619

2701

2621

2318

2481

3056

2947

3022

Рівень рентабельності, %

69,0

74,9

64,2

44,8

52,7

48,1

52,6

72,6

61,2

30,9

35,7

32,4

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

8483

8568

8415

11523

11667

11582

8254

8534

8373

11277

11362

11302

Енергоємкість 1 т зерна, МДж

3641

3526

3740

4432

4212

4338

4007

3571

3806

4882

4714

4830

Коеф. енергетичної ефективності

4,58

4,73

4,46

3,76

3,96

3,85

4,16

4,67

4,38

3,42

3,54

3,45

Харківська 30

Урожайність, т/га

2,48

3,07

2,72

3,12

3,27

2,79

2,34

2,58

2,59

2,86

2,95

2,63

Виробничі витрати, грн /га

4760

5011

4862

6586

6650

6446

4700

4802

4807

6476

6514

6377

Собівартість 1 т зерна, грн

1919

1632

1787

2111

2034

2310

2008

1861

1856

2264

2208

2425

Рівень рентабельності, %

108,4

145,0

123,8

89,5

96,7

73,1

99,2

114,9

115,5

76,7

81,2

65,0

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

9317

9817

9521

12670

12797

12391

9199

9402

9410

12450

12526

12255

Енергоємкість 1 т зерна, МДж

3757

3198

3500

4061

3914

4441

3931

3644

3633

4353

4246

4660

Коеф. енергетичної ефективності

4,44

5,22

4,77

4,11

4,26

3,76

4,24

4,58

4,59

3,83

3,93

3,58


238

Аналіз ефективності вирощування пшениці ярої в іншому досліді свідчить, що економічні та енергетичні показники залежали від продуктивності посівів і системи їх захисту. Так, якщо у сортів Спадщина і Харківська 30 на контрольному варіанті (без застосування захисту) виробничі витрати становили 5345 і 5364 грн/га, собівартість 1 т зерна – 3661 і 3119 грн, рівень рентабельності – 9,3 і 28,3%, затрати сукупної енергії – 8088 і 8161 МДж/га, енергоємність виробництва 1 т зерна – 5540 і 4745 МДж, а коефіцієнт енергетичної ефективності – 3,01 і 3,52, то за використання захисного комплексу (тілт 250 ЕС + агат 25 К + гранстар 75) незважаючи на збільшення виробничих витрат та затрат сукупної енергії у згаданих сортів відповідно на 854 і 953 грн/га та 707 і 891 МДж/га, відмічали зниження собівартості 1 т зерна на 530 і 498 грн, енергоємності виробництва – на 1098 і 989 МДж/т, на фоні зростання рівня рентабельності та коефіцієнта енергетичної ефективності відповідно по сортах на 18,5 і 24,3% та 0,75 і 0,92 (табл. 8.4).Таблиця 8.4

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування пшениці ярої залежно від застосування засобів захисту рослин (середнє за 2010-2012 рр.)

Показники

Варіанти досліду

конт-роль

віта- вакс 200 ФФ

тілт 250 ЕС

агат 25 К

тілт 250 ЕС + агат 25 К

тілт 250 ЕС + агат 25 К + гранстар 75

Спадщина

Урожайність, т/га

1,46

1,61

1,69

1,75

1,90

1,98

Виробничі витрати на 1 га, грн

5345

5560

5904

5557

6037

6199

Собівартість 1 т зерна, грн

3661

3454

3493

3176

3178

3131

Рівень рентабельності, %

9,3

15,8

14,5

26,0

25,9

27,8

Затрати сукупної енергії МДж/га

8088

8314

8473

8404

8703

8795

Енергоємкість 1 т зерна, МДж

5540

5164

5014

4802

4580

4442

Коеф. енергетичної ефективності

3,01

3,23

3,33

3,47

3,64

3,76

Харківська 30

Урожайність, т/га

1,72

1,84

1,88

2,10

2,21

2,41

Виробничі витрати на 1 га, грн

5364

5562

5883

5629

6086

6317

Собівартість 1 т зерна, грн

3119

3023

3129

2680

2754

2621

Рівень рентабельності, %

28,3

32,3

27,8

49,2

45,3

52,6

Затрати сукупної енергії МДж/га

8161

8355

8470

8575

8830

9052

Енергоємкість 1 т зерна, МДж

4745

4541

4506

4083

3995

3756

Коеф. енергетичної ефективності

3,52

3,67

3,70

4,09

4,18

4,44

Ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні пшениці ярої твердої сорту Спадщина за різних строків сівби та норм висіву насіння суттєво залежала від рівня врожайності та затрат на використання неоднакової кількості насіннєвого матеріалу (табл. 8.5).Таблиця 8.5
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   46


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка