Національна академія аграрних наук україни державна установа інститут сільського господарства степової зони на правах рукопису гирка анатолій дмитрович «324»/.«321»: 631. 5Сторінка27/46
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.06 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   46

Економічна та біоенергетична ефективність застосування передпосівної обробки насіння в технології вирощування ячменю озимого та ярого залежно від строку сівби та фону живлення (середнє за 2013-2015 рр.)

Показники

Ячмінь озимий, сорт Достойний

Ячмінь ярий, сорт Ілот, сівба навесні

сівба восени

сівба навесні

конт-роль

реа-ком

анти-стрес

дей-мос

конт-роль

реа-ком

анти-стрес

дей-мос

конт-роль

реа-ком

анти-стрес

дей-мос

Без добрив

Урожайність, т/га

3,35

3,70

3,71

3,53

2,40

2,49

2,66

2,56

2,36

2,59

2,62

2,57

Виробничі витрати на 1 га, грн

3673

3828

3803

3747

3496

3561

3591

3563

3563

3694

3678

3664

Собівартість 1 т зерна, грн

1096

1035

1025

1062

1457

1430

1350

1392

1510

1426

1404

1425

Рівень рентабельності, %

201,0

219,0

221,9

210,9

126,5

130,7

144,4

137,1

105,3

117,3

120,8

117,5

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

7544

7946

7830

7707

7092

7298

7302

7241

7766

8105

8007

7977

Енергоємкість 1 т зерна, МДж

2252

2148

2110

2183

2955

2931

2745

2828

3290

3129

3056

3104

Коеф. енергетичної ефективності

7,31

7,66

7,80

7,53

5,57

5,61

5,99

5,82

5,00

5,26

5,38

5,30

N30P30K30

Урожайність, т/га

4,06

4,40

4,43

4,30

2,74

2,99

3,02

2,94

2,84

3,06

3,11

2,97

Виробничі витрати на 1 га, грн

5610

5761

5743

5704

5305

5426

5408

5386

5457

5584

5576

5524

Собівартість 1 т зерна, грн

1382

1309

1296

1327

1936

1815

1791

1832

1921

1825

1793

1860

Рівень рентабельності, %

138,8

152,0

154,6

148,8

70,4

81,9

84,3

80,1

61,3

69,9

72,9

66,7

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

9670

10065

9964

9879

8939

9266

9164

9118

9776

10107

10026

9917

Енергоємкість 1 т зерна, МДж

2382

2288

2249

2297

3262

3099

3035

3101

3442

3303

3224

3339

Коеф. енергетичної ефективності

6,91

7,19

7,31

7,16

5,04

5,31

5,42

5,30

4,78

4,98

5,10

4,93

N60P60K60

Урожайність, т/га

4,53

4,67

4,61

4,55

2,99

3,44

3,45

3,18

3,62

3,78

3,65

3,79

Виробничі витрати на 1 га, грн

7446

7529

7480

7466

7066

7255

7231

7144

7460

7561

7478

7543

Собівартість 1 т зерна, грн

1644

1612

1623

1641

2363

2109

2096

2246

2061

2000

2049

1990

Рівень рентабельності, %

100,8

104,7

103,4

101,1

39,6

56,5

57,5

46,9

50,4

55,0

51,3

55,8

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

11578

11822

11652

11621

10680

11159

11042

10852

12012

12290

12052

12188

Енергоємкість 1 т зерна, МДж

2556

2531

2528

2554

3572

3244

3201

3412

3318

3251

3302

3216

Коеф. енергетичної ефективності

6,44

6,50

6,51

6,44

4,61

5,07

5,14

4,82

4,96

5,06

4,98

5,12


247

Так, за сівби ячменю озимого восени на фоні природної родючості, порівняно із весняною сівбою його та ячменю ярого, поряд зі збільшенням врожайності (на 1,05 та 1,09 т/га), виробничих витрат (на 212 та 125 грн), рівня рентабельності (на 77,5 та 101,1%) та зростання коефіцієнта енергетичної ефективності (на 1,81 та 2,42) відмічено зниження собівартості (на 325 та 379 грн/т) та енергоємності (на 245-679 МДж/т) вирощування.

Встановлено, що вирощування ячменю озимого та ярого незалежно від строку сівби та застосування передпосівної обробки насіння тільки на фоні природної родючості забезпечило найвищі показники енергетичної та економічної ефективності. Так, рівень рентабельності за вирощування згаданих культур у варіанті передпосівної обробки насіння антистресом без внесення добрив перевищив відповідний показник при внесенні добрив дозами N30P30K30 і N60P60K60 на 63,7; 60,1 та 47,9% і 118,5; 86,9 та 69,5%, а коефіцієнт енергетичної ефективності – відповідно на 0,49; 0,57 та 0,28 і 1,29; 0,85 та 0,40, що пояснюється зростанням витрат, пов’язаних із застосуванням добрив.

Серед препаратів, які використовували для передпосівної обробки насіння ячменю, кращі результати забезпечили антистрес та реаком.

Визначення економічних показників вирощування ячменю ярого плівчастого та голозерного після різних попередників свідчить, що зміна норми висіву позначається на ефективності вирощування культури (табл. 8.11).

Так, вирощування ячменю ярого плівчастого після попередника соя за норми висіву 4,0 млн сх. зерен/га, після соняшника – за норми 4,5 млн сх. насінин/га, після пшениці озимої – за норми 5,5 млн/га (за найбільшої врожайності зерна) отримано найменшу собівартість 1 т зерна та найвищий рівень рентабельності, які становили 1205; 1337; 1272 грн/т та 153,7; 131,8; 143,8% відповідно.Вирощування ячменю ярого голозерного найефективнішим було за норми 5,0 млн сх. насінин/га після всіх попередників. За цих умов отримано найменшу собівартість 1 т вирощеного зерна (1448-1660 грн) та найвищий рівень рентабельності (114,2-86,8%). Встановлено, що найефективнішим виявилося вирощування ячменю ярого плівчастого та голозерного після попередника соя.Таблиця 8.11

Економічна та біоенергетична ефективність вирощування ячменю ярого плівчастого та голозерного залежно від попередників та норми висіву насіння (середнє за 2011-2013 рр.)

Поперед-

ник


Норма висіву, млн схожих насінин/га

Уро-

жай-ність,

т/га


Вироб-ничі витрати на 1 га, грн

Собі-вартість

1 т зерна, грнРента-

бель-


ність, %

Затрати сукупної енергії на 1 га, МДж

Енер-

гоєм-


ність

1 т зерна, МДжКоеф.

енерге-тичної

ефектив-

ності


Ячмінь ярий плівчастий, сорт Статок

Соя

4,0

3,89

4865

1251

147,9

8742

2247

7,32

4,5

4,05

4959

1225

153,2

9224

2278

7,22

5,0

4,19

5047

1205

157,3

9692

2313

7,11

5,5

4,16

5077

1220

154,0

10031

2411

6,82

6,0

4,00

5062

1265

145,0

10273

2568

6,41

Соняшник

4,0

3,35

4679

1397

121,9

8336

2488

6,61

4,5

3,59

4801

1337

131,8

8878

2473

6,65

5,0

3,55

4827

1360

128,0

9210

2594

6,34

5,5

3,56

4871

1368

126,6

9580

2691

6,11

6,0

3,57

4914

1376

125,2

9949

2787

5,90

Пшениця озима

4,0

3,54

4744

1340

131,3

8479

2395

6,87

4,5

3,64

4819

1324

134,2

8916

2449

6,72

5,0

3,68

4872

1324

134,1

9308

2529

6,50

5,5

3,93

4998

1272

143,8

9858

2508

6,56

6,0

3,92

5034

1284

141,4

10212

2605

6,31

Ячмінь ярий голозерний, сорт Гатунок

Соя

4,0

2,97

4576

1541

101,2

8027

2703

6,09

4,5

2,93

4601

1570

97,4

8342

2847

5,78

5,0

3,29

4762

1448

114,2

8958

2723

6,04

5,5

3,17

4759

1501

106,5

9214

2907

5,66

6,0

3,14

4787

1524

103,4

9537

3037

5,42

Соняшник

4,0

2,79

4515

1618

91,6

7891

2828

5,82

4,5

2,93

4601

1570

97,4

8342

2847

5,78

5,0

2,97

4652

1566

97,9

8718

2935

5,60

5,5

2,99

4697

1571

97,3

9078

3036

5,42

6,0

3,01

4742

1575

96,8

9439

3136

5,25

Пшениця озима

4,0

2,62

4456

1701

82,3

7763

2963

5,55

4,5

2,66

4508

1695

82,9

8139

3060

5,38

5,0

2,76

4580

1660

86,8

8560

3101

5,30

5,5

2,72

4605

1693

83,1

8875

3263

5,04

6,0

2,69

4632

1722

80,0

9198

3419

4,81

Важливим фактором підвищення рівня показників ефективності вирощування ячменю ярого є визначення оптимальних строків і способів застосування стимуляторів росту, макро- та мікродобрив. Так, незважаючи на те, що найбільший врожай зерна ячмінь ярий формував у варіанті 6 на фоні внесення N30P30K30, проте найнижчу собівартість 1 т зерна (2030 грн), а також найвищий рівень рентабельності (52,7%) та коефіцієнт енергетичної ефективності (4,54) відмічали у варіанті 5, що передбачав обробку насіння сумішшю препаратів Вимпел-К (500 г/т) та Оракул насіння (1 л/т), а також обприскування посівів у фазі виходу в трубку препаратом Вимпел (500 г/га) (табл. 8.12).Таблиця 8.12
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   46


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка