Національна академія аграрних наук україни державна установа інститут сільського господарства степової зони на правах рукопису гирка анатолій дмитрович «324»/.«321»: 631. 5Сторінка33/46
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.06 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   46

 • Вплив строків сівби і сублетальних зимових температур на виживаність та врожайність озимої пшениці / М. А. Литвиненко, С. П. Лисенко, В. В. Друзяк [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 5. – С. 27-31.

 • Цилюрик О. І. Вплив попередників, добрив та погодних умов на продуктивність та якість зерна озимої пшениці в умовах підзони північного Степу України / О. І. Цилюрик // Наукові праці Полтавської держ. аграр. акад. : сільськогосподарські науки. – Полтава, 2005. – Т. 4 (23). – С. 230-235.

 • Дутченко З. Я. Структура врожаю сортів озимої пшениці і зміна їх якості в післязбиральний період / З. Я. Дутченко, Л. Т. Глущенко // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2003. – Вип. 7. – С. 124-127.

 • Русанов В. І. Основні агротехнічні фактори підвищення врожайності повторних посівів озимої пшениці / В. І. Русанов // Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла. – К., 2008. – Вип. 8. – С. 353-362.

 • Русанов В. І. Технології вирощування озимої пшениці і їх оцінка / І. В. Русанов // Агроном. – К., 2008. – №11. – С. 84-88.

 • Кимак Я. В. Продуктивність пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву в північному Лісостепу / Я. В. Кимак // Інноваційний розвиток систем землеробства та агротехнологій в Україні. – Чабани, 2007. – С. 51-52.

 • Лихочвор В. В. Структура врожаю озимої пшениці : монографія / В. В. Лихочвор. – Львів : Українські технології, 1999. – 200 с.

 • Beer K. Organishe und mineralishe Düngung / K. Beer, H. Koriath, W. Podlesak // Deutscher Landwirtschaf – tsverlag. – Berlin. – 1990. – 480 s.

 • Spezieller Pflanzenbau / Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. K.-U. Heyland, Bonn 7. Auflage. – 1996. – S. 157-176.

 • Жужа О. О. Вплив умов вирощування на компоненти структури врожаю озимої пшениці / О. О. Жужа, Г. І. Новицький // Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2004. – Вип. 40. – С. 102-106.

 • Хорішко С. А. Особливості технології вирощування озимої пшениці по чорному пару в північному Степу України : дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / С. А. Хорішко. – Дніпропетровськ, 2009. – 202 с.

 • Уліч О. Л. Продуктивність сортів озимої пшениці залежно від попередників і строків сівби в правобережному Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 / О. Л. Уліч. – К., 2006. – 20 с.

 • Желязков О. І. Формування врожайності та якості зерна пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та норм висіву в умовах Присивашшя : дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.09 / О. І. Желязков – Дніпропетровськ, 2010. – 214 с.

 • Педаш О. О. Оптимізація технологічних заходів вирощування пшениці озимої після ячменю ярого в умовах північної частини Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.- г. наук : спец. 06.01.09 / О. О. Педаш – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с.

 • Feasibility of applying all nitrogen and phosphorus requiments at planting of no-till winter wheat / G. P. Lafond, Y. T. Can, A. M.Johnson [and others.]. – Can. j. Plant Sci. – 2001. – № 3. – Р. 373-383.

 • Kopke U. Stickstoffdungung zu Winterweizen bei reduzierter Bodenbearbeitung / U. Kopke, K. Bafumer // Ztschr. Acker - und Pflanzenbau. – 1985. – Т. 154. – № 3. – S. 145-156.

 • Mackown C. T. Main stem sink manipulation in wheat. Effects on nitrogen allocation to tillers / C. T. Mackown, D. A. Van Sanford, Y. Z. Ma // Plant Physiology. – 1989. – № 89. 2. – P. 597-601.

 • Хоменко Л. О. Виявлення морозостійкості пшениці озимої за різними методами проморожування / Л. О. Хоменко // Інноваційний розвиток систем землеробства та агротехнологій в Україні. – Чабани, 2007. – С. 115-116.

 • Кудря С. И. Влагообеспеченность и урожайность пшеницы озимой в зависимости от предшественника / С. И. Кудря, Н. А. Клочко, Н. А. Кудря // Вісник аграрної науки. – К., 2007. – № 7. – С. 23-26.

 • Сивоконюк М. В. Окремі аспекти можливої побічної дії різних хімікатів сільськогосподарського призначення на ростові процеси та морозостійкість озимих культур / М. В. Сивоконюк // Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 230-247.

 • Савранчук В. В. Вуглеводневий обмін та зимостійкість сучасних сортів озимої пшениці залежно від строків сівби у північному Степу України / В. В. Савранчук // Вісник Полтавської держ. аграр. акад. – Полтава, 2004. – № 3. – С. 75-75.

 • Madge W. E. R. Winter wheat time of sowing 1982-1984 / W. E. R. Madge, M. Nuttall // Norfolk agricultural station – Annual report. – 1985. – Т. 77. – P. 67-70.

 • Каленська С. М. Зимостійкість сортів озимої пшениці залежно строків сівби / С. М. Каленська, О. П. Чубко, Н. В. Журавльова // Замлеробство : міжвід. темат. наук. зб. – 2004. – Вип. 76. – С. 78-81.

 • Захаров В. Н. Управление качеством зерна озимой пшеницы с помощью методов оперативной почвенной и растительной диагностики / В. Н. Захаров, А. А. Коваленко // Агрохимия. – 1992. – № 5. – С. 47-56.

 • Азотний режим ґрунту в посівах озимої пшениці та доцільність ранньовесняного підживлення в північному Степу України / А. В. Черенков, В. І. Чабан, В. Ю. Коваленко [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – Дніпропетровськ, 2008. – № 35. – С. 119-121.

 • Костиря І. В. Оптимізація прийомів технології вирощування озимої пшениці в умовах південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.09 – «Рослинництво» / І. В. Костиря. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

 • Schilling G. Pflanzenernährung und Düngung / G. Schilling. – Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 2000. – 464 s.

 • Ивченко В. И. Особенности формирования урожая зерновых колосовых культур // Научные основы устойчивого ведения зернового хозяйства ; под ред. В. Ф. Сайка. – К. : Урожай, 1989. – С. 15-29.

 • Жемела Г. П. Вплив доз мінеральних добрив і способів їх внесення на урожайність та якість зерна озимої пшениці / Г. П. Жемела, М. І. Кулик // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. С.-г. науки. – Полтава, 2005. – Т. 4 (23). – С. 124-127.

 • Пикуш Г. Р. Некоторые особенности биологии кущения озимой пшеницы / Г. Р. Пикуш // Повышение продуктивности озимой пшеницы. – Днепропетровск, 1980. – С. 22-29.

 • Пікуш Г. Р. Як запобігти виляганню хлібів / Пикуш Г. Р., Грінченко А. Л., Пихтін М. І. – К. : Урожай, 1976. – 136 с.

 • Пикуш Г. Р. Особенности выращивания озимой пшеницы по интенсивной технологии в полевых севооборотах / Г. Р. Пикуш // Пути повышения продуктивности зерновых культур в севооборотах в Степи УССР. – Днепропетровск, 1986. – С. 116-123.

 • Deventer C. S. Getal saadwortels, koleoptiel-lengte en graanopbrengs van koring in die vrystaat / C. S. Deventer, G. D. Joubert // Crop Prod. – 1983. – P. 116-117.

 • Пыльнев В. В. Закономерности изменения адаптационных свойств озимой пшеницы в результате длительной селекции на повышение зерновой продуктивности / В. В. Пыльнев // Сельскохозяйственная биология. – 1995. – № 1. – С. 41-50.

 • Kling A. Optimale Hohe und Verteilung der Stickstoffdungung zu Winterweizen aus okonomischer Sicht / A. Kling // Ber. Landwirtsch. – 1985. – Т. 63. – № 3. – S. 404-431.

 • Bengtsson A. Hostvete-sort och kvavegodsling med hela och delade givor / A. Bengtsson. – Uppsala : Institutionen for vaxtodlingslara, 1992. – 21 c.

 • Оптимізація доз застосування азотних добрив на основі рослинної і грунтової діагностики живлення рослин : методичні рекомендації ; за ред. А. Я. Буки. – Харків, 2000. – 31 с.

 • Vnuk J. Optimization of N-nutrition of winter wheat from the point of view of yield quantity / J. Vnuk, J. Ivanic, O. Zozek //Actafytotechn. – Nitra, 1995. – № 50. – P. 13-15.

 • Кавунець В. П. Вплив фунгіцидів на посівні якості та врожайні властивості насіння озимої пшениці / В. П. Кавунець, Г. М. Ковалишина, В. С. Корчмарський // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. – Біла Церква. – 2002. – Вип. 24. – С. 116-121.

 • Aufhammer W. Saatgutbehandiungen mit Wirk-stoffen zur Verbesserung der Kaltetoleranz von Hartweizen (T. durum) / W. Aufhammer, K.-G. Pederolf // Bodenkulturn. – 1992. – Vol. 43. – № 1. – P. 29-38.

 • Лихочвор В. В. Структура врожаю озимої пшениці : монографія / В. В. Лихочвор. – Львів : Українські технології, 1999. – 200 с.

 • Чубко О. П. Фотосинтезуюча система сортів озимої пшениці та її продуктивність за різних строків сівби / О. П. Чубко // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 2005. – Вип. 84.– С. 59-62.

 • Лісовий М. П. Використання стійких сортів і гібридів в інтегрованих системах захисту рослин / М. П. Лісовий, С. О. Трибель // Вісник аграрної науки. – 1998. – №11. – С. 17-21.

 • Middleton A. B. Winter wheat response to nitrogen fertilizer form and placement in southern Alberta / A. B. Middleton, E. Bremer, R. H. McKenzie // Canad. J. Soil Sc. – 2004. – Vol. 84. – № 1. – P. 125-131.

 • Sarandon S. J. Effects of varying nitrogen supply at different growth stages on nitrogen uptake and nitrogen partitioning efficiency in two wheat cultivars / S. J. Sarandon, D. O. Caldiz // Fertil. Res. – 1990. – V. 20. – № 1. – Р. 21-27.

 • Адамень Ф. Ф. Оптимізація строків сівби озимих зернових в умовах Криму / Ф. Ф. Адамень, Л. А. Радченко, К. Г. Женченко // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 12. – С. 27-28.

 • Носатовский А. И. Пшеница. Биология / А. И. Носатовский. – [2-е изд., доп.] – М. : Колос, 1965. – 568 с.

 • Пабат І. А. Озима пшениця і її удобрення на чорноземах в Степу / І. А. Пабат, В. Ю. Коваленко // Агроогляд. – 2003. – №6 (21). – С. 33-35.

 • Czirak L. Oszi buza fajtak herbicid-tolerancia vizegalata / L. Czirak, A. Gimesi // Novenyvedelem. – 1986. – 22. – № 1. – P. 10-14.

 • Ремесло В. Н. Селекция и сортовая агротехника пшеницы интенсивного типа / Ремесло В. Н., Куперман Ф. М., Животков Л. Л. ; под ред. В. Н. Ремесла. – М. : Колос, 1982. – 303 с.

 • Ремесло В. Н. Сортовая агротехника пшеницы / В. Н. Ремесло, В. Ф. Сайко. – К. : Урожай, 1981. – 200 с.

 • Heyland K. Chloroholinchlorid – Einfluss auf Ertragsbildung, auf Assimilatebildung und verteilung in der Weizenpflanse unter Berucksichtigung der Wurzelaktivitat / K. Heyland, R.Thum // Z. Acker-Pflanzenbau. – 1983. – 152. – № 5. – P. 379-380.

 • Kmbhar M. B. Effect of plant population on yield components of Triticum aestivum L. / M. B. Kmbhar, A. S. Larik // Wheat Inform. Serv. – 1982. – № 55. – P. 38-41.

 • Базитов В. Проучване на съдържанието, износа и баланса на хранителните вещества при сентбооборотната двойка царевица – пшеницата / В. Базитов // Растениевъдни науки. – 1998. – № 3. – С. 196-199.

 • Leary W. Effect of plant growth regulators and nitrogen on the orgonomiс perfomanсe of small gain crops / W. Leary, E. Oplinger // Plant growth regulator Proc. – 1983. – P. 277-286.

 • Гирка А. Д. Формування показників структури врожаю різних сортів озимої пшениці залежно від азотного живлення / А. Д. Гирка // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 2007.– № 30.– С. 117-122.

 • Гирка А. Д. Вуглеводний обмін та зимостійкість сучасних сортів озимої пшениці залежно від гідротермічних умов осінньо-зимового періоду / А. Д. Гирка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – № 2. – С. 147-149.

 • Bilans I. Munteanuf Componentele de productie, criterii de evaluare a masurilor culturale la griul de toamma / I. Bilans, V. Moldovan, C. Nagy // Contributii ale cercetari stiintifice la dejvoltarea agriculturii. – 1987. – P. 91-108.

 • Blum A. Improving wheat grain filling under stress by stem reserve mobilisation // Euphytica. – 1998. – №1-3. – Р. 77-83.

 • Озима пшениця в Степу. Господарсько-цінні ознаки і насінництво / А. В. Черенков, В. Г. Нестерець, А. Д. Гирка [та ін.] // Насінництво. – 2007. – № 8. – С. 16-19.

 • Сорти та біологічні особливості озимої пшениці при її вирощуванні в умовах Степу України / А. В. Черенков, М. С. Шевченко, А. Д. Гирка [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 2007.– № 31-32. – С. 11-19.

 • Винос елементів живлення різними сортами озимої пшениці залежно від азотних підживлень / А. Д. Гирка, В. Ю. Коваленко, С. А. Хорішко [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства. – 2007. – № 31-32. – С. 104-108.

 • Пабат І. А. Агроценотична оцінка бур’янів та ефективність гербіцидів у посівах пшениці озимої / І. А. Пабат, М. С. Шевченко, Л. О. Матюха // Вісник аграрної науки. – 2002. – № 7. – С. 25-28.

 • Гирка А. Д. Економічна ефективність вирощування озимої пшениці при використанні добрив та засобів захисту рослин від шкідників та хвороб / А. Д. Гирка, С. А. Хорішко, О. І. Дубовий // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2008.  №№ 33-34. – С. 17-20.

 • Ricerche su tecniche di semina del frumento tenero (Triticum aestivum L.). Effetti delle modalita di semina e della guantita di seme / A. Cavallero, C. Cereti, M. Acutic [et all.] // Riv. Agron. – 1987. – №4. – Р. 100-105.

 • Cooper H. D. Cycling of amino-nitrogen and other nutrients between shoots and roots in cereals. A possible mechanism integrating shoot and root in the regulation of nutrient uptake / H. D. Cooper, D. T. Clarkson // Journal exper. Botany. – 1989. – №40. – P. 753-762.

 • Стамболиев М. Изследване на линейната многофакторна корелационна зависимост между някои показатели, характеризиращи развитието и добива на пшеницата и агрометеорологичните условия / М. Стамболиев // Растениевъдни науки. –1998. – № 1. – С. 7-9.

 • Гирка А. Д. Водоспоживання посівами озимої пшениці залежно від сортових особливостей та рівня азотного живлення / А. Д. Гирка // Селекція і насінництво. – 2008. – № 95. – С. 143-148.

 • Азотний режим ґрунту в посівах озимої пшениці та залежність ранньовесняного підживлення в північному Степу України / А. В. Черенков, В. І. Чабан, А. Д. Гирка [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2008. – №35. – С. 119-121.

 • Гирка А. Д. Особливості водоспоживання посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2009. – № 4. – С. 46-52.

 • Csatho P. New envirinmentally friendly fertilizer advisory system, based on the data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995 / P. Csatho, T. Arendas, T. Nemeth // Commun. Soil Sci and Plant Anal. – 1998. – № 11-14. – P. 2161-2174.

 • Урожайність озимої пшениці при різних технологіях її вирощування в Степу України / А. В. Черенков, В. Г. Нестерець, А. Д. Гирка, [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2009. – №36. – С. 3-10.

 • Гирка А. Д. Вплив локального азотного підживлення на формування показників структури врожаю озимої пшениці / А. Д. Гирка // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 1. – С. 13-16.

 • Гирка А. Д. Особливості ростових процесів рослин озимої пшениці в осінній період вегетації залежно від строків сівби / А. Д. Гирка, О. А. Тарасенко, І. В. Кротінов [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2009. – № 36. – С. 20-24.

 • Domska D. Porovnanie wplywu doglebowego i dolistnego nawozenia azotem i miedzia na zawartosc bialka w ziarnie pszenicy ozimei i jego jakosc / D. Domska // Acta Acad. Agr. Ac techn. olsten Agr. – 1996. – № 63. – P. 97-105.

 • Гирка А. Д. Зимостійкість рослин озимої пшениці залежно від строків сівби / А. Д. Гирка // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2009. – № 36. – С. 45-49.

 • Qin R. Impact of Tillage on Root Systems of Winter Wheat / R. Qin, P. Stamp, W. Richner // Agronomy Journal. – Madison. – 2004.– Vol. 96. – № 6. – P. 1523-1530.

 • Кононюк Л. М. Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування / Л. М. Кононюк, Г. В. Давидюк, Ю. Ф. Терещенко // Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН. – К., 2001. – Вип. 1/2. – С. 84-87.

 • Пат. 39132 Україна, МКП А01С21/00, А01С7/00. Спосіб удобрювання ґрунту і сівби рослин / [Лебідь Є. М., Циков В. С., Черенков А. В., Шевченко М. С., Мойсеєнко В. П., Мойсеєнко В. П., Пащенко Ю. М., Гирка А. Д., Шевченко С. М., Шевченко О. М.] // Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.02.2009.

 • Романенко О. Л. Добрива та регулювання якості зерна пшениці озимої / О. Л. Романенко, А. В. Черенков, М. С. Шевченко // Хранение и переработка зерна. – 2006. – № 3. – С. 19-21.

 • Олійник О. В. Сортозмішані посіви озимої пшениці / О. В. Олійник // Наук. вісн. нац. аграрного ун-ту. – К., 2000. – Вип. 24. – С. 84-87.

 • Топораш І. Г. Генетична зумовленість якості зерна пшениці Одеських сортів / І. Г. Топораш, З. В. Щербина // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 7.– С. 41-43.

 • Гасанова І. І. Заходи підвищення якості зерна озимої пшениці в північному Степу України / І. І. Гасанова // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2008. – № 1. – С. 29-32.

 • Гирка А. Д. Водоспоживання посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2009. – № 6. – С. 58-64.

 • Продуктивність озимих культур залежно від строків сівби, норм висіву по стерні в Північному Степу України / А. В. Черенков, А. Д. Гирка, Р. В. Бенда [та ін.] // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2009. – № 7. – С. 3-8.

 • Ehdaie В., Waines J. Adaptation of landrace and improved spring wheat genotypes to stress environments // J. Genet. Breedg. – 1989. – №3. – P. 151-156.

 • Вплив строків сівби та азотних підживлень на ріст і розвиток рослин озимої пшениці впродовж весняно-літнього періоду вегетації / А. В. Черенков, А. Д. Гирка, О. О. Педаш [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2009. – № 37. – С. 86-93.

 • Гирка А. Д. Продуктивність рослин озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка // Вісник Черкаського інституту АПВ. – 2009. – №9. – С. 140-144.

 • Foltyn J. Serial-architectonika porostu psenice 1. Rostlins / J. Foltyn // Uroda. – 1985. – Vol. 33. – №3. – P. 106-107.

 • Gilland B. Cereal yields in theory and practice / B. Gilland // Outlook on Agronomy. – 1985. – Vol. 14. – №2. – P. 56-60.

 • Greenfield A. I. Problems of herbicide regisnration and usage on hosticultural crops / A. I. Greenfield // Proc. Brighton Crop Protection Conference – Weeds. – 1989. – Vol. 3. – P. 1015-1020.

 • Grencik M. Reservy pri Zvysovani urod psenice / M. Grencik // Uroda. – 1985. – №5. – P. 197-198.

 • Пат. 44187 Україна, МКП А01С21/00. Спосіб удобрювання ґрунту / [Лебідь Є. М., Циков В. С., Шевченко М. С., Мойсеєнко В. П., Боденко Н. А., Чабан В. І., А. Д. Гирка, Бенда Р. В., Семяшкіна А. О., Бондаренко А. С., Тарасенко О. А., Губа І. С.] // Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2009.

 • Гирка А. Д. Винос елементів живлення урожаєм озимої пшениці залежно від азотних підживлень / А. Д. Гирка // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2010. – №7. – С. 156-163.

 • Гирка А. Д. Особливості формування урожайності і якості зерна озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка, С. С. Ярошенко, І. І. Гасанова, [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2010. – №38. – С. 33-40.

 • Brzostowicz A. Wpływ KCI na wzrost i mrozoodpornosc siewek pszenicy ozimej Gama/ A. Brzostowicz // Ekofizjologiczne aspekty reakcji roslin na dzialanie czynnikow stresowych. – Warszawa, 2002. – Cz.1. – S. 125-130.

 • Hairston G. E., Frevathan L. E. Effect of growth regulator, fungicide and nitrogen treatments of wheat yield in Missisipi / G. E. Hairston, L. E. Frevathan // Missisipi. Agr. And Sorestry Experiment Station. – 1986. – Vol. 11. – №7. – P. 3.

 • Кулешов О. О. Вплив погодних та агротехнічних факторів на водоспоживання озимої пшениці в умовах південно-східного Степу України / О. О. Кулешов // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 9. – С. 66-69.

 • Нетис И. Т. Критическая влага для озимой пшеницы / И. Т. Нетис // Зерно. – 2009. – № 1. – С. 41-46.

 • Нетіс І. Т. Посухи та їх вплив на посіви озимої пшениці : монографія / І. Т. Нетіс. – Херсон : Айлант, 2008. – 252 с.

 • Запаси продуктивної вологи в ґрунті після відновлення весняної вегетації та урожайність озимої пшениці залежно від умов вирощування // М. М. Солодушко, В. Я. Петрушак, А. В. Гладка [та ін.] // Бюл. Інституту зернового господарств УААН.– Дніпропетровськ, 2010. – № 38. – С. 29-33.

 • Николова Д. Извличане на азот, фосфор, калий от пшеницата, отглеждана в уплътнено сентбооборотно звено / Д. Николова // Растениевъдни науки. –1997. – №9-10. – С. 71-74.

 • Ткаліч І. Д. Особливості формування кореневої системи озимої пшениці під впливом агротехнічних прийомів / І. Д. Ткаліч, Л. Ф. Демішев // Хранение и переработка зерна. – 2004. – № 9. – С. 23-25.

 • Гирка А. Д. Формування елементів продуктивності рослинами озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2010. – №8. – С. 15-20.

 • Hani F. Oekologiche und okonomische Auswirkugen des Bewirtschaftungssystems / F. Hani // Schweiz. Landwirtschaftliche Forsch. – 1990. – Bd. 29. – №1. – P. 83-97.

 • Пат. 49045 Україна, МКП А01В 79/02. А01С 21/00. Спосіб вирощування озимих культур / [Ю. М. Пащенко, Є. М. Лебідь, В. С. Циков, М. С. Шевченко, В. П. Мойсеєнко, А. В. Черенков, Н. А. Боденко, А. Д. Гирка, О. В. Бойко, О. М. Шевченко, С. М. Шевченко] // Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.04.2010.

 • Rapparini G. Verifica dell’utilita d’impiego di fitoregolatori di crescita sui cereali vernini / G. Rapparini, A. Benussi, D. Bartolini [ et all. ] // Inform. agr. (Verona). – 1987. – № 5. – P. 28-35.

 • Грузінов С. К. Оптимізація строків сівби озимих культур при зміні кліматичних умов / С. К. Грузінов, В. В. Хмара // Бюлетень ІЗГ УААН. – 2009. – № 36. – С. 53-55.

 • Савчук Д. П. Посухи та посухозахисні заходи в Україні / Д. П. Савчук // Вісник аграрної науки. – 2009. – № 9. – С. 64-67.

 • Гирка А. Д. Асиміляційна діяльність посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотного живлення / А. Д. Гирка, О. І. Желязков, О. О. Педаш [та ін.] // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2010. – №39. – С. 19-22.

 • Гирка А. Д. Фітосанітарний стан посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень / А. Д. Гирка, Т. В. Гирка, О. О. Педаш [та ін.] // Вісник центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – 2010. – №9. – С. 45-54.

 • Parups E. V. Effects of ethylene, polyamines and membrane stabilizing compounds on plant cell membrane permeability / E. V. Parups // Fyton. – 1984. – № 1. – P. 9-16.

 • Гирка А. Д. Варіювання тривалості періоду «сівба – сходи» залежно від умов року та строку сівби озимої пшениці / А. Д. Гирка // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. – 2010. – №39. – С. 61-65.

 • Petr J. Ekologicke a agrotechnicke faktory ovlivnujici odnozovani obilnin / J. Petr // Uroda. – 1980. – Vol. 28. – № 6. – Р. 271-272.

 • Павлов А. Н. Повышение содержания белка в зерне / А. Н. Павлов. – М. : Наука, 1984. –119 с.

 • Коломієць М. В. Агротехнологічні аспекти стійкої продуктивності озимої пшениці у повторних посівах [Електронний ресурс] / М. В. Коломієць // Історія науки і біографістика. – 2007. – № 2. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/inb/2007-2/.
 • 1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   46


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка