Національна академія державного управління при Президентові України В. Т. АлександровСторінка1/46
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46Національна академія державного управління при Президентові України

В. Т. АлександровДержавні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні

Монографія

Рекомендовано вченою радою

Національної академії державного управління при Президентові України

Суми


Сумський державний університет

2012


УДК 351.851

ББК 67.99(2)1:74.2

А 46

Рецензенти:

Г. В. Дмитренко перший заступник міського голови м. Бучі Київської області, доктор наук з державного управління, доцент;

М. М. Миколайчук професор кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент;

В. В. Юрчишин директор економічних програм Центру політичних та економічних досліджень ім. О. Разумкова, доктор наук з державного управління, професор
Рекомендовано вченою радою

Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 193/5-7 від 07.06.12)

А 46


Александров В. Т.

Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні : монографія / В. Т. Александров. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 366 с.

ІSBN 978-966-657-447-6

У монографії викладено результати досліджень якості освіти, науково-теоретичного обґрунтування та практичного впровадження рекомендацій, пропозицій і розробок щодо створення в Україні сучасної системи державного управління якістю неперервної освіти.

Систематизовано та обґрунтовано методи дослідження механізмів управління якістю всіх рівнів неперервної освіти в Україні. Виявлено проблеми державних механізмів управління якістю неперервної освіти та запропоновано шляхи їх вирішення як на центральному, так і на регіональному рівні управління.

На основі досліджень, розробок та узагальнення роботи людського мозку; механізмів пам’яті; надсучасних систем представлення знань; моделей та методів контролю знань; педагогічних, андрагогічних та дидактичних методів і процедур сучасного навчання; автоматизованих навчально-атестаційних та інформаційно-довідкових систем, автоматизованих робочих місць (учня, студента, вчителя-викладача, фахівця, керівника та адміністратора); систем дистанційної освіти; інтегрованих навчально-атестаційних комплексів та їх мережі даються рекомендації щодо удосконалення та впровадження сучасних державних механізмів управління якістю неперервної освіти в Україні.

Розкрито теоретичні та практичні питання проектування, розроблення й упровадження мережі взаємозв’язаних інтегрованих навчально-атестаційних комплексів, які забезпечують якісне неперервне навчання та атестацію в дошкільних (зокрема у системі підготовки до школи), загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, а також інститутах післядипломної освіти, закладах підвищення кваліфікації державних службовців, на підприємствах і в установах вищого корпоративного управління (міністерствах, державних комітетах, фінансових інститутах та ін.).

Матеріали монографії заслуговують на увагу державних службовців, фахівців та керівників центральних і регіональних органів управління освітою, педагогічних і науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів, студентів та ін.© Александров В. Т., 2012

ISBN 978-966-657-447-6 © Сумський державний університет, 2012

ЗМІСТ


С.

ВСТУП…………………………………………………….……….6

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………….…….15
РОЗДІЛ 1 ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ…………….…....17

1.1 Ретроспективний аналіз розвитку неперервної

освіти та державних механізмів

управління її якістю...………………………………...17

1.1.1 Дискурс історичного розвитку

неперервної освіти…………………….………..17

1.1.2 Становлення та розвиток неперервної

освіти в Україні………………………………..….28

1.2 Аналіз сучасної системи державного

управління якістю неперервної освіти в Україні ..…37

1.2.1 Міжнародні, державні та галузеві

стандарти якості освіти ………………...……..37

1.2.2 Ліцензування, акредитація та нострифікація….45

1.2.3 Державна підсумкова атестація………………..53

1.2.4 Інспектування навчальних закладів……………56

1.2.5 Моніторинг якості неперервної освіти………...58

1.2.6 Державно-громадське та суспільне

управління якістю неперервної освіти.……....74

1.3 Проблеми та шляхи їх вирішення в системі

державних механізмів управління якістю

неперервної освіти………………………………...…..76
РОЗДІЛ 2 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЯКОСТІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ………………..…91

2.1 Міжнародна політика щодо якості

неперервної освіти………………………………….....91

2.2 Міжнародні й міждержавні об’єднання та

організації – їх вплив на удосконалення

якості неперервної освіти………………………...…102

2.3 Аналіз сучасного зарубіжного досвіду в

управлінні якістю неперервної освіти………...……124


РОЗДІЛ 3 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ………………..144

3.1 Методологічні засади досліджень у сфері якості

неперервної освіти .....................................................144

3.1.1 Основні загальнофілософські поняття та

визначення у сфері якості неперервної освіти……..144

3.1.2 Якість неперервної освіти як об'єкт

управління…………………………………….167

3.2 Удосконалення організаційно-управлінської

моделі якісного навчання особистості

як головного суб’єкта неперервної освіти…………178

3.2.1 Механізми роботи мозку та пам’яті в системі

пізнання ……………………………………….180

3.2.2 Сучасна модель ефективної організації

процесу навчання……………………………..192

3.2.3 Механізми подання знань……………….....….197

3.2.4 Формування компетентності…………….……208

3.3 Оцінювання якості навчальних досягнень

у системі неперервної освіти……………………......213

3.3.1 Аналіз державних механізмів оцінювання

якості навчальних досягнень .........................213

3.3.2 Моделі оцінювання навчальних досягнень….231

3.4 Теоретичне обґрунтування моделей якості

освітніх послуг …….……………………….…....…..246
РОЗДІЛ 4 ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ – ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ…….………………………………………...260

4.1 Завдання та цілі інформатизації

неперервної освіти…………………………...………260

4.2 Мережа інтегрованих і автоматизованих

навчально-атестаційних комплексів…….……….…274
РОЗДІЛ 5 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ……………………………302

5.1 Удосконалення державної політики щодо

державних механізмів управління якістю

неперервної освіти……..…………………………….302

5.1.1 Дошкільна освіта………………………………311

5.1.2 Середня загальноосвітня школа………………312

5.1.3 Професійно-технічна освіта…………………..314

5.1.4 Вища освіта…………………………………….315

5.1.5 Післядипломна освіта…………………………317

5.2 Державна доктрина удосконалення якості

національної неперервної освіти………………...…318
ВИСНОВКИ……………………………………….……..322

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………….....327
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка