Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського національно–патріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах модернізаційних суспільних змінСкачати 486.02 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір486.02 Kb.
1   2   3   4

Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах / упоряд. Жанна Сташко. – Київ : Шк. світ, 2015. – 117 с.

У збірнику подано методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах загально­освітніх та позашкільних навчальних закладів, подано зразки програм гуртків і клубів військово-патріотичного виховання, а також сценарії виховних заходів, спрямованих на формування патріотизму.

  1. Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України : про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні : метод. рек. для загальноосвіт. шкіл, проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. I–IV рівнів акредитації / [за ред. Ю. В. Шиловцева, О. А. Удалової ; упоряд.: О. В. Кузнєцова, Р. В. Рижкова]. – Київ : Конус-Ю, 2014. – 100 с. – Бібліогр.: с. 98–100.

У збірнику подано рекомендації з методичного та нормативно-правового забезпечення діяльності органів освіти щодо героїко-патріотичного виховання учнів і студентів в процесі навчально-виховної роботи.

  1. ПономаренкоЛ. В. Ми – діти твої, Україно! : сценарії заходів нац. спрямування. 1–4 кл. / Л. В. Пономаренко, С. В. Тютюнник. – Харків : Основа, 2015. – 126 с. – (Серія «Початкова школа. Виховна робота»).

Посібник містить сценарії виховних заходів національного спрямування для початкової школи (свята, години спілкування, інтелектуальні ігри, подорожі, КВК та ін.).

  1. Проць, Р. Хортинг як чинник військово-патріотичного виховання учнівської молоді в процесі допризовної підготовки / Роман Проць // Молодь і ринок. – 2014. – № 5. – С. 88–92. – Бібліогр.: 9 назв. 

Стаття присвячена проблемі військово-патріотичного виховання учнів за допомогою хортингу в процесі допризовної підготовки в українських загальноосвітніх закладах освіти. Розкрито зміст хортингу як сучасної універсальної системи змішаного єдиноборства і комплексної системи самовдосконалення особистості.

  1. Руденко, Ю. Д. Основи козацько-лицарського виховання / Руденко Ю. Д., Мельничук Ю. Л. – Київ : Гетьман, 2012. – 295 с.

Книгу присвячено дослідженню проблем козацько-лицарського виховання учнів засобами козацької педагогіки, формування у них сили волі і сили духу, глибокого розуму і високої духовності, готовності будувати Українську державу.

  1. Тарабанова, Я. В. Виховання національної свідомості учнів на уроках української мови засобами роботи над текстом / Яна Василівна Тарабанова // Таврійський вісн. освіти. – 2013. – № 4. – С. 185–191. – Бібліогр.: 8 назв.

У статті висвітлено важливість вивчення мовних явищ на основі тексту з метою виховання національної свідомості учнів.

  1. Тимошенко, Л. Виховуємо патріотичні почуття : позаклас. захід «Я люблю Україну» / Людмила Тимошенко // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7/8. – С. 87–90.

Подано розробку позакласного заходу за темою «Вся Україна – рідний дім», мета якого – перевірити знання учнів з української мови, літератури, історії, географії України, розвивати увагу, логічне мислення, сприяти вихованню патріотичних почуттів у школярів.

  1. Тимчик, М. В. Патріотичне виховання учнів 7–9 класів у процесі занять хортингом / М. В. Тимчик // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України. – Київ, 2013. – Вип. 77. – С. 42–45.

У статті висвітлено зміст, форми і методи патріотичного виховання старших підлітків у процесі занять хортингом.

  1. Фінін, Г. І. Сучасні педагогічні технології та патріотичне виховання / Г. І. Фінін // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Філософія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. Вип. 38. С. 203216. – Текст статті доступний також в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKhnpu_filos_2012_38_23.pdf (дата звернення 31.08.15).

У статті подано класифікацію сучасних педагогічних технологій, проаналізовано інноваційні технології, що використовуються у громадянському та патріотичному вихованні. Запропоновано рекомендації щодо впровадження позитивного досвіду провідних країн світу з використання сучасних педагогічних технологій у громадянському та патріотичному вихованні.

  1.  Чорна, К. Патріотичне виховання старшокласників у позаурочній діяльності / К. Чорна // Школа. 2012.   2. С. 6874.

У статті представлено методику формувального етапу експерименту з проблеми «Патріотичне виховання старшокласників у позаурочній діяльності».
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка