Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка11/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41

Кравець Л. В. Метафора як маркер інтертекстуальності /Л. В. Кравець //Наукові записки” Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського: зб. наук. пр. Сер.: Філологія. – Вінниця: ТОВ “Ландо ЛТД”, 2007. – Вип. 9. – С.221 – 227.

 • Кравець Л. В. Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. /Л. В.Кравець // Дивослово. – 2007. – №5. – С.32 – 37.


 • Мацько Л. І. А мова як море /Л. І. Мацько // Педагогічна газета. — 2000. — №2 (68). — С.6.

 • Мацько Л. І. Вигук. — Епітет /Л.І.Мацько //Українська мова: енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000.— С. 64, 160—161.

 • Мацько Л. І. З якою лексикою вступаємо в XXI століття? : (Нові тенденції та реалії) /Л. І. Мацько //Урок української. — 2000. — N8. — С.14—16.

 • Мацько Л. І. Звуконаслідувальні слова /Л.І.Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000.— С. 186—187.

 • Мацько Л.І. Інтер’єктивація /Л.І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000. — С.207—208.

 • Мацько Л.І. Лексические новообразования в современном украинском языке последних лет /Л. І. Мацько // Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende: Beitrage zum Intenatiohalen symposion des Slavischen Instituts der Universitat Heidelberg vom 29.September bis 2.Oktober 1999 /Redaktion Alexander Teutsch. Heidelberger Publikationen zur Slavistik. A. Zinquistiische Rein. Band 10. PETER LANG. Europaischer Verlag der Wissenschaften. Sonderdruk. — Frankfurt am Main, Berlin, 2000. — C. 99 — 115.

 • Мацько Л. І. Мова — життєдайне джерело : (доповідь на Загальних зборах АПН України) / НПУ ім.М.П.Драгоманова; Л. І. Мацько //Освіта. — 2000. — 6—13 грудня, (№ 57—58). — С.3—5.

 • Мацько Л. І. Мова живе своїм життям /Л. І. Мацько // Рідний край, Полтава.— 2000.— № 2. — С. 49 — 52.

 • Мацько Л. І. Мовна політика в Україні і зміни в українській мові /Л. І. Мацько // Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. — Львів, 2000. — Вип. 28. — С. 3 — 9.

 • Мацько Л. І. Пантелеймон Куліш в історії української літературної мови/Л. І. Мацько // Дивослово. 2000. — N8(522). — С.21—25.

 • Мацько Л. І. Порівняння /Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000. — С.469—470.

 • Мацько Л. І. Початки нової української літературної мови /Л. І. Мацько //Культура слова /НАН України. Інститут української мови НАН України. — К.,2000. — Вип. 53—54. – С.6—13.

 • Мацько Л. І. Про мову без політики/Л. І. Мацько // Українське слово. — 2000. — № 3.— С.14.

 • Мацько Л. І. Про українську мову : (Освітяни про мову й культуру) /Л. І. Мацько //Урок української. — 2000. — N5—6. — С.14—15.

 • Мацько Л. І. Роль жінки в мовному вихованні /Л. І. Мацько //Етнічна історія народів Європи : зб. наук. пр. — К., 2000. — Вип. 7. — С. 5 — 10.

 • Мацько Л. І. Удовиченко Григорій Михайлович /Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2000. — С.642—643.

 • Мацько Л. І. Українська мова в кінці ХХ століття (зміни в лексиці) /Л. І. Мацько // Дивослово. — 2000. — № 4(518). — С. 15 – 20. — Літ.: 27 н.

 • Мацько Л. І. Формування національно—мовної особистості : (доп. на Загальних зборах АПН України) /Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2000. — N12 (78). — С.2.

 • Скорина Л. П. Латино—український – українсько—латинський словник: abecedarium / Л. П.Скорина, О. А.Скорина; вступ. ст. : Мацько Л. І. Невичерпне джерело знань і мудрості, с. 5—7. — К.: Обереги, 2000. — 352 с.

 • Мацько Л. І. І ще одна книга про історію української мови /Л. І. Мацько //Рідний край, Полтава. — 2000.— №1. — С. 110 — 111. — [ Рец. на кн: Степаненко М. Історія української мови. — К., 1998 ].

 • Мацько Л. І. Екзаменаційний твір випускника. Як до нього підготуватися : (психолого—дидактичний тренінг для дітей та філологів) /Л. І. Мацько // Все для вчителя. — 2001. — N11—12. — С.31—35.

 • Мацько Л. І. З якою лексикою вступаємо в ХХІ століття? /Л. І. Мацько //Урок української. – 2000. — № 8. – С. 14—18.

 • Мацько Л. І. Матимемо те, що зробимо : до питання формування мовної культури /Л. І. Мацько // Дивослово. — 2001. — N9(535). — С.2—3.

 • Мацько Л. І. Мова – душа народу, мова – світ особистості /Л. І. Мацько //Рідний край,Полтава. – 2001. — № 2 (5). – С. 40 – 43.

 • Мацько Л. І. Мова цілої нації (до 120—ї річниці виходу в світ праці Михайла Драгоманова „Гете і Шекспір в перекладі українською мовою”) /Л. І. Мацько // Українознавство: календар—щорічник. 2002. — К., 2001. — С.28—30.

 • Мацько Л. І. Мовна освіта і мовне виховання : виступ на Загальних зборах Академії педагогічних наук України /Л. І.Мацько // Педагогічна газета. — 2001. — N12(90). — С.4.

 • Мацько Л. І. Наука переконувати (риторика) /Л. І.Мацько //Педагогічна газета. – 2001. — № 11(89) . — С. 4 – 5.

 • Мацько Л. І. Про українську мову (освітяни про мову й культуру) /Л.І.Мацько // Урок української. — 2000. — № 5 – 6. – С. 14.

 • Мацько Л. І. Риторика : предмет, основні поняття, розділи /Л. І. Мацько //Дивослово. — 2001. — № 12(538). — С. 28—31.

 • Мацько Л. І. Українська мова в житті сучасної молоді /Л. І. Мацько //Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.—практ. конф. – К.: Європейський університет, 2001. — Т.1.— С. 3 — 8.

 • Мацько Л. І. Українська мова в житті українського студентства /Л. І.Мацько //Науковий збірник Європейського університету. — К., 2001.— С.24—29.

 • Мацько Л. „Що за дивна сила слова” /Л. Мацько, О. Сидоренко //Культура слова : зб. ст. — К.: Наукова думка, 2001. — Вип. 59. — С.5—11.

 • Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова : підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / А.П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ , Н. І. Тоцька, І. М. Уздиган; за ред. А. П. Грищенка. — 3—тє вид., допов. — К.: Вища школа, 2002.— 439 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова. Тексти для диктантів: навч. посібник /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – Донецьк : БАО, 2002. — 320 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова. Тексти для переказів: навч. посібник /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2002. —286 с.

 • Мацько Л. І. Історія української літературної мови; програма для студентів філологічних факультетів університетів України /Л. І. Мацько, В.Ф.Христенок; М—во освіти і науки України. НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 39 с.

 • Мацько Л. І. Навчальна програма та робочий план курсу „Сучасна українська літературна мова” для слухачів факультету профорієнтації та післядипломної освіти спеціальності „Українська мова і література” /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок. — К.: НПУ, 2002. — 20 с.

 • Мацько Л. І. Стилістика української мови : програма для студентів філологічних факультетів університетів України /Міністерство освіти України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; Л. І. Мацько. — К.: НПУ, 2002. — 38 с.

 • Мацько Л. Вітчизняна риторика /Л.Мацько, О.Мацько //Дивослово. — 2002. — № 5(543). — С.22—27; №12 (550). — С.20—25.

 • Мацько Л. І. Грушевський про українську мову /Л.І.Мацько //Педагогічна газета. — 2002. — Лютий. — С. 2—4.

 • Мацько Л. І. Душа її і слово не дається під ярмо (про мовотворчість Лесі Українки) / Л. І. Мацько, О.М.Сидоренко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Т.30: Педагогіка. Філологія. — C. 136—145

 • Мацько Л. І. І добрих справ ще не одквітли пелюстки /Л. І. Мацько // Слово. Стиль. Норма: зб. наук. пр., присвячений 65—річчю з дня народження доктора філол. наук, професора С. Я. Єрмоленко. – К., 2002. – С. 5—8.

 • Мацько Л. Історія української літературної мови: програма для студ. Філол. факультетів вищих навч. закладів України /Л. Мацько, В.Христенок //Дивослово. — 2002. — № 10(542). — С. 52—60.

 • Мацько Л. Мовотворчість Лесі Українки /Л. Мацько, О. Сидоренко //Дивослово. – 2002. — № 3(541). — С.14—16.

 • Мацько Л. І. Риторика Стародавньої Греції і Стародавнього Риму /Л. Мацько, О. Мацько // Дивослово. – 2002. — № 1(539). — С.33—40.

 • Мацько Л. І. Риторика у вищій та середній школах /Л. І.Мацько //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. — № 6. – С. 28.

 • Мацько Л. І. Стратегія мовної освіти /Л. І.Мацько // Педагогічна газета. — 2002. — N10—11(99—100). — С.10.

 • Мацько Л. І. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського /Л. І. Мацько //Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності : зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2002. – С. 238 —249.

 • Мацько Л. І. Українська мова в діяльності Михайла Грушевського /Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2002.— N2(92). — С.4.

 • Мацько Л. І. Формування мовної культури /Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2002. — N8—9 (97—98). — С.6.

 • Актуальні питання історії української літературної мови : навчальний посібник із курсу «Історія української літературної мови» для студентів факультету української філології / укл. Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 64 с.

 • Історія української літературної мови (вибрані теми): навчальний посібник з курсу „Історія української літературної мови” для студентів спеціальності ”Українська мова і література” /укл. Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. — 72 с.

 • Мацько Л. І. Риторика : навч. посібник для студ. філол. факультетів /Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. — 312 с.

 • Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — К.: Вища школа, 2003. — 462 с.

 • Стилістика української мови: практикум : навч. посібник для філологічних спец. вищих навч. закладів /Л. В. Кравець, Л. І. Мацько; за ред. Л. І. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. — 199 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова : навчальна програма та методичні рекомендації до курсу / Л. І.Мацько. — К.: Міленіум, 2003. — 44 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова : тексти для диктантів (навчальні і контрольні, з творчими мовними завданнями) /Л.І.Мацько, Л.М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2003. — 319 с.

 • Мацько Л. І Українська мова : тексти для переказів (навчальні, з творчими мовними завданнями) /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2003. — 284 с.

 • Мацько Л. Аргументація як розділ риторики /Л. Мацько, О. Мацько // Дивослово. – 2003. — № 10 (560). — С. 55 – 58.

 • Мацько Л.І. "Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму" : матеріали Перших міжнар. драгоманівських читань / Л. І. Мацько // Освіта. — 2003. — 24 вересня — 1 жовтня (№ 44). — С.10.

 • Мацько Л. І. "Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму" (Мовна спадщина М.П.Драгоманова ) /Л. І. Мацько //Дивослово. — 2003. — № 11(561). — С.20—23.

 • Мацько Л. Диспозиція як розділ риторики /Л. Мацько, О. Мацько //Дивослово. – 2003. — № 7 (557). — С. 21 – 23.

 • Мацько Л. І. Інвенція як розділ риторики /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько //Дивослово. — 2003. — № 6 (556). — С. 63 – 68.

 • Мацько Л. І. Лінгвістична спадщина М. П. Драгоманова /Л. І. Мацько //Дивослово. — 2003. — №.11. — С.22—27.

 • Мацько Л. І. Лінгвокультурологічні чинники формування культури українського мовлення / Л. І. Мацько //Мовознавство: V Міжнародний конгрес україністів,( 25—29 серпня 2002 р., Чернівці ) /Міжнародна асоціація україністів.Інститут української мови НАН України. Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Вид—во “Рута” Чернівецького національного університету, 2003. — С. 432—434.

 • Мацько Л. І. Михайло Драгоманов: „Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму…”/ Л. І. Мацько //Педагогічні кадри. — 2003. — № 9, жовтень. — С. 3—5.

 • Українська мова : навчальна програма та методичні рекомендації до курсу для слухачів навчально—підготовчого відділення дистанційної форми навчання (на засадах модульно—рейтигової системи навчання / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Ін—т дистанційного навчання; укл. Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. — К.: Міленіум, 2003. — 44 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова : навчальний посібник для учнів старших класів та абітурієнтів /Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. — Донецьк: БАО, 2003. — 478 с.

 • Мацько Л. І. Уроки Михайла Драгоманова /Л. І. Мацько //Урядовий кур’єр. — 2003. — 26 вересня, (№ 180). – С. 7.

 • Мацько Л. : Хто ми без мови? Німі істоти, біологічна маса : Розмову вела Т.Мостова. НПУ ім.М.П.Драгоманова / Л.І.Мацько //Освіта України. — 2003. — N14 (21 лютого). — С.4—5.

 • Мацько Л. І. „Це наша мова, жити їй в віках” (про мову І. Котляревського) Л. І. Мацько // Рідний край, Полтава. — 2003. — № 2 (9). — С. 62 —65.

 • Мацько Л. І. Явище лінгвоциду в історії української літературної мови /Л. І. Мацько, В. Ф. Христенок // Дивослово. – 2003. — № 3(553). — С.58—63 (журнал в журналі).

 • Мацько Л. І. Велич генія Тараса Шевченка / Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2004. —№ 3. — С.1.

 • Мацько Л. І. Вигук / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія.— 2—ге вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С. 67.

 • Мацько Л. І. Виховувати мовну стійкість, а не суржикову мішанину (Міжнародний день рідної мови) / Л. І. Мацько // Освіта України. — 2004. — № 14, лютий. — С. 5.

 • Мацько Л. І. Історія української літературної мови (вибрані теми): навчальний посібник з курсу „Історія української літературної мови” для студентів спеціальності ”Українська мова і література” /Л. І. Мацько, В.Ф.Христенок; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — 72 с.

 • Мацько Л. І. Епітет / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С. 175.

 • Мацько Л. І. Звуконаслідувальні слова / Л. І. Мацько //Українська мова: енциклопедія. — 2—ге вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.202.

 • Мацько Л. І. “Знать од Бога і голос той, і ті слова…”: Мовні уроки Тараса Шевченка / Л. І. Мацько // Дивослово. — 2004.— № 3. — С. 2—8.

 • Мацько Л. І. Значення поетичної творчості Тараса Шевченка для розвитку української мови і культури / Л. І. Мацько // Т. Г Шевченко і світова культура : матеріали конф. (26—28 лютого 2004 р. м.Сімферополь). – К.: Грамота, 2004. — С.19—36.

 • Мацько Л. І.Інтер’єктивація/ Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.224.

 • Мацько Л. І. Мова – інтелектуальний портрет народу/ Л. І. Мацько //Голос України. — 2004.— № 12, липень. – С. 17.

 • Мацько Л. І. Мова – інтелектуальний портрет нації (інтерв’ю) / Л. І. Мацько //Дивослово — 2004.— № 9 (570). — С. 3—6.

 • Мацько Л. І. Ораторська мова / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.439.

 • Мацько Л. І. Порівняння / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. С.507.

 • Мацько Л. І. Риторика – наука живомовна / Л. І. Мацько //Педагогічна газета. — 2004. — № 2, лютий. – С.2.

 • Мацько Л. І. Стилістика ділової мови і редагування документів: навчальний посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнар. ун—т розвитку людини „Україна”; Л. І. Мацько, Л. В. Кравець, О. В. Солдаткіна. — К.: Україна, 2004. – 281 с.

 • Мацько Л. І. Текст як об’єкт лінгводидактики в аспекті проблем мовної освіти / Л. І. Мацько // Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2004. — Вип. 54. — С. 10—14.

 • Мацько Л. І. Удовиченко Григорій Михайлович / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 2—ге вид. — К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2004. — С.696—697.

 • Мацько Л. І. Українська мова у наукових поглядах Михайла Грушевського/ Л. І. Мацько // газ. Українська мова. — 2004 (2003). — № 2. — С. 23—33.

 • Мацько Л. І. Чистота мови – чистота душі / Л.І.Мацько //Педагогічна газета. — 2004. — № 9, вересень.— С. 2.

 • Мацько Л. І. Стилістика української мови : підручник для студ. філол. спец. вищих навч. закладів /Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — К.: Вища школа, 2005.— 462 с.

 • Мацько Л. І. Актуальність педагогічної професії сьогодні / Л. І. Мацько //Наукові школи Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова /ред. В.П.Андрущенко; укл. В.П.Бех, Г.І.Волинка. — К.: Четверта хвиля, 2005. — С.186—200.

 • Мацько Л. І. Зроблено неоціненне…/ Л. І. Мацько //Дивосвіт. — 2005. — № 4. — С. 25—28. — [Відгук—роздум на історичний науковий довідник письменника Віктора Жадька “Український некрополь”.— К., 2005. — 352 с.].

 • Мацько Л. І. Класик українського мовознавства : до 100—річчя від дня народження М. Жовтобрюха / Л. І.Мацько // Педагогічна газета. – 2005. — № 12 (137). — С.7.

 • Мацько Л. І. Мова – то не просто святиня, яку треба берегти, мовою треба користуватися / Л. І. Мацько // Українська народна справа. — 2005. — №7 (листопад). — С.7.

 • Мацько Л. І. Мова як духовна категорія у педагогічному дискурсі / Л. І. Мацько //Педагогіка духовності : поступ у третє тисячоліття: матеріали міжнар. наук. конф. ( 19 квітня 2005 р.) / НПУ ім. М.Драгоманова. – К., 2005. — С. 145 —149.

 • Мацько Л. І. Мова як духовна категорія у педагогічному контексті /Л. І. Мацько //Вивчаємо українську мову та літературу.— Харків, 2005. — №17—18 (червень). — С. 3 — 5.

 • Мацько Л. І. Мовна особистість українського словесника у світлі вимог модернізації освіти / Л. І. Мацько // Українська філологія : теоретичні та методичні аспекти вивчення: зб. пр. науково—практичних читань до 80—річчя Г.Р.Передрій, (10—11 лютого 2005 р.) / Міністерство освіти України. Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, Брама—Україна, 2005. — С. 35—40. — Літ.: 7 н.

 • Мацько Л. І. На дорогах пам’яті / Л. І. Мацько // СЛОВО Просвіти. – 2005. — 10—16 листопада. — С. 21.

 • Мацько Л. І. Нова українська літературна мова : феномен народного духу / Л. І. Мацько // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2005. — № 10, квітень.— С.4—6.

 • Мацько Л. І. Потреба й перспективи філологічної співпраці / Л. І. Мацько //Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва. — Osterreich und die Ukraine im Kontext der europaischen Verstandigung und Kooperation: матеріали міжнародної наук.—практ. конф. /Відп. ред.: В.Андрущенко, М.Мозер. — Відень—Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. – С. 6—8.

 • Мацько Л. І. Стилістика і риторика як джерело мовної майстерності сучасного педагога / Л. І. Мацько // Педагогічна майстерність : проблеми, пошуки, перспективи : кол. монографія. – К., Глухів: РВВ ГДП, 2005. — С.159—168.

 • Мацько Л. І. Тарас Шевченко як знакова постать у контексті українсько—австрійських літературознавчих і лінгвістичних контактів/ Л. І. Мацько //Австрія й Україна у контексті європейської інтеграції й співробітництва.— Osterreich und die Ukraine im Kontext der europaischen Verstandigung und Kooperation : матеріали міжнародної наук.—практ. конференції /відп. ред.: В.Андрущенко, М.Мозер. — Відень—Київ: НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. — С 46—62.

 • Мацько Л. І. Українська мова в системі профільного навчання / Л. І. Мацько // Педагогічна газета. — 2005. — № 11 (136). — С.2.

 • Мацько Л. І. Риторика : навч. посібник для студ. філол. факультетів /Л. І. Мацько, О. М. Мацько. — К.: Вища школа, 2006. — 311 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова. Тексти для диктантів (навчальні і контрольні, з творчими мовними завданнями) /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2006. — 319 с.

 • Мацько Л. І.Українська мова. Тексти для переказів (навчальні, з творчими мовними завданнями) /Л. І. Мацько, Л. М. Сидоренко, О. М. Мацько. — Донецьк: БАО, 2006. — 284 с.

 • Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л. І. Мацько //Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. — Вип. 6.— С.5—9. — Літ.: 13 н.

 • Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу / Л. І. Мацько // Дивослово. — 2006. — № 7. – С. 2—5.

 • Мацько Л. І. Вербальна та жестова картини світу / Л. І. Мацько //Семантика мови і тексту : матеріали ІХ Міжнародної наукової практичної конференції, (26—28 вересня 2006 р.) /Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. — Івано—Франківськ. — 2006. — С. 261—263.

 • Мацько Л. І. Височінь духовності досягається мовою/ Л. І. Мацько // Педагогічна газета. — 2006. — №6 (143). — С. 2.

 • Мацько Л. І. До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова / Л. І. Мацько // Другі міжнародні Драгоманівські читання : матеріали до 165—річчя з дня народження М. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. — С. 113—120.

 • Мацько Л. І. Мовна особистість Олександра Захаренка / Л. І. Мацько //Дивослово. — 2006. — № 11. — С.13—17.

 • Мацько Л. І. Мовотворчість та філологічна діяльність Івана Франка в аспекті проблем формування сучасної української мовної особистості/ Л. І. Мацько // Програма Міжнародного наукового конгресу. Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150—річчя від дня народження). — Львів, 2006. — С.5—6.

 • Мацько Л. І. Питання історії української літературної мови у праці М.А. Жовтобрюха “Мова української преси” / Л. І. Мацько // Михайло Андрійович Жовтобрюх : сучасна українська лінгвістика : до 100—річчя М.А.Жовтобрюха : зб. наук. праць /Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Брама —Україна, 2006. — С. 57—65. — Літ.:14 н.

 • Мацько Л. І. Проблеми лінгводидактики і методики викладання української мови у профільній школі / Л. І.Мацько //Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки. – Глухів, 2006. – Вип.7. — С. 3 – 7.

 • Мацько Л. І.Слово, що ліки…”: Мовна особистість Олександра Захаренка /Л. Мацько, О. Семеног // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 11. – С. 13 – 16.

 • Мацько Л. І. Українська мова в системі профільного навчання / Л. І. Мацько //Профільне навчання : Теорія і практика : зб. наук. пр. за матеріалами методологічного семінару АПН України. – К: Пед. преса, 2006. — С. 105—109.
 • 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка