Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка12/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

Мацько Л. І. VІ Міжнародний конкурс ім. П.Яцика (аналіз результатів)/ Л. І. Мацько //Літературна Україна. — 2006. — 11 травня.— С.4.

 • Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посібник /Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: Академія, 2007. – 360 с.

 • Мацько Л. І. Навчальна програма з української мови для профільного навчання учнів 10—12 класів (профіль – українська філологія) /Л. І. Мацько, О.М. Семеног. — К., 2007. — 108 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова: навчальний посібник /Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. — Донецьк: Тов. ВКФ „БАО”, 2007. — 480 с.

 • Мацько Л. І. Українська мова: тексти для диктантів. 5—7 класи /Л. І. Мацько, О. М. Мацько, О. М. Сидоренко. — Донецьк: Тов. ВКФ „БАО”, 2007. — 320 с.

 • Мацько Л. І. Концептуальні засади навчання української мови в старшій школі (профіль – українська філологія) / Мацько Л. І., Семеног О. М.; АПН України. — К.: Педагогічна думка, 2007. — С. 188—198.

 • Мацько Л. І. Вигук/ Л. І. Мацько // Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.68.

 • Мацько Л. І. Епітет/ Л.І.Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.181.

 • Мацько Л. І. Звуконаслідувальні слова / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И. П. Бажана, 2007. — С.210—211.

 • Мацько Л. І. Інтер’єктивація / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.232.

 • Мацько Л. І. Компетентні сні підходи в навчанні української мови у 10—12 класах середньої школи (профіль – українська філологія) /Л. Мацько, О. Семеног //Мовне обличчя міста. — Черкаси: Брама—Україна, 2007. — С.16—24.

 • Мацько Л. І. Мова є мистецтво (О. О. Потебня) / Л. І. Мацько //Лінгвостилістика: об’єкт — стиль, мета — оцінка : зб. наук. пр. /НАН України. Інститут української мови. — К., 2007. — С.56—60. — Літ.: 5 н.

 • Мацько Л. І. [Рец. на кн.: Семеног О. Професійний орієнтир у формуванні мовнокомунікативних компетенцій] // Українська мова і література в школі. — 2007. — №4. — С.69—71.

 • Мацько Л. Новий підхід до переказу з творчим завданням /Л.Мацько, О. Мацько, С. Калита // Дивослово. — 2007. — № 5. – С. 2—5.

 • Мацько Л. І. Ораторська мова/ Л. І. Мацько //Українська мова: енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.458—459.

 • Мацько Л.І. Основи зіставного мовознавства / Л.Мацько, А.Корольова, М. Кочерган // Мовознавство — 2007.— №1. — С. 81—82.

 • Мацько Л.І. Побачила світ історія Маньківщини / Л.І.Мацько // Нова Доба. — 2007. — № 38 (травень).— С. 10. [Рец. на кн.: Жадько В. Маньківщина. Не забуваймо рідного порогу. — К., Бізнесполіграф, 2006.— 456 с.]

 • Мацько Л. І. Порівняння / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. — 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.528—529.

 • Мацько Л. І. Проблеми мовної культури вчителя у спадщині Олександра Захаренка: до 70—річчя від дня народження педагога—академіка /Л. Мацько, О. Семеног //Дивослово. — 2007. — № 3(60). — С. 58—62.

 • Мацько Л. Програмні засади навчання української мови учнів старшої школи (профіль – українська філологія) /Л. Мацько, О. Семеног //Українська мова і література в школі. — 2007. — № 3(60). — С.2—8.

 • Мацько Л. І. „Те, що ви зробили, пане Вікторе, не має ціни…” (Нові книги письменника і педагога В. О. Жадька / Л. І. Мацько //Культура і життя. — 2007. — 27 червня.

 • Мацько Л. І. Тріумф українського слова / Л. І. Мацько //Сьомий Міжнародний конкурс з української мови /Міністерство освіти і науки України. Ліга українських меценатів. — К., 2007. — С. 5153

 • Мацько Л. І. Удовиченко Григорій Михайлович / Л. І. Мацько //Українська мова : енциклопедія. – 3—є вид.— К.: Вид—во „Українська енциклопедія” ім. И.П.Бажана, 2007. — С.721—722.

 • Мацько Л. І. Читацький інтерес (Формування зразкового читача як проблема лінгводидактики і методики) / Л.І.Мацько // Освіта. — 2007. — № 47—50. — С.6.

 • Мацько Л., Корольова А. //Мовознавство. — 2007. — № 1. — С.81—82.— [Рец. на кн.: Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : підручник. — К.: Вид. центр „Академія”, 2006. — 424 с.]

 • Навчальна програма курсу "Основи видавничої справи і літературне редагування" /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; Укл. : О. Харчук. — Київ, 2001. — 13 с.
  1. Українська фонетика та орфографія: навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів /В. Ф. Христенок, А. В. Висоцький, Т. В. Ткаченко /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Респ. навч.—наук. центр „ДІНІТ”.— К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 122 с.
  1. Український синтаксис та пунктуація: навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів /В. Ф. Христенок, А. В. Висоцький, Т. В. Ткаченко /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Респ. навч.—наук. центр „ДІНІТ”.— К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 114 с.
  1. Українська морфологія та орфографія: навчальний посібник для слухачів підготовчих курсів /В. Ф. Христенок, А. В. Висоцький, Т. В. Ткаченко /Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова, Респ. навч.—наук. центр „ДІНІТ”. — К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2001. – 96 с.
  1. Христенок В. Ф Мовознавча спадщина Івана Огієнка /В. Ф. Христенок //Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 362—369.
  1. Христенок В. Ф Проблемні питання хронологічно маркованої лексики /В. Ф. Христенок // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова.— К.: НПУ, 2003. – Т.48. –С.290 —294.
  1. Христенок В. Ф. Лінгвоцид і подолання його наслідків в історії української літературної мови /В. Ф. Христенок // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — К.: НПУ, 2005. – Вип. 1.– С. 128—133.
  1. Христенок В. Ф. Проблеми походження української мови/ В. Ф. Христенок //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2005. – С.126—129.
  1. Христенок В. Ф. Періодизація історії української літературної мови //Система і структура східнослов’янських мов: Пам’яті академіка Л.А.Булаховського: зб. наук. пр. – К.: Знання України, 2006. – С. 116—121.
  1. Практикум з правопису української мови: посібник для учнів старших класів середніх навчальних закладів та абітурієнтів /авт.: Христенок В. Ф., Висоцький А. В., Маленовський Ю. Л., Ткаченко Т. В. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2007. – 256 с.
  1. Цівун Н. М. До проблеми дефініції стилістичних фігур /Н. М. Цівун // Наука і сучасність: зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С. 279—286.
  1. Цівун Н. М. Стилістичні фігури в поетиках та риториках викладачів Києво—Могилянської ХVІІ—ХVІІІ століть /Н.М. Цівун //Система і структура східнослов’янських мов (До 200—річчя з дна народження В.І. Даля): зб. наук. пр. / Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 121—126.
  1. Цівун Н. М. Проблема періоду як фігури у лінгвопоетиці /Н. М. Цівун /Система і структура східнослов’янських: зб. наук. пр. /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – С. 231—236.
  1. Цівун Н. М. Стилістичні фігури як засіб творення експресії у поезії М.Т. Рильського “Не грай! Не грай!” /Н. М. Цівун // Мовознавчі студії: зб. наук. пр. – К.: Київський університет, 2006. – С. 80 — 84.
  1. Цівун Н. М. Синтаксичні і стилістичні параметри періоду: теоретичний аспект / Н. М. Цівун // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: зб. наук. пр. – К.: ІВЦ Держкомстату України. – 2006. – Вип.12. – С.193 – 201.


  Кафедра культури української мови


  1. Глущик С. В. Українська антропонімія у генеральному описі Лівобережної України 1765—1769 рр.: словотвірна і морфологічна структура (на матеріалі Київської сотні Київського полку): автореф. дис. …канд. філол. наук / С.В. Глущик; НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 21 с.
  1. Глущик С. В. Семантичні та словотвірні особливості функціонування патронімів на —ЕНК—О у ІІ половині ХУІІІ століття: (за матеріалами К.ської сотні К.ського полку Генерального опису Лівобережної України (1765—1769 р.р.) / С. В. Глущик // Система і структура східнослов'янських мов: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — C. 77—83.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навчальний посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 2—ге вид. – К. : А.С.К., 2000. — 176 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і допов. — Київ : А.С.К., 2000. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. заклад./ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук; М—во освіти України. — 3—тє вид. , перероб. і допов. – К. : А.С.К., 2001. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2002. — 397 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В.Глущик, О.В.Дияк, С.В.Шевчук. — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2002. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—те вид., перероб.— Київ : А.С.К., 2003. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2004. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів/ С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2005. — 400 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник/ С.В. Глущик, О.В. Дияк , С.В. Шевчук . — 5—те, доп. і переробл. — Київ : Атіка, 2005. — 544 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук . — 4—те вид., перероб. і доп. — Київ : А.С.К., 2005. — 398 с.
  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Класифікація ділових документів. Складання та оформлення документів. Правописні норми сучасної української мови. Словник ділової людини. Тлумачний словник: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. — 4—тє вид., перероб. і допов. — Київ : А.С.К., 2006. — 400 с.
  1. Програми вищих навчальних закладів / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. О. В. Дияк. — Київ, 2001. – 18 с.
  1. Дияк О. В. Структурно—семантична організація словотвірних гнізд з коренями на позначення металів: автореф. дис. …канд. філол. наук / О. В. Дияк; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. — 22 с.
  1. Кабиш О. О. Про деякі семантичні зміни в лексичному складі нової української мови /О.О. Кабиш //Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — С. 243—249.
  1. Кабиш О. О. Практикум з українського ділового мовлення /О. О. Кабиш, С. В. Шевчук.— К.: Атака, 2005. — 141 с.
  1. Кабиш О.О. Лексико—семантичні процеси в маркованій лексиці сучасної української мови / О. О. Кабиш // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — Т. 53. — C. 187—197. — Бібліогр. в кінці ст.
  1. Кабиш О.О. Зміни в семантичній структурі та функціонування маркованої лексики : автореф. дис. … канд. філол. наук / О. О. Кабиш; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 22 с.
  1. Лобода Т.М. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови : автореф. дис. … канд. пед. наук / Т.М.Лобода; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 21 с.
  1. Шевчук С. В. Спілкування із засобами масової інформації: научное издание / С. В. Шевчук // Система і структура східнослов'янських мов : зб наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2000. — С. 295—297.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник для студ. вузів/ С.В. Шевчук; М—во освіти і науки України; М—во освіти України. — 3—тє вид., перероб. і доп. – К. : Літера, 2000. — 480 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник для студ. вузів / С.В. Шевчук. — 2—ге вид., виправ. — Київ : Вища школа, 2000. — 271 с.
  1. Шевчук С. В. Російсько—український словник ділового мовлення = Русско—украинский словарь деловой речи: словарь/ С.В. Шевчук; Міністерство освіти і науки України. — Київ : Вища школа, 2001. — 351 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навчальний посібник/ С. В. Шевчук . — 3—тє вид., перероб. й допов. – К.: Літера, 2001. — 480 с.
  1. Шевчук С. В. Практикум з українського ділового мовлення: навч. посібник / С. В. Шевчук , О. О. Кабиш. — Київ : Літера, 2002. — 144 с.
  1. Шевчук С. В. Українська мова: збірник диктантів: навчальний посібник для учнів 10—11 кл./ С.В. Шевчук. — 2—ге вид., доп. – К. : Вища школа, 2002. — 229 с.
  1. Контрольні роботи з ділової української мови: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С. В. Шевчук, О. Л. Доценко, Ю. Б. Виноградова та ін.; за ред. С. В. Шевчук. – К. : А.С.К., 2002. — 112 с.
  1. Шевчук С. В.Вивчаємо українську мову / С.В. Шевчук //Іменем закону: тижневик МВС України. — К., 2003. — №№ 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник / С.В. Шевчук. — Київ : Літера, 2003. — 448 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник для професійно—технічних закладів освіти / С.В. Шевчук; М—во освіти і науки України. — Київ : Літера, 2003. — 448 с.
  1. Шевчук С.В. Етикет ділового листування / С.В.Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2003. — №11, 12.
  1. Шевчук С. В. Разом, окремо, через дефіс: словник—довідник / С. В. Шевчук. — К.: Вид—во АСК, 2003. — 421 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник / С.В. Шевчук. — Київ : Літера, 2003. — 480 с.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник / С. В.Шевчук. — Київ : Атіка, 2003. — 592 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців /С. В. Шевчук. — Київ : Літера, 2004. — 400 с.
  1. Шевчук С. В. Культура усного ділового спілкування /С. В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — №9(22).
  1. Шевчук С. В. Лист—відповідь на запит /С. В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — №2(15).
  1. Шевчук С.В. Лист—претензія, рекламний лист /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — №4(17).
  1. Шевчук С.В. Лист—відповідь на претензію /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — № 5(18).
  1. Шевчук С.В. Лист—запрошення, лист—вітання/С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004.—№8(21).
  1. Шевчук С.В. Лист—подяка /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004.— №7(20).
  1. Шевчук С.В. Лист—прохання, лист—підтвердження, лист—нагадування /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К.,2004.—№3(16)
  1. Шевчук С.В. Рекомендаційний лист /С.В. Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2004. — № 6(19).
  1. Шевчук С.В. Службове листування: лист—запит С.В.Шевчук //Секретарь—референт(МедиаПро). — К., 2004. — №1 (14).— С.45—48.
  1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С.В.Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2004. — 302 с
  1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник / С.В. Шевчук. — 2—ге вид., перероб. та допов. — Київ : Атіка , 2004. — 592 с.
  1. Шевчук С.В. Українська мова на щодень, на щомить (для державних службовців): навч. посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода. — Київ : Атіка, 2004. — 392 с.
  1. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С.В.Шевчук. — 3—тє вид., перероб. і доп. — Київ : Вища школа, 2004. — 302 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник для професійно—технічних закладів освіти / С.В.Шевчук. – К. : Літера, 2005. — 448 с.
  1. Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення: практикум / С. В. Шевчук, О. О. Кабиш. – К. : Атіка, 2005. — 160 с.
  1. Шевчук С.В. Телефонна розмова /С.В.Шевчук //Секретарь—референт (МедиаПро). — К., 2005. — № 2.
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: кредитно—модульна система організації навчального процесу : методичні рекомендації, тестові завдання, вправи /С.В.Шевчук, Л.В.Підкамінна. –К.: Атіка, 2005. — 68 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс: підручник /С. В. Шевчук . — 3—тє вид., виправ. та доп. — Київ : Арій, 2006. — 448 с.
  1. Шевчук С.В. Кредитно—модульна система вивчення навчальних дисциплін /С.В.Шевчук //Матеріали міжнародної науково—практичної конференції „Мова у професійному вимірі: комунікативно—культурний аспект” /Харківський університет цивільного захисту. — Х., 2006. — С.37—38.*
  1. Шевчук С.В. Орфографічний словник: разом, окремо, через дефіс /С.В.Шевчук. — К.: А.С.К., 2006. — 416 с.
  1. Шевчук С. В. Практикум з української мови. Модульний курс: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – К. : Вища школа, 2006. — 326 с.
  1. Шевчук С.В. Українська мова: соціальний аспект функціонування /С.В.Шевчук //Вивчаємо українську мову та літературу. — 2006. — №3(79).
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. В. Шевчук. — 5—те вид., перероб. – К. : Вища школа, 2006. — 302 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців.— 2—е вид. /С.В. Шевчук. – К. : Літера, 2007. — 400 с.
  1. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : підручник/ С. В. Шевчук. — 3—тє вид., випр. та доп. – К. : Арій, 2007. — 448 с.
  1. Шевчук С. Наділений багатьма чеснотами: до 75—річчя І. Т.Горбачука //Педагогічні кадри. — 2007. — № 11(1582), грудень. — С.3.
  1. Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : модульний курс : навч. посібник / Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. — К.: Вища школа, 2007. — 823 с.
  1. Шевчук С.В. Українська мова у професійному вимірі /С.В.Шевчук //Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: зб. наук. пр. /Львівський національний університет ім. І. Франка. — Львів, 2007. – С.75—77.*
  1. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: підручник / С. В. Шевчук. — 3—тє вид., доп. і перероб. — Київ : Атіка , 2007. — 592 с. • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка