Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка13/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41

Шевчук С. В. Російсько—український словник ділового мовлення : словарь / С. В. Шевчук. — 2—ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа, 2008. — 487 с.


Кафедра української літератури


 1. :

 1. Бикова Т. В. Тема зрадництва в українській літературі кінця XIX — початку XX століття (О. Кобилянська, М. Кононенко, К. Малицька) /Т. В. Бикова //Літературознавчі обрії. – К., 2004. — Вип. 9. — С. 13 — 20.
 1. Бикова Т. В. Трагізм долі Мусія Кононенка: сторінками життєвого шляху письменника /Т. В. Бикова // Вісник Університету "Україна". — 2004. — № 4. — С. 106 — 110.
 1. Бикова Т. В. Невідомий Мусій Кононенко (з архівної спадщини письменника) /Т.В. Бикова //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 8. — К.: НПУ, 2005. – Вип. 1. — С. 138— 142.
 1. Бикова Т.В. Концепція образу України в поезії Мусія Кононенка /Т.В. Бикова //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. – Т.54. — С. І45— 151.
 1. Бикова Т. В. Трагізм долі Мусія Кононенка: сторінками життєвого шляху письменника /Т. В. Бикова // Сучасний погляд на літературу: з6. наук. пр. — К.: ІВЦ Дєржкомстату України, 2006. — Вип. 10. — С. 191 — 201.
 1. Бикова Т.В. Історія української літератури XX століття: метод. рекомендації до курсу /Т. В. Бикова. — К., 2007. — 108 с.
 1. Блєдних Т. Еклектизм бароко та романтизму в прозі Валерія Шевчука / Т. Блєдних // Сучасний погляд на літературу: зб. наук. пр. /редкол.: П. П.Хропко (відп. ред.) [та ін.] — К., 2001. — Вип. 6. — C. 193—199.
 1. Блєдних Т. Образи — символи в романі „Око прірви” Валерія Шевчука /Т. Блєдних //Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип.1. – С. 58—60.
 1. Блєдних Т.Ю. Історичний дискурс Валерія Шевчука – повістяра і романіста: автореф. дис. …канд. філол. наук //Т. Ю. Блєдних; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 18 с.

 2. Блєдних Т.Ю. Про статус письменника як історіографа в постмодерністичному просторі / Т.Ю. Блєдних // Наука і сучасність. Сер. Педагогіка, філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 189—193.
 1. Блєдних Т. В пошуках сенсу і цілісності // Волинь – Житомирщина: іст.—філол. зб. з регіональних проблем /Т. Блєдних / Житом. держ. пед. ін—т ім. І.Франка. — Ж. , 2003. — № 11. – С. 4—13.
 1. Блєдних Т. Неоміфологізм прози Валерія Шевчука /Т. Блєдних //Визвольний шлях. — 2005. – Кн. 9—10 (690—691), вересень—жовтень. – С. 112—120.
 1. Галак І. П. Алегорично—символічна знаковість п'єси Л. Старицької—Черняхівської «Милость Божа» в контексті визвольних змагань українців на початку XX століття //Матеріали II наукового семінару «Роль визначних особистостей — митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX —початку XX століття”: до дня народження М.П. Драгоманова (14 грудня 2006 р., Київ). – К.: НПУ, 2006. — С. З — 6.

 2. Галак І. П. Відображення соціально—філософських ідей початку XX століття в драматургії Л. Старицької—Черняхівської (на матеріалі п'єс «Аппій Клавдій» та «Домінанта» // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. / ред. кол.: В.В. Левицький, Л. І. Бєлова та ін. — Хмельницький: ХНУ, 2007. — Ч. І, вип. З. — С. 105 – 109.

 3. Голубенко І. Відкрити світ гри / Голубенко І. // Визвольний шлях. — 2000. — N2. — С.111—112. — [ Рец. на кн.: "Дзига"(Українські дитячі й молодечі ігри та розваги. — К., 1999.)].
 1. Відлуння лісу: українська народна пісня – про національно—визвольні змагання в Україні 40—50—х рр. ХХ ст.: за матеріалами етнографічних експедицій студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова / Інститут громадянського суспільства; упоряд. І.О. Голубенко. – К., 2000. — 194 с.
 1. Голубенко І.О. Народна дума в системі інших жанрів українського фольклору / І. О. Голубенко // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 40. — C. 131—132.
 1. Голубенко І. О. Може вміститися сльоза…: Мати й Україна : з народних джерел, з української поезії / Інститут громадянського суспільства. — К., 2002. — 168 с.
 1. Голубенко І. Не погрішив проти правди / Голубенко І.( Деякі історичні матеріали та народні перекази в трансформації літературної гайдамаччини ) //Дніпро. – 2002 . — N11—12. — С.105—111.

 2. Голубенко І. О. Немеркнуче світло юності : фольклорний збірник: посвячується пам’яті Івана Олексійовича Голубенка /І. О. Голубенко; Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 218 с.
 1. Вступ до літературознавства /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; укл. : А. Б. Гуляк, Н. Д. Осьмак, Н. М. Скоробагатько. – К., 2000. – 30 с.

 2. Історія української літератури кінця ХІХ—початку ХХ століття: навч.—метод. рекомендації до вивчення курсу /Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. А. Гуляк, В. Стеценко, І.Цуркан. — К., 2002 . — 49 с.

 3. Гуляк А. Б. Історіософська концепція "України" П. Куліша / А. Б. Гуляк //Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос, 2002. — Т. 35. — C. 209—216 .

 4. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки). У 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк, …М. В. Кучинський,…Н. Д. Осьмак, Н. М. Скоробагатько та ін.; за ред. О.Д.Гнідан [та ін.] — К.: Вища шк., 2002. — Кн.1. — 575 с.
 1. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки) : у 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк,…М. В. Кучинський,…Н. Д. Осьмак, В. Ф. Погребенник, Н. М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан [та ін.] — К.: Вища шк., 2003. — Кн. 2. — 439 с.
 1. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки) : у 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк,…М. В. Кучинський,…Н. Д. Осьмак, Н. М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан [та ін.] — К.: Вища шк., 2003. — Кн. 1. — 575 с.
 1. Гуляк А. Б. "Благословляю біль твоїх тенет, цю грудочку землі, у всесвіті людину..." (концепція особистості у прозі Олеся Гончара)/ А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробагатько // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2004. — Т. 44. — C. 222—231.
 1. Гуляк А. Б. Концепція особистості в творчості Олеся Гончара: сборник / А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробагатько // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Т. 43. — C. 215—223.
 1. Гуляк А. Б. Полістилізм (жанрова дифузійність) малої прози Юрія Яновського: проблеми традицій і новаторства / А. Б. Гуляк, Н. М. Скоробогатько // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Т. 45. — C. 169—174.
 1. Історія української літератури. Кінець ХІХ—початок ХХ ст. У двох кн. : підручник для студ. вищих навч. закладів / авт. : О. Д. Гнідан, …А.Б. Гуляк, В.В. Коляда, …Н.Д.Осьмак, Н.М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан. — К.: Либідь, 2005. — Кн. 1.— 623 с.
 1. Історія української літератури ХІХ ст. (70—90—ті роки) : у 2—х кн. : підручник для студ. філологічних спец. вищих навч. закладів / авт. : О.Д.Гнідан, …А. Б. Гуляк, …Н. Д. Осьмак, А. І. Плахова, Н. М. Скоробагатько [та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан [та ін.].— К.: Вища шк., 2005.— Кн.1.— 575 с.
 1. Історія української літератури. Кінець ХІХ—початок ХХ ст. : у 2—х кн. : підручник для студ. вищих навч. закладів / авт. : О.Д. Гнідан, …А. Б. Гуляк, В. В. Коляда, …Н. Д. Осьмак, В. Ф. Погребенник, Н. М. Скоробагатько[та ін.]; за ред. О. Д. Гнідан. — К.: Либідь, 2006. — Кн. 2. — 496 с.
 1. Вступ до літературознавства : методичний посібник для студ.— філол. /А. Б. Гуляк, Л. В. Йолкіна, Н. Д. Осьмак. Міністерство освіти і науки України. — К.: Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2007. — 82 с.
 1. Данькевич Ю. В. Ґео Шкурупій: художня творчість і константи образного мислення (20—ті роки XX століття) /Ю. Данькевич //Рідна школа. — 2004. — № 12. — С. 26—29.

 2. Данькевич Ю.В. Поетика роману Ґео Шкурупія "Жанна батальйонерка" /Ю.В.Данькевич //Вісник Київського міжнародного університету (Літературознавчі студії). — 2004. — Вип. 6. — С. 196—204.

 3. Данькевич Ю. В. Літературний процес 1920—х років XX століття.
  Співіснування різних течій та стилів. Футуризм /Ю. В. Данькевич //Українська мова та література. — 2005. — № 15. — С. 24 — 25.
 1. Данькевич Ю. В. Творча індивідуальність Ґео Шкурупія—епіка /Ю. В. Данькевич //Рідна школа. — 2005. — № 1. — С. 41—44.
 1. Данькевич Ю. В. Динаміка композиційно— сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія "Міс Адрієна"/Ю. В. Данькевич // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвузівський зб. наук. ст. Сер. Лінгвістика і літературознавство. – К.—Ніжин: Т—во Вид—во „Аспект—Поліграф”, 2006. – Вип. XI, ч.2. — С. 215—224. — Літ.: 14 н.
 1. Данькевич Ю. В. Специфіка романної структури: "Двері в день" Ґео Шкурупія /Ю. В. Данькевич // Українська мова та література. — 2006. — № 9. — С. 15—17; 9.
 1. Данькевич Ю. В. Тарас Шевченко крізь футуристичну призму творів Ґео Шкурупія /Ю. В. Данькевич // Шевченкознавчі студії. — 2006. – Вип. 8. — С. 51—56.

 2. Данькевич Ю. В. Портрет долі/Ю. В. Данькевич // Українська мова та література. — 2007. — №19—20. — С.40.

 3. Данькевич Ю. В. Художня проза Гео Шкурупія : проблеми поетики : автореф. дис. …канд. філол. наук /Ю. В. Данькевич; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 20 с.

 4. Йолкіна Л. „Не вчіть яблуню родити яблука”…: Ш Всесвіт. форум українців, (18—20 серп. 2001 р.) / Л. Йолкіна //Визвольний шлях. — 2001. — №8.— С. 20—25.

 5. Йолкіна Л. „Визвольний шлях” – журнал української діаспори / Л. Йолкіна //Наука і сучасність.Сер. Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К. : НПУ, 2006. — Т.54. — С.151—158.
 1. Йолкіна Л. В. Ментальність письменника і націоцентризм художнього тексту (реінтерпретація історії у творчості Леоніда Полтави)/ Л.В.Йолкіна //Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 24. – Ч.2. – С. 27—29.*
 1. Кобелецька О. "Без нього космос тісним здається...": Андрій Малишко / О. Кобелецька // Пам'ять століть. — 2005. — N2. — C. 91—95 .
 1. Кобелецька О. І. Вишниха/ О. Кобелецька // Our life (Нью—Йорк)—Наше життя /Союз українок Америки. – 2006. — № 10, 11, 12.
 1. Курило Л. М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника: автореф. дис. … канд. філол. наук / Л. О. Курило; Київ. нац. університет ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 17 с.
 1. Курило Л. М. Перші повоєнні твори Олеся Гончара в епістолярному дискурсі / Л. М. Курило // Вісник ЛНПУ ім. Т. Шевченка. Сер. Філологічні науки. — Луганськ: „Альма — Матер”. – 2006. — № 15. – С.190—196. – Літ.: 23 н.
 1. Курило Л. М. Творча індивідуальність О. Гончара в епістолярному дискурсі / Л. О. Курило; Міністерство освіти і науки України. Луганський нац. пед. ун—т ім. Т.Шевченка. – Луганськ: Альма— Матер, 2007. — 199 с.
 1. Ліпницька І. М. Особливості творчої манери в малій прозі Модеста Левицького / І. М. Ліпницька // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М. П .Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 222—228.
 1. Ліпницька І. Мала проза Модеста Левицького: до проблеми художньої еволюції української літератури / І. Ліпницька // Дивослово. — 2004. — N4. — C. 13—18.
 1. Ліпницька І. М. Творчість Модеста Левицького в контексті української прози кінця ХІХ—поч. ХХ ст.: автореф. дис. …канд. філол. наук /І. М. Ліпницька. НПУ ім. М. П .Драгоманова. — К. , 2004. — 20 с.
 1. Ліпницька І. М. Поетика художньої деталі в малій прозі Модеста Левицького /І. М. Ліпницька // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 8: Філологічні науки (Мовознавство і літературознавство). — К., 2005. — №1. — С.164—169.

 2. Ліпницька І. М. Художня інтерпретація гайдамаччини в оповіданні М. Левицького „За Коліївщини” / І. М. Ліпницька // Вісник Київського славістичного університету.Сер. Філологія. – К.: КСУ, 2005. — № 25. — С.47—53. — Літ.: 4 н.

 3. Ліпницька І. М. Жанр сатирично—гумористичного оповідання у творчості Модеста Левицького /І.М.Ліпницька // Визвольний шлях. – 2006. — № 6.— С.50—59. — Літ.: 6 н.

 4. Ліпницька І. М. Панорама літературно—мистецького життя України початку ХХ ст. в газеті „Рада” (До 100—річчя всеукраїнської газети) /І. М.Ліпницька //Визвольний шлях. – 2006. — № 10. — С.40—49.

 5. Лисак (Поліщук) Ю. В. Екзистенцій на проблематика повісті Михайла Коцюбинського „Тіні забутих предків” / Ю. В. Лисак (Поліщук ) // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 41. — С.103—105.

 6. Лисак (Поліщук) Ю.В. Історіософська концепція роману Юрія Липи „Козаки в Московії” / Ю.В. Лисак (Поліщук ) // Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. – С.197—199.
 1. Мовчан Р. "Естетичне людинознавство" ранньої прози Ірини Вільде /Р. Мовчан //газ. Українська мова та література. — 2000. — N17. — С.4. 1. Мовчан Р. Позбутися рабського комплексу / Мовчан Р.: ("Берестечко" Ліни Костенко) /Р. Мовчан // Слово і час. — 2000. — N1. — С.47—48.

 2. Мовчан Р. Проза Валер'яна Підмогильного. Доля. Людина. Стиль / Р. Мовчан //Дивослово. — 2000. — N1. — С.52—56.

 3. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи / Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко. – К.— Ірпінь: Перун, 2000. — 492 с.
 1. Мовчан Р. Українська література в сучасній середній школі — якою їй бути? / Р.Мовчан // газ. Укр. мова та література. — 2000. — N10. — С.1—3.

 2. Мовчан Р. З моїх мандрів по Європі : 80 років Українському Вільному університетові у Мюнхені /Р. Мовчан //газ. Українська мова та література. — 2001. — N3. — С.1—2.

 3. Мовчан Р. Неоромантична проза Юрія Яновського ("Майстер корабля", "Чотири шаблі") /Р. Мовчан //Дивослово. — 2001. — N7. — С.59—65.

 4. Мовчан Р. Підмогильний — перекладач/ Мовчан Р. // газ.Українська мова та література. — 2001. — N5. — С.1—2.

 5. Мовчан Р. Стильові тенденції творчої манери Григора Тютюнника / Мовчан Р.: До 70—річчя письменника //газ. Українська мова та література. — 2001. — N45. — С.1—3.

 6. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи /Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко.– К.—Ірпінь: Перун, 2001. — 496 с. 1. Мовчан Р. Український модерністичний роман: "Місто", "Невеличка драма" В.Підмогильного/ Мовчан Р. //Дивослово. — 2001.— N2. — С.11—15. 1. Мовчан Р. "Жовтий князь" Василя Барки/ Мовчан Р. //Дивослово. — 2002. — N3. — С.44—49, № 4. — С.21—25.
 1. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи /Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко.– К. — Ірпінь: Перун, 2003.— 496 с. 1. Мовчан Р. Ще раз про Миколу Хвильового, або Homo Ludens в українській прозі 20—х років / Р. Мовчан //Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2003. — N3. — C. 39—55
 1. Українська література. 11 клас : підручник для середньої загальноосвітньої школи /Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів, В. Ф. Погребенник, В. Є. Панченко. – К.—Ірпінь: Перун, 2005. — 496 с.
 1. Осьмак Н. Д. Наративно – композиційні форми оповідань Володимира Винниченка /Н. Д. Осьмак // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2000. — Вип. 3. – С. 68—74.
 1. Осьмак Н. Д. Вступ до літературознавства: навч.—метод. посібник. — К.: Українська видавнича спілка ім. Ю. Липи, 2007. —112 с.
 1. Осьмак Н. Д. „Я маю надію прислужитися своєму народові” (О. Маковей) //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2006. — Вип. Х. – С. 41—43.*
 1. Погребенник Я.В. Буряне поліття 1914—1920 років: Ліро—трагедійне двоголосся /В. Ф. Погребенник. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2000. – 49 с.

 2. Погребенник В.Ф. Видання, присвячені Ярові Славутичу /з нагоди 80—ліття) /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2000. — Кн.9 (630). — С.117—121.
 1. Погребенник В.Ф. Дослідницький набуток поета /В. Ф. Погребенник //Слово і час. — 2000. — №12. — С.77—79.
 1. Погребенник В.Ф. Дослідницький набуток поета //Західньоканадський збірник. — Едмонтон, 2000. — № 4. — С.255—263.
 1. Погребенник В.Ф. “Запалюймо вогнище надій у серцях наших...”: нова збірка Дарії Мельникович—Рихтицької /В.Ф. Погребенник // Мельникович—Рихтицька Д. Магія вогню. – Дітройт (США), 2000. — С.1—22.
 1. Кобилянська О.Ю. Людина: повісті, оповідання : для старшого шкільного віку /В. Погребенник (упоряд.), передмова: „Золоте пасмо прози Ольги Кобилянської”, с. 5—14, примітки, с. 342—349. — К.: Веселка, 2000. — 350 с.
 1. Погребенник В.Ф. Мотив державної волі та боротьби за неї в поезії Євгена Маланюка /В. Ф. Погребенник //Сучасний погляд на літературу: наук. зб. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К., 2000. — Вип. 4. — С.87—91.

 2. Погребенник В.Ф. Нове слово про Оксану Іваненко /В. Ф. Погребенник // Освіта. — 2000. — № 40. – С.4.
 1. Погребенник В.Ф. Образ України в поезії П.Куліша /В. Ф. Погребенник // Творчі та ідейні шукання П.О.Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180—річчя П.Куліша. — К.:”МП Леся”, 2000. — С.41—45.
 1. Погребенник В.Ф. Святії зерна : Т.Г.Шевченко /В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2000. — №3. — С.4.
 1. Погребенник В.Ф. Стрункі білі вірші Дарії Рихтицької /В. Ф. Погребенник //Кур’єр Кривбасу. — 2000. — №4—5. — С. 130—136.
 1. Погребенник В. Ф. У кращих наукових традиціях /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2000 — Кн. 6 (627). — С. 123—128. — Рец. на кн.: Олійник—Рахманний Р. Літературно—ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919—1939 роки). — К.: Четверта хвиля, 1999. — 229 с. 1. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. : довідник /Ред. кол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, …Р. В. Мовчан, В. Ф. Погребенник, П. П. Хропко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 с. [Із змісту: статті В. Ф. Погребенника: Бачинський Юліан, с.22. — Бобенко Андрій, с.26—27. — Будзиновський В'ячеслав, с.32—33. — Валуєвський циркуляр, с.37—38. — Вахнянин Наталь, с.38. — Воробкевич Сидір, с.53—55. — Гоголь Микола /В. Бичко, В. Погребенник, с.61—63. — Грабовський Павло, с.66—68. — Емський акт 1876 р. , с.98. — „Зерна”, с. 113. — Кобринська Наталя, с.150—151. — Корсун Олександр, с. 159—160. — Кузьменко Петро, с.170—171. — Кулик Василь, с. 171. — Леонтович Володимир, с.177—178. — Маковей Осип, c.185—187. — Масляк Володимир, с.195—196. — Мова Василь, с.203—204. — Могила Петро, с.204—205. — Ніщинський Петро, с. 225—226. — Огієвський—Охотський Петро, с.229. — Павлович Олександр, с.237. — Падура Тимко, с. 237—238. — Попович—Боярська Клементина, с. 248. — Руданський Степан /Н.Гаєвська, В.Погребенник, с. 275—278. — Устиянович Корнило, с. 319. — Устиянович Микола, с.319. –Федькович Юрій, с. 321—333. — Чубинський Павло, с. 335—336. — Шпигоцький Опанас, с. 343. — Ярошинська Євгенія, с. 351—352].
 1. Погребенник В. Українська поезія середини XIX—початку XX ст.: саморух від національно—патріотичних обертонів до державницьких та соборницьких інтенцій / В. Погребенник // Публіцист мислі й серця: збірник праць на пошану 80—річчя Романа Олійника—Рахманного. — К.: Четверта хвиля, 2000. — C. 229—243.
 1. Погребенник В. Українська поезія на історичних шляхах (XI—XIX ст.) / В. Погребенник //Визвольний шлях. — 2000.— N10. — С.60—65.

 2. Погребенник В. Українська поезія середини ХІХ – поч.ХХ ст.: саморух від національно—патріотичних обертонів до державницьких та соборницьких інтенцій /В. Ф. Погребенник // Публіцист мислі й серця : збірник на пошану 80—річчя Р.Олійника—Рахманного. – К.: Четверта хвиля, 2000. — С. 229—243.1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка