Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка14/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Погребенник В.Ф. Цінне видання про західноукраїнський літературний рух /В. Ф. Погребенник //Сучасність. — 2000. — №11. — С. 147—150. — (Рец. на кн.: Олійник—Рахманний Р. Літературно—ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919—1939 роки) /передмова В. Погребенника. — К.: Четверта хвиля, 1999. — 240 с.
 1. Щасливий у праці: збірник праць і матеріалів на пошану 70—річчя Ф. Погребенника / Укл. В.Ф.Погребенник, М.Жулинський; [Погребенник В.Ф. Цінні українознавчі видання д—ра Р.Смика, с.181—187] – К.: Криниця, 2000. — 307 с.
 1. Погребенник В.Ф. “Я люблю мою Русь—Україну, я вірую в її будучину...” /В. Ф. Погребенник //Українська мова і література. — 2000. — №21. — С.1—3.
 1. Погребенник В.Ф. “Єдина, неподільна, від Сяну срібнолетного по Дон...” /В. Ф. Погребенник //Високе небо Богдана Лепкого : збірник. – Тернопіль: Джура, 2001.— С.61—67.
 1. Погребенник В.Ф. Інтерактивні педтехнології для вивчення української літератури /В. Ф. Погребенник // Джерела. — 2001. — №3—4. — С.66—71. 1. Кобилянська О.Ю. Людина: повісті, оповідання : для старшого шкільного віку.—2—ге вид. /В. Погребенник (упоряд.), передмова: „Золоте пасмо прози Ольги Кобилянської”, с. 5—14, примітки, с. 342—349. — К.: Веселка, 2001.— 350 с.
 1. Образ України і українців у ліричній творчості Івана Манжури / В. Ф. Погребенник //Українознавство – наука самопізнання українського народу : матеріали Х щорічної міжнар. наук.—практ. конф. „Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства /НДІ українознавства. – К., 2001. — С.146—148.
 1. Погребенник В. Ф. Патріотичні обертони образу України в поезії Якова Гоголева /В. Ф. Погребенник //Наукові записки /НПУ ім.М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 42. — С.8—10.
 1. Погребенник В. У кращих традиціях літературної класики: осмислення трагедії України за комуністичного режиму / Погребенник В.: ("Енеїда модерна" Леоніда Полтави) //Визвольний шлях. — 2001. — N10. — С.83—92.

 2. Погребенник В. Ф. Ukrainian Classrooms: RWCT /В. Ф. Погребенник // 12—th Europian Conference of Reading / Book of Abstracts. — Dublin, 2001. — Р.33.
 1. Погребенник В. Ф. Українська народнопоетична творчість у рецепції Р.Олійника—Рахманного /В. Ф. Погребенник //Фольклористичні зошити. – 2001. — Вип. 4. — С.105—118.
 1. Погребенник В. Ф. Християнське sacrum у творчості Марка Мурави /В. Ф. Погребенник // Вісник Київського ін—ту “Слов’янський університет”.— Філологія. — К., 2001. — Вип. 9. — С.31—34.
 1. Погребенник В. Ф. “ЧПКМ” в університетському викладанні літератури як як одна з підвалин виховання критично мислячої особистості /В. Ф. Погребенник // Розвиток критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. — К., 2001. — С.74—77.
 1. Погребенник В. Ф. Визначний українознавець (Зенон Кузеля) /В. Ф. Погребенник //Український Альманах /Об’єднання українців у Польщі.– Варшава, 2002. — С.179—182.
 1. Погребенник В. Ф. Визначний українознавець Зенон Кузеля /В. Ф. Погребенник //Українознавство. — 2002. — №4. — С.6—14. — 2003. — №1. — С.274—281.
 1. Погребенник В. Ф. S.Vincenz – I.Franko: huculski dialog /В. Ф. Погребенник //Polska Akademia Nauk / Biuletyn informacyjny. – 2002. — N.7. — С.96—97.
 1. Зустрічі на творчому шляху: „Гуцульський діалог” Івана Франка та Станіслава Вінценза (до проблеми раціоналізму в літературі) / А. Б. Гуляк, … В. Ф. Погребенник, П. П. Хропко та ін. // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. „Лінгвістика і літературознавство”. — К.: Знання України, 2002. — Вип.7. — С. 269—276. — Літ.: 5 н.
 1. Погребенник В. Ф. Іван Франко як вихователь відповідальних громадян України /В. Ф. Погребенник // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. – К. : НПУ, 2002. — Ч. 3. — С.209—211.
 1. Погребенник В. Ф. Іван Франко та Станіслав Він ценз : „гуцульські” зустрічі життєтворчости /В. Ф. Погребенник // Сівач духовності : зб. спогадів, статей і матеріалів, присвячених проф. В. Полєку / Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. — Івано—Франківськ : Плай, 2002. — С. 117—128.
 1. Погребенник В. Ф. Неперебутня літературна спадщина Григорія Сковороди /В. Ф. Погребенник // Український Альманах /Об’єднання українців у Польщі.– Варшава, 2002. — С.151—155.
 1. Погребенник В. Ф. Образ Києва в літературі ХІХ століття /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2002. — Кн. 5. — С. 99—109; Кн. 6. — С.93—107.
 1. Погребенник В. Ф. „Олітературення” інонаціонального фольклору репрезентантами реалістичної поезії кінця ХІХ–поч. ХХ ст. /В. Ф. Погребенник //Фольклористичні зошити. — 2002. — Вип. 5. — С. 91—100.
 1. Погребенник В. Ф. Письменниця правди : новий твір Дарії Мельникович—Рихтицької / В. Ф. Погребенник // Визвольний шлях. — 2002. — Кн. 8. — С.111—112.
 1. Погребенник В. Ф. Романтичний лицар степу і моря / В. Ф. Погребенник //Український Альманах / Обєднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. — С. 203—206.
 1. Погребенник В. Ф. У кращих традиціях літературної класики: осмислення трагедії України за комуністичного режиму / В. Ф. Погребенник // Леонід Полтава. Енеїда модерна, альбо дивні пригоди ченця Григорія Чудотворця, який що триста літ на Україні воскресає : поема— епопея. — К., 2002. – 164 с.
 1. Погребенник В. Ф. “Україно, моя рідна нене! Ой тяжке життя твоє й мерзенне!” / В. Ф. Погребенник // Наука самопізнання народу : зб. матеріалів і наук. пр. — К.: Веселка, 2002. — С.118—123.
 1. Погребенник В. Ф. Фольклоризм української поезії (остання третина ХIХ — перші десятиліття ХХ століття) /В. Ф. Погребенник; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2002. – 158 с.
 1. Погребенник В.Ф. Буряне поліття Східної Галичини 1939—1940 в письменницькій візії С.Вінценза /В. Ф. Погребенник //S.Vincenz – humanista XX wieku. – Lublin: KUL, 2003. — С.99—112.
 1. Погребенник В.Ф. Давня і дошевченківська література в публіцистично—есеїстичних осягах Романа Олійника—Рахманного /В. Ф. Погребенник // Рідний край (Полтава). — 2003. — №2 (9). — С.99—105.
 1. Погребенник В.Ф. Едиційна українознавча діяльність д—ра Романа Смика /В. Ф. Погребенник // Лежить на серці доля України : Ювілейна зб. на пошану Р.Смика. – Бережани—Тернопіль : Джура. — 2003. — С.155—160.
 1. Погребенник В.Ф. Іван Франко в естетично—літературознавчій рецепції Р.Олійника—Рахманного /В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2003. — Кн. 7. — С. 99—112.
 1. Погребенник В. Ф. Ідея толерантного співіснування народностей у „великих” і „малих” вітчизнах та її художні модифікації в українській літературі від давнини до ХХ ст. /В. Ф. Погребенник // Chrzescijanstwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej / M—ly Miedzynarodowego Kongresu. – Lublin: Wyd—wo KUL, 2003.—S.347—351.
 1. Погребенник В. Ф. Листи В. Погребенника до д—ра Р. Смика /В. Ф. Погребенник //Лежить на серці доля України /Ювілейна зб. на пошану Р.Смика. – Бережани—Тернопіль: Джура. — 2003. — С.215—216, 222.
 1. Погребенник В. Ф. Малознаний Михайло Драгоманов: сторінками раритетної книжки /В. Ф. Погребенник // Дзеркало тижня. — 2003. — 8 листопада. — С.23; Зеркало недели. — 2003. — 8 ноября. — С.23.
 1. Погребенник В. Ф. Михайло Драгоманов і Леся Українка: результативність ідейно—творчого спілкування /В. Ф. Погребенник //Перші Міжнародні Драгоманівські читання : матеріали. — К., 2003. – Вип. 1. — С.180—185.
 1. Погребенник В. Михайло Драгоманов і Леся Українка: Результативність ідейно—творчого спілкування / В. Погребенник //Освіта. — 2003. — № 44, (24 вересня — 1 жовтня). — С.11. 1. Погребенник В. Ф. Михайло Драгоманов та Іван Франко /В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2003. — № 8. — С.4—5.
 1. Погребенник В. Ф. Патріотичні обертони поезії Юрія Федьковича й Івана Франка : посібник / В. Ф. Погребенник. — К., 2003. — 25 с. 1. Петро Хропко : Подвижник на педагогічній і науковій ниві /…В. Ф. Погребенник та ін. // Освіта. — 2003. — № 2 (5019) , 8—15 січня. — С.7. 1. Петро Панасович Хропко / …В. Ф. Погребенник та ін. // Освіта. — 2003. — № 2 (5019), 8—15 січня. — С.7.
 1. Погребенник В. Ф. Суд Шевченком : універсалії пророчого слова в орудуванні Р. Олійника—Рахманного / В. Ф. Погребенник //Слово—зброя : Література у творчому набутку Романа Олійника—Рахманного (публіцистика, есеїстика, літературознавство) : навч. посібник. – К.: Ковчег, 2003. – С. 49—72
 1. Погребенник В. Ф. Суд Шевченком : універсалії пророчого слова в орудуванні Р. Олійника—Рахманного / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2003. — Кн. 5. — С. 87—103.
 1. Погребенник В. Ф. Українська поезія для національної самосвідомості молоді /В. Ф. Погребенник // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість : зб. матеріалів Міжнар. студ. наук.—практ. конф. : У 2 т. — К.: Вид—во Європейського ун—ту. — 2003. — Т. 2. – С . 5—10.
 1. Погребенник В. Ф. Фольклоризм тетралогії С. Вінценза “На високій полонині” в контексті української прози про Гуцульщину / В. Ф. Погребенник // Українсько—польські літературні контексти / Київські полоністичні студії. – Т.4. — К., 2003. — С. 396—408.
 1. Погребенник В. Ф. Художній історизм та історіософія поезії Василя Пачовського /В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Сер. Лінгвістика і літературознавство /Інститут літератури. НПУ ім. М.П.Драгоманова та ін.; Редкол.: О. Г. Астаф”єва, …В. Ф.Погребенник та ін. — Вип. 8. — К.: Знання, 2003. — С. 209—214.

 2. Погребенник В. Борис Грінченко: 1864—1910 / В. Погребенник //газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 86—94.
 1. Погребенник В.Ф. Будзиновський В'ячеслав / В. Погребенник //Енциклопедія сучасної України. – К., 2004. — Т. 3. — С.520.
 1. Погребенник В. Ф. Влада жіночої вишуканості : збірка Дарії Рихтицької—Мельникович „Магія вогню” /В. Ф. Погребенник //Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Сер. „Лінгвістика і літературознавство — К.: Знання України, 2004. — С. 167—176.
 1. Грінченко Б. Д. Вибрані твори : Вірші. Оповідання / Упоряд. та вступ. стаття : „Творчий набуток Бориса Грінченка” В. Ф. Погребенника , с. 5—18; примітки, с. 188—191. – Львів : Каменяр, 2004. — 192 с.
 1. Погребенник В. Діалог "Роман Рахманний — Іван Франко": транспозиції, ремінісценції, актуалізація / В. Погребенник // Слово і час : науковий журнал Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. — К., 2004. — N1. — C. 24—34.
 1. Погребенник В. Іван Карпенко—Карий: (Іван Тобілевич) 1845—1907 / В. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2004. — № 21—24. — C. 50—61.

 2. Погребенник В. Іван Нечуй—Левицький (Іван Левицький) 1838—1918 / В. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 17—29.

 3. Погребенник В. Іван Франко: 1856—1916 / В. Погребенник //газ.Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 62—85.

 4. Погребенник В. Історіо— й релігієсофські мотиви поезії Тараса Шевченка / В. Ф. Погребенник // Т. Г Шевченко і світова культура: матеріали наук.—метод. конференції ( 26—28 лютого 2004 р., м.Сімферополь) / Інститут українознавства НАН України. Крим. респ. інститут післядипл. пед. освіти. – К. : Грамота, 2004. — С. 50—58.
 1. Погребенник В. Ф. Кафедра української літератури НПУ ім. М.П.Драгоманова / В. Ф. Погребенник // Слово і час. — 2004. — № 9. — С.59—67.
 1. Погребенник В. Ф. (Короткі автобіографічні дані) / В. Ф. Погребенник //газ. Українська мова та література. – 2004. — № 21—24. – С. 95.
 1. Погребенник В. Ф. Малознаний Михайло Драгоманов / В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2004. — № 8. – С. 8; № 9. — С. 9; № 10. — С. 3.
 1. Погребенник В. Михайло Старицький: 1840—1904 / В. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 40—49.
 1. Погребенник В. Ф. Національна ідея та українська поетична класика ХІХ—ХХ ст. / В. Ф. Погребенник // Визвольний шлях.— 2004.— Кн. 4. — С. 63—73.—Кн.5. — С.34—45.
 1. Погребенник В. Ф. Недруковані щоденники Євгена Чикаленка / В. Ф. Погребенник // Чикаленко Є. Щоденники: У 2 т. — К.: Темпора, 2004. — Т.2. — С.5—6.
 1. Погребенник В. Панас Мирний: (Панас Рудченко) 1849—1920 / В. Погребенник //газ. Українська мова та література. — 2004. — №21—24. — C. 30—39.
 1. Погребенник В. Ф. „Під Украйни єднаймось прапор...”: образ України в поезії Івана Франка / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць / НДІ українознавства. — К., 2004. – Т.2: Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття : проблеми та перспективи розвитку. — С.251—261.
 1. Погребенник В. Ф. Соборницька ідея української літературної класики / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях.—2004.—Кн.6.—С.45—49

 2. Погребенник В. "Україна в антоновім огні": ідейно—тематичний комплекс української поезії XIX—XX століття / В. Погребенник //Сучасний погляд на літературу: наук. зб./ М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 9: Пам'яті академіка Петра Хропка. — C. 13—32.
 1. Погребенник В. Ф. Українська література кінця ХІХ ст.: творчість чільних репрезентантів : посібник / В. Ф. Погребенник. — К., 2004. — 95 с.
 1. Погребенник В. Ф. Українська міжвоєнна поезія як оформлювач нації (на матеріалі праць Р.Олійника—Рахманного) / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць /НДІ українознавства. — К., 2004. – Т. 3: Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні. – С. 368—382.
 1. Погребенник В. Ф. Український фольклор у публіцистично—есеїстичній транспозиції Р. Олійника—Рахманного / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць НДІ українознавства. — К., 2004. — Т. 7.— С.27—44.
 1. Франко І. Сотворення світу / Упоряд. В. Ф. Погребенник „ Світи Івана Франка” (вступна стаття), с. 4—34. Примітки. Пояснення слів, с.150—159.– К.: Обереги, 2004. — 160 с.
 1. Погребенник В. Ф. Європейська вишуканість художньої прози Михайла Коцюбинського / В. Ф. Погребенник // Наукові записки Вінницького ДПУ ім.М.М.Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — Вип. 7. — С.125—130.
 1. Погребенник В. Ф. Іван Франко: унікальні виміри таланту / В. Ф. Погребенник //газ. Українська мова та література. — 2005. — № 43—44 (листопад). — С. 3—25.
 1. Погребенник В. Ф. Ідеал братання українського і польського народів в українській літературі від давнини до перших десятиріч ХХ ст. / В. Ф. Погребенник // Вісник Київського славістичного ун—ту. Сер. Філологія. – К. : КСУ, 2005. — Вип. 22. — С. 17—22.
 1. Погребенник В. Ф. Кафедра української літератури /В. Ф. Погребенник //Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова: історія, сьогодення, перспективи. — К.: Навчальна книга, 2005. — С.144—146.
 1. Погребенник В. Ф. Метатекст Києва у національному письменстві : українознавчі виміри державницького звучання „ Міста Премудрості Божої” /В. Ф. Погребенник //Українська література в системі українознавства. – К.: ЛДЛ, 2005. – С.166—211.
 1. Погребенник В. Ф. Поезія „Української хати” і фольклор //Слово і час. — 2005. — № 3. — С.34—43.
 1. Погребенник В. Публіцистика Романа Олійника—Рахманного і українське народнопоетичне слово / В. Погребенник // Народна творчість та етнографія . — 2005. — N2. — C. 68—77.
 1. Погребенник В. Ф. Релігійні святощі в осмисленні Івана Франка – письменника і науковця / В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов”янської філології: міжвуз. зб. наук. статей „Лінгвістика і літературознавство”/ Редкол.: Г.А. Александрова, … В. Ф. Погребенник та ін. — К.: Знання України, 2005. – Вип. Х. — С. 261—271. — Літ.: 5 н.
 1. Погребенник В. Ф. Розвиток національно—державницької ідеї в творах української літератури від давнини до сучасності / В. Ф. Погребенник // Українська література в системі українознавства. – К.: ЛДЛ, 2005. — С.145—166.
 1. Погребенник В. Ф. Трикнижжя, присвячене українському Сенкевичу / В. Ф. Погребенник // Слово і час. – 2005. — №10. — С. 80—82. — Рец. на кн.: Чайковський А. Спогади. Листи —дослідження: у 3—х тт. – Львів, 2002.
 1. Погребенник В. Ф. Українське письменництво в „портретній” есеїстиці Р. Олійника—Рахманного / В. Погребенник // Збірник наукових праць /НДІ українознавства. — К., 2005. — Т. 6. — С.186—199.
 1. Погребенник В. Ф. Антигерметичний дискурс поезії Тараса Шевченка/ В. Ф. Погребенник //Слово Т.Г.Шевченка в полікультурному середовищі: матеріали ІІІ Всеукр. наук. метод. конф. – Сімферополь: НАТА, 2006. – С.172—180.
 1. Без зла та ворожості / Ф. П. Погребенник, В. Ф. Погребенник (вступ. ст.) //Королів—Старий В. Нечиста сила – К.: Веселка, 2006. — С.5—10.
 1. Погребенник В. Ф. Велич Михайла Драгоманова : життєвий і творчий шлях видатного українського мислителя / В. Ф. Погребенник // День. — 2006. — № 104 (30 червня). — С.8. — №105 (7 червня). — С.8. — Те саме / Там само [рос. мовою].
 1. Погребенник В. Ф. Володарка ніжності й пристрасті (до 105—річчя від дня народження Наталі Лівицької—Холодної / В. Ф. Погребенник //Українознавство: Календар—щорічник. 2007. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. — С.220—223.
 1. Погребенник В. Ф. Десакралізація ідеологеми „Золотого вересня” 1939 р. у „Діалогах із Сов'єтами” Станіслава Вінценза / В. Ф. Погребенник // Збірник наукових праць: на пошану 75—річчя проф. П. П. Кононенка /Науково—дослідний інститут українознавства. — К, 2006. — Т.ХІ. — С.235—245.
 1. Погребенник В. Ф. Дороги Степана Руданського / В. Ф. Погребенник // газ. Українська мова та література. — 2006. — № 37. — С.3—14.
 1. Погребенник В. Ф. Дух давнини, вкарбований у слові (до 105—річчя від дня народження Оксани Лятуринської) / В. Погребенник //Українознавство: Календар—щорічник.2007.—К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. — С.217—220.
 1. Погребенник В. Ф. Європейськість прози Михайла Коцюбинського / В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов'янської філології: міжвуз. зб. наук. статей: „Лінгвістика і літературознавство”/ Редкол.: Г.А.Александрова, … В.Ф.Погребенник та ін. – Вип. ІХ. — 2006. — Ч.2.— С.135—141. – Літ.: 10 н.
 1. Погребенник В. Ф. Європеїзм творчості Богдана Лепкого / В. Ф. Погребенник //Богдан Лепкий в духовній історії України : матеріали наук. конф. – Тернопіль: Джура, 2006. — С.18—19.
 1. Погребенник В. Ф. Епістолярний діалог Трохима Зіньківського і Бориса Грінченка / В. Ф. Погребенник // Слово і час. — 2006. — № 7. — С.72—74.
 1. Погребенник В. Ф. Етнографiчно—фольклористичний набуток Зенона Кузелi / В. Ф. Погребенник // Народна творчість та етнографія. — 2006. — №2. — С.45—51. — №3. — 61—74.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка