Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка15/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

Погребенник В.Ф. „Заблисне сонце по всій Україні...”: візія батьківщини у творчості Василя Пачовського / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн.3. — С. 54—65.
 1. Погребенник В. Ф. „І душу і тіло даймо за край свій єдиний...”: Україна в поетичній творчості Бориса Грінченка / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн. 5. — С. 26—35.
 1. Погребенник В. Ф. Інонаціональні мотиви поезії Івана Франка / В. Ф. Погребенник // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип.10. — С. 3—9.
 1. Погребенник В. Ф. Культурологічний набуток Івана Нечуя—Левицького /В. Ф. Погребенник // Визвольний шлях. — 2006. — Кн.7—8. — С.186—191.
 1. Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Другi Мiжнароднi Драгоманiвськi читання: матеріали: до 165—piччя вiд дня народження М.П.Драгоманова. — К.: Вид—во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2006. — Вип.1. – С.3—8.
 1. Погребенник В. Михайло Драгоманов і болгарсько—українські культурні зв'язки / В. Погребенник // Другі Міжнародні драгомановські читання: Матеріали. (27—28 жовтня 2006 р.)/НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.:НПУ, 2006. — Вип. 1. — C. 152—154 .
 1. Погребенник В. Постать "буковинського Кобзаря" у літературознавчих студіях Михайла Драгоманова: (Ю. Федькович) / В. Погребенник //Літературна Україна. — 2006. — №25(6 липня). — C. 7
 1. Погребенник В. Ф. „Прости—бо, рідна Україно!”: образ рідного краю в поезії Івана Манжури / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн.1. — С.56—63.
 1. Погребенник В. Ф. Релiгiйна проблематика у спадщинi Iвана Франка / В. Ф. Погребенник //Педагогiчнi кадри. — 2006. — №8. — С.6—7
 1. Погребенник В. Ф. Своєрідність неофольклоризму лірики Лесі Українки / В. Ф. Погребенник //Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали Всеук. наук.—практ. конф. — Луцьк, 2006. — Вип. 3. — С.9—11.
 1. Погребенник В. Соборництво Михайла Драгоманова — літературознавця в рецепції "буковинського Кобзаря" (Федьковича) / В. Погребенник // Другі Міжнародні драгоманівські читання: матеріали. (27—28 жовт. 2006 р.) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Вип.1. — С.189—191. – Літ.: 1 н.
 1. Погребенник В. Ф. Студентам про Михайла Драгоманова / В. Ф. Погребенник //Педагогічні кадри. — 2006. — № 3. — С.6—7.
 1. Погребенник В. Ф. У клiматi фольклоризму / В. Ф. Погребенник //Пiснею народною натхненi (Творча спiвпраця Лесi Українки та Климента Квiтки) / Матерiали. Статтi. Дослiдження. — Луцьк: Вид—во „Волинська обласна друкарня”, 2006. — С.102—105.
 1. Погребенник В. Ф. „Україна приснилась мені...”: образ батьківщини в поезії Павла Грабовського / В. Ф. Погребенник //Визвольний шлях. — 2006. — Кн.2 .— С.26—35.
 1. Погребенник В. Ф. Українська жіноча вишуканість поетичного слова (на матеріалі збірки Дарії Рихтицької „Магія вогню”) / В. Ф. Погребенник //Збірник наук. праць / Наук.—досл. ін—т українознавства.— К, 2006. – Т.Х. — С.143—151.
 1. Погребенник В. Українсько—болгарське єднання і "софійність" Михайла Драгоманова: (До 110—річчя від дня смерті вченого) / В. Погребенник //Освіта. — 2006. — 2/3 (11—18 січня). — C. 9.
 1. Погребенник В. Ф. Українсько—болгарське єднання i „софiйнiсть” Михайла Драгоманова / В. Ф.Погребенник // Педагогiчнi кадри. — 2006. — №9. — С.1—2.
 1. Погребенник В. Ф. Франко i релігія / В. Ф.Погребенник //Свiтогляд. — 2006. — №2. — С.21—28.
 1. Погребенник В. Ф. Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого / В. Ф.Погребенник // „Як много слово важить...” : наук. зб. на пошану проф. В. Качкана. — Івано—Франківськ, 2006. — С.243—254.
 1. Погребенник В. Ф. Антиномія „ідеалізм проти матеріалізму” та „Поема про сотворення світу Івана Франка / В. Ф. Погребенник // Іван Франко та митрополит Андрей: Мойсеї українського народу : міжнар. наук. конф. – К., 2007. — С.92—114.
 1. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття : трагедія голодомору : монографія / В. Погребенник, Н. Тимощук. – Вінниця: Вид—во „Аст—конт”, 2007. — 208 с.
 1. Погребенник В. Ф. Буряне поліття (1939–1940) в письменницькій візії „Діалогів з Сов'єтами” Станіслава Вінценза” /В.Ф.Погребенник //Європейський вимір української полоністики / Київські полоністичні студії. – К., 2007. — С.177—187.
 1. Погребенник В. Ф. Григорій Сковорода як лірик і байкар/ В. Ф.Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. — № 8. — С.24—26.
 1. Погребенник В. Ф. „Громадський чоловік із козацьким серцем”: письменник і вчений із Лохвицької Варви / В. Ф. огребенник //Українознавство / Календар—щорічник. 2008. – К.: Український центр духовної культури, 2007. — С.188—192.
 1. Погребенник В. Ф. Гуцульщина як частина України у творчості Юрія Федьковича—лірика / В. Ф.Погребенник //Вісник Київського славістичного університету. – 2007. — Вип. 34. — С.8—15.
 1. Погребенник В. Ф. Європейський естетизм художньої прози Михайла Коцюбинського / В. Ф.Погребенник // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. — Хмельницький, 2007. – Ч.2, вип. 3. — С.132—136.
 1. Погребенник В. Ф. Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (засланський період) / В. Ф. Погребенник // Феномен Т.Г.Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів: материали Всеукр. наук.—метод. конф. – К.: Грамота, 2007. — С.10
 1. Погребенник В.Ф. Інонаціональні мотиви поезії Тараса Шевченка (1837—1845 роки) / В. Ф. Погребенник // Шевченкознавчі студії : зб. наук. пр. — К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. — С.74—82.
 1. Погребенник В. Ф. Кастальське джерело : українська література кінця ХІХ—поч. ХХ ст. : посібник для учнів, абітурієнтів, студ., вчителів / В. Ф. Погребенник. – К., 2007. – Кн.1. – 252 с.; Кн.2. – 217 с.
 1. Погребенник В. Ф. Кулішева дума про велич і славу України / В. Ф. Погребенник //Українська література в загальноосвітній школі. — 2007. — №11. — С.5—7.

 2. Погребенник В. Культурологічний набуток Івана Нечуя—Левицького / В. Погребенник // газ. Культура і життя. — 2007. — № 6 (7 лютого). — C. 2.
 1. Погребенник В. Ф. „Масова поезія” кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор / В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми слов'янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. „Лінгвістика і літературознавство”. – Ніжин: Т—во „Аспект—поліграф”, 2007. — Вип. ХІІ. — С. 201—211. – Літ.: 5 н.
 1. Погребенник В. Ф. Михайло Драгоманов і Леся Українка: результативність ідейно—творчого спілкування / В. Ф. Погребенник //www.ukrajinci.hu.
 1. Погребенник В. Ф. Неаматорське українознавство Євгена Паранюка / В. Ф. Погребенник //Неповторні зустрічі. – Ужгород, 2007. – С.93—99.
 1. Погребенник В. Ф. Неофольклоризм поезії ранніх українських модерністів (Осип Маковей, Василь Щурат, Агатангел Кримський) / В. Ф. Погребенник // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. – К.: Твім—інтер, 2007. — Вип. 28. — Ч. 2. — С.45—60.
 1. Погребенник В. Ф. Об'єктивний тип епічного мислення В.Леонтовича (на матеріалі повісті „Реr pedes apostolorum”) / В. Ф. Погребенник // Січ. — 2007. — № 2. — С.27—31.
 1. Погребенник В. Ф. „Per pedes apostolorum” В.Леонтовича як етологічна реалістична повість / В. Ф. Погребенник // Сучасний погляд на літературу: зб. наук. пр /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 11.— С.165—172.
 1. Погребенник В. Ф. Реалізм образного мислення В.Леонтовича—епіка / В. Ф. Погребенник //Рідний край (Полтава). — 2007. — №1. — С.70—74.
 1. Погребенник В. Ф. Традиційна народна культура у творчості Олекси Стороженка / В. Ф. Погребенник // Нове життя старих традицій : матеріали Міжнар. наук. конф. – Луцьк: Поліграфічно—видавничий дім „Твердиня”. — С. 96—110.
 1. Погребенник В. Ф. Учительна мудрість Григорія Сковороди – лірика і байкаря / В. Ф. Погребенник // Григорій Сковорода – духовний орієнтир для сучасності. – К.: Мілленіум, 2007. — Кн.1. — С.172–178.
 1. Погребенник В. Ф. Учительна мудрість Григорія Сковороди – лірика і байкаря / В. Ф. Погребенник // Григорій Сковорода – джерело духовної величі і сучасність. – Тернопіль: Астон, 2007. — С.188—193.
 1. Погребенник В. Ф. Філософсько—естетичне освоєння українською поезією теми польоту людини/ В. Ф. Погребенник // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. пр. – Полтава, 2007. — С. 75—81.
 1. Савченко І. Оповідання про чудеса у „Четьях—Мінеях”Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. — Вип. 4. – С. 3—14. – Літ.: 8 н.
 1. Савченко І. Жанр житія – Мартирія у „Четьях Мінеях” Димитрія Ростовського (Туптала) (на прикладі вересневої Мінеї) /І. Савченко //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. – К., 2000. — Вип. 4. – С. 23—35. – Літ.: 8 н.
 1. Савченко І. В. Давня українська література /І. Савченко; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2001. – 100 с.

 2. Савченко І. До питання про джерела "Четьїв—Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) / І. Савченко // Сучасний погляд на літературу: зб. наук. пр / Редкол.: П.П.Хропко (відп.ред.) та ін.; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К. , 2001. — Вип. 6. — C. 8—21.
 1. Савченко І. В. Категорія часу у житійних текстах Четьїв—Міней Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко //Гуманітарна освіта в технічному університеті: проблеми та перспективи: матеріали конф. — К., 2001. — С.126— 133
 1. Савченко І. В. "Zywoty Swietych" Петра Скарги як одне з джерел "Четьїв—Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко //Наукові записки: з6. наук, ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К,:НПУ, 2001. —Вип. 42. — С.61—64.
 1. Савченко І. В. Давня українська література : навч. посібник /І. Савченко. — К., 2001. – 100 с.
 1. Савченко І. В. "Четьї Мінеї" та їх автор /І. Савченко //Історичний календар 2001: Науково—популярний альманах. — Вип. 7. — К., 2001. — С. 232—233.
 1. Савченко І. В. Історико—літературні твори Димитрія Ростовського (Туптала) //Вісник Запорізького державного університету: з6. наук. ст. Сер. Філологічні науки. — Запоріжжя, 2001. — №1. —С. 104—109.
 1. Савченко І. В. Агіографічна література як один із засобів формування морально—етичних цінностей вчителя гуманітарного профілю /І. Савченко // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — К., 2001. — Ч.4. – С.11—13.
 1. Савченко І. В. До питання про джерела "Четьїв—Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) /І. Савченко // Сучасний погляд на літературу: з6. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 6. — С. 8—21.
 1. Савченко І. В. Іван Огієнко як дослідник життя та творчості Димитрія Ростовського (Туптала) /І. В. Савченко // Вісник Житомирського педагогічного університету. — Житомир, 2002. — Вип. 9. — С.38—40.
 1. Савченко І. В. Чудеса від ікони Божої Матері Іллінської (в обробці Д.Туптала) /І. В. Савченко // Духовні святині Чернігівщини: Календар 2002. — К., 2002. — С. 590—594.
 1. Савченко І. В. Давня українська література: навч. посібник /І. В. Савченко . – 2—ге вид., допов. — К., 2002. – 66 с.
 1. Савченко І. В. Ідея патріотизму у Четьях—Мінеях Димитрія Ростовського (Туптала) /І. В. Савченко // Громадянське виховання молоді засобами мови та літератури: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. — Полтава, 2003. — С. 83—90.
 1. Савченко І. Давня українська література: матеріали до вивчення курсу для студ. гум. спец. /І. Савченко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. — 26 с.
 1. Савченко І.В. Димитрій Ростовський (Туптало) і формування української діаспори в Росії (початок XVIII ст.) /І. В. Савченко // Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи: матеріали наук.—практ. конф. (Київ, 22.12.2003). — К., 2004. — С. 102—11З.
 1. Савченко І. В. Жанр "пам'яті" у системі "Четьїв — Міней" Димитрія Ростовського (Туптала) / І. В. Савченко // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 174—181
 1. Савченко І. В. Основи літературознавства: робоча програма для студентів факультету мистецтв /І. В. Савченко. — К: ДАКККІМ, 2004. — 23 с.
 1. Основи віршування: навч. посібник для студентів ВНЗ. Вид. 2—е, доп. і перероб. /І. В. Савченко та ін. — К., 2003. — 180 с.
 1. Савченко І. В. Михайло Драгоманов і проблеми вивчення давньої української літератури /І. В. Савченко // Перші Міжнародні драгоманівські читання : матеріали ( 30 вересня – 2 жовтня 2003 р.). — К., 2003. — Вип.І. — С. 208—211. – Літ. : 2 н.
 1. Савченко І. В. Великі Мінеї—Четьї Макарія і Четьї—Мшеї Димитрія Ростовського (Туптала): спроба типологічного аналізу /І. В. Савченко //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — К., 2004. — Вип. 1. — С.198—206.
 1. Савченко І. В. Жанр "пам'яті" у системі Четьїв—Міней Димитрія Ростовського (Туптала) /І. В. Савченко // Наука і сучасність: з6. наук пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 38. — С. 270 — 278.
 1. Історія української літератури (перші десятиріччя ХІХ століття): посібник для студентів—філологів / І. Савченко, І. Чернова; М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Альфа—М, 2005. — 68 с.
 1. Савченко І.В. Великі Мінеї—Четьї Макарія і Четьї—Мінеї Димитрія Ростовського (Туптала): спроба типологічного аналізу /І. В. Савченко //Актуальні проблеми філології та перекладознавства: з6. наук. пр. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – Вип.З, ч.ІІ. – С. 38—41.*
 1. Савченко І. В. Димитрій Ростовський (Туптало) і розвиток монастирського руху на Чернігівщині/І. В. Савченко // Чернігів у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально—Східної Європи : зб. наук. пр. – Чернігів, 2007. — С.460—466
 1. Савченко І. В.” Треба відчувати перспективу далекого часу” : Богдан Лепкий про Києворуську літературу /І. В. Савченко //Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали міжнар. наук. конф. ( Тернопіль, 2—3 листопада 2007 р.). — Тернопіль, 2007. – С.87—92.
 1. Святовець В. Ф. Магія художньої деталі у творчій палітрі Михайла Коцюбинського: текст лекції для студ. Ін—ту журналістики / В.Ф.Святовець; КНУ ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 50 с.
 1. Святовець В. Ф. Словник образотворчих засобів : тропи та стилістичні фігури : навч. посібник для студ. інституту / В. Ф.Святовець; КНУ ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 178 с.
 1. Святовець В. Ф. Талант починається з деталі. Форми деталізації в художньому творі : текст лекції / В. Ф.Святовець ; КНУ ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 61 с.
 1. Святовець В. Ф. Поетичний синтаксис. Стилістичні фігури : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В. Ф.Святовець. — К., 2004. — 103 с.
 1. Святовець В. Ф. Художня деталь в українській класичній прозі : навчальний посібник / В. Ф.Святовець. — К., 2005. — 204 с.
 1. Святовець В. Ф. Вогонь у кузні батька. З дитячих літ Івана Франка / В. Ф. Святовець //Дзвіночок: всеукр. журн. для дітей. — К., 2006. – Вип. 4. — С.4—7.
 1. Святовець В. Ф. Живий у пам’яті народній (До 150—річчя від дня народження І. Я. Франка) / В.Ф.Святовець // Гуманітарний вісник Збройних сил України /Міністерство оборони України. – К., 2006. — № 2(3). — С. 97—107.
 1. Святовець В. Ф. Іспит з української літератури. Тести : навч. посібник. — 2—е вид. доп. і перероб / В.Ф.Святовець . — К. : ВПЦ „Київ. Ун—тет”, 2006. —102 с.
 1. Святовець В. Ф. Кредо його душі і серця / В.Ф.Святовець //Освіта. – 2006. – 28 червня —5 липня. — № 28(5212). — С.8—9.
 1. Святовець В. Ф. Пророчі заповіти Великого Кобзаря/ В.Ф.Святовець //Гуманітарний вісник Збройних сил України / Міністерство оборони України. – К., 2006. — № 1(2).—С.123—132.—Літ.: 7 н.
 1. Святовець В. Ф. І.Франко вшановує „Дзвіночок” / В.Ф.Святовець //Українські відомості. — 2006. — № 10.
 1. Святовець В. Ф. На здобуття Державної премії в галузі науки і техніки : Духовна скарбниця шкільних підручників / В.Ф.Святовець //Освіта України. — 2007. — № 68 (14 вересня). – Рец. на кн.: Українська література для 11 класу" Г. Ф. Семенка та ін.
 1. Святовець В. Ф. Переяславські заповіти Тараса Шевченка /В.Ф.Святовець //Дивослово. — 2007. — № 3. — С. 53—57.
 1. Святовець В. Ф. Покликання (штрихи до творчого портрета Н.М.Гаєвської) / В.Ф.Святовець // Філологія / За ред. С. І Дяченко. — К.: ВПЦ „Київський університет", 2007. — С. 38—42.
 1. Святовець В. Ф. Там, десь за роками студентськими /В. Ф. Святовець //Вітряк. — К., ВПЦ „Київський університет", 2007. — С. 37—41.
 1. Семененко Н. В. Еволюція образу темної сили у романі В. Дрозда "Злий дух. Із житієм" / Н. В. Семененко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Т. 33. — C. 276—284.
 1. Семененко Н. В. Принципи переоцінки історії у романі В. Дрозда "Листи землі" / Н. В. Семененко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2001. — Т. 27: Педагогіка. Філологія. — C. 255—266
 1. Семененко Н. В. Роман В. Дрозда "Листя землі" як осмислення долі українського народу від вісімдесятих років 19—го століття до вісімдесятих років 20—го століття / Н. В. Семененко // Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова — Київ: Логос, 2001. — Т. 28: Педагогіка. Філологія. — C. 228—237.
 1. Скоробагатько Н. М. Містико—екзотичні риси ранніх оповідань Пантелеймона Куліша / Н.М. Скоробагатько // Наука і сучасність: зб наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: Логос , 2002. — Т. 35. — C. 289—293.
 1. Скоробагатько Н. М. Слово пророче, слово вічне, слово навіки: (Деякі аспекти вивчення "Наймички" і "І мертвим і живим..." Т. Шевченка у 9 класі загальноосвітньої школи) / Н. М. Скоробагатько //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб.наук. пр. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 50. — C. 94—1011   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка