Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка16/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41

Хропко П. Бодянський Осип // Українська література у портретах і довідках. Давня література – література ХХ ст. — К., 2000. — С.27.
 1. Хропко П. П. Державницькі мотиви української поезії періоду національно—визвольних змагань /П. П. Хропко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип. 2. – С. 3—9. – Літ.: 6 н.
 1. Хропко П. На нові рубежі: Видавництву "Освіта"— 80 років / Хропко П. //Рідна школа. — 2000. — N12. — С.77. 1. Хропко П. П. Національні первні галицької романтичної поезії /П. П. Хропко //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип. 3. – С. 3—8. – Літ.: 8 н.
 1. Хропко П. Особливості художнього узагальнення в байці Хропко П. //Українська література в загальноосвітній школі. — 2000. — N4. — С.51—56.
 1. Хропко П. Речник національної ідеї / Хропко П.: О.Кониський //Дивослово. — 2000. — N8. — С. 59—61.

 2. Українська література у портретах і довідках: Давня література – література ХІХ ст. : довідник /Ред. кол.: С. П. Денисюк, В. Г. Дончик, …Р. В. Мовчан, В. Ф. Погребенник, П. П. Хропко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360 с. [Із змісту: Статті П. П. Хропка: Вагилевич І. , с. 36—37; Вечерниці, с. 44—45. 1. Хропко П. П. Українське козацтво в поетичному осмисленні романтиків 30—40—х років ХІХ століття /П. П. Хропко // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова – К., 2000. — Вип. 4. – С. 14—20. – Літ.: 7 н. 1. Хропко П. Національний світ творчості Павла Грабовського: сборник научных трудов / П. Хропко //Сучасний погляд на літературу : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Вип. 6. — C. 3—8
 1. Хропко П. Сучасне прочитання української літератури / П. Хропко, М. Бондар — (Рец. на кн.: Українська література у портретах і довідках: Давня література— література XIX ст. Довідник) // газ. Українська мова та література. — 2001. — N10. — С.12. 1. Хропко П. "Я молодий, бо з молодими!": (Життєпис Петра Хропка, написаний ним самим) / П. Хропко // Сучасний погляд на літературу: наук. зб. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 9: Пам'яті академіка Петра Хропка. — C. 7—12.
 1. Українська література : хрестоматія для 10 класу серед. загальноосвітніх навчальних закладів /П.П.Хропко, В.Ф.Погребенник (авт. вступ. ст. і упоряд.). – К. : Ковчег, 2003. – 672 с.
 1. Чорнобаєв О. В. Особливості „малої прози” Вячеслава Потапенка (на матеріалі оповідання „Чарівниця”) / О. В. Чорнобаєв //Вісник: зб. наук. ст.. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 4. — С. 97—99.Кафедра методики викладання української мови та літератури 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література. посібник – хрестоматія для 5 кл. – 2—е вид., допов. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2000 – 160 с.
 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література. посібник – хрестоматія для 5 кл. – 2—е вид., допов. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2004. – 80 с.
 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література: посібник – хрестоматія для 5 кл. – 2—е вид., допов. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2006. – 96 с.
 1. Півнюк Н.О.Зарубіжна література. Посібник—хрестоматія для 6 кл./ Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Просвіта, 2000. —96 с.
 1. Півнюк Н.О. Зарубіжна література 7 кл. / Півнюк Н.О., Чепурко О.М., Гребницька Н.М. – К.: Освіта, 2007. – 112 с.
 1. Донченко Т. Лінгвістичні засади і методичні умови розвитку в учнів уміння забезпечувати зв”язність тексту / Т.Донченко //Наукові записки. Сер. Педагогіка /Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2006. — №8.—С.28—35. — Літ. 10 н.
 1. Донченко Т. Мета одна, уроки – різні / Донченко Т.: (Словосполучення) //Урок української. — 2000. — N10. — С.33—35.

 2. Донченко Т. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності на уроках мови/ Донченко Т. ; НПУ ім. М.П.Драгоманова //Дивослово. — 2001. — N7. — С.24—44. 1. Донченко Т. Урок мови: більше навчальних дій — вищий результат / Донченко Т. //Урок української. — 2001. — N6. — С.35—36. 1. Донченко Т. Урок мови: текст як дидактичний матеріал / Донченко Т. //Урок української. — 2001. — N7. — С.33—35. 1. Донченко Т. Як готувати учнів до переказу / Донченко Т. //Українська мова і література в школі. — 2001.—N1. — С.3—7; N2. — С.3—7. 1. Донченко Т. Лабораторні заняття з методики української мови / Донченко Т. //Українська мова і література в школі. — 2002. — N8. — С.52—53. 1. Донченко Т. Практичні заняття з методики української мови / Донченко Т. //Українська мова і література в школі. — 2002. — N7. — С.49—51. 1. Донченко Т. Програма з методики української мови для вищих педагогічних навчальних закладів / Донченко Т., Мельничайко В. //Українська мова і література в школі. — 2002. — N5,6. — С.64—67, 53—55. 1. Донченко Т. Взаємозв’язок переказів і творів у процесі формування мовленнєвої діяльності школярів/ Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N1. — C. 8—11.

 2. Донченко Т. Крок до інтегрованого навчання у педагогічних ВНЗ (дис. Пігур М.В. "Методичне осмислення зв"язків словотвору й синтаксису як засіб оптимізації навчального процесу")/ Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N3. — C. 79. 1. Донченко Т. Методика української мови у світлі реформування мовної освіти / Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N2. — C. 75—78. 1. Донченко Т. Формування в п"ятикласників поняття про текст/ Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2003. — N4. — C. 11—14. 1. Донченко Т. Власні методичні принципи навчання української мови / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. — 2004. — N2. — C. 2—3. 1. Донченко Т. Осмислення п’ятикласниками темо—рематичних зв’язків речень у тексті: Спостереження над змістовим і мовним зв’зком речень у тексті / Т. Донченко //Українська література в загальноосвітній школі. — 2004. — N7. — C. 47—49.
 1. Донченко Т. Структура уроку української мови: (Проблема структури уроку вимагає переосмислення) / Т. Донченко // Українська мова і література в школі. — 2004. — N3. — C. 6—11.
 1. Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту / Т. Донченко // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. — 2004. — N4. — C. 23—26
 1. Донченко Т. До проблеми методів навчання української мови / Т. Донченко //Українська мова і література в школі. — 2005. — N7. — C. 2—5.
 1. Донченко Т. Завдання до уроків зв"язного мовлення. 5—6 кл. / Т. Донченко //Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. — 2005. — N10. — C. 9—12

 2. Донченко Т. Інтеграція системно—описового, функціонально—стилістичного і комунікативно—діяльнісного підходів до вивчення української мови / Т. Донченко, В. Луценко // Українська мова і література в школі. — 2005. — N2. — C. 5—11 ; N3. — C. 5—9
 1. Донченко Т.М. Драгоманов як захисник рідної мови / Т. Донченко //Другі Міжнародні драгомановські читання: матеріали.( 27—28 жовтня 2006 р. ).— К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. — 2006. — Вип. 1. — C. 69—71.
 1. Донченко Т. До проблеми методів навчання української мови. / Т. Донченко // Українська мова і література в школі — 2005. — N7. — С. 2—5.

 2. Донченко Т. Завдання до уроків зв"язного мовлення. 5—6 кл. / Т. Донченко // Дивослово. — 2005. — N10. — С. 9—12.

 3. Донченко Т. Інтеграція системно—описового, функціонально—стилістичного і комунікативно—діяльнісного підходів до вивчення української мови / Т. Донченко, В. Луценко //Українська мова і література в школі. — 2005. — N2. — С. 5—11; N3. — С. 5—9. 1. Донченко Т. М. Драгоманов як захисник рідної мови / Т. Донченко //Другі Міжнародні драгомановські читання : матеріали. (27—28 жовтня 2006 р.)/ НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К. : НПУ, 2006. — Вип. 1. — С. 69—71.

 2. Донченко Т. Підручники мають будуватися на чітких наукових засадах / Т. Донченко // Українська мова і література в школі — 2007. — N 4. — С. 4—7.

 3. Донченко Т. Про підсумки роботи Всеукраїнської науково—практичної конференції "Розвиток читацьких інтересів учнів у процесі вивчення української мови і літератури" / Т. Донченко //Українська мова і література в школі — 2007. — N 7/8. — С. 88—90. 1. Караман С.О. Зміст і технологія навчання української мови в гімназії: автореф. дис. …докт. пед. наук /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 38 с. 1. Котляренко С.В. Семантико—синтаксична структура речень з релятивними дієсловами: автореф. дис. …канд. філол. наук /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. 1. Кравець Ю.М. З історії розвитку методики викладання української літератури: (методична спадщина О.Р. Мазуркевича) / Ю. М. Кравець //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — Т. 48. — C. 68—75. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кравець Ю.М. Олександр Мазуркевич про внесок Івана Франка в методику української літератури // Дивослово. – 2006. – № 10. – С. 53 – 57.
 1. Кравець Ю.М. Особливість літератури як навчального предмета та важлива роль учителя—словесника в її викладанні / Ю.М.Кравець //Наука і сучасність. Сер. Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Т. 55. — C. 49—56. — Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кравець Ю.М. Олександр Мазуркевич про методи викладання літератури // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – Т. 59. — С. 46 – 52.
 1. Куцевол О.М. Підготовка майбутніх учителів літератури до педагогічної імпровізації як виду творчої методичної діяльності /Куцевол О.М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. — К.: НПУ, 2005. — Вип.4(14). — С.241—247. 1. Пасічник Є.А. Українська література: посібник для 5 кл./ Пасічник Є.А., Слоньовська О.В.– К.: Освіта, 2002. – 352 с. — Для 6 кл. – 2—ге вид. — 320 с.; Для 7 кл. – 352 с.
 1. Пасічник Є.А. (Рец. на кн.: Ситченко А.Л. Навчально—технологічна концепція літературного аналізу. — К.: Ленвіт, 2004. — 304 с.) / Є.А. Пасічник // Зарубіжна література в школах України / Івано—Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та видавництво "Антросвіт". — К.: Антросвіт, 2005. — N9. — C. 71—72.
 1. Романенко Ю.О. Робота старшокласників з науково—навчальним текстом на комунікативно—стратегічній основі / Романенко Ю.О. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 46. – С. 5—103.
 1. Романенко Ю.О. Аналіз функціонально—смислових типів мовлення у навчальному тексті на уроках української мови як метод засвоєння комунікативних стратегій текстотворення / Романенко Ю.О. //Українська мова і література в школі. – №6. – 2005. – С.8—11.

 2. Романенко Ю.О. Конспектування науково—навчальних текстів/ Романенко Ю.О. //Дивослово. – 2005. – №4. – С. 2—7.
 1. Романенко Ю.О. До проблеми творення науково—навчальних текстів (комунікативно—стратегічний аспект) / Романенко Ю.О. //Українська філологія: Теоретичні та методичні аспекти вивчення: зб. пр. наук.—практ. читань до 80—річчя Г.Р. Передрій. — Черкаси: Брама—Україна, 2006. – С. 98—104.
 1. Романенко Ю.О. Ґенеза нашого мовоіснування (Есеїстичний розмисел про становлення функційно—змістових типів українського мовлення) / Романенко Ю.О. //Дивослово. – 2006. – №4. – С. 19—22.
 1. Романенко Ю.О. Засвоєння учнями старших класів комунікативних стратегій у процесі роботи з науково—навчальними текстами предметів гуманітарного циклу: автореф. дис. … канд. пед. наук / Романенко Ю.О.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Вид—во Європейського університету, 2006. – 24 с.
 1. Романенко Ю.О. Засвоєння жанрово—стилістичних різновидів опису на уроках української мови / Романенко Ю.О.// Дивослово. – 2006. — №4. – С.6—11.
 1. Романенко Ю.О. Науково—методичні засади формування прагмалінгвістичної компетенції майбутніх філологів у системі шкільної освіти / Романенко Ю.О. // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– Глухів, 2006. – Вип. 7. – С.213—219.
 1. Романенко Ю.О. Стратегії роботи з науково—навчальними текстами на уроках рідної (української мови) / Романенко Ю.О. //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. – 2006. — №8. – С. 50—55.
 1. Романенко Ю.О. Категорійні ознаки тексту як компонент поняттєвої основи засвоєння комунікативних стратегій у процесі роботи учнів з текстом / Романенко Ю.О. // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. ХНПУ.– Х., 2007. – Вип. 22. – С. 181—188.
 1. Романенко Ю.О. Комунікативні стратегії педагогічного дискурсу / Романенко Ю.О. //Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, міжпредметні зв’язки. – Львів, 2007. – С.130—144
 1. Романенко Ю.О. Підготовка виступу на зборах та семінарських заняттях (Проект уроку з мовленнєвого розвитку для 10 класу)/ Романенко Ю.О. //Дивослово. – 2007. – №4. – С.6—8.
 1. Романенко Ю.О. Типологія науково—навчальних текстів у сучасному підручникотворенні (на матеріалі підручників із гуманітарних дисциплін) / Романенко Ю.О. //Наука і сучасність: зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 59. — С. 136—144. 1. Стеценко В.П. Розвивати почуття прекрасного і формувати естетичні смаки / В.П. Стеценко // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Логос, 2003. — Т. 50. — C. 112—120. 1. Строганова Г. М. Функціонально—семантичний підхід до засвоєння семантики слів / Г.М. Строганова // Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 265—269. 1. Строганова Г.М. Питання духовно—морального відродження України в проблемному устрої філософії освіти / Г.М. Строганова //Наука і сучасність: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. — Т.57. — С.187—212. — Літ.: 3 назв.
 1. Строганова Г.М. Изучение творчества Сергея Есенина на фольклорной основе (через образность и метафоричность) / Г.М. Строганова // Всесвітня література в середіх навчальних закладах України. — 2001. — № 6. — С. 43— 45. 1. Строганова Г.М. Особенности слухового образа в поэтическом тексте / Г.М. Строганова // Система і структура східнослов'янських мов (До 200—р1ччя з дня народження B.I. Даля): зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — С. 176—181.

 2. Строганова Г.М. Семантическое микрополе зрительного ощущения в идиостиле С. Есенина /Г.М.Строганова // Система i структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — С. 183—189.
 1. Строганова Г.М. Роль словаря В.И.Даля в интерпретации поэтического текста / Г.М. Строганова //Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования: сб. науч. работ. — К., 2002. — С. 209—212.
 1. Строганова Г.М. Образ абсурду сприяє відображенню картин реальної дійсності (До вивчення п'єси Е. Ионеско „Носороги") / Г.М. Строганова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 4. — С. 46— 48.
 1. Строганова Г.М. Використання функціонально—семантичного підходу до вивчення лексики на уроках зв'язного мовлення в п'ятому класі / Г.М. Строганова //Українська мова і література. — 2003. — № 6. — С. 4—7.
 1. Строганова Г.М. Функцюнально—семантичний підхід до засвоєння семантики слів / Г.М. Строганова // Наука i сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2003. – Т.38. — С. 265—269.
 1. Строганова Г.М. Формування мовної особистості під час роботи над засвоєнням лексики/ Г.М. Строганова // Maтеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції „Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів" ( 19—21 квітня 2006 р.). — Pівне, 2006. — С. 189—193.
 1. Строганова Г.М. Особливості презентації мовних засобів у пoeзii В. Сосюри / Г.М. Строганова // Всеукраїнська науково—практична конференція „Сосюра i сучасність"(17—18 травня 2006 року). — Слов'янськ, 2006. — С. 95—100.
 1. Строганова Г.М. Роль лексико—семантичного поля у процесі вивчення української мови учнями 5—7 класів / Г.М. Строганова //Семантика мови i тексту: матеріали IX Міжнар. наук.—практ. конф. ( (26—28 вересня 2006 р. ). — Івано— Франківськ, 2006. — С. 580—582.
 1. Строганова Г. М.Засвоєння термінології у процесі формування наукової мови у шостому класі / Г.М. Строганова // Матеріали УП Міжнародної конференції „Українська термінологія i сучасність"( 17—19 вересня 2007 р.) — Умань, 2007. — С. 393—395.
 1. Строганова Г.М. Функцюнально—семантичний підхід до засвоєння лексики на уроках розвитку мовлення в сьомому класі / Г.М. Строганова // Дивослово. — 2007. — № 4. — С. 9—12.


Кафедра журналістики


 1. Жадько В. Восставшие против императора: роман—хроника / В. Жадько. — К.: Изд—во «Павлушка», 2003. — 436 с., ил.
 1. Жадько В. Грек із душею українця: роман—пошук про М. М. Аркаса (1853—1909) / В. Жадько. — К.: Ін Юре, 2003. — 348 с., іл.
 1. Жадько В. Дорога з Маслівки: розповідь про академіка В. Майбороду / В. Жадько //Освіта. — 2003. — 4—11 червня.
 1. Жадько В. Іванова материзна: спомин про Івана Григурка / В. Жадько //Літературна Україна. — 2003. — 24 квітня.
 1. Жадько В. Літературне сопрано Олександра Сизоненка: штрихи до портрета / В. Жадько //Літературна Україна. — 2003. — 25 вересня.
 1. Жадько В. На Липках, в затінку беріз: розповідь про Ліцей міжнародних відносин / В. Жадько //Освіта. — 2003. — 21—28 травня.
 1. Жадько В. У рідному краї / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2003. — 18 жовтня.
 1. Жадько В. Узбереги Божої реки. Історичний календар Миколаївщини.1703— 2003 р./Упоряд. В.Жадько. – К.: Ін Юре, 2003. — 748 с.
 1. Жадько В. Байковий Некрополь: історичний фотоілюстрований довідник / В. Жадько. –К.: (ЖАДЬКО) 2004. — 240 с., іл. — Бібліогр.: с. 231—232
 1. Жадько В. Берег надії і любові: відкритий лист—рецензія на книгу Р.Ломачинської „Берег надії, берег любові” / В. Жадько //Маньківські новини. — 2004. — 19 червня.
 1. Методичні рекомендації для проведення занять у формі рольової гри з розділу „Журналістика як творчий процес” / В. Жадько та ін.— К., 2004. — 16 с.
 1. Жадько В. Байковий некрополь. Прочитання/ В. Жадько //Слово Просвіти. —2005. — 5—11 травня.
 1. Жадько В. Де кохалася в природі Софія //Освіта.—2005.— 25 травня—1 червня.
 1. Жадько В. Коли дозріє душа українця? (Рец. на кн.: Погрібний А. „Поклик дужого чину”, висунутої на здобуття Національної премії імені Тараса Шевченка //Освіта.—2005.—21—28 грудня.
 1. Жадько В. Микола Баранов: спомин через 25 років. Незабутні / В. Жадько //Рідне Прибужжя. — 2005. — 10 грудня.
 1. Жадько В. О. Навчальна програма курсу „Основи журналістики та редакційно—видавничої справи / В.О.Жадько; М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова. — Київ: НПУ, 2005. — 15 с.
 1. Жадько В. Осмислення феномена пам’яті як складової духовності особистості (історико—філософський аспект) / В. Жадько //Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Сер.7. — К.: НПУ, 2005. — Вип. 6. — С.83—92.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка