Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка19/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41

Борисова З.Вища освіта педагогів довкілля: початок становлення в Україні //Дошкільне виховання. — 2007. — № 3. — С.9—10.

 • Бурковська Т.Л. Дитина до 3—х: психологічний портрет з рекомендаціями / Бурковська Т.Л. //Дошкільне виховання. — 2007. — №12. – С. 11 – 15.

 • Карнаухова А.В. Українська казка як засіб формування шанобливого ставлення до дорослих у дітей 5—го року життя /Карнаухова А.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова . — К.: НПУ, 2004. — Вип.1. — С.131—134. — Літ.: 3 н.
  1. Коломієць Ю. Використання дарів Ф.Фребеля у формуванні логіко—математичних уявлень дітей старшого дошкільного віку /Ю.Коломієць // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 238—240. — Бібліогр.: 4 н.
  1. Кот Н.М. Стратегія розвитку нових підходів до професіонального становлення майбутніх вихователів дошкільних закладів до керівницта екологічним вихованням дітей /Н.М.Кот //Вісник Глухівського ДПУ. Сер.: Педагогічні науки. — Глухів – 2007. — Вип. 9. — С. 90 – 93.
  1. Луценко І. Мовленнєвому заняттю — комунікативну мету/ Луценко І. //Дошкільне виховання. — 2002. — N1. — С.16—17.

  2. Луценко І.О. Готуємось до мовленнєвого спілкування з дошкільниками / Луценко І.О. ; М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – 96 с.

  3. Луценко І. Педагогічний стиль мовлення / Луценко І. //Дошкільне виховання. — 2000. — N1. — С.9—10.

  4. Машовець М.А. Концептуальні засади дослідження проблеми підготовки майбутнього вихователя до співпраці з батьками /В.А.Машовець //Наукові записки : ювілейний випуск /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Ч.1. – С. 205—209.

  5. Програма курсу „Сімейна дошкільна педагогіка” з програмою педагогічної практики в сім”ї: спец. 6010101 „Дошкільна педагогіка” зі спеціалізацією „Сімейна педагогіка „освітньо—кваліфікаційний рівень—бакалавр ( М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П.Драгоманова; укл. М.А.Машовець. — К.: НПУ, 2003. — 42 с.

  6. Машовець М. Даруємо радість праці / М. Машовець //Дошкільне виховання. — 2006. — N6. — C. 10—11.

  7. Машовець М. Активізувати процес пізнання можуть батьки дитини / М. Машовець // Дошкільне виховання. — 2004. — N3. — C. 6.

  8. Машовець М.А. Повернення до материнської школи: научное издание / М.А. Машовець, В.В. Улезько // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 46: Педагогічні та історичні науки. — C. 98—103.

  9. Програми фахових дисциплін з підготовки бакалаврів спеціальності „Дошкільне виховання Ч.1: Теоретичні основи підготовки / М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова, Ін—т педагогіки і психології; укл. М.А.Машовець, Н.М.Голота, Н.М.Кот [та ін.] — К.: НПУ, 2004. — Ч.1: Теоретичні основи підготовки. — 192 с.

  10. Машовець М. Відкриємо таємниці раннього віку / М. Машовець //Дошкільне виховання. — 2005. — N11. — C. 18—19.

  11. Машовець М. Не позбавляй найціннішого!: Колискова в житті дитини / М. Машовець, І. Газіна // Дошкільне виховання. — 2005. — N3. — C. 18—19.

  12. Кобилінська О. Запорука успіху — взаємодія з батьками / О. Кобилінська, М. Машовець // Дошкільне виховання. — 2004. — N6. — C. 11—13.

  13. Машовець М. Даруємо радість праці / М. Машовець //Дошкільне виховання. — 2006. — N5. — C. 8—9 .
  1. Машовець М. Професійна підготовка майбутнього вихователя дітей дошкільного віку : науково—аналітичний огляд /М.Машовець //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. —Вип. 8. – С. 61—65. — Бібліогр.: 3 н.
  1. Сухорукова Г.В. Педагогічні засади ступеневої художньо—педагогічної підготовки фахівців дошкільного виховання / Г.В. Сухорукова //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали наук.—теоретич. конф. до 80—ї річниці /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 3. — C. 134—136.
  1. Сухорукова Г.В. Використання книжкової ілюстрації у вихованні дошкільників / Г.В. Сухорукова // Вісник : зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 6. — C. 147—148.
  1. Сухорукова Г. Уроки мислення серед природи: Естетичні комплекси за В.О.Сухомлинським / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. — 2003. — N9. — C. 7—9.
  1. Сухорукова Г. Малювання за народними казками: Один із способів національного виховання / Г. Сухорукова // Дошкільне виховання. — 2004. — N8. — C. 13—15.
  1. Сухорукова Г. Ф.Фребель про творчий розвиток дитини дошкільного віку в образотворчій діяльності /Г.Сухорукова // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.5: Педагогічні науки : реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. – С. 203—206. — Бібліогр.: 5 н.


  Кафедра менеджменту та інноваційних технологій


  1. Гончаренко А.М. Живий світ дитячого ігрового слова /Гончаренко А.М. //Іграшка, гра, дитина: від обрядової субстанції до сучасних моделей виховання: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. „Марка Грушевського читання”/ pа ред. О.С.Найдена. — К.: ВД „Стилос”, 2007. — С.204—211.
  1. Гончаренко А.М. Природа рідного міста (екологічний путівник дошколярика) / Гончаренко А.М. — К.: ТОВ „Агентство Інтермедіа”, 2007. – 24 с.
  1. Гончаренко А.М. Теоретичні основи виховання мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві /Гончаренко А.М. // Теоретико—методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 10.
  1. Загарницька І. І. Духовне виховання особистості в контексті реалій сучасного життя / І. І. Загарницька //Вища освіта України. – 2001. — №1(дод.). – С.152—160.
  1. Загарницька І. І. Поняття чуттєвої культури в структурі духовного світу особистості / І. І. Загарницька //Нова парадигма. Філософія. Соціологія. Політологія. – К.: НПУ, 2004. – Вип.40. – С.79—88.
  1. Загарницька І. І. Виховний процес у вищому навчальному закладі : проблема формування духовності у студентської молоді / І. І. Загарницька //Вища освіта України. – 2005. — № 4 (додаток). – С. 148—151.
  1. Загарницька І. І. Чуттєва культура в структурі духовного світу сучасної студентської молоді / І. І. Загарницька //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 220—221.
  1. Загарницька І. І. Художнє виховання у вищому навчальному закладі як комплексна соціокультурна система / І. І. Загарницька //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 7. — К.: НПУ, 2006. — Вип. 8 (21). — С. 86—98.
  1. Загарницька І. І. Духовне виховання особистості в контексті реалій сучасного життя/ І. І. Загарницька //Гілея. Філософія. Політологія. Історія: наук. вісник: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – Вип. 7. – С.44—53.

  2. Загарницька І. І. Роль художнього виховання студентів у гуманізації вищої освіти України / І. І. Загарницька // Нова парадигма : Філософія. Політологія. Соціологія. – К. : НПУ, 2007. — Вип. 62. — С. 59—68. — Бібліогр. в кінці ст.

  3. Загарницька І. І. Художнє виховання як чинник формування чуттєвої культури студентської молоді: автореф. дис. … канд. філософ. наук / І. І. Загарницька; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.
  1. Кошелівська О.І. Стимулювання пізнавальної активності студентів при викладанні курсу „Управління в системі дошкільної освіти” / Кошелівська О.І //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки. –– К.: НПУ, 2007. – Вип. 8. — С. 87 – 91.
  1. Родінова Н.Л. Етнографічно—фольклористична діяльність Бориса Грінченка / Родінова Н.Л. // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Сер.: Історія. – К., 2006. – Вип. 82—84. – С.44—46.
  1. Родінова Н.Л. Етнографічний доробок Бориса Грінченка під час перебування на Чернігівщині /Родінова Н.Л. //Етнічна історія народів Європи. – К., 2007. — Вип.23. – С.93—99.


  Кафедра дитячої творчості


  1. Нападій Н.В. Мистецька діяльність як умова творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку /Нападій Н.В. //Наукові записи Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Сер. Психолого – педагогічні науки. – К., 2006. — №5. — С. 24 – 25.
  1. Нападій Н.В. Співпраця батьків та вихователів у процесі ознайомлення дітей дошкільного віку з роботами майстрів авторських декоративних розписів /Нападій Н.В.// Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогічні науки.– Глухів: ГДПУ, 2007. – Вип.9. — С. 101—104


  Інститут інформатики

  Кафедра інформатики


  1. Вернигоренко С.А. Використання НТМL та JavaScript для створення Web—документів: навч. посібник / Вернигоренко С.А., Кравченко С.М., Ніколаєнко О.Ю. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : НПУ, 2006. – 106 с.
  1. Дем’яненко В.М. Спеціальний лабораторний практикум з вивчення апаратних і системних програмних засобів у курсі інформатики в педагогічному вузі / В.М.Дем’яненко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вып. 2. – С. 151—155
  1. Дем’яненко В.М. Апаратні і системні програмні засоби: лабораторний практикум /Дем’яненко В.М.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — 95 с.
  1. Дем’яненко В.М. Підготовка вчителів до використання мультимедійних засобів навчання / В.М.Дем’яненко // Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 5. — С.233—237.
  1. Дем’яненко В.М. Навчання студентів фізико—математичного факультету апаратних і системних програмних засобів / В.М.Дем’яненко //Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. (15—18 листопада 2004 р. м. Луганськ).– Луганськ: ЛНПУ ім. Т. Шевченка «Альма—матер», 2004.– С. 33—34.
  1. Дем’яненко В.М. Апаратні засоби в курсі інформатики: навч. посібник / Дем’яненко В.М.; МОН України. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 72 с.
  1. Дем’яненко В.М. Апаратні і системні програмні засоби: лабораторний практикум / Дем’яненко В.М.; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. — 96 с.
  1. Дем’яненко В.М. Навчання студентів апаратних і системних програмних засобів / В.М.Дем’яненко // газ. Інформатика.– 2005.– №17(305).– 23 с.
  1. Дем’яненко В.М. Навчання студентів фізико—математичного факультету апаратних і системних програмних засобів /В.М.Дем’яненко //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім.Т. Шевченка. – Луганськ : ЛНПУ, 2005.– №4(84).– С. 73—77.
  1. Дем’яненко В.М. Розвиток здібностей самоосвіти в майбутніх учителів інформатики при навчанні апаратних і системних програмних засобів/ Дем’яненко В.М. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка.– Тернопіль: ТНПУ, 2005.– № 3.– С. 129—134.
  1. Дем’яненко В.М. Лабораторний практикум як форма підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в умовах профільного навчання / Дем’яненко В.М., Лапінський В.В. // Комп’ютер у школі та сім'ї. — 2005.– № 4.– С. 11—14.
  1. Дем’яненко В.М. Зміст навчання майбутніх вчителів інформатики апаратних і системних програмних засобів / Дем’яненко В.М. //Комп’ютерно—орієнтовані технології: зб. наук. пр. – Косів: «Центр громадських ініціатив», 2005.– Т. 2.– С. 152—154.  1. Дубова Т.В. Методика навчання електронних таблиць у 8 класі. / Т.В.Дубова //Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2004. — № 1. – С. 24 – 27; № 3. – С. 35 – 38.
  1. Жалдак М.І. Вивчення мережевих технологій в школі /Жалдак М.І., Морзе Н.В., Козачук О.В. //Комп'ютер в школі та сім'ї. — 2000. — №2 — С.14—80.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики в шкільному курсі математики /Жалдак М.І., Михалін Г.О. //Математика в школі. — 2000. — №1.— С.5—9; №3. — С.11—15 ; №4. — С.10—14; №6. — С. 8—13; 2001. —№1. – С.30—33.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою: посібник для вчителів / Жалдак М.І., Михалін Г.О.; НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — 70 с.
  1. Жалдак М.І Інформатика —7: експериментальний посібник для учнів 7 класу загальноосвітньої школи / Жалдак М.І., Морзе Н.В. – К.: ДІАСОФТ, 2000. — 208 с.
  1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках геометрії: посібник для вчителів / Жалдак М.І., Вітюк О.В.; НПУ ім. М.П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2000. – 168 с.
  1. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл : проект / Жалдак М.І., Огнев’юк В.О., Биков В.Ю., Дорошенко Ю.О., Жук Ю.О., Науменко Г.Г., Руденко В.Д., Самсонов В.В. //Комп’ютер в школі та сім'ї. — 2000. — №3. — С.3—10.
  1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти : Основи інформатики і обчислювальної техніки /Ю.О.Дорошенко, М.І.Жалдак, С.Я.Колесніков, В.В.Лапінський [та ін.] //Освіта України. – 2000. — №40 (216), 5 жовтня. – С.12
  1. Жалдак М.І. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації /Жалдак М.І., Морзе Н.В // Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — Вип. 2. – С.3—24; Комп'ютер в школі та сім'ї. — 2000. — №4. — С.11—16.
  1. Жалдак М.І. Деякі властивості ймовірнісних моделей стохастичних експериментів /Жалдак М.І., Михалін Г.О. //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова — К.: НПУ, 2001. — Вип. 3. — С. 49—68.
  1. Жалдак М.І. До концепції шкільної освіти з інформатики /Жалдак М.І, Рамський Ю.С. //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К., 2001. – Вип.3. — С. 3—7.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики з комп'ютерною підтримкою: посібник для вчителів. —2—ге вид. / Жалдак М.І, Михалін Г.О. — К.: Шкільний світ. – 2001. — 104 с.
  1. Інформатизація освіти України : стан, проблеми, перспективи : огляд матеріалів Міжнар. наук.—практ. конф., (3—5 верес. 2001 р., м. Херсон) [виступи : Ю.І.Бєляєва, …М.І.Жалдак та ін.] //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. — № 5. – С. 2—12.
  1. Лабораторний практикум з курсу “Нові інформаційні технології” : навч.—метод. посібник / Жалдак М. І., Хомік О. А., Макаренко Л.Л. [ та ін.]— К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2001. – 167 с.
  1. Жалдак М.І. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою: посібник для вчителів. — 3—є вид., доп./ Жалдак М.І., Михалін Г.О. — Київ: Шкільний світ, 2002. — 120 с.
  1. Жалдак М.І. Проблема електронного підручника / М.І.Жалдак //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. — № 6. – С.24—25.
  1. Державний стандарт загальної середньої освіти з інформатики (проект) / Жалдак М.І., Биков В.Ю., Газепов Г.А., Морзе Н.В., Мостіпан О.І., Рамський Ю.С., Редько В.Н. //Інформатика. – 2003. — №7 (199) . – С. 3—7.
  1. Жалдак М. Деякі екзаменаційні задачі з математики /М. Жалдак, А.Грохольська //Математика в школі. – 2003. – № 9. – С. 41—46.
  1. Інформаційні технології : навч.—метод. посібник / Жалдак М.І., Володько І.В., Снігур О.М., Хомік О.А. — К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 194 с.
  1. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики : посібник для вчителів. —2—ге вид., перероб. та допов. / Жалдак М.І., Горошко Ю.В., Винниченко Є.Ф. — К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 324 с.
  1. Жалдак М.І. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою : навч. посібник для вступників до вищих навч. закладів /Жалдак М.І., Грохольська А.В., Жильцов О.Б. /МАУП; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2003. – 304 с.
  1. Жалдак М.І. Навчальні програми для профільного навчання. Інформатика / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І. – К., 2003. – 320 с.
  1. Жалдак М.І. Програма курсу “Інформатика” для базової школи 7—9 класи (проект) / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменко Г.Г. – К.: Шкільний світ, 2003. – 32 с.
  1. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп’ютерно—орієнтованих систем навчання математики /М.І.Жалдак //Комп'ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. –К.: НПУ, 2003. –Вип. 7. – С. 3—8.
  1. Жалдак М.И. Компьютер на уроках геометрии: пособие для учителей (пер. с укр.)/ Жалдак М.И., Витюк А.В. – К.: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004. – 172 с.
  1. Жалдак М.И. Компьютер на уроках математики : пособие для учителей (пер. с укр.) /М.И.Жалдак. – Киев: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004. — 328 с.
  1. Komputer i elementy stochastyki w szkole // Statystyka i informatyka w nauce o zarządzaniu”, red. Naukowa Andrzej W.Mitas, wydawnictwo Instytut Informatyki i / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. //Matematyki, Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. — 2004.
  1. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programow GRAN (czesc1) / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. // Matematyka I komputery (czosopismo grupy roboczej SNM) Lato, 2004. — Р. 8—12.
  1. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki z pakietem GRAN Informatyka w Edukacji I Kulturze / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В. , Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. // Praca zbirowa. Universytet slaski Filia w Cieszynie . — Sosnoviec, 2004. — Р. 89—101.
  1. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki pakietem programow GRAN (czesc2) / Жалдак М.І., Смірнова Є.М., Вітюк О.В., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. //Matematyka I komputery (czosopismo grupy roboczej SNM) Lato, 2004. — Р. 8—12
  1. Жалдак М.І. Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з комп’ютерною підтримкою : навч. посібник / Жалдак М.І., Грохольська А.В., Жильцов О.Б. / МАУП. — Київ, 2004. – 456 с.
  1. Жалдак М. И. Математика с компьютером: пособие для учителей (перевод с украинского) / Жалдак М.И., Горошко Ю.В., Винниченко Е.Ф. – Киев: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004. — 252 с.
  1. Жалдак М.І. Математика з комп’ютером : посібник для вчителів /Жалдак М.І., Горошко Ю.В., Винниченко Є.Ф. – Київ: РННЦ “ДІНІТ”, 2004. – 260 с.
  1. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно—комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів / Жалдак М.І., Лапінський В.В. [та ін.] //Інформатика. – 2004. – № 38—39. — С. 16—63.
  1. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп'ютерно орієнтованих систем навчання математики / М.І. Жалдак // Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору : зб. наук. пр. — Київ : Атіка, 2004. — С. 61—73. — Библиогр. в конце ст.
  1. Жалдак М.І. Про вивчення елементів стохастики у школі / Жалдак М.І., Михалін Г.О. // Математика в школі. — 2004. — № 9—10. — С. 7—12.—Літ.: 9 н.
  1. Жалдак М.І. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо—естетичного профілю. Інформатика. 10—11 класи / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І. // Комп'ютер у школі та сім’ї. – 2004. — №1. — С.3—6.
  1. Жалдак М.І. Професійна діяльність вчителя та інформаційні технології / М.І. Жалдак // Освіта. — 2004. — №11 (3—10 березня). — С. 5
  1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів спортивного профілю. Інформатика. 10—11 класи / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І. //Комп'ютер у школі та сім’ї. – 2004. — №1. — С.7—10.
  1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів художньо—естетичного профілю. Інформатика, 10—11 класи / М.І. Жалдак, Н. В. Морзе, О.І. Мостіпан // Комп'ютер у школі та сім'ї. — 2004. — N1. — С. 3—6.
  1. Жалдак М.І. Професійна діяльність вчителя та інформаійні технології /М.Жалдак //Освіта. — 2004. — 3—10 березня, № 11 (5087). — С.5.
  1. Профільне навчання інформатики / М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, О.Г. Кузьмінська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 2: Комп'ютерно—орієнтовні системи навчання : до 170—річного ювілею. — Київ : НПУ, 2004. –Вип.8. — С. 3—18.
  1. Жалдак М.И. Элементы стохастики с компьютерной поддержкой: пособие для учителей (перевод с украинского)/ Жалдак М.И., Михалин Г.А. – Киев: РУНЦ „ДИНИТ”, 2004.— 111 с.
  1. Geometria z GRAN 2D/ Жалдак М.І., Смирнова—Трибульська Є.М., Вітюк О.В. — Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingu, 2005 – 107 c.
  1. Двадцять років становлення і розвитку методичної системи навчання інформатики в школі та педагогічному університеті / Жалдак М.І., Морзе Н.В. , Рамський Ю.С. //Комп'ютер у школі та сім’ї. — 2005. — №5. — С.12—19.
  1. Matematyka z GRAN 1W / Жалдак М.І., Смірнова – Трибульська Є.М., Горошко Ю.В., Вінниченко Є.Ф. — Sosnoviec: Wyzcza Szkola Zarzadzania i Marketingu. 2005 – 251 c.
  1. Методичні рекомендації щодо облаштування кабінету інформатики та інформаційно—комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (гриф МОН України, лист №1/11 –1927 від 06.05.2004) / Жалдак М., Жук.Ю., Лапінський В., Пилипчук А., Оскома Б., Сухомлинський С. // Інформатика. – 2005. — №2—3. — С.9—32 • 1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка