Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка21/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

Лапінський В.В. Роздуми вголос про майбутнє шкільної інформатики / Лапінський В.В., Дорошенко Ю.О // газ. Інформатика. – 2000. — №20 (68), травень. – С.3—5.

 • Лапінський В.В. Покращення практичного спрямування фахової підготовки учителя інформатики / Лапінський В.В., Дем'яненко В.М. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 3. — С. 111—116.

 • Лапінський В.В. Аналіз сучасних навчальних посібників з інформатики /Лапінський В.В., Щепакіна Т.Є. // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – К.: АПН України. – 2002. — С.44—52.

 • Лапінський В.В. Використання фактографії української науки у навчанні інформатики /Лапінський В.В., Щепакіна Т.Є. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики” : зб. наук. пр. — Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2002. – Т. 3. — С.135—140.

 • Лапінська І.А. Мотивація навчальної діяльності та можливості інформаційно—комунікаційних технологій у навчальних закладах інтенсивної педагогічної корекції /І.А.Лапінська, В.В. Лапінський //Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Вип. 5. — С. 306—313.
  1. Лапінський В.В. Основи операційних систем / Лапінський В.В., Габрусєв В.Ю., Бачинська Н.В. // газ. Інформатика. – 2002. — №39—40, жовтень. – С.1—32.
  1. Лапінський В.В. Основи операційних систем: навч. посібник /Лапінський В.В., Габрусєв В.Ю., Бачинська Н.В. — Тернопіль: Богдан, 2002. — 78 с.
  1. Лапінський В.В. Вивчення основ мережних технологій у курсі інформатики загальноосвітньої школи /В.В.Лапінський //Комп’ютерно—інформаційні і комунікаційні технологій у навчальному процесі середньої та вищої школи : тези доп. – Косів: РНДЦ РВІТО, 2003. – С. 25–28.
  1. Лапінський В.В. Інформаційні ресурси як складова управління ЗНЗ /Лапінський В.В., Калініна Л.М., Дорошенко Ю.О. // Освіта. –2003. — 29 жовтня–5 листопада, (№49 (5066. – С. 4–5.
  1. Мультимедійні засоби навчання /Ротаєнко П., Семко Л., Самойленко Н., Лапінський В., Соколовська Т., Дорошенко Ю. //газ. Інформатика. –2003. — №36 (228), вересень. – С. 11–15.
  1. Лапінський В.В. Порівняльний аналіз змісту та структури сучасних підручників з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів /Лапінський В.В., Щепакіною Т.Є // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр.— К.: Педагогічна думка, 2003. — С.166—171.
  1. Лапінський В.В. Ретроспектива змістових ліній навчання інформатики/ Лапінський В.В. // Зміст і технології шкільної освіти: матеріали зв.—наук. конф. Інституту педагогіки АПН України (25—27 березня 2003 р.).– К.: Наук. думка, 2003. – Ч. ІІ. — С. 30.
  1. Лапінський В.В. Післядипломне навчання вчителів використанню засобів інформаційних технологій у професійній діяльності /Лапінський В.В., Карташова Л.А. //Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищій школі : зб. тез Всеукр. наук.—практ. конф. / Луганський національний педагогічний університет ім.Т. Шевченка (15—18 листопада 2004 р.). — Луганськ: „Альма—матер”, 2004. — С.73—75.
  1. Лапінський В.В. Дидактичні вимоги до комп’ютерно—орієнтованих засобів і систем навчання /В.В. Лапінський //Праці наукового товариства ім.Шевченка.Т.2:Комп’ютерно—орієнтовані технології. — Косів: Регіональний наук.—досл. центр, 2005. — С.32—36.
  1. Лапінський В.В. Лабораторний практикум як форма підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи в умовах профільного навчання / Лапінський В.В., Дем’яненко В.М. //Комп’ютер у школi та сiм’ї. — 2005. — №4. — C.11—14
  1. Лапінський В.В. Післядипломне навчання вчителів використанню засобів інформаційних технологій у професійній діяльності /Лапінський В.В., Карташова Л.А. //Вісник ЛНПУ ім. Т. Шевченка.– Луганськ : Альма—матер, 2005. — №4. — С.115—120.
  1. Реалізація модульно—рейтингової системи навчання інформаційних технологій студентів мовних спеціальностей лінгвістичних вищих навчальних закладів: зб. наук. пр. / Лапінський В.В., Карташова Л.А. ; УДПУ ім. П. Тичини. — К.: Міленіум, 2005. — С. 288—293.
  1. Лапінський В.В. Фізика : довідник для старшокласника та абітурієнта. (гриф МОН України, лист №1/11 –2233 від 10.07.2002) /Лапінський В.В., Терещук Б.М. — Х.: Торсінг, 2005. — 304 с.
  1. Лапінський В.В. Формування вмісту інформаційного кадру сучасного педагогічного програмного засобу /В.В. Лапінський //Проблеми, завдання та перспективи шкільної допрофільної і профільної освіти з інформаційно—технологічного профілю : матеріали Всеукр. семінару—практикуму / Інститут педагогіки АПН України. — К., 2005. — С.48—49
  1. Лапінський В.В. Цілі і зміст навчання основ інформатики у педагогічному лінгвістичному навчальному закладі /Лапінський В.В., Карташова Л.А. //Проблеми, завдання та перспективи шкільної допрофільної і профільної освіти з інформаційно—технологічного профілю: матеріали Всеукр. семінару—практикуму. — К.: Інститут педагогіки АПН України, 2005. — С.49—51.  1. Лапінський В.В. Особливості управління навчальною діяльністю у системі дистанційного навчання / Лапінський В. В., Губаш О.П. // Нові технології навчання: наук. метод. зб. — К.: Науково—методичний центр вищої освіти, 2006. — Спецвипуск. — С.122—124.
  1. Лапінський В.В. Олегу Костянтиновичу Антонову – 100 років /Лапінський В.В., Сиротюк В.Д. // Вісник Чернігівського педагогічного університету ім.Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2006. – С.154—158.
  1. Лапінський В.В. Реалізація модульно—рейтингової системи навчання студентів вищих навчальних закладів /Лапінський В. В. Карташова Л.А. //Нові технології навчання : наук.—метод. зб. — К., 2006. — Спецвипуск. — С.60—64.
  1. Лапінський В. В. Формування вмісту інформаційного кадру сучасного педагогічного програмного засобу /В.В. Лапінський //Модернізація освіти : Пошуки, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. (22—25 травня 2006 р.). – Київ—Переяслав—Хмельницький, 2006. — С.158—160.
  1. Гуралюк А.Г. Деякі аспекти застосування інноваційних технологій навчання фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету. Педагогічні науки/ — Херсон: Айлант, 2000. — Вип. 15. — С. 101—106.
  1. Сергієнко В.П. Модульний підхід до організації процесу вивчення курсу загальної фізики в умовах неперервної освіти / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2000. — Вип. 6: Дидактики дисциплін природознавчо—математичної та технологічної освітніх галузей. — С. 37—41.
  1. Шут М.І. Психолого—педагогічні аспекти підвищення пізнавальної активності студентів при вивченні загальної фізики / Шут М.І., Сергієнко В.П. //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.—теорет. конф., (18—19 жовт. 2000 р.). — К.: НПУ, 2000. — Ч. 3. — С. 91—93.
  1. Сіпій В.В.Психолого—педагогічні проблеми вивчення загальної та теоретичної фізики /Сіпій В.В., Сергієнко В.П. // Студентські фізико—математичні етюди. — К.: НПУ, 2000. — № 2. — С. 93—97.
  1. Сергієнко В.П. Теоретичні і методичні засади удосконалення курсу загальної фізики у вищому педагогічному навчальному закладі / Сергієнко В.П.// V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 36.
  1. Ушаков А.В. Середні навчальні заклади нового типу як школи майбутнього / Ушаков А.В., Сергієнко В.П. // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 79.
  1. Гуралюк А.Г. Автоматизація контролю знань з фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 81.
  1. Коцюба Р.М. Системний підхід у підготовці студентів педагогічних вузів до науково—дослідної роботи / Коцюба Р.М., Горбачук І.Т.,Сергієнко В.П. // V Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп., присвяч. 80—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. — С. 108.
  1. Сергієнко В.П. Виховний потенціал курсу загальної фізики у вищому педагогічному навчальному закладі / Сергієнко В.П., Стучинська Н.В. //Всебічний розвиток особистості студента: матеріали наук.—практ. конф. /pа ред. Д.О.Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. – С. 463—467.
  1. Гуралюк А.Г. Деякі аспекти використання мережі INTERNET для позааудиторної роботи учнів та студентів з фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць : матеріали наук.—практ. конф. “Інформаційні технології в освіті”, (16—18 трав. 2001 р.). – Бердянськ: БДПІ, 2001. — С. 225—229.
  1. Сергієнко В.П. Експертна оцінка методики постановки і проведення лабораторного практикуму з курсу загальної фізики / Сергієнко В.П.// Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики : матеріали VІ Всеукраїнської конференції, ( 20—21 вересня 2001 р.). – Миколаїв, 2001. – С. 86—101.
  1. Сергієнко В.П. Наукові основи постановки і проведення лабораторного практикуму з курсу загальної фізики у педагогічному вищому навчальному закладі / Сергієнко В.П. //Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – Чернігів: ЧДПУ, 2001.— Вип.9.– С. 65—69.
  1. Сергієнко В.П. Особистісно—орієнтоване навчання в системі фундаментальної професійної підготовки вчителя фізики / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного педагогічного університету: Сер. педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2001/ — Вип.7: Модель середньої фізичної освіти в умовах переходу на 12—річний термін навчання. — С. 180—185.
  1. Сергієнко В.П. Поєднання навчальної та науково—дослідної праці майбутніх вчителів фізики з метою удосконалення їх професійної підготовки / Сергієнко В.П. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. ; у 3—х тт. –Кривий Ріг: КДПУ, 2001.— Т. 2: Теорія та методика навчання фізики. — С. 303—308.
  1. Сергієнко В.П. Професійне спрямування лабораторного практикуму із загальної фізики у педвузі / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць : спец. випуск / В.Г.Кузь (гол. ред.) [та ін.]– К.: Наук. світ, 2001. – С. 199—204.
  1. Сергієнко В.П. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі поглибленого вивчення фізики в школі /Сергієнко В.П., Ушаков А.В. //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки.— К.: НПУ, 2001. — Вип. 43.— С. 84—90.
  1. Гуралюк А.Г. Сучасні вимоги до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів з фізики засобами новітніх інформаційних технологій / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць /Херсонський держ. пед. ун—т.Сер.: Педагогічні науки.– Херсон: Айлант, 2001. — Вип. 24. — С. 95—101.
  1. Сергієнко В.П. Технологія навчання в лабораторії загального фізичного практикуму педагогічного вищого навчального закладу / Сергієнко В.П. //Наук. записки. Сер.: Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання /Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. — Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. — Вип. 34.– С. 229—232.
  1. Сергієнко В.П. Формування світоглядних, методологічних і загальнонаукових уявлень про фізику як науку /Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 43. — С. 15—23.
  1. Сергієнко В.П. Аналіз стану сформованості методів пошукової діяльності студентів при традиційній організації занять із загальної фізики / Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного педагогічного університету: Сер. педагогічна. — Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2002. — Вип. 8: Дидактика дисциплін фізико—математичної та технологічної освітніх галузей. — С. 99—105.
  1. Сергієнко В.П. Виховання особистості майбутнього вчителя в процесі вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П., Сусь Б.А., Шут М.І. //Актуальні проблеми викладання та навчання фізики у вищих освітніх закладах: матеріали міжнародної науково—методичної конференції, (Львів, 7—9 жовтня 2002 р.). – Львів: Ліга—Прес, 2002. – С. 32—38.
  1. Сергієнко В. Дистанційні методи навчання загальної фізики: стан і перспективи // Сергієнко В.П //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 6 – С. 128—135.
  1. Сергієнко В.П. Інтегральний підхід до навчання загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя // Сергієнко В.П //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2002.— Вип. 48.– С. 17—28.
  1. Сергієнко В.П Інтегральний підхід до формування знань із загальної фізики / Сергієнко В.П //УП Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конференції /НПУ імені М.П.Драгоманова – К.: РННЦ “ДІНТІ”, 2002. – С.60.
  1. Гуралюк А.Г. Інформаційно—комунікаційні технології в системі професійної підготовки і діяльності вчителя фізики / Гуралюк А.Г., Сергієнко В.П. //Сучасні тенденції розвитку природничо—математичної освіти: матеріали міжнар. конф., (11—14 вересня 2002 р., Херсон). – Херсон: ХДПУ, 2002. — Вип. 24. — С. 54—60.
  1. Сергієнко В.П. Концепція і модель методичної системи вивчення загальної фізики студентами вищого педагогічного навчального закладу /Сергієнко В.П. //Збірник науково—методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2002. – Вип. 4: Теорія та методика вивчення природничо—математичних і технічних дисциплін.—С.131–139.
  1. Сергієнко В.П. Концепція неперервної фізичної освіти і курс загальної фізики педвузу / Сергієнко В.П. //Всеукраїнська науково–практична конференція “Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти: тези доп. /Львівський національний університет ім.І.Франка. –Львів: ЛДУ, 2002.—С. 3–4.
  1. Сергієнко В.П. Логіко—генетичний аналіз фізичного знання / Сергієнко В.П., Шут М.І. //Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти: матеріали наук.—практ. конф. – Львів: Видавничий центр ЛДУ ім. І.Франка, 2002. – С. 17—21.
  1. Шут М.І. Навчання фізики в системі професійної підготовки вчителя / Шут М.І., Сергієнко В.П. //Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992—2002: зб. наук. пр. до 10—річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Харків: “ОВС”, 2002. –Ч. 1. – С. 434—442.
  1. Сергієнко В.П. Проблеми вивчення загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя / Сергієнко В.П., Шут М.І. // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф. — К.: НПУ, 2002. — С.27.
  1. Сергієнко В.П. Професійна спрямованість курсу загальної фізики у педагогічному вищому навчальному закладі / Сергієнко В.П. //Наукові записки.Сер. Педагогічні науки. — Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. — Вип. 42. — С. 203—207.
  1. Сергієнко В.П. Реалізація принципу єдності фундаментальності і професійної спрямованості в методах, формах і засобах навчання загальної фізики у педагогічних вищих навчальних закладах / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 49. — С. 129—137.
  1. Сергієнко В. Реалізація принципу єдності фундаментальності і професійної спрямованості в методах, засобах навчання загальної фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К.: НПУ, 2002. —Вип. XLYIX – C. 129—137.
  1. Сергієнко В. Стан і проблеми підготовки вчителів фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер.: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 6 – С. 135—136.
  1. Сергієнко В.П. Теоретико–методичні засади вивчення загальної фізики в системі професійної підготовки вчителя / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер.: Педагогічні та історичні науки. — К.: НПУ, 2002. — Вип.LII. – C.37—40.
  1. Сергієнко В.П. Теоретичні засади конструювання методичної системи вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П.//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. –Чернігів, 2002. — Вип. 13, Т. ІІ.— С.211—215.
  1. Сергієнко В. Теоретичні основи застосування інформаційно—комунікаційних технологій у системі професійної підготовки і діяльності вчителя фізики /Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць /Херсонський державний педагогічний університет. Сер. Педагогічні науки. — Херсон: Вид—во ХДПУ, 2002. — Вип.32, ч. 2. — С. 122—126.
  1. Сергієнко В. Аксіологічний компонент гуманітаризації навчання фізики / Сергієнко В., Клименко Л.О. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяч. 90—річчю МДПУ та 70—річчю заснування фізико—математичного факультету МДПУ. — Миколаїв: МДПУ, 2003. — С.39—41.— Літ. : 7 н.
  1. Сергієнко В.П. Виховання особистості майбутнього вчителя фізики на прикладі творчої діяльності видатних українців/ Сергієнко В.П., Шут М.І. //Перші Міжнародні драгомановські читання: матеріали,(30 вересня—2 жовтня 2003 р.). — К.: НПУ, 2003. — Вип. 1. — С. 211—217.
  1. Сергієнко В.П Концептуальні засади професійної підготовки сучасного вчителя фізики //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2003. — Вип. 9: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. –С. 46—49.
  1. Шут М.І. Психолого—педагогічні основи розуміння фізики / Шут М.І., Сергієнко В.П. //Збірник наукових праць Кам’янець—Подільського державного університету: Сер. педагогічна. – Кам’янець—Подільський: КПДПУ, 2003. — Вип. 9: Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. –С. 52—54.
  1. Сергієнко В.П. Концепція ціннісного підходу до процесу формування системи цінностей у процесі вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер. Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 49.— С. 69—78.
  1. Сергієнко В.П. Методичні моделі формування системи цінностей у процесі вивчення загальної фізики / Сергієнко В.П. //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки.– К.: НПУ, 2003. – Вип. LIIІ. — С. 301–312.
  1. Сергієнко В. Особливості побудови змісту курсу загальної фізики в педагогічних вищих навчальних закладах / Сергієнко В. //Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 49. — С. 69—78.
  1. Сергієнко В.П. Психолого–педагогічні засади професійної діяльності сучасного вчителя фізики //Збірник наукових праць: cпец. випуск / В.Г.Кузь (гол. ред.) [та ін.] – К.,Умань: Уман. держ. пед. ун—т: Наук. світ, 2003. – С. 273—282.
  1. Cкубій Т.Л. Реалізація міжпредметних зв”зків фізики і математики у вищих технічних навчальних закладах / Cкубій Т.Л., Сергієнко В.П. //Наукові записки. Сер.: Педагогічні, історичні та фізико—математичні науки : зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 49. — С. 23—28.
  1. Сергієнко В. Тест із фізики: вимоги, реалії, перспективи /Сергієнко В.// 1 Міжнародна науково—практична конференція “Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманітарні, методологічні, методичні, технологічні аспекти”: тези доп., (20—21 листоп. 2003 р.) – Х.: ОВС, 2003. — С. 82—83.
  1. Сергієнко В.П. Ціннісний підхід до навчання загальної фізики /Сергієнко В. // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – № 6. –С.10—20.
  1. Сергієнко В. Вирівнювальний курс як засіб підвищення якості спеціальної фахової підготовки вчителів фізики / Сергієнко В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С. 28—29.
  1. Сіпій В.В. Педагогічний контроль навчальної діяльності учнів з фізики /Сіпій В.В., Сергієнко В.П. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С. 29—30.
  1. Скубій Т.В. Проблеми методики проведення практикуму розв”язування задач з курсу загальної фізики / Скубій Т.В., Сергієнко В.П. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали. — К.: НПУ, 2004. — С. 45—46. • 1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка