Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка23/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41

Лебедєв Д. В. Розвиток у школярів інтересу до транспортної техніки у процесі її макетування і конструювання у позашкільних закладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / НПУ ім. М. П. Драгоманова; Лебедєв Д. В. – К.: НПУ, 2006. – 20 с.

 1. Макаренко Л. Л. Застосування нових інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін у педагогічних закладах /Макаренко Л. Л., Снігур О. М. //Проблеми освіти: наук.—метод. зб. – К., 2000. — Вип. 20. — С. 36—41.
 1. Макаренко Л.Л. Розвиток комп'ютерних технологій і їх вплив на процес навчання / Макаренко Л.Л., Володько І.В. // Гуманізація навчально—виховного процесу: зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.І.Льогенького та В.І.Сипченка. – Слов'янськ: Видавничий центр СДПІ, 2000. – С. 91—104.
 1. Макаренко Л.Л. Соціокультурне значення нових інформаційних технологій в освіті / Макаренко Л.Л. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид—во НПУ, 2000. – Вип. 36, ч. 1. – С.79—84.
 1. Макаренко Л.Л. Специфіка підготовки майбутніх учителів з використанням комп'ютерної техніки в майбутній професійній діяльності / Макаренко Л.Л., Снігур О. М. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова / Ювілейний випуск. – К.: НПУ, 2000. – Ч. 2. – С. 117—124.
 1. Лабораторний практикум з курсу "Нові інформаційні технології" /М—во освіти і науки України. НПУ ім. М. П. Драгоманова; О. А. Хомік, І. В. Володько, О. М. Снігур, Л. Л. Макаренко; за заг. ред. М. І. Жалдака. — Київ, 2001. – 167 с.
 1. Макаренко Л.Л. Деякі проблеми формування комп’ютерної грамотності у підготовці майбутніх вчителів початкової школи / Макаренко Л.Л. //Матеріали перших Міжнародних драгомановських читань: 30 вересня–2 жовтня 2003 р. /НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид—во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. 3. — С. 203—205.
 1. Макаренко Л.Л. Комп’ютерна грамотність як необхідний компонент сучасної освіти / Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність : зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т.36. — С. 76—83.
 1. Шапошнікова І. М., Макаренко Л.Л. Комп’ютерна грамотність як умова ефективного розвитку сучасного суспільства / Шапошнікова І. М., Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М.П.Драгоманова – К.: НПУ, 2003. — Т.38. — С. 159—165.
 1. Макаренко Л.Л. Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Макаренко Л.Л. ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 22 с.
 1. Макаренко Л.Л. Професійна підготовка майбутнього вчителя на етапі модернізації педагогічної освіти /Л.Л.Макаренко, Л.А.Куліш //Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К.: НПУ, 2003. – Вип. 7. – С.111—116. — Літ.: 6 н.
 1. Макаренко Л.Л. Формування інформаційної культури вчителя початкових класів : особливості підготовки /Макаренко Л.Л. // Вісник: зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова. –– К.: НПУ, 2003. – Вип. 2. — С. 211—213.
 1. Макаренко Л.Л. Формування поняття комп’ютерної грамотності в педагогічній науці / Макаренко Л.Л. //Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 54. — С. 92—99.
 1. Макаренко Л.Л. Щодо проблеми комп’ютерної грамотності вчителів початкових класів / Макаренко Л.Л. // Вісник : зб. наук. ст. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2003. – Вип. 6. – С. 20—23.
 1. Макаренко Л.Л. До питання про набуття комп’ютерної грамотності у вищій школі / Макаренко Л.Л. // Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти: матеріали Міжнар. наук.—метод. конф. ( 1—2 квітня 2004 р.) / НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2004. – С. 224—228.
 1. Інформаційні технології в професійній підготовці вчителя початкової школи : навч.—метод. посібник / Макаренко Л.Л.; НПУ імені М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. – 26 с.
 1. Нові інформаційні технології: типова навчальна програма / Макаренко Л.Л.; МОН України. НПУ імені М. П. Драгоманова — К.: НПУ, 2004. – 20 с.
 1. Макаренко Л.Л. Умови формування комп’ютерної грамотності у студентів (дидактико—методичний аналіз) / Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2004. – Т.45. – С. 70—77.
 1. Макаренко Л.Л. ІКТ в навчальному процесі як складова професійної підготовки студентів початкової школи / Макаренко Л.Л. // Вісник: зб. наукових праць НПУ імені П. М. Драгоманова : матеріали зв. конф. викладачів.– К.: Вид—во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005. – Вип. 8. – С. 72—74.
 1. Макаренко Л.Л. Становлення і розвиток КГ у системі професійної підготовки / Макаренко Л.Л. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: реалії і перспективи.– К.: НПУ, 2005.–Вип. 2.– С. 95—101.
 1. Макаренко Л.Л. Вплив інформаційних технологій на процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Макаренко Л.Л. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2006.–Т.55.– С. 56—64.
 1. Макаренко Л.Л. Професійна підготовка майбутнього вчителя на етапі модернізації освіти / Макаренко Л.Л. // Другі міжнародні драгомановські читання: матеріали ( 27–28 жовтня 2006 р.).– К.: Вид—во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – Вип. 1. – С. 107—110.
 1. Макаренко Л.Л. Зміст і структура професійної діяльності вчителя щодо використання інформаційно—комунікаційних технологій /Макаренко Л.Л. // Наука і сучасність. Сер.:Педагогічні та історичні науки: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2007. — Т.59. – С. 67—76.
 1. Інформаційні технології. (студентів—заочників ОКР бакалавр) : навч.—метод. посібник /Макаренко Л.Л.; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. – 48 с.
 1. Макаренко Л.Л. Роль інформаційної компетентності у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання: зб. наук. пр.– К.: НПУ, 2007. – Вип. 6. – С. 121—126.
 1. Макаренко Л.Л. Обґрунтування застосування особистісно зорієнтованого підходу до формування комп’ютерних грамотності в ході програмованого навчання в педагогічному університеті /Макаренко Л.Л. //Проблеми освіти: наук.—метод. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2007. – Вип. 52. – С. 105—110.
 1. Макаренко Л.Л. Теоретичні основи моделі формування комп’ютерної грамотності майбутніх учителів початкової школи як складової їх професійної підготовки /Макаренко Л.Л. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ , 2007. – Вип. 66. – С. 106—116.
 1. Макаренко Л.Л. Типова навчальна програма „Нові інформаційні технології” //Макаренко Л.Л.; НПУ імені М. П. Драгоманов. — К.: НПУ, 2007. – 25 с.
 1. Макаренко Л.Л. Типова навчальна програма „Інформатика” для студентів філологічних спеціальностей (заочна форма навчання) / Макаренко Л.Л.; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2007. – 19 с.
 1. Снігур О. М. НІТ як один із засобів досягнення успішного засвоєння молодшими школярами лінгвістичних і математичних знань /Снігур О. М. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — Вип. 36,ч.2. — С. 152—157.
 1. Снігур О. М. Процес підготовки студентів педагогічного факультету до використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі початкової школи / Снігур О. М. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 47. — С. 196—199.
 1. Снігур О. М. Засоби інформаційних технологій у системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи: Спецкурс / Снігур О. М. – К.: ЗАТ “НЕВТЕС”, 2004. – 59 с.
 1. Снігур О. М. Засоби інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя /Снігур О. М. //Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Сер. 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи: зб. наук. пр. — К.: НПУ, 2006. — Вип.3. — С. 148—153.

 2. Снігур О.М. Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності вчителя початкової школи: автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.09 / Снігур О. М. ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2007. – 22 с.

 3. Олексюк—Казо Л.М. Інтегруюча роль фізичного практикуму “Властивості твердих тіл” / Л.М. Олексюк—Казо // Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: тези доп. Всеукр. наук.—практ. конф. – К., 2002. – С. 154—157.

 4. Олексюк—Казо Л.М. Підвищення ефективності системи уроків фізики з опорою на міжпредметні зв'язки / Л.М. Олексюк—Казо //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 79—84.

 5. Олексюк—Казо Л.М. Фізичний практикум “Властивості твердих тіл” / Л.М. Олексюк—Казо //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Логос, 2002.— Вип. XLVІІ. — С.154—157.

 6. Олексюк—Казо Л.М. Лабораторний практикум з основ виробництва. Термічна та електроіскрова обробка металів /Олексюк—Казо Л.М., Юрченко О.С. – К., 2004. – 48 с.
 1. ОлексюкКазо Л.М. Самостійна робота студентів з історії техніки/ Л.М. Олексюк—Казо. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 53 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Практикум з технологій конструкційних матеріалів. Визначення твердості / Олексюк—Казо Л.М., Юрченко О.С. – К.: НПУ, 2004. – 39 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Методичні рекомендації до виконання і оформлення рефератів / Л.М. Олексюк—Казо, Н.Б.Щур. – К.: НПУ, 2005. – 24 с.
 1. Олексюк—Казо Л.М. Лабораторний практикум з матеріалознавства і технології матеріалів / Л.М. Олексюк—Казо, О.С.Юрченко. – К.: НПУ, 2006. – 42 с.
 1. Опилат В.Я. Акусто—радіаційна деградація випромінюючихGaP p—n—структур /В.Я.Опилат // 1—а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників . – Одеса , 2002. – Т.1. – С.160.
 1. Опилат В.Я. Деградаційно—релаксаційні процеси у зелених фосфідо—галієвих світло діодах, обумовлені радіаційними дефектами /В.Я.Опилат //1—а Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. – Одеса, 2002. – Т.2. – С.201—202.
 1. Опилат В.Я. Деградація AlxGa1—xAs/GaAs гетеро структур у g–полі /В.Я.Опилат //Фізіка і хімія твердого тіла. – 2003. — Т.4, № 3. – С.474—480.
 1. Опилат В.Я. Дослідження температурних залежностей вольт—амперних характеристик світло випромінюючих структур на основі GaР /В.Я.Опилат //Збірник праць/ Інститут ядерних досліджень. – К., 2004. – № 2 (13). – С.77—80.
 1. Опилат В.Я. Вплив нейтронного опромінення на зворотні струми фосфідо—галієвих світло діодів /В.Я.Опилат // Український фізичний журнал. — 2007. – Т.52, № 2. — С. 175—179.


Інститут дистанційного навчання

Кафедра загальноосвітніх дисциплін


 1. Ареф'єв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл / В. Ареф'єв, Г. Кротов // Початкова школа. — 2004. — N11. — C. 35—40.
 1. Ареф'єв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 3 класу загальноосвітніх шкіл / В. Ареф'єв, В. Шегімага, Н. Михайлова //Початкова школа. — 2004. — N12. — C. 46—51.
 1. Ареф'єв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 4 класу загальноосвітніх шкіл" / В. Ареф'єв, В. Шегімага, Н. Михайлова //Початкова школа. — 2005. — N1. — C. 37—41.
 1. Арефьєв В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 1 класу загальноосвітніх шкіл / В. Арефьєв, Г. Кротов //Початкова школа. — 2004. — N10. — C. 40—45.
 1. Арефьєва Л.П. Свято спортивного клубу "Олімп" / Л. П. Арефьєва // Основи здоров'я і фізична культура. — К.: Видавництво "Основа". — 2007. — N 1. — C. 21—24.
 1. Бойко Н.О. Вплив християнства на формування назв поселень в контексті онімічної номінації /Н.О.Бойко // Вісник Київського інституту „Слов’янський університет”. – К., 2000. — Вип. 9: Філологія. – С. 217 – 220.
 1. Бойко Н.О. Географические термины в славянских названиях населенных пунктов /Н.О.Бойко //Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество—2. (Ялта, 2000 р.). — Симферополь, 2000. – С. 41 – 44.
 1. Бойко Н.О. Географические термины с семантикой “исток реки”, “верховье реки” в дегидронимических названиях населенных пунктов (типология освоения пространства в процессе расселения славян) /Н.О.Бойко // Матеріали 7—ї Міжнародної конференції «Мова і культура». – К.: Collegium. — К., 2000. — Вип.1,т.2.– С.36 – 38 .
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою *brod в слов’янських мовах /Н.О.Бойко //Система і структура східнослов’янських мов: зб. наук. пр. /НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – С.73 – 77
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми Pluralia tantum в українській мові /Н.О.Бойко //Філологічні студії: науковий часопис /Волин. держ. ун—т ім. Л. Українки; Волин. акад. дім. – Луцьк , 2000. — № 1. – С. 28 –3 1
 1. Бойко Н.О. Ойконимическая система Восточной Славии (на материале грамот Х1У—ХУ1 вв.) /Н.О.Бойко //Вісник Львівського університету. Сер. Філологічна. – Львів, 2000. — Вип. 28. – С.17 – 19 1. Бойко Н.О. Гидрографические термины в составе славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко //Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть: материалы конф.( Ялта, 2001). — Симферополь, 2001. – С. 26 – 27.
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою *gatъ/gatь в слов’янських мовах /Н.О.Бойко // Система і структура східнослов’янських мов : до 200 —річчя з дня народження В. І. Даля : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – С. 66 – 69
 1. Бойко Н.О. Ойконімічна система і пов’язані з нею універсалії /Н.О.Бойко // Вісник Черкаського університету. Сер.: Філологічні науки. – Черкаси. – 2001. – Вип. 24. — С.20 – 22.
 1. Бойко Н.О. Ономастичні універсалії в ойконімічній системі Східної Славії /Н.О.Бойко //Наукова спадщина професора С.В. Семчинського і сучасна філологія: зб. наук. пр.: [у 2—х ч. ]/ Упоряд. В. С.Чемес.–К.: Видавничо—поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. – Ч.1. – С.129 – 132
 1. Бойко Н.О. Географічний термін з семантикою “ріка” у слов’янських дегідронімічних ойконімах /Н.О.Бойко // Система і структура східнослов’янських мов : до 70—річчя з дня народження докт. філолог. наук, професора М. М. Пилинського : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. –К.: Знання України, 2002. – С. 49 – 53.
 1. Бойко Н.О. Географічний термін “озеро” у слов’янських дегідронімічних ойконімах /Н.О.Бойко //Мова у слов’янському культурному просторі: тези доп. і повідомлень Міжнар. наук. конф.(Умань, 23—25 травня 2002 р.). – Умань : Графіка, 2002. – С. 86 – 89.
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою*mъlinъ у слов’янських мовах /Н.О.Бойко //Мова і культура: у 5—ти тт., т. 3. – К., 2002. – Вип. 4: Національні мови і культури в їх специфіці і взаємодії. Ч. 1. — С. 30 – 33.
 1. Бойко Н.О. Ономастические универсалии в ойконимической системе /Н.О.Бойко // Функциональная лингвистика. Итоги и перспективы: материалы конф.(Ялта, 2002 р.). — Симферополь, 2002. – С.17 – 18
 1. Бойко Н.О. Дегидронимические ойконимы Восточной Славии /Н.О.Бойко //Беларуска – руска – польскае супастаўляльнае мовазнаўства, культуралогія: матэрыялы У1 міжнароднай навуковай канферэнцыі.– Віцебск, 2003. – Ч.11. — С. 9 – 11.
 1. Бойко Н.О. Дегидронимические ойконимы в аспекте номинации онимов/Н.О.Бойко //Х Международная конференция по функциональной лингвистике «Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации»: сб. науч. докл. (Ялта, 29 сентября – 4 октября 2003 г.). – Симферополь, 2003. – С. 40 – 42.
 1. Бойко Н.О. Навчальна програма дисципліни „Вступ до мовознавства” (для бакалаврів філол. спец.) /Н.О.Бойко, В.І.Давиденко. – К.: МАУП, 2003. – 12 с.
 1. Бойко Н.О. Дегідронімічні ойконіми з основою*virъ у слов’янських мовах /Н.О.Бойко //Система і структура східнослов’янських мов: до 60—річчя наукової і педагогічної діяльності професора М. Я. Брицина : зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Знання України, 2004. – С. 100 – 103
 1. Бойко Н.О. Диалектная лексика с семантикой „поворот реки” в восточнославянских дегидронимических ойконимах /Н.О.Бойко //Проблемы современной русской диалектологии : тез. докл. Междунар. конф. ( 23 – 25 марта 2004 г.) / РАН Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – Москва, 2004. – С.16 – 17
 1. Бойко Н.О. Мотивированность славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко // Х1 Международная конференция по функциональной лингвистике „Функциональное описание естественного языка и его единиц” : сб. науч. докл. ( Ялта, 4—8 октября 2004 г.). – Симферополь, 2004. – С.41 – 42.
 1. Бойко Н.О. Лексика с семантикой “быстрое течение реки” в составе восточнославянских ойконимов /Н.О.Бойко // Проблемы изучения живого русского слова на рубеже тысячелетий : материалы 3—й Всерос. науч.—практ. конф.,( Воронеж, 29—30 октября 2005 г.).– Воронеж, 2005. – Ч. 1. – С. 163 – 166.
 1. Бойко Н.О. Префиксальные дегидронимические ойконимы в славянских языках /Н.О.Бойко //Ономастика в кругу гуманитарных наук: материалы междунар. науч. конф., (Екатеринбург, 20 – 23 сентября 2005 г.) – Екатеринбург : Изд— во Урал. ун—та, 2005. – С.179 – 180.
 1. Бойко Н.О. Принципы и способы проприальной номинации славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко //Лексико—грамматические инновации в славянских языках : материалы 2—й Междунар. науч. конф. (Днепропетровск, 14—15 апреля 2005 г.). – Днепропетровск : „Пороги”, 2005 . – С. 36 – 38.
 1. Бойко Н.О. Проблема значения имени собственного (на материале славянских дегидронимических ойконимов) /Н.О.Бойко //Х11 Международная конференция по функциональной лингвистике „Функционализм как основа лингвистических исследований” : сб. науч. докл.( Ялта, 3—7 октября 2005 г.). – Симферополь, 2005. – С.38 – 39.
 1. Бойко Н.О. Русский язык : Готовимся изучать географию и экономику : учеб. пособие /Н.О.Бойко, М. В. Дорошевський – К.: МАУП, 2005. – 32 с.
 1. Бойко Н.О. Специфика проприальной номинации славянских дегидронимических ойконимов /Н.О.Бойко // Национально—культурный компонент в тексте и языке : материалы докл. 3—й Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯ ( Минск, 7—9 апреля 2005 г.). – [ в 3 ч. ]. – Минск: МГЛУ, 2005. – Ч. 3. — С. 4 – 6.
 1. Бойко Н.О. Дегидронимические ойконимы с основой *stud(en) в славянских язиках /Н.О.Бойко // Надзённыя праблемы лексікалогії і анамастыкі славянскіх моў: зборнік навуковых артыкулаў. – Мазыр : УА МДПУ, 2006. – С.149 – 151
 1. Бойко Н.О. Проблемы проприальной номинации (на материале славянских дегидронимических ойконимов) /Н.О.Бойко // Культура народов Причерноморья. № 82. – Симферополь, 2006. – Т. 1. – 20: Материалы Х111 Международной конференции по функциональной лингвистике „ Язык и мир “. — С.32 – 34.
 1. Глазунова О.А. Языковое выражение перцепции /Глазунова О.А. //Система і структура східнослов’янських мов /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Знання України, 2005 — С. 90 – 94.
 1. Глазунова О.А. Типы актуализации семантики запаха (на материале русского языка) /Глазунова О.А. //Система і структура східнослов’янських мов /НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: Знання України, 2006. — С. 85 – 89.
 1. Глазунова О.А. Анализ лексем, репрезентирующих понятие запах (на материале русского и английского языков) /Глазунова О.А. //Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти. — Черкаси, 2007. – С.185 – 191. 1. The influence of radiation defects on the heterogeneity Distrubution and radiant recombination of GaP / V. Tartachnic, O.Gontaruk, D. Korbutiak, A. Kudin, A. Krajchinsky, V. Opilat, M. Pinkovska, O. Shahov //Fourth international conference on material Seience and material Properties for infrared Optoelectronics. F. Sivsov, Proceeding of SPIE. — Washington, 1999, vab. 3890. — Р. 555—559.
 1. The influence of growth condition and radiation on infrared exiton reflection spectrum of black zinc diphospide / A.Kudin //Fourth international conference on material Seience and material Properties for infrared Optoelectronics. F. Sivsov, Proceeding of SPIE. — Washington, 1999, vab. 3890. — Р. 475—479.
 1. Radiation properties of zinc diphosphide and their influence on the infrared absokption. A. Grosa, D. Korbutiak, E. Kobut, Kutz, A.Kudin, V. Opilat, M. Pinkovska, V. Tartachnic //Fourth international conference on material Seience and material Properties for infrared Optoelectronics. F. Sivsov, Proceeding of SPIE. — Washington, 1999, vab. 3890. — Р. 548—554.1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка