Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка24/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41

Кудін А.П. Густини станів в опроміненому фосфіді галія / Кудін А.П., Манжара В.С., Канарський Н.П., Тартачник В.П. // Матеріали Міжнародної школи—конференції з актуальних питань фізики напівпровідників (25—28 червня 2001 р.). – Дрогобич, 2001. — С. 33*.
 1. Жабєєв Г.В. Електронно—активні власні дефекти у дифосфаті цинку тетрагональної модифікації / Жабєєв Г.В., Кудін А.П., Тартачнік В.П. //Фізика та хімія твердого тіла. – 2002. – Т.3. — №3. — С. 404—412.
 1. Кудін А.П. Електронний парамагнітний резонанс марганцю в опромінених кристалах дифосфіду цинку / А.П. Кудін, В.Я. Опилат, В.П. Тартачник // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” : матеріали конф. / М—во освіти і науки України. АПН України. НПУ ім.М.П.Драгоманова; укл.: М.І.Шут, В.П.Сергієнко. — К., 2002. — C. 158
 1. Програми вступних випробувань на дефектологічний факультет /НПУ ім.М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. – 10 с.
 1. Програми вступних випробувань на історичний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – К., 2002. — 19 с.
 1. Програми вступних випробувань на музично—педагогічний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 9 с.
 1. Програми вступних випробувань на педагогічний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002.— 30 с.
 1. Програми вступних випробувань на природничо—географічний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – К.: НПУ, 2002. — 29 с.
 1. Програми вступних випробувань на соціально—гуманітарний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 23 с.
 1. Програми вступних випробувань на факультет української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 21 с.
 1. Програми вступних випробувань на факультет фізичного виховання НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 12 с.
 1. Програми вступних випробувань на фізико—математичний факультет НПУ ім. М.П. Драгоманова / укл.: Кудін А.П., Януш О.Б., Зорька О.В. – Київ, 2002. — 11 с.
 1. Кудін А.П. Програми вступних випробувань на факультет української філології /М—во освіти і науки України, НПУ ім.М.П.Драгоманова; укл. А.П.Кудін, О.Б.Януш, О.В.Зорька. — К.: НПУ, 2002. — 19 с.

 2. Кудін А. Дистанційне навчання в Національному педагогічному університеті: інтерв'ю з директором Інституту дистанційного навчання / А. Кудін // Освіта України. — 2003. — 5 грудня (№91). — С.5.
 1. Жабєєв Г.В. Організаційні засади дистанційної форми навчання з фізики / Жабєєв Г.В., Кудін А.П. // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школ : зб. наук. пр. — Кривий Ріг, 2004. — С. 279—284.
 1. Кудін А.П. Розробка комп’ютерних систем контролю знань у станційному навчанні / Кудін А.П., Свистун Ю.А. //Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школ : зб. наук. пр. — Кривий Ріг , 2004. – С. 284—288.

 2. Кудін А. Організація мережевого Інтернет/Інтранет—навчання / А. Кудін, Г. Жабєєв // Педагогічний пошук. — Луцьк, 2005. — N2. — C. 20—27.
 1. Кудін А. Педагогічні аспекти використання інтерактивних інформаційних технологій у дистанційному навчанні / А. Кудін //Фізика та астрономія в школі. — 2005. — N3. — C. 28—29.
 1. Медведчук Н.О. Жанр щоденника в системі функціональних стилів / Медведчук Н.О. //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Т. 50. – С.196—202.
 1. Медведчук Н.О. До проблеми визначення місця епістолярного стилю в системі функціональних стилів /Медведчук Н.О. //Система і структура східнослов’янських мов: пам'яті академіка Л.А.Булаховського: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: Знання України, 2006. – С.265—269.
 1. Медведчук Н.О. Експресивна лексика у «Щоденнику» О.П.Довженка/ Медведчук Н.О. //Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. / відп. ред. А.П. Грищенко ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 2. – С. 269—274.

 2. Ніколаєва Н.Г Валентнісно—інтенційні характеристики у складі семантико—синтаксичних відношень / Н.Г.Ніколаєва // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр./ НПУ ім.М.П. Драгоманова – К.: Знання, 2002. – С. 36—41.

 3. Ніколаєва Н.Г. Лексико—семантична група предикатів мовлення у складі дієслівної лексики української мови / Н.Г.Ніколаєва //Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр./НПУ ім.М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – с. 159—166.

 4. Ніколаєва Н.Г Зумовленість синтаксичних структур з дієсловами мовлення валентнісно—інтенційною характеристикою предиката / Н.Г.Ніколаєва // Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр./ НПУ ім. М.П.Драгоманова.К.: Знання, 2002. – С.36—42.

 5. Ніколаєва Н.Г Особливості типів структурних схем речень з дієслівними предикатами мовлення української мови / Н.Г.Ніколаєва //Наука і сучасність : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Т. 38. – С. 239—243.

 6. Ніколаєва Н.Г Семантико—синтаксична організація речень з дієслівними предикатами мовлення : автореф. дис. …канд. філол. наук : 10.02.01/ Ніколаєва Н.Г ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 27 с.

 7. Ніколаєва Н.Г Мінімальні структурні типи речень з дієслівними предикатами мовлення: їх особливість та морфолого—синтаксична реалізація / Н.Г.Ніколаєва // Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К, 2004. – с. 107—112.

 8. Ніколаєва Н.Г Співвідношення семантичної і формально—граматичної структур речення / Н.Г.Ніколаєва //Система і структура східнослов'янських мов : зб. наук. пр. – К.: Знання 2004. – с. 58—62.
 1. Ніколаєва Н.Г Інформаційні освітні технології: комп'ютерні програми у вивченні мови / Н.Г.Ніколаєва // Наука і сучасність : зб. наук. пр. НПУ ім. М.п. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Т. 50. – С. 85—95.

 2. Ніколаєва Н.Г. Українська мова для вступників. Навчальна програма та методичні рекомендації до курсу “Українська мова” для слухачів навчально—підготовчого відділення дистанційної форми навчання (на засадах модульно—рейтингової системи навчання) / укл.: Ніколаєва Н.Г., Медведчук Н.О. – К.: Міленіум, 2005. – 58 с.

 3. Ніколаєва Н.Г Морфолого—синтаксична реалізація і варіанти мінімальних структурних типів речень з тривалентними предикатами мовлення української мови / Н.Г.Ніколаєва // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2006. – Вип. 2. – С. 162—171.

 4. Ніколаєва Н.Г. Українська мова та сучасні інформаційно—комунікаційні технології / Н.Г.Ніколаєва, І.М.Прокопенко // Освіта.– 2006. –30—31 травня (№ 20—21). — С. 2.

 5. Ніколаєва Н.Г Впровадження нових інформаційних технологій у навчально—виховний процес / Н.Г.Ніколаєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 1—2. — С. 46—50.

 6. Питомець О.П. Методика розвитку швидкісно—силових якостей у студентів / О.П. Питомець // Вісник: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип.3. — C. 107—110.

 7. Питомець О. Змагання з міні—футболу на кубок ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова / О. Питомець // Фізичне виховання в школі. — 2005. — N4. — C. 6.

 8. Столяр Л.А. Використання унаочнення при викладанні біології на підготовчому відділенні / Столяр Л.А. // Вісник: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 6. – С. 142—143.

 9. Мокрицький К. Лірична та лізогенна активність деяких лікарських рослин / Мокрицький К., Столяр Л. // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.—практ. конф. ( 15—16 квітня 2004 р.) [ у 7—ми тт., т.7. ]. – Київ: Видавництво Європейського університету, 2004. – С. 59—60.

 10. Біологія для вступників: методичні рекомендації для слухачів підготовчого відділення дистанційної форми навчання /укл.: Волинська С.С., Дячевська Л.П., Мегалінська Г.П., Солнцева В.В., Столяр Л.А., Чорний І.Б. – К.: Міленіум, 2004. ­– 140 с.

 11. Столяр Л.А. Вивчення гемаглютинуючої активності лектинів в школі та педагогічному вузі / Столяр Л.А., Мегалінська Г.П., Мельниченко П.В., Чорний І.Б. // Наукова спадщина академіка М.М. Гришка: матеріали конф., присвячені пам'яті академіка М.М. Гришка – видатного селекціонера, генетика, ботаніка та громадського діяча (Глухів, 13—14 квітня 2005 р.). – Глухів: ГДПУ, 2005. – С. 216—217.

 12. Столяр Л.А. Нові аспекти у вивченні пряно—ароматичних рослин / Столяр Л.А., Мегалінська Г.П // Наукові та методичні основи викладання біологічних дисциплін у педагогічних вищих навчальних закладах України : зб. доп. наук.—практ. конф.( Київ, 26—27 жовтня 2006 р.) / НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – С. 45—48.

 13. Хара О.М. Дистанційне навчання математики абітурієнтів в системі довузівської підготовки /О.М.Хара // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі : зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – С. 330—334.

 14. Хара О.М. Методичне забезпечення дистанційного навчання математики на навчально—підготовчому відділення /О.М.Хара //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 185—186.

 15. Хара О.М. Евристичні методи навчання в дистанційному курсі „Математика для вступників” /О.М.Хара // Эвристическое обучение математике: тез. докл. междунар. науч.—практ. конф. (15—17 ноября 2005 г.). – Донецк: Изд—во ДонНУ, 2005. – С. 444—445.

 16. Хара О. М. Методичне забезпечення як складова організації дистанційного навчання на навчально—підготовчому відділенні /О.М.Хара // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. Вип. V: [в 3—х тт.]. — Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – Т.1: Теорія та методика навчання математики. – С.342—344.

 17. Хара О.М. Структура дистанційних курсів з математики для старшокласників та абітурієнті / О.М.Хара // Математика в школі. – 2005. – № 9 – С. 4—8. – Літ.: 14 н.

 18. Хара О.М. Виникнення та сучасні умови функціонування дистанційної освіти /О.М.Хара // Шлях освіти. – 2006. – № 3. — С. 15—18.

 19. Шапошнікова І.М. Особливості управління навчально—пізнавальною діяльністю студентів у різних формах організації навчання / І.М. Шапошнікова // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—практ. конф. до 80—ї річниці НПУ імені М.П.Драгоманова. — К., 2000. — Вип. 3. — C. 192—196.

 20. Шапошнікова І.М. Засоби реалізації завдань практичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи/ І.М. Шапошнікова //Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 46: Педагогічні та історичні науки. — C. 150—155.

 21. Шапошнікова І.М. Модульний підхід до проектування і здійснення системи підготовки вчителя початкової школи / І.М. Шапошнікова // Наукові записки: зб. наук. пр. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — Вип. 50: Педагогічні та історичні науки. — C. 183—191.

 22. Шапошнікова І.М. Практична підготовка майбутніх фахівців до навчання іноземної мови учнів молодших класів/ І.М. Шапошнікова //Школа першого ступеня: Теорія і практика: зб. наук. пр. Переяслав—Хмельницького держ. пед. ін—ту ім. Г.С. Сковороди. — Переяслав—Хмельницький: Астон, 2002. — Вип. 2. — C. 133—139.

 23. Шапошнікова І.М. Умови забезпечення дидактико—методичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / І.М. Шапошнікова //Наукові записки. Педагогічні та історичні науки НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ. — 2002. — Вип.47. — C. 232—239.

 24. Шапошникова І.М. Комп'ютерна грамотність як умова ефективного розвитку суспільства / І.М. Шапошникова, Л.Л. Макаренко //Наука і сучасність. Сер.: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова — К.: НПУ, 2003. — Т. 38. — C. 159—164.

 25. Шапошнікова І. Проблеми технологічності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкової школи / І. Шапошнікова //Школа першого ступеня: Теорія і практика: зб. наук. пр. Переяслав—Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди / редкол. В.П. Коцур (гол. ред.)[ та ін.] — Переяслав—Хмельницький: Астон, 2003. — Вип. 7. — C. 148—157.

 26. Шапошникова І.М. Модульний підхід до системи проектування і здійснення підготовки вчителя початкової школи / І.М. Шапошникова //Наукові записки: зб. наук. ст. /НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2004. — Вип. 55: Педагогічні та історичні науки. — C. 187—194.

Фізико—математичний інститут

Кафедра вищої математики


 1. Верпатова Н.Ю. Матриці та визначники: дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу лінійної алгебри /Н.Ю. Верпатова; НПУ ім. М.П.Драгоманова. ­­— К.: НПУ, 2000. — 38 с.

 2. Верпатова Н.Ю. Числові системи. Дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності "математика" /Н.Ю. Верпатова; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. — 66 с.

 3. Верпатова Н.Ю. Деякі властивості скінченно породжених DLC—груп /Н.Ю. Верпатова //Наукові записки: зб. наук. ст./ /НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 40. – С. 102—105.

 4. Кузенний М.Ф. Надрозв’язні групи з узагальнено доповнюваними підгрупами /М.Ф.Кузенний, Н.Ю.Верпатова //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2001. — Вип. 2. – С. 214—225.

 5. Кузенний М.Ф. Ступені розв’язності деяких класів узагальнено факторизованих груп /М.Ф. Кузенний, Н.Ю.Верпатова // Вісник Київського університету ім.Т. Шевченка. Сер.: Фіз.—мат. науки.– 2001. – Вип. 4. – С.16—26.

 6. Верпатова Н.Ю. Системи лінійних рівнянь. Поле комплексних чисел. Дидактичні матеріали для самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу лінійної алгебри /Н.Ю.Верпатова; НПУ ім. М.П.Драгоманова. ––К.: Вид—во, 2002. — 66 с.

 7. Верпатова Н.Ю. До проблеми описання локально надрозв’язних DLC—груп / Н.Ю.Верпатова // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. — № 5. –– С. 188—194.

 8. Верпатова Н.Ю. Властивості періодичних розв’язних підгруп узагальнено факторизованих груп / Н.Ю.Верпатова // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Київ: Вид—во НПУ, 2006. –С. 28—29.

 9. Гончаренко Я.В. Елементи теорії поля : методична розробка для самостійної роботи студентів—бакалаврів /Я.В.Гончаренко, О.Л.Лещинський. –Київ: ПЕК НАУ, 2000. – 48 с.
 1. Гончаренко Я.В. Моделювання неоднорідних середовищ з мультифрактальною будовою / Я.В.Гончаренко // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. –С. 154. 1. Гончаренко Я.В. Мультифрактальні розподіли ймовірностей та фрактальні властивості суперпозиції сингулярних функцій /Я.В.Гончаренко // Восьма Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, (11—14 травня 2000 р., Київ) : матеріали конф. –– К., 2000. – С.426.

 2. Гончаренко Я.В. Про структуру математичної підготовки майбутніх програмістів електронно—обчислювальної техніки та автоматизованих систем в Київському промислово—економічному коледжі /Я.В.Гончаренко, О.Л.Лещинський // Освіта в КПЕК на зламі тисячоліть: матеріали наук.—метод. конф. – Київ, 2000. – С. 222—225.

 3. Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних аномально фрактальних мір і фрактальні властивості фізичних систем /Я.В.Гончаренко //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали УІ наук. конф. – Миколаїв, 2001. – С. 181—187.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних розподілів ймовірностей //Український математичний конгрес „ Теорія ймовірностей і математична статистик”: тези доп. – Київ: ІМ НАНУ, 2001. – С.8.
 1. Гончаренко Я.В. Удосконалення методики викладання вищої математики в групах технічного напрямку при підготовці молодших спеціалістів в коледжі / Я.В.Гончаренко, В.В.Тихонова, О.Л.Лещинський // Роль прогресивних форм навчально—виховної роботи в підготовці сучасних фахівців: матеріали 2—ї науково—методичної конференції / Промислово—економічний коледж Національного авіаційного університету. – К., 2001. – С. 359—365.
 1. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості множин точок недиференційовності абсолютно неперервної та сингулярної функцій розподілу /Я.В.Гончаренко, Г.М.Торбін, М.В.Працьовитий // Теоія ймовірностей та математична статистика. — 2001. – Вип. 65. – С.27—34.
 1. Гончаренко Я.В. Асимптотичні властивості характеристичної функції випадкової величини незалежними двійковими цифрами та згортки сингулряних розподілів ймовірностей /Я.В.Гончаренко //Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – К., 2002. – № 3. – С. 376—390.
 1. Distributions of random variables with independent s—adic digits /Albeverio S., Goncharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G //International Gnedenko conference ( Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). – Kyiv, 2002. – P.8.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки сингулряних розподілів випадкових величин з незалежними s—адичними цифрами // Міжнародна конференція "Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь": тези доп.,( 16 грудня 2002 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С. 10.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки сингулярних розподілів випадкових величин з незалежними двійковими цифрами /Я.В.Гончаренко // Перша Міжнародна науково—практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" : матеріали конф., (26—27 квітня 2002 р., Київ). – К.: ВНЗ ВМУРоЛ, 2002. – С.143.
 1. Convolutions of distributions of random variables with independent binary digits / Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. – Preprint SFB—611, Bonn, 2002. – 20 p.
 1. Гончаренко Я.В. Критерії сингулярності та абсолютної неперервності випадкової величини в термінах ймовірності суттєвого носія щільності / Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Вісник : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 1. – С.156—158.
 1. Mathematical foundations of the information protection ib the system of training of programmer / Goncharenko Ya.V., Leshchinskyi O.L., Pratsiovytyi M.V., Tandyr L.V. // International Gnedenko conference,( Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). – Kyiv, 2002. – P.122.
 1. Гончаренко Я. Напівгрупа випадкових величин типу Джессена—Вінтнера і проблеми сингулярності згорток сингулярних розподілів /Гончаренко Я. //Всеукраїнська конференція "Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)" ( Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.). – Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, 2002. – С.66.
 1. Гончаренко Я.В. Розподіли випадкових величин з незалежними двійковими цифрами та їх згортки /Я.В.Гончаренко // Дев'ята Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука ( 16—19 травня 2002 року, Київ): матеріали конф. – К., 2002. – С.419.
 1. Гончаренко Я.В. Тополого—метричні та фрактальні властивості згортки двох сингулярних розподілів випадкових величин з незалежними двійковими цифрами /Я.В.Гончаренко, М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін //Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2002. – Вип. 67. – С.11—20.
 1. Тополого—метричні і фрактальні властивості множини дійсних чисел, представлених двійклвим дробом з надлишковою цифрою/ Альбеверіо С., Гончаренко Я., Працьовитий М., Торбін Г. //Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної матматики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.) / Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка. – Луганськ: ЛДПУ, 2002. – С.59—62.
 1. Гончаренко Я.В. Фрактальні властивості множин точок недиференційовності абсолютно неперервної та сингулярної функцій розподілу / Я.В.Гончаренко, М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Теорія ймовірностей та математична статистика. – 2002. – Вип. 65. – С.27—34.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки розподілів сум випадкових рядів спеціального виду /Я.В.Гончаренко // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер: Фіз.—мат. науки. – 2003. – № 4. – С. 290—305.
 1. Гончаренко Я.В. Згортки розподілів сум випадкових рядів /Я.В.Гончаренко //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 62—63.
 1. Fractal properties of the distributions of some class of random variables of the Jessen—Wintner type – SFB /Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. — Bonn, 2003. – 26 p.
 1. Гончаренко Я.В. Дослідження типу розподілів сум випадкових рядів спеціального виду /Я.В.Гончаренко // Матеріали X—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (15—17 травня 2004 р., Київ). – К.: НТУУ "КПІ", 2004. – С.588.1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка