Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка26/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41

Працьовитий М.В. Про засоби поліпшення математичної освіти інженерно—педагогічних кадрів /М.В.Працьовитий, І.М.Главацьких //Управління якістю професійної освіти: зб. наук. пр. — Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2001. — С.255—259.
 1. Працьовитий М.В. Про один клас фрактальних недиференційовних функцій /М.В.Працьовитий, І.О.Микитюк //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали VI Всеукр. конф. (20—21 вересня 2001 р.) / Миколаївський державний педагогічний університет. — Миколаїв: МДПУ, 2001. — С.234—239.
 1. Працьовитий М.В. Ряди Остроградського та їх використання для дослідження математичних об¢єктів зі складною локальною будовою /Працьовитий М.В., Барановський О.М. // Український математичний конгрес. Теорія ймовірностей і математична статистика: тези доп. — К.: ІМ НАНУ, 2001. — C. 6.
 1. Працьовитий М.В. Сингулярність та абсолютна неперервність розподілу випадкової величини, представленої дробом з надлишковим набором цифр /М.В.Працьовитий, А.А.Литвинюк, І.О.Микитюк //Український математичний конгрес. Теорія ймовірностей і математична статистика: тези доп. — К.: ІМ НАНУ, 2001. — C. 9.
 1. Працьовитий М.В. Сингулярні розподіли ймовірностей і проблеми, з ними пов'язані /Працьовитий М.В., Торбін Г.М., Гончаренко Я.В. // Рік 2000 — Всесвітній рік Математики: матеріали міжвуз. наук.—практ. конф. Чернігів, 2001. — С.52—54.
 1. Працьовитий М.В. Структура геометричних мір і розподілів ймовірностей /М.В.Працьовитий // Український математичний конгрес. Динамічні системи: тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001. — С. 9.
 1. Працьовитий М.В. Сучасні задачі та проблеми сингулярних розподілів ймовірностей /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін, Я.В.Гончаренко //Наукові записки: зб. наук. ст. /НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42. – С.18—20.
 1. Albeverio S.Transformation preserving fractal dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. // SFB. — Bonn, Preprint, 2001.– Р.35. 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія – наука про інваріанти групи перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність /Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали наук. конф. — Миколаїв, 2001.– С. 239—246.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія – наука про інваріанти перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність /Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Український математичний конгрес. Динамічні системи: тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001.­– С.10. 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G.– SFB—256, Bonn, Preprint, 2001.– 35 p.
 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. — Preprint SFB—256, Bonn, 2001 (№ 751). — 35 p.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія — наука про інваріанти групи перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність /М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін // Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали VI Всеукраїнської конференції, (20—21 вересня 2001 р.) / Миколаївський державний педагогічний університет. — Миколаїв:МДПУ, 2001. — С.239—246.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія — наука про інваріанти перетворень простору, що зберігають фрактальну розмірність / М.В.Працьовитий, Г.М.Торбін //Український математичний конгрес. Динамічні системи. Математична теорія управління: тези доп. — К.: ІМ НАНУ, 2001. — С. 10.
 1. Працьовитий М.В. Члени МАН України звітують. Контрольна робота з математики /М.В.Працьовитий, В.О.Швець //Математика.— 2001.— № 37 (145).— С.1—3.
 1. Працьовитий М.В. Аналітична геометрія (елементи векторної алгебри): навч. посібник для студ. матем. спец. пед. ун—тів /М.В.Працьовитий. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. –120 с.
 1. Працьовитий М.В. Властивості розподілів випадкових величин, представлених двійковим дробом з надлишковим набором цифр /Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Дев’ята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, (16—19 травня 2002 року, Київ): матеріали конф. –– К., 2002. –– С.448.
 1. Працьовитий М.В. Генезис та систематизація змісту математичної освіти / Працьовитий М.В., Усенко В.М. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р. )/ Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка.– Луганськ: ЛДПУ, 2002. – С.113.
 1. Працьовитий М.В. Графо—аналітичні характеристики напівстохастичних матриць та їх застосування /Працьовитий М.В., Вотякова Л.А. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. Фізико—математичні науки. – 2002. – № 3. — С. 175—189.
 1. Працьовитий М.В. Дидактичний процес як технологія формування змісту освіти /Працьовитий М.В., Усенко В.М., Хмель В.П. // Міжнародна математична конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О.Граве в Київському університеті, (Київ, 17—22 червня 2002 р.) Київський національний університет ім. Т. Шевченка –– К.: ІМ НАН України, 2002. –– С.117.
 1. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (І семестр) /М.В.Працьовитий; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2002. — 60 с.
 1. Працьовитий М.В. Магістерська робота з математики випускника педагогічного вузу / Працьовитий М.В., Усенко В.М.; Лабораторія теоретичних та прикладних проблем математики Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – Луганськ: ЛДПУ, 2002. – 36 с.
 1. Koschmanenko V., On fine structure of singular continuous measures /Koschmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G. // International Gnedenko conference, (Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). –– Kyiv, 2002. ­­–– P.161.
 1. Працьовитий М.В. Про методологічні проблеми формування змісту математичної освіти / Працьовитий М.В., Усенко В.М. // Міжнародна математична конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О.Граве в Київському університеті ( Київ, 17—22 червня 2002 р.). – К.: ІМ НАН України, 2002. – С.116.
 1. При системні проблеми формування змісту математичної освіти / Пащенко З.Д., Працьовитий М.В., Рябухо О.М., Усенко В.М. //Міжнародна математична конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О.Граве в Київському університеті, (Київ, 17—22 червня 2002 р.) / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. –– К.: ІМ НАН України, 2002. –– С.114.
 1. Pratsiovytyi M.V. Problems of forming of content of the mathematical education / Pratsiovytyi M.V., Usenko V.M // International Gnedenko conference,(Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). –– Kyiv, 2002. ­­–– P.121.
 1. Albeverio S. —Representation of real numbers and fractal probability distributions / Albeverio S., Koshmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G.. – Preprint SFB—611, Bonn, 2002. – 22 p.
 1. Працьовитий М.В. Фрактали і алгебраїчні структури /Працьовитий М.В., Усенко В.М., Торбін Г.М. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)», Луганськ, 23—27 вересня 2002 р. –– Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 2002. –– С.79—80.
 1. Кошманенко В.Д. Фрактальні асимптотичні властивості двох динамічних систем зі взаємодією / Кошманенко В.Д., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова –– К.: НПУ, 2002. – С.20.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості неперервних недиференційовних функцій / Працьовитий М.В. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.)/ Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка.–– Луганськ: ЛДПУ, 2002. –– С.77—78.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості однієї неперервної ніде не диференційовної функції /М.В. Працьовитий // Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – 2002. – № 3. — С. 327—338.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості одного класу неперервних ніде не диференційовних функцій / М.В.Працьовитий //Перша Міжнародна науково—практична конференція «Відкриті еволюціонуючі системи»: матеріали конф, (26—27 квітня 2002 р., Київ). –– К.: ВНЗ ВМУРоЛ, 2002. –– С.153—154.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості суперпозиції сингулярних функцій розподілу /Працьовитий М.В., Косопльоткіна О.В // Теорія ймовірностей та математична статистика. — 2002. — Вип. 67. –– С.61—69.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні недиференційовні функції в математичних моделях фізичних процесів /М.В. Працьовитий // VII Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф. / НПУ ім.М.П.Драгоманова. ­­– К.: НПУ, 2002. – С.137.
 1. Працьовитий М.В. Аналітичне (символьне) представлення неперервних перетворень , що зберігають розмірність Хаусдорфа—Безиковича / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Наукові записки : зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні наук. – 2003. — № 4. – С.207—215.
 1. Працьовитий М.В. Використання рядів Остроградського для аналітичного задання розподілів випадкових величин і відображень / Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Динамічні системи: праці Українського математичного конгресу – 2001 / Ін—т математики НАН України. – К., 2003. –– С.77—93.
 1. Динаміка конфліктних взаємодій / Альбеверіо С., Кошманенко В.Д., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ –– Миколаїв: МДУ, 2003. –– С.16—18.
 1. Працьовитий М.В. Ряди Остроградського – апарат для моделювання і дослідження фізичних процесів та явищ / Працьовитий М.В. , Барановський О.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – М.:МДК,2003. – С.8—10.

 2. Працьовитий М.В. Трансформації простору, що зберігають фрактальну розмірність /Працьовитий М.В.,Торбін Г.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв: МДУ, 2003. –– С.12—13. – Літ.: 1 н.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія та перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа—Безиковича / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Динамічні системи: Праці Українського математичного конгресу – 2001. – Київ: Ін—т математики НАН України, 2003. – С.97—103.
 1. Альбеверіо С. Фрактальні властивості деяких динамічних систем та перетворення, що зберігають розмірність /Альбеверіо С., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали УШ Всеукр. наук. конф., присвяченої 90—річчю МДУ та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. — Миколаїв: МДУ, 2003. – С.14—16.
 1. Микитюк І.О.Двійкова система числення з двома надлишковими цифрами і їй відповідна метрична теорія чисел / Микитюк І.О., Працьовитий М.В. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – 2003. — № 4. – С.270—279.
 1. Динаміка конфліктних взаємодій / Альбеверіо С., Кошманенко В.Д., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 16—18. – Літ. : 4 н.
 1. Працьовитий М.В. Заключний звіт про науково–дослідну роботу “Фрактальна геометрія та її місце в професійній підготовці вчителя” / М.В.Працьовитий; НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — 129 с.
 1. Працьовитий М.В. Математичні моделі двосторонніх динамічних конфліктів і —представлення чисел / Працьовитий М.В., Фещенко О.Ю. //Наукові записки : зб.наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.Фізико—математичні наук. – 2003. — № 4. – С.260—269.
 1. Albeverio S. Spectral Properties of Image Measures Under the Infinite Conflict Interaction / Albeverio S., Koshmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G. – Preprint SFB—611, Bonn, № 98, 2003. – 12 р .
 1. Працьовитий М.В. Ряди Остроградського – апарат для моделювання і дослідження фізичних процесів та явищ / Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 8—10. – Літ.: 4 н.
 1. Працьовитий М.В. Трансформації простору, що зберігають фрактальну розмірність / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.12—13.— Літ.: 1 н.
 1. Albeverio S. Transformations Preserving the Fractal Dimension and Distribution Functions / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. /Preprint SFB—611. — Bonn, 2003. – № 123. — 14 p.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальна геометрія та перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа—Безиковича / Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Динамічні системи: Праці Українського математичного конгресу—2001. – Київ: Ін—т математики НАН України, 2003. –С.77—93.
 1. Альбеверіо С. Фрактальні властивості деских динамічних систем та перетворення, що зберігають розмірність / Альбеверіо С., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. // Восьма Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: тези доп. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С.14—16.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості інваріантних множин і атрактора однієї динамічної системи /М.В.Працьовитий //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 13—14. – Літ.: 2 н.
 1. Працьовитий М.В. Аналітичне задання функцій розподілу, що зберігають фрактальну розмірність/ Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Х Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, (13—15 травня 2004 р.): тези доп. — К., 2004.— С.629.
 1. Працьовитий М.В. Багатовимірний аналог теореми Джессена—Вінтнера /Працьовитий М.В., Торбін Г.М // Міжнародна конференція пам’яті В.Я.Буняковського: тези доп. / Інститут математики НАНУ. –– К., 2004. –– С.112—113.
 1. Працьовитий М.В. Властивості розподілів випадкових величин з незалежними різницями послідовних елементів ряду Остроградського /Працьовитий М.В., Барановський О.М. // Теорія ймовірностей та математична статистика. — 2004. — Вип. 70. – С. 131—144.
 1. Працьовитий М.В. Математичні моделі двосторонніх динамічних конфліктів /Працьовитий М.В., Фещенко О.Ю. // // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С . 97.
 1. Працьовитий М.В. Побудова функції надійності, з керованою інтенсивністю відмов / Працьовитий М.В., Томусяк А.А. // Х Міжнародна наукова конференція ім. акад. М.Кравчука, ( 13—15 травня 2004 р.): тези доп. — Київ, 2004. — С.627—628.
 1. Працьовитий М.В. Про геометричні складові у системі математичної освіти вчителів математики/ Працьовитий М.В. //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 141—142.
 1. Працьовитий М.В. Про геометричну складову у системі математичної освіти вчителя математики /М.В. Працьовитий //Всеукраїнська науково—практична конференція “Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики”: тези доп./ НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.141—142.
 1. Працьовитий М.В. Про міру Лебега деяких множин чисел, визначених властивостями їх розкладу в ряд Остроградського /Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Науковий часопис НПУ ім.М. П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз—мат. науки. – К.НПУ, 2004. —Вип.5. — С. 217—227. – Літ. : 8 н.
 1. Працьовитий М.В. Самоподібні, самоафінні, самофрактальні фігури / Працьовитий М.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.96.
 1. Albeverio S. Topological and Fractal Properties of Real Numbers which are not Normal / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. –– Preprint SFB—611. — Bonn, 2004. — № 208. – 14 p.
 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimensio/ Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Ergodic Theory and Dynamical Systems. — 2004. — 24, No.1. — P.1—16.
 1. Albeverio S. Fractal probability distributions and transformations preserving the Hausdorff—Besicovitch dimension / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Ergod.Th. & Dynam. Sys. — 2004. — 24. — P. 1—16.
 1. Працьовитий М.В. Фрактали в математичній підготовці фізика / Працьовитий М.В., Чумак М.Є. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2004. –– C.97.
 1. Працьовитий М.В. Широта погляду вчителя вчителя фізики на метод координат /М.В.Працьовитий, М.Є.Чумак // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.143—144.
 1. Працьовитий М.В. Аналіз на алгебрі двічі стохастичних матриць/ Працьовитий М.В., Вотякова Л.А. // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – № 6. – С. 282—300.
 1. Pratsiovytyi M. General and individual metric, probabilistic and fractal theory of f—codes of real numbers / М.Pratsiovytyi // International conference modern problems and new trends in probability theory. – Chernivtsi, Ukraine, (June 19—26, 2005).— К.,2005. –– P.73—74.
 1. Дві випадкові величини, пов’язані з рядами Остроградського 1—го виду/ Альбеверіо С., Барановський О., Працьовитий М., Торбін Г. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.1. – К., 2005. –№ 6. – С. 181—196.
 1. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (І семестр) / М.В.Працьовитий / НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 120 с.

 2. Працьовитий М.В. Екзамен з аналітичної геометрії (ІІ семестр) / М.В.Працьовитий ; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. — 60 с.

 3. Працьовитий М.В. Лінії на евклідовій площині / М.В.Працьовитий, Я.В.Гончаренко; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 44 с.
 1. Pratsyovyty M. On the ultrapokinomial algebras / Pratsyovyty M., Usenko V. //5—th International Algebraic Conference in Ukraine. –– Odessa, July 20—27, 2005. –– Р. 158—159.
 1. Працьовитий М.В. Побудова абсолютно неперервних функцій щляхом змішування і стохастичного склеювання / Працьовитий М.В., Томусяк А.А. // Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2005. – № 6. – С. 145—167.
 1. Працьовитий М.В. Про міру Лебега деяких множин чисел, визначених властивостями їх розкладу в ряд Остроградського / Працьовитий М.В., Барановський О.М. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фізико—математичні науки. – К., 2005. — № 5. –С. 217—227.1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка