Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка27/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41

Працьовитий М.В. Про наступність загальноматематичної підготовки фахівців / Працьовитий М.В., Ковальова Л.В. //Збірник тез доповідей міжнародної науково—методичної конференції «Евристичне навчання математики»,(15—17 листопада 2005 р., Донецьк). –– Донецьк: Изд—во ДонНУ, 2005. –– С. 252—253. –Літ. :3 н.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. –– Preprint SFB—611, Bonn, № 231, 2005. – 12 p.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. // Укр. мат. журн. – 2005. – Т. 57, № 9. – 1163—1170.
 1. Albeverio S. Topological and fractal properties of real numbers which are not normal /Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Bulletin des Sciences Mathèmatique. — 2005. — 129, № 8. — P. 615—630.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi M., Torbin G. –– Preprint SFB—611, Bonn, № 231, 2005. – 10 p.
 1. Albeverio S. Singular probability distributions and fractal properties of sets of real numbers defined by the asymptotic frequencies of their s—adic digits / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. // Укр. мат. журн. –– 2005. – Т.57, №9. –– 1163—1170.
 1. Працьовитий М.В. Системні основи формування змісту математичної освіти /М.В.Працьовитий, В.М.Усенко //Збірник тез доповідей міжнародної науково—методичної конференції «Евристичне навчання математики», (15—17 листопада 2005 р., Донецьк). –– Донецьк: Изд—во ДонНУ, 2005. –– С.254—255.
 1. Albeverio S. Topological and Fractal Properties of Real Numbers which are not Normal / Albeverio S., Pratsiovytyi N. , Torbin G. // Bull. Sci. Math. –– 129, 2005. –– P. 615—630.
 1. Працьовитий М.В. Формування узагальнених прийомів навчальної діяльності в процесі вивчення математики / Працьовитий М.В., Ковальова Л.В. // Міжнародна науково—практична конференція «Дні науки ‘2005», (15—27 квітня 2005 р.), Дніпропетровськ. –– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. –– С.39.
 1. Pratsiovytyi M. Fractal properties of random variables represented in binary systems with extra set of digits / Pratsiovytyi M., Goncharenko Ya., Mykytyuk I // International conference modern problems and new trends in probability theory. –– Chernivtsi, Ukraine, June 19—26, 2005. –– P.75.
 1. Дві випадкові величини, пов'язані з рядами Остроградського/ Альбеверіо С., Барановський О.М., Працьовитий М.В., Торбін Г.М. //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фізико—математичні науки. — 2005. — № 6. – С. 181—196.
 1. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення. Інверсія / М.В. Працьовитий. — К.: НПУ, 2006. – 20 с. 1. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення. Рухи площини / М.В. Працьовитий; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 44 с.

 2. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення. Теоретико—груповий погляд на геометрію / М.В. Працьовитий; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – 18 с.

 3. Працьовитий М.В. Елементи векторної алгебри. Лекції 1—7 / М.В. Працьовитий ; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006.— 169 с.

 4. Працьовитий М.В. Життєвий шлях і трудова діяльність професора Левіщенка С.С. /М.В. Працьовитий // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – Київ: НПУ, 2006. – С. 13—17.
 1. Працьовитий М.В. Заключний звіт про науково–дослідну роботу “Дослідження фрактальних об’єктів алгебри, геометрії, функціонального аналізу і теорії ймовірностей” / М.В. Працьовитий. НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2006. –– 113 с. 1. Працьовитий М. В. Зміст та основні завдання курсу «Математичні методи в психології» для студентів спеціальності «Психологія» педагогічного вузу /Працьовитий М.В., Гончаренко Я.В., Чепорнюк І.Д. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 903.

 2. Працьовитий М.В. Метод координат на площині. Лекція 9/ М.В. Працьовитий; НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2006.— 35 с.
 1. Працьовитий М.В. Метрична, ймовірнісна та фрактальна теорія —розкладів дійсних чисел /М.В. Працьовитий // International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», June 19—23, 2006, Kyiv: Abstracts. – Kyiv: 2006. –– P.72.
 1. Metric, topological and fractal properties of probability distributions on the set of incomplete sums of a positive series/ Albeverio S., Gontcharenko Ya., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Submitted for SFB 611 Preprint, Bonn University, (2006). — 22 р.
 1. Pratsiovytyi M. On Lebesgue measure of sets of numbers defined by the properties of their Ostrogradsky series / Pratsiovytyi M., Baranovskyi O. //International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», (June 19—23, 2006, Kyiv): Abstracts. –– Kyiv, 2006. –– P.224.
 1. Працьовитий М.В. Перетворення простору , що зберігають самоподібну фрактальну розмірність / Працьовитий М.В., Сотникова С.А. // Труды Института прикладной математики и механики.–– Донецк, 2006. – Т. 13. — С.142—147.
 1. Працьовитий М. В. Про міру Лебега деяких множин чисел, визначених властивостями їх розкладу в ряд Остроградського /Працьовитий М. В., Барановський О. М. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 740.
 1. Працьовитий М. В. Про фрактальні властивості множин, розподілів і випадкових процесів в спеціально метризованому просторі нескінченних послідовностей символів зі скінченного алфавіту /Працьовитий М. В., Фещенко О.Ю. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 741. 1. Працьовитий М.В. Проблемні ситуації, як ефективний фактор забезпечення наступності в математичній освіті / Працьовитий М. В., Ковальова Л.В. // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 904.
 1. Працьовитий М.В. Програмна підтримка курсу ''Математичні методи в психології'' для студентів спеціальності ''Психологія'' педагогічного вузу/ Працьовитий М.В., Гончаренко Я.В., Чепорнюк І.Д. // VI Всеукраїнська науково—практична конференцiя ''Теорiя та методика навчання фундаментальних дисциплiн у вищiй школi'': матеріали конф. — Кривий Ріг, 2006. – С. 87—95.
 1. Працьовитий М.В. Розподіли ймовірностей на множині неповних сум ряду Остроградського 1—го виду // ІІІ Міжнародна науково—практична інтернет—конференція «Відкриті еволюціонуючі системи», Секція 8: «Информационная защита эконометрических данных и арифметика фракталов», вересень 2006 р., Київ. –– www.kutep.kiev.ua. –– 4 c.
 1. Spectral properties of image measures under the infinite conflict interactions / Albeverio S., Koshmanenko V., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Positivity 1. – 2006. — No.1. –– Р. 39—49.
 1. The Ostrogradsky series and related probability measures/ Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. // SFB 611 Preprint No.276. — Bonn University, 2006. (submitted to Acta Arithmetica).
 1. The set of incomplete sums of the first Ostrogradsky series and probability distributions on it / Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. –– С. 22—23.
 1. The set of incomplete sums of the first Ostrogradsky series and probability distributions on it / Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. // Submitted for SFB 611 Preprint. — Bonn University. – 2006. – 20 p.
 1. The Ostrogradsky series and related probability measures / Albeverio S., Baranovskyi O., Pratsiovytyi M., Torbin G. // SFB 611 Preprint No.276. — Bonn University (submitted to Acta Arithmetica). – 2006. – Р.22.
 1. Працьовитий М.В. Фрактальні властивості розподілів елементів топологічних просторів, заданих розподілами своїх f—символів / Працьовитий М.В., Фещенко О.Ю. //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім.М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – С. 51—52.
 1. Працьовитий М.В. Геометричні перетворення площини в курсі аналітичної геометрії для студентів математичних спеціальностей /М.В.Працьовитий, О.В.Чугаєва //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: Міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 252—253. 1. Збірник конкурсних завдань ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики серед студентів вищих педагогічних навчальних закладів 2005—2007 рр./ Лиман Ф.М., Погребний В.Д., Працьовитий М.В. та ін.; Сумський держ. пед. ун—т –– Суми: СДПУ, 2007. –– 39 с. 1. Pratsiovytyi M. On properties of distributions of random values and one convergent positive series / Pratsiovytyi M., Feschenko O.//International conference “Skorokhod Space 50 Yars On”, Abstract. – Kyiv, 2007. – P.167—168. 1. Працьовитий М.В. Про посилення професійної спрямованості курсу „Вища математика” в системі підготовки інженерів—механиків хімічних виробництв /М.В.Працьовитий, І.М.Главатських //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С.230—231.

 2. Працьовитий М.В. Про топологічну складову в сучасній математичній освіті / Працьовитий М.В., Савченко О.Г. // Тези Міжнародної науково—практичної конференції “Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє” (16—18 жовтня 2007 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 26—27. 1. Pratsiovytyi M.V. Topological—metrical and fractal properties of the distributions on the set of the incomplete sums of series of positive terms/ Pratsiovytyi M.V., Feshchenko O.Yu. // Theory of Stochastic Processes. – 2007. – 13(29), № 1—2. – P. 205—224. 1. Процак Л.В. Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії: методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійних і розрахункових робіт з курсу вищої математики для студентів педагогічно—індустріального факультету /Л.В.Процак. НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2000. –– 52 с.
 1. Процак Л.В. Про прикладну спрямованість курсу вищої математик для студентів педагогічно—індустріального факультету /Л.В.Процак //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали міжнар. наук.—теоретич. конф. до 80—річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова. — К.: НПУ, 2000. –Вип. 3. – С.30—31.
 1. Pozur S.V. Singular eigenvalue problem for emden—fovler equation: existence of solution with prescribed number of zeroes / Pozur S.V., Protsak L.V. //Диференціальні та інтегральні рівняння: тези доп. Міжнар. наук. конф., ( Одеса, 12—14 вересня 2000 р.). – Одеса, 2000. — С. 350.
 1. Позур С.В. Сингулярна крайова задача на власні значення для рівняння Емдена—Фаулера. Існування розв’язку із заданою кількістю нулів / Позур С.В., Процак Л.В // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Сер. Математика і механіка. — 2000. — Вип. 5. — С. 34—38.
 1. Процак Л.В. Нормалізація неявного диференціального рівняння в околі особливої точки за допомогою контактних дифеоморфізмів /Л.В.Процак //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – Вип. 42. –С. 24—28.
 1. Кубічка А.А. Дослідження стійкості квазістаціонарних станів твердого тіла з вібруючою точокю підвісу/ Кубічка А.А., Парасюк І.О., Процак Л.В. // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь” ( 16 грудня 2002 р.): тези доп./ НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.56.
 1. Процак Л.В. Про нормальну форму неявного диференціального рівняння в околі особливої точки /Л.В.Процак // Міжнародна конференція „П’яті Боголюбівські читання. Теорія еволюційних рівнянь”( Кам’янець—Подільський, 22—24 травня 2002 р.): тези доп. –– Кам’янець—Подільський: Абетка—НОВА, 2002. – С.143.
 1. Парасюк І.О. Неперервне продовження за малим параметром розв’язку двобічно сингулярної нелінійної крайової задачі на півосі / Парасюк І.О., Позур С.В., Процак Л.В. // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. : Фіз.—мат. науки. — К., 2003. — № 4. – С.177—190.
 1. Процак Л.В. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Вища математика”. Ч. 1: Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії /Л.П.Процак. НПУ імені М.П.Драгоманова. — К.: НПУ , 2004. – 66 с.

 2. Парасюк І.О. Збурення сингулярної нелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь другого порядку / Парасюк І.О., Позур С.В., Процак Л.В. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Математика. Механіка. –– 2005. — Вип. 15. – С. 20—26.
 1. Процак Л.В. Про сферично симетричні локалізовані розв’язки системи слабко зв’язаних нелінійних рівнянь Шредінгера /Л.П.Процак //Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – С. 54—55.
 1. Процак Л.В. Збурення розв’язку двобічно сингулярної нелінійної крайової задачі на півосі /Л.П.Процак // ХІ Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука ( 18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. / Інститут математики НАН України. КНУ ім. Т.Шавченка. НПУ ім. М.П.Драгоманова. НТУ (КПІ). – Київ: Задруга, 2006. – С. 227. 1. Процак Л.В. Зведення до нормальної форми неявного диференціального рівняння в околі особливої точки /Л.П.Процак //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка ( 7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. – С. 53.

 2. Парасюк І.О. Оцінювання довжин резонансних зон одновимірного рівняння Шрьодингера з гладким квазіперіодичним потенціалом / І.О.Парасюк, О.М.Денисенко, Л.В.Процак //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2007. — № 8. – С.162—170. — Літ.: 14 н.
 1. Торбін Г.М. Диференціальні властивості функції розподілу випадкової величини, що має абсолютно неперервний розподіл /Г.М.Торбін // VІII Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука ( 11—14 травня 2000 р.): тези доп. — К., 2000. — С.467
 1. Торбін Г.М. Дослідження щільності абсолютно неперервно розподіленого заряду /Г.М.Торбін // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С.150.
 1. Торбін Г.М. Історія розвитку інтересу до фракталів в математичних дослідженнях в Україні / Торбін Г.М., Лещинський О.Л. // Рік 2000 – рік Математики: матеріали міжвузівської наук.—практ. конф. — Чернігів, 2001.– С.48—51.
 1. Торбін Г.М. Тополого—метрична класифікація спектрів сингулярних, абсолютно неперервних та дискретних розподілів / Торбін Г.М. //Український математичний конгрес. Теорія ймовірностей і математична статистика: тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001.­– С. 14.
 1. Albeverio S. Fine structure of the singular continuous spectrum / Albeverio S., Koshmanenko V., Torbin G. //SFB—256 Bonn, Preprint, 2001.– Р.30.
 1. Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій / Жильцов О.Б., Торбін Г.М.–– К.: МАУП, 2002. –– 408 с.
 1. Торбін Г.М. Диференціальні властивості перетворень, що зберігають фрактальну розмірність / Г.М.Торбін // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2002. –– С.37.
 1. Albeverio S. Image measures of infinite product measures and generalized Bernoulli convolutions / Albeverio S., Torbin G. – Preprint SFB—611, Bonn, 2002. – 15 p.
 1. Торбін Г.М. —представлення дійсних чисел та структура спектра одного класу випадкових величин з «суттєвим перекриттям» / Г.М.Торбін //Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної матматики (теорія і методологія)», Луганськ, (23—27 вересня 2002 р.). –– Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 2002. –– С.84—85.
 1. Торбін Г.М. Практикум з вищої математики /Торбін Г.М., Жильцов О.Б. [та ін.] ; за ред. І.І.Юртина. –– К.: МАУП, 2003. –– 170 с.
 1. Торбін Г.М. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики / Торбін Г.М., Дюженкова О.Ю. [ та ін.] ; за ред. К.Чорнея –– К.: МАУП, 2003. –– 200 с.
 1. Albeverio S.Fine structure of the singular continuous spectrum / Albeverio S., Koshmanenko V., Torbin G. // Methods of Functional Analysis and Topology. – 2003. — № 2. – Р.30.
 1. Жильцов О.Б. Вища математика з елементами інформаційних технологій / Жильцов О.Б., Торбін Г.М. –– К.: МАУП, 2004. –– 410 с.
 1. Твердохлібова А.В. Відображення, що зберігають сингулярність та проблема Джессена—Вінтнера / Твердохлібова А.В., Торбін Г.М. //Матеріали X—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (15—17 травня 2004 р., Київ). — К.НТУУ "КПІ", 2004. — С.641.
 1. Albeverio S.Image measures of infinite product measures and generalized Bernoulli convolutions / Albeverio S., Torbin G. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер. 1: Фіз.—мат. науки. – К., 2004. — Вип 5. – С. 228—241. – Літ.: 20 н. 1. Торбін Г.М. Сингулярні міри та фрактали в сучасній математичній фізиці / Торбін Г.М. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція ''Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики'': матеріали конф. –– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. – С.45.
 1. Albeverio S. Fractal properties of singular probability distributions with independent Q*—digits /Albeverio S., Torbin G. — SFB—611 Preprint , Universitat Bonn, 2004. – 10 р.

 2. Торбін Г.М. Мультифрактальний аналіз сингулярних імовірнісних мір / Торбін Г.М. //Укр. мат. журн. – 2005. – Т. 57, № 5. – C. 837—857.
 1. Torbin G. On Г—normality and non—normality of real numbers in different systems of numeration / Torbin G. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фізико—математичні науки. — 2005. — № 6. – С. 197—209. 1. Albeverio S. Fractal properties of singular continuous probability distributions with independent Q*—digits / Albeverio S., Torbin G. //Bulletin des Sciences Mathèmatique. — 2005. – 129. — № 4. — P. 356—367.
 1. Твердохлібова Г.В. Фрактальні властивості розподілу випадкової величини, заданої за допомогою збіжного знакододатного ряду/ Твердохлібова Г.В., Торбін Г.М. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф. /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2005. – С. 61. 1. Торбін Г.М. Мультифрактальний аналіз сингулярно неперервних ймовірнісних мір та його застосування / Торбін Г.М. // International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», (June 19—23, 2006, Kyiv): Abstracts. –– Kyiv, 2006. –– P.84—85. 1. Torbin G. Probability distributions with independent Q—symbols and transformations preserving the Hausdorff dimension / Torbin G. // Theory of Stochastic Processes. — Vol.12(28) (2006), No.3—4, — Р. 73—84.


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка