Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка28/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41

Торбін Г.М. Сингулярність випадкових ланцюгових дробів та ергодичні властивості відповідних ймовірнісних мір / Торбін Г.М., Нікіфоров Р.О. //International Conference «Modern Stochastics: Theory and Applications», (June 19—23, 2006, Kyiv): Abstracts. –– Kyiv: 2006. –– P.55. 1. Торбін Г.М. Тополого—метричні і фрактальні властивості множини множин неповних сум рядів Остроградського 1—го виду в просторах з метрикою Хаусдорфа / Торбін Г.М. // ІІІ Міжнародна науково—практична інтернет—конференція «Відкриті еволюціонуючі системи», Секція 8: «Информационная защита эконометрических данных и арифметика фракталов», вересень 2006 р., Київ. –– www.kutep.kiev.ua. –– 3c.
 1. Torbin G. On generalized infinite Bernoulli convolutions and their fractal properties / Torbin G .// International Conference “Skorokhod Space. 50 years on”, (17—23 June). — Kyiv, Ukraine , 2007.— P. 178—179.
 1. Torbin G. On probability distributions with independent A—digits / Torbin G., Wolyansky A. // International Conference “Skorokhod Space. 50 years on”, 17—23 June. — Kyiv, Ukraine, 2007. –– P. 76. 1. Albeverio S. On fractal properties of generalized Bernoulli convolutions, submitted to Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society / Albeverio S., Torbin G. // SFB 611 Preprint, Bonn University. – 2007. — Р.1—15.
 1. Требенко Д.Я. Про гуманітарну спрямованість математичної освіти / Требенко Д.Я., Требенко О.О // Всеукраїнська науково—практична конференція "Гуманізація та гуманітаризація математичної освіти в школі та вищому навчальному закладі": матеріали, (Луцьк, 21—22 квітня 2000 р.).— Луцьк, 2000. — С.13—16.
 1. Требенко Д.Я. Про фахову підготовку вчителя математики / Требенко Д.Я. // Міжнародна науково—практична конференція "Еврістичні методи у навчанні математики": матеріали,( Донецьк, 3—5жовтня 2000 р.). — Донецьк, 2000. — С.43—44.
 1. Черников Н.С. Фактор—группы групп некоторых классов / Черников Н.С., Требенко Д.Я. // Укр. мат. журн. — 2000. – Т. 52, № 8. — С.1141—1143.
 1. Требенко Д.Я. Нерозщіплюваність метациклічних груп над комутантом та центром / Требенко Д.Я. // Третя Міжнародна алгебраїчна конференція (2—8 серпня 2001 р.). –– Суми, 2001. –– С.260—261.
 1. Требенко Д.Я. Метациклічні групи, в яких не доповнюється жодна підгрупа, що містить комутант (центр) всієї групи / Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. – 2002. — № 3. – С 230—235.
 1. Требенко Д.Я. Роль учителя у формуванні особистості учня /Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”,( 16 грудня 2002 р.): тези конф. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – С.97.
 1. Требенко Д.Я. Виховання особистості. Актуалізація проблем /Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному закладі: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., (22—24 травня 2003 р.). –– Луцьк: РВВ “Вежа” Волинського держ. ун—ту ім. Лесі Українки. –– Луцьк, 2003 –– С.28—29.
 1. Требенко Д.Я. Реалізація принципу наступності на прикладі вивчення поняття групи / Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Всеукраїнська науково—практична конференція “Актуальні проблеми безперервної освіти”: тези. доп. — Харків: Харк. нац. ун—т ім. В.Н.Каразіна, 2003. – С.30.
 1. Требенко Д.Я. Вчений, педагог, особистість : світлій пам”яті С.С.Левіщенка присвячується / Требенко Д., Требенко О. // Математика в школі. – 2004. — № 9—10. – С. 66—67.
 1. Требенко Д.Я. Алгебра і теорія чисел: у 2—х ч./ Требенко Д.Я., Требенко О.О. /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2006. –– Ч.1. –– 400 с.

 2. Требенко Д.Я. Вивчення курсу «Алгебра і теорія чисел» у вищих педагогічних навчальних закладах / Требенко Д.Я., Требенко О.О. //Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ імені М.П.Драгоманова. – Київ: НПУ, 2006. – С. 56—57. 1. Требенко Д.Я. Учений, педагог, особистість / Требенко Д.Я., Требенко О.О. // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ) / НПУ ім. М.П.Драгоманова. –– Київ: НПУ, 2006. –– С. 5—8.
 1. Требенко Д.Я. Деякі аспекти вивчення алгебри у вищих навчальних закладах України / Требенко Д.Я., Требенко О.О. //Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції «Проблеми математичної освіти», (16—18 квітня 2007). – Черкаси: Вид—во ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2007. – С. 205—206.
 1. Требенко Д.Я. Особливості вивчення курсу «Алгебра і теорія чисел» в умовах кредитно—модульної системи / Требенко Д.Я., Требенко О.О. //Матеріали наук.—метод. конф. «Проблеми фізико—математичної і технічної освіти і науки України в контексті євроінтеграції (Вища освіта —2006)» /НПУ імені М.П.Драгоманова. — К., 2007. – С. 324—331.
 1. Хмельницкий Н.А. Локально нильпотентные группы со слабыми условиями —минимальности и —максимальности / Хмельницкий Н.А. //Тезисы докладов Международной научной конференции, посвященной 80—летию проф. В.Гашюца (Гомель, 16—21 октября 2000г.). –– Гомель: Гомельский гос. ун—т им. Ф.Скорины, 2000. –– С. 66.

 2. Хмельницкий Н.А. О локально нильпотентных группах со слабым условием —слойной минимальности / Хмельницкий Н.А., Черников Н.С. // Український математичний конгрес –– 2001. Алгебра і теорія чисел: тези доп. –– К.: Ін—т математики НАН України, 2001. –– С. 53.

 3. Хмельницкий Н.А. О локально нильпотентных группах со слабым условием —максимальности / Хмельницкий Н.А., Черников Н.С. //Третя міжнародна алгебраїчна конференція в Україні (Суми, 2—8 липня 2001 р.). Тези доповідей. –– Суми: Сумський держ. пед. ун—т імені А.С.Макаренка, 2001. –– С. 269.

 4. Черников Н.С.Обобщенно радикальные группы со слабым условием —максимальности / Черников Н.С., Хмельницкий Н.А //Міжнародна алгебраїчна конференція (Ужгород, 27——29 серпня 2001 р.) : тези доп. — Ужгород: Ужгородський національний університет, 2001. – С. 54.

 5. Черников Н.С. Локально нильпотентныегруппы со слабыми условиями —слойной минимальности и —слойной максимальности / Черников Н.С., Хмельницкий Н.А. // Укр. мат. журн. –– 2002. ––Т.54, № 7. –– С. 991—996.

 6. Chernikov M. Generalized nilpotent groups with the weak —minimal and the weak —maximal conditions/ Chernikov M., Khmelnitskiy M. //Visnyk Lviv Univ., Ser. Mech.—Math, 2003. –– № 61. –– P. 41—44.

 7. Хмельницький М.О. Периодические почти разрешимые группы со слабыми условиями —минимальности и —слойной минимальности / Хмельницький М.О. // Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 1. Фізико—математичні науки. –– 2004. — № 5. –– С. 181—187.

 8. Хмельницький М.О. Періодичні майже розв’язні групи зі слабкою умовою —мінімальності / Хмельницький М.О. // Фрактали і сучасна математика: матеріали конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2005. –– С. 66.

 9. Черников Н.С. Периодические почти разрешимые группы со слабыми условиями —максимальности и —слойной максимальности / Черников Н.С., Хмельницкий Н.А. // Збірник праць Інституту математики НАН України. – К., 2006. – Т. 3, №4. –– С. 496—506.

 10. Хмельницький М.О. Періодичні майже розв'язні групи зі слабкою умовою —шарової мінімальності / Хмельницький М.О. // Матеріали конференції, присвяченої пам'яті професора С.С.Левіщенка, (7 жовтня 2006 р., Київ). –– Київ: Вид—во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2006. –– С. 60.

 11. Шаповалова Н.В. Проблемне викладання та його роль у розвитку творчого мислення майбутнього вчителя / Шаповалова Н.В. // Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: матеріали Міжнар. наук.—теоретич. конф. НПУ імені М.П.Драгоманова, (18—19 жовтня 2000 р.). — К.: НПУ, 2000. — Ч.3. — С. 190—192.
 1. Шаповалова Н.В. Криволійнійний мультиплікативний інтеграл в ріманових просторах / Шаповалова Н.В. // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ імені М.П.Драгоманова.— К.: НПУ, 2001.— Вип. 42. — С.174—177.

 2. Шаповалова Н.В. Провідна роль розв’язування задач у процесі викладання математики /Шаповалова Н.В. //Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф. / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. — Ч. 4. — С. 177 —179.
 1. Шаповалова Н.В. Диференціальні рівняння на напівпрямих алгебрах Лі / Шаповалова Н.В //ВІСНИК: зб. наук. ст. викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П.Драгоманова.— К.: НПУ, 2002.— Вип. 4. — С.102—104. 1. Шаповалова Н.В. Інтегровність в скінченному вигляді мультиплікативного інтеграла в просторі зображень підінтегральної матричної функції / Шаповалова Н.В // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.: Фізико—математичні науки. — К.: НПУ, 2002. — № 3. — С. 272—275.
 1. Шаповалова Н.В. Інтегрування мультиплікативного інтегралу за частинами / Шаповалова Н.В. // Дев’ята Міжнародна конференція імені академіка М.Кравчука, (16—19 травня 2002 р., Київ): тези доп. –– К.: НТТУ “КПІ”, 2002. –– С. 398.
 1. Шаповалова Н.В. Методика викладання проективної геометрії та методів зображень у вищій школі / Шаповалова Н.В. // Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2002. –– С.102.
 1. Шаповалова Н.В. Оптимальне поєднання гуманітарної і технічної освіти для розвитку студентської молоді / Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки і освіти : матеріали 3—ї міжнарод. міждисциплінарної наук.—практ. конф. (1—9 травня 2002 р., Ужгород) /Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Ужгородський національний університет, 2002. – С.193.
 1. Ломаєва Т.В. Про математичну підготовку фахівців з фізики в педагогічних університетіх / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” / НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – С.48.
 1. Ломаєва Т.В. Про математичну підготовку фахівців з фізики в педагогічних університетах / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. – Вип. 48. – С.117—122.
 1. Ломаєва Т.В. Деякі застосування ідей Лобачевського в механіці та фізиці / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.64.
 1. Ломаєва Т.В. Славетні імена української науки у фаховій підготовці майбутніх педагогів / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: матеріали 4—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. / Українська асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2003. — С. 203—204.
 1. Ломаєва Т.В. Деякі застосування ідей Лобачевського в механіці та фізиці / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // IX Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" (Київ, 7—9 червня 2004 р.): матеріали конф., присвяченої 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—річниці фізико—математичного факультету. — К.: НПУ, 2004. — С. 64.
 1. Ломаева Т.В. Пара комплексов как огибающая трехпараметрической совокупности квадратичных комплексов /Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 5—ї Міжнар. міждисциплінарної наук.—практ. конф. ( 30 квітня — 10 травня 2004 р., м. Алушта). / Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2004.— С. 22.

 2. Ломаєва Т.В. Питання з історії науки при викладанні геометрії в педагогічних університетах / Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз. —мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 101—102.

 3. Ломаева Т.В. Совершенствование методической подготовки учителей математики в педагогических университетах Украины /Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В. // Международная научно—методическая конференция "Проблемы модернизации высшего профессионального образования" (Кострома, 13—14 мая 2004 г.): материалы. — Кострома: Изд—во КГСХА, 2004. – Т. 1. — С. 86—87.

 4. Ломаева Т.В. Гиперкомплексы с конгруэнциями 2—плоскостей в Грассмановом многообразии / Ломаева Т.В., Шаповалова Н.В., Панченко Л.Л // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали 6—ї Між нар. міждисциплінар. наук.—практ. конф. (30 квітня 9 травня 2005 р., м. Алушта). –К., 2005. — С. 28.

 5. Шаповалова Н.В. Методичні особливості взаємодії вчителя з учнем під час розв'язування фізичних задач / Шаповалова Н.В. //Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П.Драгоманова. —К.: НПУ, 2003. — Вип. 53.— С. 381—386.

 6. Шаповалова Н.В. Про кривину мультиплікативного інтегралу /Шаповалова Н.В. // ВІСНИК: зб. наук. ст. НПУ ім. М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2003. — Вип. 6. — С. 183—185.

 7. Шаповалова Н.В. Використання комп'ютерних технологій в курсі геометрії / Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 5—ї Міжнародної міждисциплінарної науково—практичної конференції (30 квітня — 10 травня 2004 р., м. Алушта). — Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2004.— С. 155.

 8. Шаповалова Н.В.Використання сучасних інформаційно—комунікаційних технологій при формуванні модельованого підходу до вивчення геометрії / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Інформаційно—комунікаційні технології у середній і вищій школі: матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. (м. Ізмаїл, 27—29 травня 2004 року).— Київ—Ізмаїл, 2004.— С.148—149.

 9. Шаповалова Н.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації процесу вивчення геометрії у середніх і вищих навчальних закладах /Н.В.Шаповалова, Т.В.Ломаєва //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 199—200.

 10. Шаповалова Н.В. Калібрувальні перетворення мультиплікативного інтегралу / Шаповалова Н.В. // Десята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука,(13—15 травня 2004 р., Київ): матеріали конф. — К.: Задруга, 2004.— С.554.

 11. Шаповалова Н.В. Особенности применения компьютерных технологий в курсе дифференциальной геометрии /Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // Математика в высшем образовании : тез. докл. 12—й междунар. конф., (Чебоксары, 24—30 мая 2004 г.). — Чебоксары: Изд—во Чуваш. ун—та, 2004. — С. 49. 1. Шаповалова Н.В. Рівняння нульової кривини криволінійного мультиплікативного інтегралу в ортогональній алгебрі Лі /Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Міжнародна конференція пам'яті В.Я.Буняковського (1804—1889): тези доп.— Київ: Інститут математики НАН України, 2004.— С.132—133.
 1. Шаповалова Н.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації процесу вивчення геометрії у середніх і вищих навчальних закладах / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. № 3: Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – № 1. – С. 112—115. — Літ. : 6 н.

 2. Шаповалова Н.В. Застосування сучасних інформаційних технологій для інтенсифікації процесу вивчення геометрії у середніх і вищих навчальних закладах/ Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. Вип. V: в 3—х т. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2005. – Т. 1: Теорія та методика навчання математики. – С. 361—367.
 1. Шаповалова Н.В. Комп’ютерне моделювання як рушійний фактор розвитку динамічної геометрії / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Наукові записки : зб. наук. ст. /НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. –– Вип.LX (60). –– С. 147—153.
 1. Панченко Л.Л. Математичне моделювання як складова математичної освіти майбутнього вчителя /Панченко Л.Л., Ломаєва Т.В., Шаповалова Н.В. // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 6—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. (30 квітня – 9 травня 2005 р., м. Алушта). –К., 2005. — С. 160. 1. Шаповалова Н.В. Некоторые свойства центроинфлекционных комплексов, характеризующихся системой дифференциальных уравнений / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Диференціальні рівняння та їх застосування : матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка : тези доп. (6—9 червня 2005 р.). – Київ, 2005 – С. 58.
 1. Шаповалова Н.В. Особливості застосування комп'ютерних моделей при вивченні геометрії /Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. //Комп'ютерне моделювання в освіті : матеріали Всеукр. наук.—метод. семінару: (Кривий Ріг, 29 березня 2005 р.) — Кривий Ріг: КДПУ, 2005.— С.79—80.
 1. Шаповалова Н.В.Применение новых информационных технологий как необходимый элемент в учебном процессе высшей школы / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Двенадцатая Международная конференция. Математика. Компьютер. Образование (г. Пущино, 17—22 января, 2005 г.): сб. науч. тезисов. Вып. 12. – Москва—Ижевск: РХД, 2005. – С. 344.
 1. Шаповалова Н.В. Рівняння нульової кривини в спеціальній лінійній алгебрі Лі / Н.В.Шаповалова // Диференціальні рівняння та їх застосування: матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: тези доп. (6—9 червня 2005 р). – Київ, 2005. – С. 11 1. Шаповалова Н.В. Взаємодія математичного і комп’ютерного моделювання для оптимізації навчального і науково—дослідного процесів / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Комп’ютерне моделювання в освіті: матеріали Всеукр. наук.—метод. семінару (Кривий Ріг, 26 квітня 2006 р.). –– Кривий Ріг: КДПУ, 2006. –– С. 67—68.

 2. Шаповалова Н.В. Властивості центроінфлекційних комплексів в еліптичному просторі / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 1: Фіз.— мат. науки / НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 6.– С. 131—138.

 3. Шаповалова Н.В. Інтегрування мультиплікативного інтегралу за частинами /Н.В. Шаповалова // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 1. Фізико —математичні науки. – К.: НПУ, 2005. – Вип. 6.– С. 139—144.

 4. Шаповалова Н.В. Математичне і комп’ютерне моделювання як фактор оптимізації навчального і науково—дослідного процесів / Шаповалова Н.В., Ломаєва Т.В. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. Вип. VI: в 3—х тт. –– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006. –– Т.3: Теорія та методика навчання математики. –– С. 193—197.

 5. Шаповалова Н.В. Формы применения компьютерных технологий в курсе дифференциальной геометри / Шаповалова Н.В. //Прикладные аспекты математики и математического образования: сб. трудов по математики III Междунар. науч. конф. “Математика. Образование. Культура” (К 85—летию со дня рождения В.И. Крупича), (17—21 апреля 2007 г., Россия, Тольятти): в 4—х ч., ч.4.––Тольятта: ТГУ, 2007. –– С. 109—111.

 6. Школьний О.В. Комплекснозначні випадкові величини типу Джессена—Вінтнера: автореф. дис. … канд. фіз.—мат. наук./ Школьний О.В.; НПУ імені М.П.Драгоманова –– К.: НПУ, 2000 –– 16 с.
 1. Лещинський О.Л. Фрактальні властивості випадкових величин, цифри ланцюгового та уявно—t—адичного представлення яких утворюють однорідний ланцюг Маркова / Лещинський О.Л., Школьний О.В. //Восьма Мiжнародна наукова конференцiя iм. акад. М.Кравчука. — Київ, 2000. – С.449.
 1. Школьний О.В. Розмірність Хаусдорфа—Безиковича спектра розподілу заряджених частинок на комплексній площині / Школьний О.В. //Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики: матеріали наук. конф. — Миколаїв, 2001.– С. 223—224.
 1. Школьний О.В. Фрактальні властивості спектрів випадкових величин, цифри уявно—t—адичного представлення яких утворюють однорідний ланцюг Маркова / Школьний О.В. // Український математичний конгрес. Динамічні системи:тези доп. — Київ: ІМ НАНУ, 2001.­– С.11.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка