Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка29/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

Школьний О.В. Структура розподілу випадкової величини з незалежними уявно—t—адичними цифрами/ Школьний О.В. // Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.:Фізико—математичні науки.— К.: НПУ, 2001. — №2.– С.339—345.

 • Школьний О.В. Практичні заняття з аналітичної геометрії. Дидактичні матеріали для проведення практичних занять, контрольних і розрахункових робіт. Ч.1 / Школьний О.В., Ляшко О.В.– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. –– 68 .

 • Лещинський О.Л. Фрактальні розподіли ймовірностей пов’язані з певними представленнями дійсних і комплексних чисел / Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Дев’ята Міжнародна наукова конференцёія імені академіка М.Кравчука, (16—19 травня 2002 року, Київ): матеріали конф. –– К., 2002. –– С.436.

 • Школьний О.В. Про динамічну систему з фрактальним репелером, заданим за допомогою системи числення, що містить уявну одиницю / Школьний О.В. // Перша міжнародна науково—практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи". – К.: ВНЗ ВМУРоЛ, 2002. – С.159—160.

 • Школьний О.В. Розподіли ймовірностей, пов’язані з уявно—t—адичним представленням комплексних чисел та їх узагальнення/ Школьний О.В. // Всеукраїнська конференція «Алгебраїчні методи дискретної матматики (теорія і методологія)», (Луганськ, 23—27 вересня 2002 р.). –– Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 2002. –– С.87—88.
  1. Школьний О.В. Практичні заняття з аналітичної геометрії. Дидактичні матеріали для проведення практичних занять, контрольних і розрахункових робіт. Ч. 2 / Школьний О.В., Ляшко О.В. –– К.: Вид—во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. –– 76 с.
  1. Школьний О.В. Про вивчення елементів фрактальної геометрії в курсі математики загальноосвітньої школи / Школьний О.В //Міжнародна конференція “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”, (16 грудня 2002 р.): тези конф./ НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К.: НПУ, 2002. –– С.104.
  1. Tikhonova V.V. Specifity of teaching of the subject “Economic risk and methods of its estimation” at physical and mathematical faculty of pedagogical university / Tikhonova V.V., Leshchinskyi O.L., Schkolnyi O.V. //International Gnedenko conference, (Kyiv, June 3—7, 2002. Abstracts). –– Kyiv, 2002. ­­–– P.125.
  1. Школьний О.В. Про фрактальну розмірність класів множин, пов’язаних з уявно—t—адичним представленням комплексних чисел / Школьний О.В // Динамічні системи /Праці Українського математичного конгресу – 2001. –– Київ: Ін—т математики НАН України, 2003. –– С.150—160.

  2. Лещинський О.Л. Економічний ризик і методи його вимірювання: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Лещинський О.Л., Школьний О.В. –– К.: ПЕК НАУ, 2004. – 96 с.
  1. Школьний О.В. Вивчення елементів теорії фракталів у школі /Школьний О.В //Математика в школі. – 2004. — № 9—10. – С. 42—48. — Літ.: 11 н.
  1. Школьний О.В. Елементи теорії фракталів у шкільному курсі математики як засіб пропедевтики фундаментальних математичних понять /О.В.Школьний // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 203—204.  1. Лещинський О.Л. Ігрові моделі в системі пропедевтики ризикології / Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Матеріали XІ—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ).– К.НТУУ "КПІ", 2004.— С.871.

  2. Лещинський О.Л. Математичне забезпечення дисципліни "Економічний ризик і методи його вимірювання" / Лещинський О.Л., Школьний О.В. //Міжнародна конференція пам'яті В.Я.Буняковського (1804—1889): тези доп. –– К.: ІМ НАНУ, 2004. –– С.87.

  3. Школьний О.В. Про вивчення елементів теорії фракталів у шкільному курсі математики / Школьний О.В. // Матеріали X—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (13—15 травня 2004 р., Київ). –– К.НТУУ "КПІ", 2004. –– С.760.

  4. Лещинський О.Л. Пропедевтика ризикології в курсі алгебри для класів з поглибленим вивченням економіки / Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.99—100.

  5. Ліщинський О.Л. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів /Ліщинський О.Л., Школьний О.В. –– К.: Дельта, 2005. –– 112 с .

  6. Школьний О.В. Про вивчення елементів теорії фракталів у класах з поглибленим вивченням математики / Школьний О.В. // Матеріали конференції ``Фрактали і сучасна математика'' (Київ, 17 вересня 2005р).– К.: Вид—во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005.– С.68—69.

  7. Ліщинський О.Л. Пропедевтика ризикології в системі підготовки сучасного економіста / Ліщинський О.Л., Школьний О.В. // ІІІ Відкриті науково—методичні читання «Математика для інженерів і економістів: проблеми викладання і застосування», (Херсон, 19—23 вересня 2005 р.) –– Херсон, Айлант, 2005. –– С. 51.

  8. Школьний О.В. Зміст спецкурсу «Теорія фракталів» у класах з поглибленим вивченням математики / Школьний О.В. // Матеріали XІ—ої Міжнародної конференції імені академіка М.Кравчука (18—20 травня 2006 р., Київ).– К.НТУУ "КПІ", 2006. — С.961.

  9. Лещинський О.Л. Комп'ютерне моделювання ризику в курсі «Економічний ризик і методи його вимірювання»/ Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Комп'ютерне моделювання в освіті : матеріали Всеукр. наук.—метод. семінару: Кривий Ріг, 26 квітня 2006 р.– Кривий Ріг: КДПУ, 2006.– С.29—30.

  10. Захарійченко Ю.О. Математика: зб. тестових завдань для абітурієнтів / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. – К.: Видавничий дім «Києво—Могилянська Академія», 2006.– 230 с.

  11. Лещинський О.Л. Математична складова пропедевтики ризикології у школі та вищому закладі освіти / Лещинський О.Л., Школьний О.В. //Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. Вип. VI: у 3—х тт.– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2006.– т.1: Теорія та методика навчання математики.– С.243—250.

  12. Захарійченко Ю.О. Про особливості математичної підготовки слухачів денного відділення НПЦДП НаУКМА / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. // Математична газета.– 2006. — №11.– С. 20—23.

  13. Захарійченко Ю.О.Про підготовку учнів загальноосвітніх шкіл до розв’язування тестових завдань з математики / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє : міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. — С. 175—176.

  14. Левченко В.В. Застосування методів педагогічної кібернетики до задач управління закладом освіти /Левченко В.В., Лещинський О.Л., Школьний О.В. // Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 202—203.

  15. Захарійченко Ю.О. Про підготовку учнів загальноосвітніх шкіл до розв”язування тестових завдань з математики / Ю.О.Захарійченко, О.В.Школьний //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 175—176. — Літ.: 5 н.

  16. Захарійченко Ю.О.Про результати математичної підготовки слухачів денного відділення НПЦДП НаУКМА / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. // Математична газета.– 2007. — №1.– С. 27—32.

  17. Школьна О.В. Гумор у текстових задачах з математики/ Школьна О.В., Школьний О.В. // Математика.– 2007. — №2. – С.18—24.

  18. Захарійченко Ю.О. Математика: збірник тестових завдань для абітурієнтів. 2—ге вид. / Захарійченко Ю.О., Школьний О.В. К.: Видавничий дім ``Києво—Могилянська Академія'', 2007.– 204 с.

  19. Тематична підготовка до зовнішнього оцінювання якості знань. Вирази та їх перетворення. Функції / Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Школьна О.В., Школьний О.В. // Математична газета.– 2007. — №3.– С.16—23.

  20. Тематична підготовка до зовнішнього оцінювання якості знань. Рівняння, нерівності та їх системи / Захарійченко Ю.О., Захарійченко Л.І., Школьна О.В., Школьний О.В. // Математична газета.– 2007. — №4.– С.24—29.

  Кафедра математичного аналізу


  1. Білоцький М.М. Про викладання математики в школах США/ Білоцький М.М. Суботін І., Хільченко Л. //Математика в школі. — 2000. – №3. — С. 37.
  1. Білоцький М.М. Про групи, у яких всі підгрупи нескінченного індексу абелеві /М.М. Білоцький // Матеріали міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – К., 2000. – С. 237.
  1. Білоцький М.М. Про зміст викладання "Основ векторного і тензорного аналізу" для фізичних спеціальностей педагогічних вузів /М.М. Білоцький // П’ята Всеукраїнська наукова конференція "Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики" : тези доп.: присвячується 80—й річниці НПУ ім. М.П. Драгоманова / М—во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М. І. Шут, Г. П. Грищенко, О. І. Бугайов. — Київ, 2000. – С. 121.
  1. Білоцький М.М. Микола Олексійович Давидов – видатний вчений і викладач /М.М. Білоцький, Г.О. Михалін // Рік 2000 – Всесвітній рік математики: Міжвузівська науково—практична конф. / Чернігівського держ. пед. ун—ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧДПУ, 2001. – С. 26—29.
  1. Білоцький М.М. Повторення і міжтемні зв’язки в процесі вивчення математики в середніх навчальних закладах //М.М. Білоцький // Дев’ята Міжнародна наукова конференція імені М. Кравчука: матеріали конф. – К., 2002. – С. 471.
  1. Білоцький М.М. Програмне забезпечення викладання предмета "Комп’ютерне діловедення" у коледжі / М.М.Білоцький, О.М.Сергієнко //Педагог професійної школи: зб. наук. пр. – К.: Науковий світ, 2001. – Вип. І. – С. 302—308.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки в процесі навчання математики в середніх навчальних закладах /М.М. Білоцький //Міжнародна конференція, присвячена 70—річчю з дня народження і 45—річчя науково—педагогічної діяльності акад. АПН і АНВШ України М.І. Шкіля: тези доп. – К., 2002.– С.65.
  1. Білоцький М.М. Одна рівність для середніх Вороного—Нераунда—Борвайна /М.М. Білоцький // Дев’ята Міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука: матеріали конф. – К., 2002. – С. 225.
  1. Білоцький М.М. Про умови скінченності для нескінченних груп /М.М. Білоцький // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер.:Фізико—математичні науки.– К., 2002.– С. 256 – 259.
  1. Білоцький М.М. About the theorems of inclusion for Voronoi methods of summation /М.М. Білоцький // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessellations: Abstracts.– Kyiv: Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine.– 2003.– P. 15.
  1. Математика на допомогу вступникам до КДАВТ /М.М.Білоцький, М.В.Самойленко, С.Ю.Трофімчук. – Київ: КДАВТ, 2003. – 60 с.
  1. Bilotskiu N.N. AN ALGORITHMIC APPROACH TO ELEMENTARY FUNCTIONS / Bilotskiu N.N., Subbootin I.Y. //The 10th International Congress on Mathematics Education will be held in Copenhagen, Denmark, on July 4—11, 2004. –Р.32.*
  1. Білоцький М.М. Математика : на допомогу вступникам до КДАВТ/ Білоцький М.М., Самойленко М.В., Хасіневич С.Г. – Київ: КДАВТ, 2004. – 55 с.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньопредметних зв’язків у процесі викладання математики в середніх навчальних закладах / Білоцький М.М. // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. Конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз..—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 15—16.
  1. Білоцький М.М. Про програму з комплексного аналізу /М.М.Білоцький, Л.І. Дюженкова //Міжнародна конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф. – Київ: КПІ, 2004. – С. 673.
  1. Білоцький М.М. Про умови скінченності в теорії груп /М.М.Білоцький // Х Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф. – Київ, 2004. – С. 311.
  1. Білоцький М.М. Щодо програми з курсу основ векторного і тензорного аналізу для спеціальностей педагогічних університетів /М.М.Білоцький //Х міжнародна конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф. – Київ, 2004. — С. 655.
  1. Білоцький М.М. Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів /М.М. Білоцький, Л.І.Дюженкова, Г.О.Михалін // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг. Видавничий відділ НМетАУ, 2004. – Вип. 4, т. 1. — С. 15—20.
  1. Білоцький М.М. Властивості функцій однієї змінної, що визначаються групою рухів числової прямої / Білоцький М.М., Subbotin I., Hill M. //Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2005. – Вип. 23. — Р. 60—70.
  1. Шмигевський М.В. Елементи вищої матемсатики. 10—11 кл. /Шмигевський М.В., Білоцький М.М. //Математика в школах України. – 2005. — № 25. – С.2—11.
  1. Білоцький М.М. Implementation of Fuzzy logic ideas to the learning assessment /М.М. Білоцький, Dr. Igor Ya. Subbotin // Міжнародна науково—практична конференція "Евристичне навчання математики"/ Донецький національний університет. – Донецьк, 2005. – С. 15—17.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньопредметних зв’язків (група рухів числової прямої та властивості функцій однієї дійсної змінної) / М.Білоцький, І.Субботін, М.Хілл //Математика в школі. – 2005. — № 9. – С. 38—45.
  1. Білоцький М.М. Міжтемні зв’язки як засіб реалізації внутрішньо—предметних зв’язків (застосування похідної і розв’язування рівнянь) /М.М.Білоцький // Математика в школі. – 2005. — №2. — С. 35—40. — Літ.: 6 н.
  1. Билоцкий М.М. О замене переменных в двойном интеграле /Билоцкий М.М., Баришовець П.П. // Математична культура інженера: матеріали між нар. наук.—практ. конф., присвяченої 70—річчю з дня народження професора, доктора технічних наук Пака В.В., (31 травня – 3 червня 2005 р.). – Донецьк, 2005. – С. 21—22.
  1. Суботін І.Я. Mathematics teachers development in California (USA) and Ukraine. Brief comparative analysis: Совершенствование учителя математики в Калифорнии (США) и Украине. Краткий сравнительный анализ / Суботін І.Я., Білоцький М.М., Hill М. // Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2006. – Вип. 26. — Р.79—85
  1. Білоцький М.М. Fuzzy logic and iterative assessment (Нечітка логіка і повторна оцінка результатів навчання) /Білоцький М.М., Суботін І.Я. //Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2006. – Вип.25. — Р. 221—227.
  1. Баришовець П.П. О реализации внутрипредметных связей вузовского курса высшей математики при изложении темы "Замена переменной в двойном интеграле" / Баришовець П.П., Билоцкий М.М. //Дидактика математики: проблеми і дослідження /DIDACTICS of MATHEMATICS: Problems and Investigations: International Collection of Scientific Works: зб. наук. пр. – Донецк: ТЕАN, 2006. – Вип.26. — Р.113—120.
  1. Білоцький М.М. Про кількість нескінченних підгруп нескінченного індексу в нескінченній групі / М.М.Білоцький //Наукова конференція пам’яті доктора фіз.—мат. наук, проф. С.С. Левіщенка /НПУ ім. М.П. Драгоманова, (7 жовтня 2006 р., Київ, 2006 р.). –К., 2006. – С. 22—23.
  1. Білоцький М.М. Щодо означення поняття похідної за напрямом / Білоцький М.М. // Одинадцята Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука(18—20 травня 2006 р.): матеріали конф. – Київ, 2006. – С. 780.
  1. Методика використовування математичного аналізу в шкільному курсі фізики / М.М.Білоцький, Т.Г.Січкар, К.В.Шостак // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково—методичної конференції «Сучасні проблеми природничих наук та підготовка фахівців» (Миколаїв, 20—22 вересня, 2007). — Миколаїв, 2007. — С.75—76.
  1. Білоцький М.М. Підготовка вчителів математики в Каліфорнії (США) і Україні. Короткий порівняльний аналіз / М.М.Білоцький, І.Я.Субботін, М.Є.Хілл //Математична освіта в Україні: минуле, сьогодення, майбутнє: міжнародна наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 7—8.
  1. Білоцький М.М. Про означення поняття похідної в курсах математичного аналізу /М.М.Білоцький //Математична освіта в Україні : минуле, сьогодення, майбутнє: міжнар. наук.—практ. конф., присвячена 60—й річниці кафедри математики і методики викладання математики: тези доп. (16—18 жовтня 2007 р., Київ) /Мін—во освіти і науки України; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2007. – С. 136—138.
  1. Алданов В. Про співвідношення між деякими тауберовими умовами / Алданов В., Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. – К., 2000. – С. 227.
  1. Деканов С.Я.Узагальнення однієї теореми Рогозінських /Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 2. – С. 220 – 227.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і —властивість методів підсу­мовування Вороного з раціональною твірною функцією /Деканов С.Я. // Наук. зап. НПУ ім. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат науки. – К.: Вид—во НПУ, 2001. – Вип.2. – С. 238 – 245.
  1. Деканов С.Я. Про деякі мерсерові теореми М.О. Давидова /Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Тези міжнародної конференції “Асимптотические методи в теорії диференціальних рівнянь”. – К.: Вид—во НПУ ім. Драгоманова, 2002. – С. 12.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і D—властивість методів Вороного з раціональною твірною функцією / Деканов С.Я. //Матеріали IX міжнародної наукової конференції ім. М. Кравчука. – К., 2002.– С. 261.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і тауберові теореми для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро / Деканов С.Я., Усенко Є.Т., Михалін Г.О. // Матеріали XI міжнар. наук. конф. ім. М. Кравчука. – К., 2002.– С. 383.
  1. Деканов С.Я. Статистична D—властивість методів підсумовування Вороного класу / Деканов С.Я. // Український математичний журнал. – 2003. – Т. 55, № 3. – С. 360 – 372.
  1. Деканов С.Я. Статистична збіжність і тауберові теореми із залишком для методів підсумовування типу методів Гельдера і Чезаро/ Деканов С.Я. //Вісник. Матема­тика. Механіка. — К.: Вид—во Київ. ун—ту, 2003. – № 9 – 10. – С. 91 – 97.
  1. Dekanov S. Statistical D—property of Voronoi Summation Methods of the Class / Dekanov S. // Voronoi Conference on Analytic Number Theory and Spatial Tessel­lations: Abstracts /Institute of Mathematics of the National Academy of Science of Ukraine. – Kyiv, 2003. – P. 21.
  1. Деканов С.Я.Узагальнення двох мерсерових теорем М. О. Давидова / Деканов С.Я., Михалін Г.О. // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Фіз.—мат. науки. – К: Вид—во НПУ, 2003. – Вип.4. – С. 148 – 160.
  1. Деканов С.Я. Тауберові та мерсерові теореми для деяких методів підсумовування функцій кількох змінних: автореф. дис. …канд. фіз.—мат. наук / Деканов С.Я.– Дніпропетровськ, 2004.– 16 с.
  1. Деканов С.Я. Нові підходи до навчання диференціального числення функцій кількох змінних майбутніх учителів математики / Деканов С.Я., Михалін Г.О. //Эвристическое обучение математике: тез. докл. меж­дунар. науч.—метод. конф. – Донецк: Изд—во ДонНу, 2005. – С. 232 – 233.
  1. Деканов С.Я. Статистична D—властивість методів Вороного /Деканов С.Я. // Вплив наукового доробку Вороного на сучасну науку. Кн. 3: Праці ІІІ міжнар. конф. з аналітичної теорії чисел і просторових мозаїк /Інститут математики НАНУ. – К., 2005. – С. 67 – 70.
  1. Деканов С.Я. Границя функції при певній умові / Деканов С.Я., Дюженкова Л.І. //Одинадцята Міжнародна наукова конференці ім. акад. М. Кравчука (18—20 травня 2006 р.,Київ): матеріали конф. – К., 2006.– С. 814.
  1. Дюженкова Л.І. Викладання теми “Ряди” майбутнім учителям математики / Дюженкова Л.І., Михалін Г.О. // VIII Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука (11—14 травня 2000 р., Київ): матеріали конф./Ін—т математики НАН Українита ін. – К., 2000. – С. 508.
  1. Дюженкова Л.И. Методика введения основных понятий в курсе математического анализа / Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю. //Материалы Всероссийской конференции “Проблемы педагогического образования в классических университетах” (14 – 15 декабря 2000 г.).– Ярославль, 2000. – С. 96 – 99.
  1. Дюженкова Л.И. Об изложении темы “Введение в анализ в метрических пространствах” будущим учителям математики /Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // Международная научная конференция “Образование, наука и экономика в вузах на рубеже тысячелетий”.– Высокие Татры, Словакия, 2000.– С. 214 – 215.
  1. Дюженкова Л.И. Об изложении элементов теории интеграла и меры будущим учителям математики / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. // VIII Белорусская математическая конф.– Минск, 2000.– С. 123.
  1. Дюженкова Л.І. Про викладання теми “Диференціальне числення функції однієї змінної” у педагогічних вузах / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю, Михалін Г.О. // Матеріали Всеукраїнської науково—практичної конференції (21 — 22 квітня 2000 р.). – Луцьк, 2000. – С. 70 – 72.
  1. Михалін Г.О. Ряди : навч. посіб. / Михалін Г.О., Дюженкова Л.І. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 66 с.  1. Дюженкова Л.І. Викладання теорії міри майбутнім учителям математики / Дюженкова Л.І., Михалін Г.О. // Український математичний конгрес “Методи викладання та історія математики”.– К., 2001.– С. 14.
  1. Дюженкова Л.І. Деякі форми контролю знань студентів // Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали конф. (Керч, 27 червня – 4 липня 2001 р.)/ Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю. – Харків, 2001.– С. 71 – 72.
  1. Дюженкова Л.И. О контроле знаний будущего учителя математики / Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. //Международная конференция “Математика. Образование. Экономика. Экология”, (Чебоксары, май, 2001).– Чебоксары, 2001. — С. 120.
  1. Грищенко Г.О. Про викладання теми “Криволінійні інтеграли” студентам фізичних спецальностей / Грищенко Г.О., Дюженкова Л.І., Михалін Г.О.// Материалы VII Международной научно—методической конференции преподавателей Украины, России, Белоруссии.– Севастополь, 2001. – С. 75 – 78.
  1. Вища математика. Приклади і задачі: посібник /Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. – К.: Академія, 2002. – 624 с.
  1. Математичний аналіз у задачах і прикладах: навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів: у 2—х ч. / Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Лященко М.Я., Михалі Г.О., Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2002. – Ч. 1. — 462 с.
  1. Дюженкова Л.І. Про структуру навчального посібника з вищої математики / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Михалін Г.О. //Сучасні проблеми науки та освіти: матеріали конф.– Харків, 2002.– С. 128.
  1. Дюженкова Л.И. Об учебных пособиях по курсу высшей математики / Дюженкова Л.И., Дюженкова О.Ю., Михалин Г.А. // X Междунар. конф. “Математика. Экономика. Экология”. – Ростов — на — Дону, 2002.– С. 271 – 272.
  1. Дюженкова Л.І. Щодо викладання курсу вищої математики студентам нематематичних спеціальностей / Дюженкова Л.І., Михалін Г.О. //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука. – К., 2002. – С. 498.
  1. Дюженкова Л.І. Деякі зауваження щодо планування курсу вищої математики / Дюженкова Л.І., Ларіонова О.М. // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: матеріали 4—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. – Харків, 2003. – С. 223—224.
  1. Михалін Г.О. Елементи теорії множин і теорії чисел: навч. посіб. /Михалін Г.О., Дюженкова Л.І. / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – 128 с.
  1. Математичний аналіз у прикладах і задачах: у 2—х ч. : навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / Дюженкова Л.І. Колесник Т.В., Михалін Г.О., Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2003. – Ч.1. — 462 с.
  1. Математичний аналіз у задачах і прикладах : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів: у 2—х ч. / Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Шкіль М.І., Лященко М.Я., Михалін Г.О. – К.: Вища школа, 2003. – Ч. 2. — 470 с.
  1. Дюженкова Л.І. Моделювання – одна з основних категорій теорії пізнання / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю., Лагута Г.Л. //Формування духовної культури особистості в процесі навчання математики в школі та вищому навчальному заклад : матеріали Всеукр. наук.—практ. конф.– Луцьк, 2003.– С. 189 – 190.
  1. Дюженова Л.И. О некоторых особенностях изложения теории элементарных функций в курсе математического анализа / Дюженоква Л.И., Михалин Г.А. //Математика. Образование. Экология. Гендерные проблемы: материалы междунар. конф. – Воронеж —Москва, 2003.– Т. 1. — С. 103 – 104.
  1. Дюженкова Л.І. Суть основних понять в курсі математичного аналізу / Дюженкова Л.І. // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 4—ої Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф.– Харків, 2003.– С. 151.
  1. Элементы теории действительных чисел в структуре профессиональных знаний учителя математики / Дюженкова Л.И., Михалин Г.А. //Функциональные пространства. Дифференциальные операторы. Проблемы математического образования: тез. Докл. Второй междунар. конф. — Москва, РУДН, 2003. – С. 241.
  1. Дюженкова Л.І. Професійна спрямованість практичних занять з математичного аналізу в пед. вузах / Дюженкова Л.І., Дюженкова О.Ю. //Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали 5—ї Міжнар. міждисципл. наук.—практ. конф. – Харків, 2004. – С. 126.
  1. Дюженкова Л.І. Щодо програми з курсу математичного аналізу для педагогічних університетів / Дюженкова Л.І., Білоцький М.М., Михалін Г.О. // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики.– Кривий Ріг.: Видавничий відділ НМетАУ, 2004.– Вип. 4, Т. 1. — С. 15 – 20.
  1. Дюженкова Л.І.Про програму з комплексного аналізу / Дюженкова Л.І., Білоцький М.М. // Матеріали X Міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука.– К., 2004.– С. 673. • 1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка