Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка31/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

Підченко Ю.П. Розв’язування систем лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку у замкненій формі /Підченко Ю.П. //Наукові записки: зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Т. 4. — С. 201 – 207.

 • Підченко Ю.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч.закладів : у 2—х ч. Ч.: 1: Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Функції, границі. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної /Підченко Ю.П., Пастушенко С.М.– К.: Діал, 2004.– 196 с.

 • Підченко Ю.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч.закладів : у 2—х ч. Ч.: 2: Функції багатьох змінних. Кратні і поверхневі інтеграли. Ряди. Диференціальні рівняння. Елементи теорії порля /Підченко Ю.П., Пастушенко С.М.– К.: Діал, 2004.– 198 с.  1. Пастушенко С.М. Вища математика: довідник для студентів вищих навч. закладів. 3—тє вид./ Пастушенко С.М., Підченко Ю.П. – К.: Діалог, 2004.– 367 с.  1. Підченко Ю.П. Про інтегрування у квадратурах системи лінійних диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку/ Підченко Ю.П. // Міжнародна матемематична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004.– С. 174.  1. Підченко Ю.П. До питання про знаходження точних розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь із змінною матрицею другого порядку / Підченко Ю.П. // Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь КНУ ім. Т.Г. Шевченка: тези доп.– К., 2005.– С. 117.

  2. Підченко Ю.П. Побудова асимптотичних формул для розв”язків систем лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу з повільно змінними коефіцієнтами у випадку кратних суто уявних коренів характеристичного рівняння /Ю.П.Підченко //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.Сер.1.Фіз.—мат. науки. – К.:НПУ, 2007. — № 8. – С.171—179.— Літ.: 2 н.
  1. Андрушко Н.М. Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь з виродженою матрицею при похідних у випадку кратних власних значень граничного пучка матриць / Андрушко Н.М., Самусенко П.Ф. //Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука. – К., 2000. – С. 15.  1. Самусенко П. Ф. Про періодичні розв’язки сингулярно збурених систем з тотожно виродженою матрицею при похідних / Самусенко П. Ф. // Український математичний конгрес: Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. – К., 2001.– С. 145.

  2. Самусенко П.Ф. Асимптотичні розв’язки систем диференціальних рівнянь з виродженістю / Самусенко П. Ф. // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова.– К.: НПУ, 2001.– № 2.– С. 256 – 262.  1. Самусенко П.Ф. Побудова асимптотичних розв’язків систем диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних / Самусенко П. Ф. // Нелінійні коливання.– 2002.– № 4.

  2. Вертелєва О.В. Диференціальні рівняння / Вертелєва О.В., Самусенко П.Ф. / НПУ ім. М.П. Драгоманова К.: НПУ, 2003.– 53 с.

  3. Самусенко П.Ф. Математичний аналіз : контрольні роботи /Самусенко П.Ф., Михалін Г.О.– К.: МАУП, 2004.– 76 с.

  4. Самусенко П.Ф. Про асимптотичні методи в теорії коливань /Самусенко П.Ф., Вертелєва О.В. // ІХ Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали конф., присвячені 170—річниці НПУ імені М.П.Драгоманова, 70—й річниці фізико—математичного факультету /НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С.95.  1. Самусенко П.Ф. Про періодичні розв’язки сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням /П.Ф.Самусенко //Міжнародна матемематична конференція ім. В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м. Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004.– С. 194.

  2. Самусенко П.Ф. Про сучасну математичну підготовку спеціалістів фізико—технічного профілю / Самусенко П.Ф., Вертелєва О.В. // IX Всеукраїнська наукова конференція “Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики”: матеріали.– К.: НПУ, 2004.– С. 50.  1. Samusenko P.F. Asymptotycal integration of singulary perturbed system of differential equations with degeneration / Samusenko P.F. //Боголюбівська канференція “Сучасні проблеми математики та теоретичної фізики”: тези доп.– К, 2004.– С. 26.*

  2. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з нестабільним спектром /П.Ф.Самусенко //X Міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука. – К., 2004.– С. 675.

  3. Самусенко П.Ф. Контрольні завдання з курсу “Вища математика” для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” : посібник / Самусенко П.Ф., Вертелєва О.В.– К.: Університет туризму, економіки і права, 2005.– 75 с.

  4. Самусенко П.Ф.Математичний аналіз: завдання для контрольних робіт : посібник / Самусенко П.Ф., Михалін Г.О. –К.: МАУП, 2005.—80 с.

  5. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. // Вісник Київського Національного універитету імені Т. Г. Шевченка. Метематика, механіка.– 2006. — Вип. 16. – С. 75. – 83.

  6. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. //Наукові вісті НТУУ (Київський політехнічний інститут). — 2006.– № 3(47). – С. 139 – 147.

  7. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. // VIII Кримська Міжнародна математична школа “Метод функцій Ляпунова і його застосування” : тези доп., (Алушта 10 – 17 вересня 2006 р.). — Сімферополь: Ді Ай Пі, 2006.– С. 150.

  8. Самусенко П.Ф. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням і виродженням / Самусенко П.Ф. // Міжнародна наукова конференція “Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування” (18—23 вересня 2006 р., Ужгород.) : тези доп. – К.: ІМ НАНУ, 2006.– С. 97 – 98.

  9. Самусенко П.Ф. Построение периодических решений нелинейной сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений с вырождением / Самусенко П.Ф. // Дифференциальные уравнения. – 2006. — № 6.– С. 756 – 763.

  10. Радченко С.П. Про неперіодичні розв’язки нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням / Радченко С.П., Самусенко П.Ф. // Вісник Київського Національного універитету ім. Т. Г. Шевченка. Метематика, механіка.– 2006. — Вип. 15. – С. 26. – 31.

  11. Самусенко П.Ф. Про проблему асимптотичних розв’язків нелінійної сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням / Самусенко П.Ф. // XІ Міжнародна наукова конференція ім. М. Кравчука. – К.: ТОВ “Задруга”, 2006.– С. 239.

  12. Самусенко П.Ф. Побудова асимптотичного розв”язку задачі Коші для сингулярно збуреної системи диференціальних рівнянь з виродженням /П.Ф.Самусенко //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2007. — № 8. – С.187—199. — Літ.: 14 н.

  13. Абітурієнту Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 2000 року: Правила прийому. Екзамени. Програми фахових випробувань. Зразки білетів /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова; упоряд.: М.І.Шкіль, Ю.П.Гудзь, П.В.Дмитренко, О.С.Падалка, В.Г.Нижник, А.Г.Слюсаренко, І.Г.Трегуб, Б.І.Андрусишин, В.І.Андріяшин, А.Г.Авдієвський, В.І.Бондар, А.Г.Болгарський, Р.М.Вернидуб, Г.П.Грищенко, В.І.Гончаров, І.І.Дробот, М.І.Жалдак, І.П.Колесник, М.І.Кравачук, Г.Д.Панченко, В.П.Пастухов, В.С.Полинцев, О.О.Сушко, Л.І.Мацько, В.П.Покась, О.К.Сусол, Е.В.Татарчук, О.А.Хомік, Б.Г.Хоменко, Т.С.Клюбіна, Н.М.Кузьміна, П.П.Хропко, Л.Д.Канишевська, М.М.Фоменко, Л.Л.Макаренко, М.І.Шут, Г.О.Козачук, Г.І.Волинка.— К.: НПУ, 2000. – 116 с.

  14. Алгебра і початки аналізу : підруч. для учнів 10 кл. з поглибленим вивч. математики в серед. навч. закл. освіти / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара). – К.: Освіта, 2000. – 318 с.

  15. Шкіль М.І. Асимптотичне інтегрування систем диференціальних рівнянь другого порядку/ М.І. Шкіль, С.В. Кондакова // Доп. АН України. – 2000. – № 9. – С. 44—49.

  16. Шкіль М.І. Вступ до курсу алгебри та початків математичного аналізу (10 клас). Поглиблене вивчення / М. Шкіль, Т. Колесник, Т. Хмара // Математика в школі. – 2000. – № 5. – С. 9—21.

  17. Шкіль М.І. До питання про стійкість за Ляпуновим розв’язків систем лінійних диференціальних рівнянь з виродженням / Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. // Наукові записки : зб. наук. ст. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2000.– Ч. 2.– С. 198 – 203.

  18. Шкіль М.І. “Драгомановський університет буде чесно готувати ті кадри, які потрібні для України”: до 80—річчя НПУ ім. М.П.Драгоманова /Шкіль М.І. // Освіта України. – 2000. – 1 листопада, ( № 44—45). – С.6—7.

  19. Шкіль М.І. Зведення певного класу систем диференціальних рівнянь до L—діагонального вигляду / М.І. Шкіль, П.Ф. Самусенко // Прикладна математика / Вісн. нац. ун—ту “Львівська політехніка”. – 2000. – № 411. – С. 349—354.

  20. І воїни, і педагоги: слово про ветеранів /НПУ ім. М.П.Драгоманова; Ред. рада: М.І.Шкіль (відп. ред.)[ та ін.] — К., 2000. – 144 с.

  21. Самойленко А.М. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженням: навч. посібник для студентів математичних спеціальностей вищих закладів освіти / А.М. Самойленко, М.І. Шкіль, В.П. Яковець. – К.: Вища школа, 2000. – 294 с.

  22. Шкіль М.І. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у системі вищих педагогічних навчальних закладів України / Шкіль М.І. //Психолого—педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: міжнародна науково—теоретична конференція, присвячена 80—річчю з дня заснування НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – Вип. 1. – С. 3—9.

  23. Шкіль М.І. On Asymptotic Dekompositions for Solutions of Systems of Differential Equations in the Case of Vultiple Roots of tne Characteristic Equation / Шкіль М.І. // Симетрія у нелінійній математичній фізиці. Праці Ін—ту математики НАН України. – К., 2000. – Т.30, ч. 2. – С. 373—381.

  24. Шкіль М.І. On Asymptotic Formulae for Solutions of Differential Equations with Summable Coefficients // Шкіль М.І. // Симетрія у нелінійній математичній фізиці. Праці Ін—ту математики НАН України. – К., 2000. – Т.30, ч. 2. – С. 382—386.

  25. Поради абітурієнтам і не тільки… (Із досвіду роботи в приймальній комісії вузу) : навч. посібник—довідник для старшокласників, абітурієнтів, їхніх батьків, вчителів та членів приймальних комісій / М.І. Шкіль, О.А. Хомік, П.В. Дмитренко, В.І. Гончаров, С.І. Бондаренко.За ред. М.І.Шкіля. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 347 с.

  26. Шкіль М.І.  Працюємо на майбутнє! /М.І.Шкіль // Рідна школа. – 2000. – № 7. – С. 3—5.

  27. Шкіль М.І. Об асимптотических разложениях решений систем дифференциальных уравнений в случае кратных корней характеристического уравнения /М.І.Шкіль // Нелінійні коливання /Інститут математики НАН України. – 2000. – Т.3, № 2. – С. 285—289. — Літ.: 4 н.

  28. Програма кваліфікаційного екзамену за спеціальністю 7.080101 Математика (математична освіта) / укл.: Шкіль М.І., Грищенко Г.П., Грохольська А.В., Забранський В.Я., Слєпкань З.І., Швець В.О., Яценко С.Є.; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2000. – 18 с.
  1. Шкіль М.І.  Професія вчителя безмежна в часі /М.І.Шкіль // Пульсар. – 2000. – № 9. – С. 2—3.

  2. Шкіль М.І.  Тут усе моє життя: 80 років НПУ ім. М.Драгоманова /М.І.Шкіль // Освіта України. – 2000. – 1 листопада. – № 44—45. – С.7.

  3. Шкіль М.І.  Університет, де вчать любити Людину /М.І.Шкіль // Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова: іст. нарис, 1920—2000 / укл.: П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко; ред. рада: М.І.Шкіль (голова) [та ін.] – К.: Четверта хвиля, 2000. – С. 3—8.

  4. Шкіль М.І.  Храм, де зумієш осягти високість думки і високість духу /М.І.Шкіль // Освіта . – 2000. – 11—18 жовтня. – С.1—3.

  5. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10—11 кл. загальноосвітніх навч. закладів. — 2—ге вид./ М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С.Дубинчук. – К.: Зодіак—ЕКО, 2001. – 656 с.

  6. Алгебра и начала анализа, 10—11 классы (для общеобразовательных школ) /Н.И. Шкиль, З.И. Слепкань, Е.С. Дубинчук. – К.: Зодиак—ЭКО, 2001. – 615 с.

  7. Алгебра і початки аналізу: розв’язання до підручника М.І.Шкіля, З.І.Слєпкань: підручник для 10—11 кл. загальноосвітніх навч. закладів. — 2—ге вид./ М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань, О.С.Дубинчук. 10—11 кл. /Л.М.Бралюк [та ін.]– Х.: Торнадо, 2001. – 320 с.

  8. Алгебра і початки аналізу: підручник для 11 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти / М.І. Шкіль, Т.В. Колесник, Т.М. Хмара. – К.: Освіта, 2001. – 360 с.

  9. Шкіль М.І. Алгоритм доброти. Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та їх вплив на розвиток освіти України / М.І. Шкіль, В.Г. Бевз // Освіта. – 2001. – 29 серпня–5 вересня.– С.10—11.

  10. Шкіль М.І. Асимптотичні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нейтрального типу із змінним відхиленням аргументу /М.І. Шкіль, М.О. Рашевський // М.В.Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського. – Полтава: ІОЦ ПДУ, 2001. – С. 48—50.

  11. Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики (спеціальності 6.080101 Математика, 6.010101 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика) / Шкіль М.І., Грищенко Г.П., Працьовитий М.В., Требенко Д.Я., Дюженкова О.Ю., Торбін Г.М., Ляшко О.В. ; НПУ імені М.П.Драгоманова. –– К. : НПУ, 2001. – 64 с.
  1. Шкіль М.І. До методики навчання учнів загальноосвітньої школи алгебри і початкам аналізу / М.І. Шкіль, З.І. Слєпкань // Український математичний конгрес–2001. Методи викладання та історія математики: тези доп. – К.: Ін—т математики НАН України, 2001. – С. 32.

  2. Шкіль М.І. Зведення певного класу систем диференціальних рівнянь до l—діагонального вигляду / Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. //Львівська політехніка. — 2001.– № 411.– С. 349 – 354.

  3. Шкіль М.І. “Лише довіра породжує відповідальність”: НПУ ім. М.П.Драгоманова /М.І.Шкіль// Освіта. – 2001. – 20—27 червня. – С. 6.

  4. Шкіль М.І. М.В.Остроградський – прогресивний реформатор математичної освіти/ М.І. Шкіль, В.Г. Бевз // М.В.Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В.Остроградського. – Полтава: ІОЦ ПДУ, 2001. – С. 162—164.

  5. Шкіль М.І. Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та їх вплив на розвиток освіти в Україні / М.І. Шкіль, В.Г. Бевз // Бюлетень Українського математичного товариства. – К.: Ін—т математики НАН України, 2001. – № 9—10. – С. 6—13;  Український математичний конгрес–2001. Методи викладання та історія математики: тези доп. – К.: Ін—т математики НАН України, 2001. – С.5—6.

  6. Шкіль М.І. Підприємницька освіта за рубежем /М.І.Шкіль// Рідна школа. — 2001. – № 10. – С. 78—79.

  7. Посібник—довідник для вступників до вищих навчальних закладів / М.І. Шкіль, О.А. Хомік, І.Г. Трегуб та ін. – К.: ПП ”Нива”, 2001. – 204 с.

  8. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв'язків систем диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами / Шкіль М.І. // Український математичний конгрес: Диференціальні рівняння і нелінійні коливання: тези доп. на Міжнар. конф, (27—29 серпня 2001 р.). – К., 2001. – С.168.

  9. Шкіль М.І. Реалізуємо повномасштабну програму перетворення університету в сучасний науково—педагогічний центр держави / Шкіль М.І. // Освіта. – 2001. – 7—14 листопада, № 64. – С. 1.

  10. Шкіль М.І. Статус національного має бути підтриманий державою / Шкіль М.І. // Освіта України. – 2001. – 13 листопада, № 55. – С. 5.

  11. Шкіль М.І.“Цього року випускники шкіл найслабкіше були підготовлені з української мови…” (Абітурієнт–2001. Точка зору ректора) / Шкіль М.І.// Освіта України. – 2001. – 12 серпня, № 33. – С.6.

  12. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / М.І. Шкіль, З.І. Слепкань, О.С. Дубинчук. – К.: Зодіак—ЕКО, 2002. – 270 с.

  13. Шкіль М.І. Асимптотичне інтегрування лінійних систем другого порядку з нестабільним спектром / М.І. Шкіль, М.О. Рашевський // Доп. НАН України. – 2002. – № 3. – С. 39—43.

  14. Галузеві стандарти вищої освіти. Математика. [1. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалавра. 2. Освітньо—професійнна програма підготовки бакалавра] /Міністерство освіти і науки України; Шкіль М.І., Жалдак М.І., Працьовитий М.В. та ін. — К., 2002. — 74 с.
  1. Диференціальні рівняння: посібник для студ. математ. спец. вузів / М.І. Шкіль, В.М. Лейфура, П.Ф. Самусенко. – К.: Техніка, 2002. – 320 с.

  2. Закон для вищої освіти: (Інтерв'ю з М.Ф.Степком, М.І.Шкілем та ін.) // Вища освіта України. – 2002. – № 2. – С.6—9.

  3. Шкіль М.І. Інтеграл його життя: художньо—документальна повість (про українського математика І.І.Ляшка) / М. Шкіль, Г. Булах. – К., 2002. — 158 с.

  4. Шкіль М.І. Лише пишна крона зродить нове пагіння / Шкіль М.І. // Вища освіта України. – 2002. – № 3. – С.42—44.

  5. Математичний аналіз у прикладах і задачах. У 2—х ч. Ч. 1: навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Лященко М.Я., Михалін Г.О., Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2002. — 462 с.
  1. Шкіль М.І. Нове пагіння зродить пишна крона: розвиток та інновації в НПУ імені М.П.Драгоманова / Шкіль М.І. // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С.22—23.

  2. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика / Шкіль М.І., Грищенко Г.О. – К., 2002. – 63 с.
  1. Освітньо—професійна підготовка бакалавра за спеціальністю 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Математика / Шкіль М.І., Грищенко Г.О. ; Міністерство освіти і науки України. — Київ, 2002. — 84 с.
  1. Шкіль М.І. Педагогическая проза /Шкіль М.І. // Киевский телеграф. – 2002. — 8—14 июля.

  2. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв”язків систем диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіціентами /М.І.Шкіль //Український математичний конгрес—2001. Диференціальні рівняння і нелінійні коливання. Секція 3: праці. – К.: Ін—т математики НАН України, 2002. – С.158—164. – Літ.: 10 н.

  3. Шкіль М.І. Системи диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних /М.І.Шкіль, П.Ф. Самусенко // Теорія еволюційних рівнянь. П'яті Боголюбовські читання: тези доп. на міжнар. конф., Кам'янець—Подільський. – К., 2002. – С.17

  4. Шкіль М.І. Системи диференціальних рівнянь з відхиленням аргументу та виродженою матрицею при похідних. Теорія еволюційних рівнянь / Шкіль М.І., Самусенко П.Ф. // Міжнародна конференція "П’яті Богдановські читання": тези доп. – К., 2002. – С. 177.  1. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений /Н.И.Шкиль, З.И.Слепкань, Е.С.Дубинчук. – К.: Зодіак—Эко, 2003. – 272 с.
  1. Алгебра и начала анализа: учебник для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений /Н.И.Шкиль, З.И.Слепкань, Е.С.Дубинчук. – К.: Зодіак—Эко, 2003. – 400 с.
  1. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо—професійна програма підготовки бакалавра зі спеціальності 6.010100. Педагогіка і методика середньої освіти. Математика напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта. Видання офіційне / Шкіль М.І., Грищенко Г.О., Вознюк М.Ф., Волинка Г.І., Жалдак М.І., Колесник Т.В., Працьовитий М.В., Рамський Ю.С., Швець В.О., Шевчук І.О., Ядренко М.Й., Яценко С.Є. / Міністерство освіти і науки України. – К., 2003. – 84 с.
  1. Державний загальноосвітній стандарт з математики (проект) /Авт. М.І.Шкіль, М.І.Бурда, В.Г.Бевз, З.І.Слєпкань, Н.С.Прокопенко, Н.П.Щекань, Т.М.Хмара, М.Й.Ядренко, С.Є.Яценко //Математика в школі. – 2003. — № 1. — С.2—5.
  1. Диференціальні рівняння: навч. посібник для студ. мат. спец. вищих навч. закладів / Шкіль М.І., Лейфура В.М.,Самусенко П.Ф. – К.: Техніка, 2003.– 386 с.

  2. Освітньо—кваліфікаційна характеристика бакалаврів. Математика/ Шкіль М.І., Колесник Т.В., Шевчук І.О.; МОН України. – К., 2003. – 64 с.
  1. Освітньо—професійна програма підготовки бакалаврів. Математика / Шкіль М.І., Колесник Т.В., Шевчук І.О. та ін. ; МОН України. — К., 2003. – 64 с.
  1. Програма поглибленого вивчення математики в 10 – 11 профільних класах / Шкіль М.І., Колесник Т.В., Бурда М.І., Жалдак М.І. та ін. //Математика в школі. — 2003. – № 7. — С. 19 – 25.
  1. Алгебра і початки аналізу: для учнів 10 кл. з поглибленим вивченням математики /Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. – К.: Освіта, 2004. – 318 с.
  1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням в точці /М.І.Шкіль // Міжнародна математична конференція імені В.Я. Скоробагатька (27 вересня—1 жовтня 2004 р., м.Дрогобич): тези доп. – Львів, 2004. – С. 233.
  1. Шкіль М.І. Глід: автобіографічна повість /Шкіль М.І. – К.: НПУ, 2005. — 41 с.
  1. Державний екзамен з математики і методики навчання математики (дидактичні матеріали): Спец. : 6.080 100 (Математика), 6.010103 (Педагогіка та методика середньої освіти. Математика), освітньо—кваліфікаційний рівень – бакалавр /МОН України. НПУ ім. М.П.Драгоманова. Фіз.—мат.факультет; Авт.: М.І.Шкіль, Г.П.Грищенко, М.В.Працьовитий, М.І.Жалдак, В.О.Швець, Т.В.Колесник, Д.Я.Требенко, М.М.Білоцький, О.Ю.Дюженкова, Л.І.Дюженкова, Г.М.Торбін, Г.О.Михалін, О.В.Ляшко, М.В.Самойленко, Я.В.Гончаренко, А.В.Грохольська, В.Я.Забранський. – К.: НПУ, 2005. – 88 с.
  1. Дидактичні матеріали до державного екзамену з математики: навч. —метод. посібник / Шкіль М.І., Колесник Т.В., Дюженкова Л.І., Білоцький М.М. та інші ; НПУ імені М.П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2005. – 90 с. • 1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41


  База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка