Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотекаСторінка32/41
Дата конвертації09.03.2016
Розмір5.72 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41

Шкиль М.И. Краевая задача нелинейной сингулярно возмущённой системы дифференциальных уравнений с вырожденностью в точке /Шкиль М.И., Завизион Г.В. // Материалы международной конференции "Дифференциальные уравнения и системы компьютерной алгебры (DE & CAS' 2005)" (г. Брест, 5—8 октября 2005 г.) –Брест,2005. — С. 118.
 1. Шкіль М.І. Математичний аналіз підручник для студ. математичних спец. вищих навч.закладів. У 2 ч.– 3—тє вид., перероб. і допов./ Шкіль М.І. – К.: Вища школа, 2005. – Ч. 1. — 510 с.; Ч. 2. – 447 с.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці /Шкіль М.І. // Матеріали наукової конференції "Фрактали і сучасна математика", присвяченої 65—річчю з дня народження доктора фізико—математичних наук, професора, провідного наукового співробітника Інституту математики НАН України А.Ф. Турбіна; НПУ імені М.П. Драгоманова. — К.: НПУ, 2005. – С. 67.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь з виродженням у точці / Шкіль М.І. // Міжнародна конференція, присвячена 60—річчю кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь /КНУ ім. Т. Шевченка ( Київ, 6—9 червня 2005 р.). – К., 2005. – С. 117.
 1. Алгебра і початки аналізу: підручник для 11 кл. Загальноосвіт. Навч. закладів/М.І.Шкіль, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук. – Е.: Зодіак—Еко, 2006. – 384 с.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці /Шкіль М.І. // Матеріали наукової конференції "Фрактали і сучасна математика"/ НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2006. – С. 67.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці та дробовим рангом / Шкіль М.І. // Міжнародна наукова конференція "Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування", (18—23 вересня 2006 р., Ужгород. Україна). – К., 2006. — С.124—125.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці та дробовим рангом/ М.І.Шкіль // ХІ Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука, (18—20 травня 2006 р., Київ): матеріали конф. – К.: ТОВ "Задруга", 2006. – С. 296.
 1. Шкіль М.І. Про асимптотичні розвинення розв’язків системи лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці / Шкіль М.І. //Сучасна математика і математична освіта: здобутки, проблеми, освіта. – К.: НПУ, 2007. – С.86—96.
 1. Шкіль М.І. Про локальні асимптотичні розвинення розв’язків сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженням у точці /М.І.Шкіль // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1. Фіз.— мат. науки. – К. : НПУ, 2007. — Вип. 8. – С. 204—210. — Літ.: 7 н.
 1. Шкіль М.І. Розвиток в Україні асимптотичних методів інтегрування лінійних диференціальних рівнянь, які містять малий параметр /М.І.Шкіль // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Сер.1: Фіз.—мат. науки. – К.: НПУ, 2007. — № 8. – С.8—16. — Літ.: 8 н.Кафедра математики і теорії та методики навчання математики


 1. Програма з елементарної математики // Програми з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики / розроб.: Акулов Г.В., Яценко С.Є., Швець В.О.; НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2001. – С. 20—25.
 1. Акулов Г. Розширення кола теорем : (математичний гурток) /Г.Акулов //Математика в школі. – 2002. — № 4. – С.55.
 1. Акулов Г.В. Взаємна поверхня випромінювання деяких областей площини, які не є об’єднанням прямокутників / Акулов Г.В. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С. 56—57. – Літ.: 2 н.
 1. Акулов Г.В. Дослідження оптимального розташування випромінювача відносно вісьосиметричної області / Акулов Г.В. //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвячені 90—річчю Миколаївського державного університету та 70—річчю фізико—математичного факіультету МДУ. – Миколаїв, 2003. – С.60—61. – Літ.: 1 н.
 1. Бевз В. Г. Алгебра у УІІ класі: методичний посібник для вчителів /В.Г.Бевз, Г.П. Бевз. — К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 126 с.— (На допомогу вчителю).
 1. Бевз В. Г. Еволюція засобів навчання /В.Г.Бевз // Педагогіка математики і природознавства: ІУ Всеукр. читання, пр. М.В. Остроградського, (4—5 жовтня 2000 р.): зб. ст. – Полтава: ПОІПОПП, 2000. – С. 64—66.
 1. Бевз В. Г. Контрольні роботи. ІІ півріччя / В.Г.Бевз //Математика. – 2000. — №4(64). – С.4—6.
 1. Бевз В. Г. Математика. Календарне планування. 5–11 класи /В.Г.Бевз. — Харків: Ранок, 2000.— 64 с.
 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз // Математика в школі. — 2000. — № 1 – С. 15; — № 2 – С. 34, 49.
 1. Бевз В. Г. Математичний календар / В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2000. — № 3. – С. 45, 51; № 4 – С. 4, 25; № 5 – С. 47 – 48; № 6 – С. 11, 54.
 1. Бевз В. Г. Професійна спрямованість курсу “Історія математики” в педагогічному вузі /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2000. — Вип. 14. – С. 81—91.
 1. Бевз В. Г. Професійна спрямованість курсу “Історія математики” в педагогічному вузі /В.Г.Бевз // Евристичні методи у навчанні математики: тези доповідей міжнар. наук.—метод. конференції (3—5 жовтня 2000 р.): міжнародна програма „Евристика та дидактика точних наук”. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2000. – С. 56 – 57.
 1. Бевз В. Г. Тематичне планування. Алгебра. 7 – 9 клас /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2000. — № 4. – С. 28 – 29.
 1. Бевз В. Г. Алгебра: зб. задач для 9 класу /В.Г.Бевз. — Харків.: Ранок, 2001. – 112 с.
 1. Бевз В. Г. Алгоритм доброти. Педагогічні ідеї М. В. Остроградського та їх вплив на розвиток освіти України / Бевз В. Г., Шкіль М. І. //Освіта. – 2001. – 29 серпня – 5 вересня . – С. 48 – 50
 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г. Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2001. — № 1. – 3 с. обкл.; № 2. – 3 с. обкл.; № 3. – 3 с. обкл.; № 4. – 3 с. обкл.; № 5. – 3 с. обл.; № 6. – 3 с. обкл.
 1. Бевз В. Г. М.В. Остроградський – математик, механік, педагог /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2001. – № 4. – С. 66—69.
 1. Бевз В. Г. М. В. Остроградський – популяризатор математичної науки /В.Г. Бевз // М. В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали міжвузів. наук.— практ. конф. – Чернігів.: ЧДПУ, 2001. – С.23 –27.
 1. Бевз В. Г. М. В. Остроградський – прогресивний реформатор математичної освіти / Бевз В. Г. Шкіль М. І. // М. В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог: матеріали. міжнар. конф., присвяченої 200—річчю з дня народження М.В. Остроградського. – Полтава: ІОЦ ПДУ, 2001. – С. 162 – 164
 1. Бевз В. Г. Педагогічні ідеї М. В. Остроградського та їх вплив на розвиток освіти в Україні / Бевз В. Г., Шкіль М. І. // Бюллетень Українського математичного товариства. – К.: Ін—т м—ки НАН України, 2001. — № 9—10. – С. 6—13
 1. Бевз В. Г. Педагогічні ідеї М. В. Остроградського та їх вплив на розвиток освіти в Україні /Бевз В. Г., Шкіль М. І. // Український математичний конгрес – 2001. Методи викладання та історія математики: тези доп. – К.: ІМ НАН України, 2001. – С. 5—6.
 1. Бевз В. Г. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5—11 класи / Бевз В. Г., Мерзляк А. Г., Слєпкань З. І. //Математика. – 2001. — №35(143) – С.1—64.
 1. Бевз В. Г. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика 5—11 класи/ Бевз В. Г., Мерзляк А. Г., Слєпкань З. І. //Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Шкільний світ, 2001. – С. 3 – 62.
 1. Бевз В. Г. Програма з історії математики / Бевз В. Г., Сазонова О. П. //Програми з методики навчання математики, елементарної математики та історії математики. – К.: НПУ, 2001.— С. 26 – 34.
 1. Бевз В. Г. Тематичне планування. Алгебра. 7 – 9 клас календар /В.Г. Бевз //Математика в школі. — 2001. — № 1. – С. 10 – 15.
 1. Бевз В. Г. Фалес Мілетський і теорема Фалеса /В.Г.Бевз //Математика. – 2001. — №25—26(133— 134). – С.23—24.
 1. Бевз В. Г. Алгебра: сборник задач для 9 класса / В.Г. Бевз. – Харьков: Ранок, 2002. – 112 с.
 1. Бевз В.Г. Алгебра: збірник задач для 8 класу/ Бевз В.Г., Музиченко С.В. – Харків: Ранок, 2002. – 128 с.
 1. Бевз В. Г. Вектори в роботах В. П. Єрмакова /В.Г.Бевз // Наукові записки : зб. наук. статей НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Вип.50. – С. 7 – 14.
 1. Бевз В.Г. Геометричні тіла у визначних геометричних задачах/ В.Г. Бевз, І.А. Сверчевська //Математика в школі.– 2002. — №5. — С.6– 9; №6. — С. !0—14.

 2. Математичний календар / В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2002. — № 1. – 3 с. обл.; № 2. – 3 с. обкл.; № 3. – 3 с. обкл.; № 4. – 3 с. обкл.; № 5. – 3 с. обкл.; № 6. – 3 с. обкл.
 1. Бевз В. Г. Особливості семінарських занять з історії математики /В.Г.Бевз // Матеріали Всеукраїнської наук.—прак. конф. “Проблеми вищої педагогічної освіти в світлі рішень І Всеукраїнського з’їзду працівників освіти” / НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2002. — Ч.І. – С. 61 –63.
 1. Бевз В.Г. Пропедевтичне ознайомлення студентів педагогічних університетів з історією математики /В.Г.Бевз // Тези Міжнародної конференції “Асимптотичні методи в теорії диференціальних рівнянь”/ НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.:НПУ, 2002. – С. 64.
 1. Бевз В. Г. Три джерела векторного числення /В.Г.Бевз // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., Логос, 2002. – Т. 34. – С. 14 – 24.
 1. Бевз В. Г. Учням про Фалеса Мілетського /В.Г.Бевз // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова.— К., НПУ. – 2001. – Вип. XLIV. — С. 23—26.
 1. Бурда М. І. Факультативний курс з математики для 7 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Бурда М. І., Бевз В. Г., Прокопенко Н. С. // Програми факультативних курсів та курсів за вибором з математики для загальноосвіт. навч. закл. – К.: “Навчальна книга”, 2002. – С.50 – 56.
 1. Бевз В. Г. Що таке математика? /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнародний зб. наук. робіт.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2002. – Вип. 18. — С. 3—10.
 1. Бевз В. Г. Алгебра. 7 – 9 /В.Г.Бевз // Математика. 5 – 11 класи. Тематичне поурочне планування. Підсумкові контрольні роботи Тернопіль: Навчальна книга – Богдан 2003. – С. 50 – 77.
 1. Бевз В. Г. Аль—Біруні – великий вчений середньовіччя /В.Г.Бевз //Математика в школі. — 2003. – № 8. – 3 с. обл.
 1. Бевз В. Г. Відображення історії науки у шкільних підручниках з математики /В.Г.Бевз // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. – К.: Педагогічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 110 – 115.
 1. Бевз В. Г. Засоби навчання історії математики /В.Г.Бевз //Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Вип. 20. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2003. – С. 80 – 93.
 1. Бевз В. Г. Інтеграція і диференціація в освіті /В.Г.Бевз // Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т. ХLІ. – С. 40 – 51.
 1. Математика. 5—11 класи. Тематичне поурочне планування. Підсумкові контрольні роботи / Бевз В.Г., Волянська О.Є., Дремова І.А., Лук’янова С.М. [та ін.] – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176 с.
 1. Бевз В. Г. Методологічні аспекти фахової підготовки майбутніх вчителів математики /В.Г.Бевз // Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи: матеріали Всеукр. наук.—практ. конф., м. Полтава ( 9—10 грудня 2003 р.). – Полтава: ПДПУ, 2003. – С. 10 – 13.
 1. Бевз В. Г. Міжпредметні зв’язки як необхідний елемент предметної системи навчання /В.Г.Бевз // Математика в школі. – 2003. – № 6. – С. 11 – 15.
 1. Бурда М. І. Програма факультативного курсу з математики для 7 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів /Бурда М. І., Бевз В. Г., Прокопенко Н. С. //Математика в школі. — 2003. — №8. – С. 7—8.
 1. Бевз В.Г. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5—11 класи /Бевз В. Г., Мерзляк А. Г., Слєпкань З. І. //Математика: програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Навчальна книга, 2003. – с. 4 – 52.
 1. Бевз В.Г. Процеси інтеграції та диференціації в науці /В.Г.Бевз //Наука і сучасність: зб. наук. пр. НПУ ім. М. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т. 39. – С. 3–14.
 1. Бевз В.Г. Тестові завдання для контролю знань з курсу “Історія математики”. Історія математики: навч.—метод. посібник у 2–х ч /В.Г.Бевз; НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Ч.І. (електронна версія).
 1. Бурда М. І. Факультативний курс загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 7 – 9—і класи /Бурда М. І., Бевз В. Г., Прокопенко Н. С. //Математика: програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Навчальна книга, 2003. с. 160 – 166.
 1. Бевз В.Г. Факультативний курс “Математика як наука і навчальний предмет” в системі фахової підготовки майбутніх учителів /В.Г.Бевз //Вісник : зб. наук. ст. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2003. – Вип. 5. – С.21—23.
 1. Бевз В. Г. Формування професійно—педагогічних умінь студентів у процесі навчання історії математики /В.Г.Бевз // Наукові записки: зб. наук. ст. НПУ ім. М. Драгоманова . – К.: НПУ, 2003. – Вип. 53. – С. 22 – 33.
 1. Бевз В. Г. Французький мислитель Паскаль /В.Г.Бевз //Математика в школі. – 2003. – № 5. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Алгебра. Сборник задач. 8 класс /Бевз В. Г., Музыченко С. В. — Харьков: Веста: Издательство “Ранок”, 2004. – 144 с.
 1. Бевз В. Г. Алгебра: збірник задач. 7 клас /Бевз В. Г., Музиченко С. В.. — Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2004. – 152 с.
 1. Бевз В. Г. Використання історичного матеріалу у навчанні елементарної математики майбутніх учителів /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2004. – Вип. 22. – С. 62 – 68
 1. Бевз В. Г. Еволюція поняття “вітчизняна математика” в Україні /В.Г.Бевз // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр. наук.—практ. конф., присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 11 – 12.
 1. Бевз В. Г. Історія математики: тестові завдання для контролю знань: навч.—метод. посібник у 2—х ч: метод. ред. / В.Г.Бевз; Міністерство освіти і науки України. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – Ч. 2. — 18 с. 1. Бевз В. Г. Історія математики в курсі математичного аналізу педагогічного університету /В.Г.Бевз // Наукові записки: зб. наук. ст.. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні та історичні науки . – К.: НПУ, 2004. — Вип. 57 – С. 9—18. 1. Бевз В. Г. Історія математики як галузь наукових знань /В.Г.Бевз // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова Сер. 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – К.: НПУ, 2004. – С. 34—41. 1. Бевз В. Г. Комп’ютер як засіб діагностики знань з історії математики / В.Г.Бевз // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 2. Комп’ютерно—орієнтовані системи навчання: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – С. 148—156. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко // Математика в школі, 2003. — № 1. – С. 3. Обклад.; № 2. – С. 3. Обклад.; № 4. – С. 3. Обклад.; № 6. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; —№ 9. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Математичний календар / В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко. //Математика в школі.— 2004. — № 1. – С. 3. Обклад.; №2. – С.3. Обклад.; № 4. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад.; № 9 —10. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / Бевз В. Г., Олійник Г. Ф., Швець В. О. // Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 51—55. 1. Бевз В. Г. Практикум з історії математики: навч. посіб. для студентів фіз.—мат. ф—тів педуніверситетів /В.Г.Бевз; Міністерство освіти і науки України. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – 312 с. 1. Бевз В. Г. Проблеми висвітлення історії вітчизняної математики / В.Г.Бевз //Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі: зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2004. – Вип.1. – С. 116 – 121. 1. Бевз В. Г. Аналіз деяких курсів історії математики /В.Г.Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт.– Донецьк: Фірма ТЕАН, 2005. – Вип. 23. — С. 71—78. 1. Бевз В. Г. Використання історичного матеріалу в курсі методики навчання математики /В.Г.Бевз // Евристичне навчання математики: тези доп. Між нар. наук.—практ. конф. – Д.: Вид—во ДонДНУ, 2005. – С. 156—157. 1. Бевз В. Г. Врахування вікових особливостей студентів у навчанні математики в педагогічному університеті /В.Г.Бевз // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. пр. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. –– Вип. V: В 3—х т. — С. 13—20. 1. Бевз В.Г. Історія математики в навчальному процесі у середні і вищих навчальних закладах /В.Г.Бевз// Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С. 116—121. – Літ. :17н. 1. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів: монографія / В.Г.Бевз; Міністерство освіти і науки України. НПУ імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2005. – 360 с. 1. Бевз В. Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу /В.Г.Бевз // Вісник Черкаського університету.– Черкаси, 2005. – Вип.70. – С. 3—11. 1. Бевз В. Г. Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу /В.Г.Бевз // Матеріали Всеукраїнської науково—методичної конференції „Проблеми математичної освіти” (ПМО – 2005), м. Черкаси. – Черкаси: Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – С. 176—179. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г. Бевз, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2005. — № 1. – С. 3. Обклад.; № 2. – С. 3. Обклад. ;№ 3. – С. 3. Обклад. № 4. – С. 3. Обклад.; — № 9. – С. 3. Обклад.; — № 10. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В. Г. Математичний календар /В.Г.Бевз, Є.І. Величко, А.К. Сліпенко //Математика в школі. — 2005. — № 5. – С. 3. Обклад.; № 6. – С. 3. Обклад.; № 7. – С. 3. Обклад.; № 8. – С. 3. Обклад. 1. Бевз В.Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / В.Бевз, Г.Олійник, В.Швець //Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 51—56. 1. Бевз В.Г.Олександр Матвійович Астряб – засновник школи з методики математики в Україні / В.Г.Бевз, Г.Ф.Олійник, В.О.Швець //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська науково—практична конференція, присвячена 170—й річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125—й річниці з дня народження проф. О.М.Астряба, 70—й річниці фіз.—мат. фак.: тези доп. (6 жовтня 2004 р., Київ) / М—во освіти і науки України. НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ, 2004. – С. 3—10. 1. Бевз В.Г. Олександр Матвійович Астряб – засновник школи і методики математики в Україні /В.Г.Бевз, Г.Ф.Олійник, В.О.Швець //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сер. 3. Фізика і математика у вищій і середній школі. – 2005. — № 1. – С.19—23.


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка